dojrzały - aktywny, młody - sprawny

Download Dojrzały - aktywny, młody - sprawny

Post on 20-May-2015

241 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podsumowanie projektu

TRANSCRIPT

  • 1. DOJRZAY - aktywny MODY - sprawny PODSUMOWANIE PROJEKTU Kluczbork, 17 grudnia 2012 r. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2. O projekcieRealizowany przez Kluczborsko-Oleska Lokaln Organizacj Turystyczn projekt"Dojrzay - aktywny, mody - sprawny" zakada aktywizacj seniorw z terenupowiatw kluczborskiego i oleskiego oraz integracj i wspprac ich rodowiskaz modym pokoleniem.Uczestnicy:- 70 seniorw z powiatw kluczborskiego i oleskiego- 30 uczniw dwch szk ponadgimnazjalnych,z klas o profilu turystycznymPartnerzy:- Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Marii Skodowskiej-Curiew Kluczborku- Zesp Szk Ekonomicznych i Oglnoksztaccych im. Mikoaja Kopernikaw Olenie Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 3. O projekciePodczas realizacji projektu mielimy ogromne wsparcie powiatu kluczborskiegoi oleskiego, ktrzy formalnie nie byli partnerami projektu, ale Starostowie bardzonam pomogli zwaszcza organizacyjnie. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 4. O projekcieZadanie realizowanood 11 czerwca do 17 grudnia 2012 r.Paszczyzn zbliania obu pokole byaTURYSTYKA Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 5. Dziaania w ramach projektuZorganizowano 13 wycieczek krajoznawczych po powiatach kluczborskimi oleskim, podczas ktrych seniorzy i modzie szkolna zwiedzalidrewniane kociki.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 6. Dziaania w ramach projektuSeniorzy i modzie z powiatu kluczborskiego zwiedzali kocioy ZiemiKluczborskiej (21 obiektw), taka sama grupa oleska zwiedzaa kocioy ZiemiOleskiej (17 obiektw). Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 7. Dziaania w ramach projektuPodczas wycieczek w rol przewodnikw "wcielia si" modzie - suchacze szko profilu turystycznym, ktrzy dodatkowo podczas wyjazdw wykonali fotografieobiektw i je sfilmowali.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 8. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 9. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 10. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 11. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 12. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 13. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 14. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 15. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 16. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 17. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 18. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 19. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 20. Dziaania w ramach projektuEfektem wyjazdw byo wsplne opracowanie i wydanie wydawnictwapromocyjnego o drewnianych obiektach sakralnych obu powiatw. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 21. Dziaania w ramach projektuWraz z publikacj powsta 60 minutowy film promocyjny o kocioachdrewnianych Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 22. Dziaania w ramach projektuDla seniorw i modziey zorganizowano kurs Pierwszej pomocy,podczas ktrego uczyli si jak reagowa w sytuacji, gdy trzeba ratowakomu ycie.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 23. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 24. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 25. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 26. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 27. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 28. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 29. Dziaania w ramach projektuKolejnym kursem dla uczestnikw projektu bya Komunikacjainterpersonalna wielopokoleniowa. Podczas zaj z psychologiemseniorzy i modzie dowiedzieli si m.in. jak komunikowa si wzajemniei gdzie znale paszczyzny porozumienia.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 30. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 31. Dziaania w ramach projektuOstatnim kursem zorganizowanym dla uczestnikw projektu byy zajciaZ komputerem na TY. W czasie kursu seniorzy poznali podstawykorzystania z komputera i internetu. Modzie, bdca ekspertami w tejdziedzinie, pomagaa seniorom odnale si w cyfrowym wiecie.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 32. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 33. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 34. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 35. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 36. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 37. Dziaania w ramach projektuProjekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 38. Dziaania w ramach projektuDzisiejsza konferencja podsumowujca projekt, w ktrej uczestnicz osobybiorce udzia w projekcie, wszyscy zaangaowani w jego realizacj orazzaproszeni gocie. Uczestnicy projektu otrzymajpodczas konferencji certyfikatyudziau w projekcie i zawiadczenia ukoczeniakadego z kursw.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 39. Dziaania w ramach projektuW ramach projektu dla uczestnikw wykonano notatniki, dugopisy,czapeczki i koszulki. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 40. Dziaania w ramach projektuW ramach projektu zakupiono aparat fotograficzny oraz kamer cyfrow,ktre byy niezbdne do realizacji folderu i filmu o kocioach drewnianych. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 41. Dziaania w ramach projektuProjekt by promowany w lokalnych i regionalnych mediach. Radio OPOLE wyprodukowalimy 20 sekundowy spot radiowy, informujcyo projekcie, ktry by emitowany na antenie radia 20 razy.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 42. Dziaania w ramach projektu Nowa Trybuna Opolska ukaza si artyku dotyczcy projektuDojrzay Aktywny, mody sprawny.Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jestze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 43. Dziaania w ramach projektu Kulisy Powiatu w tym tygodniku rwnie ukaza si artyku dotyczcyprojektu. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 44. Dziaania w ramach projektu strony internetowe informacje nt. projektu pojawiay si na stronach internetowych powiatw: kluczborskiego i oleskiego. Projekt Dojrzay aktywny, mody sprawny dofinansowany jest ze rodkw Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 45. Dziaania w ramach projektuNa stronie internetowej Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej OrganizacjiTurystycznej www.kolo