lotus live, samhandling i skyen

of 15 /15
Virksomhetsportal og LotusLive Samhandling og sosiale medier i skyen

Upload: erling-hesselberg

Post on 18-Nov-2014

562 views

Category:

Business


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation (in Norwegian) focused on IBM LotusLive and IBM Lotus Connections

TRANSCRIPT

Page 1: Lotus Live, samhandling i skyen

Virksomhetsportal og LotusLive

Samhandling og sosiale medieri skyen

Page 2: Lotus Live, samhandling i skyen

Søk etter informasjon er misbruk av tid

“Information overload has become a significant problem for companies of all sizes, with some large organizations losing billions of dollars each year in lower productivity and hampered innovation.” –Basex Report

“The typical information worker now spends up to one-quarter of his or her day searching for the right information to complete a given task.” –Butler Group

Page 3: Lotus Live, samhandling i skyen

Kampen om din oppmerksomhet

E-post

Møter

Blogger

Facebook

Oppgaver

Twitter Feeds

Wikis Forumer

Chat

Page 4: Lotus Live, samhandling i skyen

Vi er bare mennesker...

E-mail

Møter

Blogg

Facebook

Oppgaver

Twitter Feeds

Wikis Forumer

Chats

Page 5: Lotus Live, samhandling i skyen

Multitasking er dyrt

Fragmentert informasjon

Manglende oversikt

Hvilke sammenhenger er viktige?

Komplisert navigering

Enhver kommunikasjon du har med noe eller noen er en potensiell kostbar

avbrytelse

For mange kilder for informasjon

Page 6: Lotus Live, samhandling i skyen

Din oppmerksomhet er dynamisk

Oppmerksomhet-----------------------

-------------------- Fokus

Identifisere nye oppgaver?

Hva gjelder saken? Bakgrunns- informasjon. Hvem/hva er involvert?

Hva er viktig? Kritiske faktorer

Neste steg? Hvem skal jeg samhandle med?

Handle!

Kraftsamle tiden her!

Oppfatte Undersøke Organisere Beslutte Utføre

Page 7: Lotus Live, samhandling i skyen

Hva er viktig? (husk, vi er «bare» mennesker)

E-post

Møter

Blogger

Facebook

Oppgaver

Twitter Feeds

Wikis Forumer

Chats

…de endelige data til kvartalsrapporten

Du må delta i dette tlf. møtet …din kommentarer til…

…viktig forskning…

… siste frist for .....

Filtrere informasjon

For mange kilder = for mye “støy” ?

Page 8: Lotus Live, samhandling i skyen

Stellent

Applikasjoner

Innhold

Samhandling

Cloud

Diverse

En effektiv virksomhetsportal

Ekstranett og intranett som kombinerer Web 2.0 & sosiale medier for mer effektiv samhandling

Page 9: Lotus Live, samhandling i skyen

Virksomhetsportal fra mobil enhet

Page 10: Lotus Live, samhandling i skyen

Samhandling og e-post i skyen («in the cloud»)

Page 11: Lotus Live, samhandling i skyen

Eksempel: LotusLive e-post (G -post?)

Page 12: Lotus Live, samhandling i skyen

Eksempel på Virksomhetsportal

Page 13: Lotus Live, samhandling i skyen
Page 14: Lotus Live, samhandling i skyen
Page 15: Lotus Live, samhandling i skyen