eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2019...eläkkeellesiirtymisikä vuonna...

of 23 /23
Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2019 www.etk.fi/tilastot Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Author: others

Post on 23-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  vuonna 2019

  www.etk.fi/tilastot

  Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  http://www.etk.fi/tilastothttps://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/elakkeellesiirtymisika/

 • Aiheet

  • Työeläkkeelle siirtyneiden määrä• Eläkkeellesiirtymisiän kehitys• Työllisyys• Työllisen ajan odote

  2ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä 27.2.2020

 • Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta seurataan

  3ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  • Eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla, joka– vastaa periaatteeltaan elinajan odotetta

  – kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tilastovuoden tasolla

  – on väestön ikärakenteesta riippumaton.

  • Ikääntyneiden työllisyysasteen avulla• Työllisen ajan odotteen avulla, joka

  – kuvaa niiden vuosien määrää, joina tietyn ikäisen henkilön voidaan odottaa olevan työsuhteessa tai yrittäjänä jäljellä olevana elinaikanaan.

  – perustuu menetelmään, jossa käytetään poikkileikkausaineistoja kuolemanvaaraluvuista, työvoimaosuuksista ja työllisyysasteista.

  27.2.2020

 • Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2019

  4ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  • Eläkkeellesiirtymisikä oli– 61,5 vuotta (25-vuotiaan odote),

  – 63,4 vuotta (50-vuotiaan odote).

  • Eläkkeellesiirtymisikä nousi selvästi– 25-vuotiaan odote nousi edellisestä vuodesta 0,2 vuotta,

  – 50-vuotiaan odote nousi edellisestä vuodesta 0,3 vuotta.

  • Eläkealkavuus laski erityisesti 63-vuotiaiden kohdalla.– Vuonna 1955 syntyneet oli ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikää

  nostettiin eläkeuudistuksen 2017 yhteydessä. Heillä eläkeikä on 63 vuotta 3 kuukautta, vuotta nuoremmilla 63 vuotta 6 kuukautta.

  • Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski selvästi, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi hieman.

  27.2.2020

 • 0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  60 000

  70 000

  80 000

  90 000

  2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

  Henkilöä

  Vuosina 2006–2019 työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan

  Vuonna 2019 työeläkkeelle siirtyi 64 940 henkilöä (ilman osa-aikaeläkkeitä ja ovea).Vuonna 2018 työeläkkeelle siirtyi 68 910 henkilöä (ilman osa-aikaeläkkeitä ja ovea).*Osa-aikaeläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen aloittaneita ei lueta eläkkeelle siirtyneisiin.

  5ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  Osittainenvanhuuseläke*

  Osa-aikaeläke*MaataloudenerityiseläkeTyöttömyys-eläkeTyökyvyttö-myyseläke

  Vanhuuseläke

  27.2.2020

 • Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan

  6ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  0

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  -54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69-

  Lukumäärä

  Ikä eläkkeen alkaessa

  2018 2019

  27.2.2020

 • Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan

  7ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  0

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  -54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69-

  Lukumäärä

  Ikä eläkkeen alkaessa

  2005 2012 2019

  27.2.2020

 • Vuosina 2018 ja 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työeläkejärjestelmässä

  8ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  0

  200

  400

  600

  800

  1 000

  1 200

  1 400

  1 600

  1 800

  2 000

  18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63

  Lukumäärä

  Ikä eläkkeen alkaessa

  2018 2019

  27.2.2020

 • Eläkkeellesiirtymisiän odoteKaikki eläkkeelle siirtyneet

  9ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

  Odote

  25-vuotiaan odote

  50-vuotiaan odote

  27.2.2020

 • Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista25–49-vuotiaat

  10ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  0,0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  %

  Ikä tilastointivuoden lopussa

  2017 2018 2019

  27.2.2020

 • Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista50–69-vuotiaat

  11ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  05

  1015202530354045505560

  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  %

  Ikä tilastointivuoden lopussa

  2017 2018 2019

  27.2.2020

 • Työeläkkeelle siirtyminen on muuttunut

  12ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  • Vuonna 2019 työeläkkeelle siirtyi 64 940 henkilöä, 4 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 10 000 vähemmän kuin 2017

  • Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski 4 400 henkilöllä– Laskua edellisvuodesta 9 prosenttia; suurin pudotus 62-vuotiailla

  (-1 900) ja 63-vuotiailla (-2 800), kasvua 64-vuotiailla (+900).

  – Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 44 500.

  – 71 % kaikista eläkkeelle siirtyneistä aloitti vanhuuseläkkeellä.

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi kaksi prosenttia edellisestä vuodesta

  – Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli 20 300.

  – Eläkkeistä lähes 30 % alkoi osaeläkkeinä.

  • Eläkealkavuuksissa ei suuria muutoksia– Naisten alkavuus miehiä korkeampi nuorilla ja yli 63-vuotiailla

  • Osittaisen vanhuuseläkkeen otti viime vuonna 12 300 henkilöä

  27.2.2020

 • Eläkkeellesiirtymisiän odoteTavoite ja toteutuma

  13ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

  Odote

  25-vuotiaan odote

  Vuodelle 2025 asetettu tavoite 62,4 vuotta

  Tavoitteen saavuttaminen tasaisella vauhdilla edellyttäisi 0,15 vuoden nousua vuosittain.

  27.2.2020

 • Tulevaisuus

  14ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  • Eläkeuudistus 2005 nosti eläkkeellesiirtymisikää selvästi • Eläkeuudistus 2017 nostaa eläkkeellesiirtymisikää edelleen

  – Vanhuuseläkeiän alarajan korottaminen vähensi vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää erityisesti vuonna 2018,

  – Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski myös 2019,

  – Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on hieman noussut,

  – Kokonaisuutena eläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut merkittävästi.

  • Tuleva kehitys on riippuvainen käyttäytymismuutoksista– Eläkeaikeet ovat myöhentyneet,

  – Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat monet eri tekijät.

  • Tuleva kehitys on riippuvainen talouden ja työelämän kehityksestä

  • Vuonna 2020 eläkkeelle siirtyvien määrä tullee olemaan edelleen viime vuotta pienempi, arviolta noin 63 000 henkilöä.

  27.2.2020

 • Työikäisten (15–64-v), nuorten (25–34-v) ja ikääntyvien (55–64-v) työllisyysaste 2007–2019

  15ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

  %

  15–64-v. 25–34-v 55–64-v

  Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus

  27.2.2020

 • 55–59- ja 60–64-vuotiaiden työllisyysaste 2007–2019

  16ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

  % 55–59-vuotiaat 60–64-vuotiaat

  Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus

  Vuonna 2019 työllisyysaste: 55–59-vuotiailla 79,1 % ja 60–64-vuotiailla 54,2 %.Vuonna 2018 työllisyysaste: 55–59-vuotiailla 79,1 % ja 60–64-vuotiailla 51,7 %.

  27.2.2020

 • 55–67-vuotiaiden työllisyysasteita eri vuosina

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

  %

  2002 2007 2012 2017 2019

  Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus

  17ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä 27.2.2020

 • 55–59- ja 60–64-vuotiaiden työttömyysasteet 2007–2019

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  07 09 11 13 15 17 19 07 09 11 13 15 17 19

  % 55–59-vuotiaat 60–64-vuotiaat

  Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus

  Vuonna 2019 työttömyysaste: 55–59-vuotiailla 6,3 % ja 60–64-vuotiailla 7,1 %.Vuonna 2018 työttömyysaste: 55–59-vuotiailla 6,0 % ja 60–64-vuotiailla 8,2 %.

  18ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä 27.2.2020

 • 55–64-vuotiaiden työllisyysaste pohjoismaissa sekä EU-maissa keskimäärin 2009–2018

  19ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  %

  IslantiRuotsiNorjaTanskaSuomiEU 15EU 28

  Lähde: Eurostat, Employment, Labour Force Surveys

  27.2.2020

 • Ikääntyneiden (55–64-v) työllisyyskehityksestä puhuttaessa tulee huomioida ikäryhmäerot

  20ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  • Vuonna 2019 työllisyys parani edelleen ja oli korkein sitten vuoden 1990– Työikäisen väestön työllisyysaste oli viime vuonna 72,6 % (nousua edellisvuodesta

  0,9 prosenttiyksikköä),– Ikääntyneiden työllisyyskehitys on ollut 2000-luvulla hyvä– 55–59-vuotiaiden työllisyysasteen nousu pysähtyi viime vuonna 79,1 prosenttiin,

  joka on tilastohistorian korkein,– 60–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi viime vuonna jyrkästi ja oli tilastohistorian

  korkein (54,2 %, nousua edellisestä 2,5 %-yks.)– 25–34-vuotiaiden työllisyysaste vajosi vuosien 2009–2016 aikana 6,3

  prosenttiyksikköä, käänne parempaan 2017 ja viime vuonna 78,1 %, nousua 1,3 %-yksikköä edellisvuodesta; edelleen ollaan 3 %-yks. perässä vuoden 2008 ennätystasosta (81,1 %)

  • Ikääntyneiden työllisyydessä Suomi on yhä muiden pohjoismaiden perässä vuonna 2018

  – Pohjoismaista lähinnä Suomea on Tanska, joka on yli viisi prosenttiyksikköä edellä -ero kapeni hieman viime vuonna

  – EU15-maat ovat Suomea perässä 5,1 prosenttiyksikköä

  27.2.2020

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

  Vuosia

  Työvoimaan kuulumisajan odote

  Työllisen ajan odote

  21ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  Työuran keston odote 15-vuotiaalle 2007–2019

  Laskelma, lähdeaineisto: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus

  27.2.2020

 • Työllisen ajan odote 15-vuotiaalle 2007–2019

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

  Vuosia

  Miehet Naiset

  22ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

  Laskelma, lähdeaineisto: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus

  27.2.2020

 • Työuran pituus vuonna 2019

  • Työvoimaan kuulumisajan odote oli viime vuonna 38,7 vuotta– Nousua 0,3 vuotta edellisvuodesta,

  – nousua 2000-luvulla 3,7 vuotta,

  – miehillä nousua 2000-luvulla 3,4 vuotta,

  – naisilla nousua 2000-luvulla 3,9 vuotta.

  • Työllisen ajan odote oli viime vuonna 36,0 vuotta– Nousua 0,5 vuotta edellisvuodesta,

  – nousua 2000-luvulla 4,5 vuotta,

  – miehillä 36,2 vuotta (nousua 2000-luvulla 3,8 vuotta),

  – naisilla 35,8 vuotta (nousua 2000-luvulla 5,2 vuotta).

  23ELÄKETURVAKESKUS | Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä 27.2.2020

  Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä�vuonna 2019AiheetEläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta seurataanEläkkeellesiirtymisikä vuonna 2019Vuosina 2006–2019 työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaanTyöeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan vuosina 2018 ja 2019Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan vuosina 2005, 2012 ja 2019Vuosina 2018 ja 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työeläkejärjestelmässäEläkkeellesiirtymisiän odote: Kaikki eläkkeelle siirtyneetTyöeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista�25–49-vuotiaatTyöeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista�50–69-vuotiaatTyöeläkkeelle siirtyminen on muuttunutEläkkeellesiirtymisiän odote: Tavoite ja toteutumaTulevaisuusTyöikäisten (15–64-v), nuorten (25–34-v) ja ikääntyvien (55–64-v) työllisyysaste 2007–201955–59- ja 60–64-vuotiaiden työllisyysaste �2007–2019 55–67-vuotiaiden työllisyysasteita eri vuosina55–59- ja 60–64-vuotiaiden työttömyysasteet 2007–201955–64-vuotiaiden työllisyysaste pohjoismaissa sekä EU-maissa keskimäärin 2009–2018Ikääntyneiden (55–64-v) työllisyyskehityksestä puhuttaessa tulee huomioida ikäryhmäerotTyöuran keston odote 15-vuotiaalle 2007–2019Työllisen ajan odote 15-vuotiaalle 2007–2019Työuran pituus vuonna 2019