florentin smarandache · pdf filecu litere mari şi mici florentin smarandache. ultrapolemici...

Click here to load reader

Post on 02-Nov-2019

16 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bombonel Monitorul de Valcea

  Florentin Smarandache

  ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI

  Florentin Smarandache

  Editura Duran‟s Oradea, 2013

 • ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI Florentin Smarandache

  1

  Florentin SMARANDACHE

  ULTRAPOLEMICI

  cu LiTeRe mari şi MICI

  Ediția a II-a, corectată și repaginată

 • Florentin Smarandache ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI

  2

  Volum îngrijit de ION SOARE

  Referenţi: Prof. Marin Popescu-Diculescu Prof. Emilia Popescu-Diculescu Prof. Constantin Matei

  Redactorul ediției electronice: Octavian Blaga Centrul Judeţean pentru Conservarea şi

  Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor Societatea cultural-ştiinţifică AdSumus E-mail: [email protected]

  E-publishing: Editura Duran‟s Oradea, Iuliu Maniu 48 Tel: +40 742 162.843

  359 401.562 E-mail: [email protected]

  Copyright: © Florentin Smarandache, 2013 E-mail: [email protected]

  ISBN: 978-973-1903-54-5

 • ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI Florentin Smarandache

  3

  Florentin SMARANDACHE

  ULTRAPOLEMICI

  cu LiTeRe mari şi MICI

  Ediţia a II-a, corectată și repaginată

  Volum îngrijit de ION SOARE

  Ediție revăzută de Octavian Blaga

  Editura Duran’s Oradea, 2013

 • Florentin Smarandache ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI

  4

  Această ediţie urmează îndeaproape varianta tipărită a cărţii,

  apărută la Editura OFFSETCOLOR (Râmnicu Vâlcea, 2002; ISBN: 973-85650-7-3), cu o uşoară reorganizare a materialului

  şi cu îndreptarea tacită a greşelilor de tipar.

 • ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI Florentin Smarandache

  5

  Cuprins

  I ultraPARADOXISMUL / 7

  Paradoxismul, ultima mişcare literar-artistică a mileniului doi ............. 8

  Paradoxism, the last vanguard of second millennium ......................... 12

  Paradoxismo, a última vanguarda literária, artistíca e filosófica do

  segundo milênio ................................................................................... 18

  Le paradoxisme, la dernière avant-garde du deuxième millénaire ....... 24

  Paradoxismo, el último movimiento de vanguardia ............................. 30

  A very short presentation of paradoxism ............................................. 36

  Manifesto para o movimento literario paradoxista .............................. 38

  Paradoxism in all fields of knowledge ................................................. 41

  An introduction to paradoxism ............................................................ 46

  Noi specii lirice introduse de iniţiatorul mişcării paradoxiste ............. 53

  Pi O and the “number poems” ............................................................. 55

  “Four Square Reply” ............................................................................ 57

  Cosmopoeme ................................................................................................... 58

  “Ucisele iubiri” ..................................................................................... 58

  Ultramodernism ................................................................................... 59

  II ultraPOLEMICI / 61

  Polemici privind paradoxismul, I ................................................................. 62

  Polemici privind paradoxismul, II ............................................................. 136

  III ultraINTEVIURI / 137

  “Nici în America nu poţi trăi din literatură” ...................................... 138

  Forţând limitele limbajului literar ..................................................... 141

  Un matematician şi scriitor român în exil........................................... 144

 • Florentin Smarandache ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI

  6

  O nerecunoaştere intenţionată ........................................................... 153

  Gala de astropoezie ............................................................................ 160

  Nevoia unei noi avangarde? ............................................................... 163

  Logica modernă se învecinează cu... nevoia de nelogică! ................... 168

  Neutrosofia - un nou concept în filosofie, creat de un român ............ 171

  IV ultraREPLICI / 174

  Asupra distihurilor paradoxiste ......................................................... 175

  Unui găgăuţă de redactoraş la “Express magazin” ............................. 180

  Oportunistul nedocumentat ............................................................... 182

  V ultraÎNCHEIERE / 186

  Florentin Smarandache: om de ştiinţă, scriitor, filosof, pictor........... 187

  Scriitori paradoxişti de pe glob .......................................................... 195

 • ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI Florentin Smarandache

  7

  I ultraPARADOXISMUL

 • Florentin Smarandache ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI

  8

  Paradoxismul, ultima mişcare literar-artistică a mileniului doi

  Paradoxismul, mişcarea literară şi artistică de avangardă

  iniţiată - ca un protest anti-totalitar - de scriitorul disident şi

  matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980 (ulte-

  rior, exilat în America), şi bazată pe folosirea excesivă de anti-

  teze, antinomii, contradicţii, paradoxuri în creaţie, este acum

  pe internet:

   în română, la: http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism-ro.htm

   în engleză, la: http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism-en.htm

   în portugheză, la: http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxismo-pt.htm

   în franceză, la: http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxisme-fr.htm

   în spaniolă, la: http://fs.gallup.unm.edu/a/PARadoXisMo-es.htm

  O carte electronică despre “Paradoxism & Postmoder-

  nism”, de Ion Soare, în limba engleză, se găseşte pe site-ul:

  http://fs.gallup.unm.edu/IonSoare2.PDF,

  iar alta, tot în engleză, “Aesthetics of Paradoxism”, de Titu

  Popescu, se poate accesa la:

  http://fs.gallup.unm.edu/Aesthetics.pdf

  şi - în română - la:

  http://fs.gallup.unm.edu//EsteticaParadoxismului.pdf.

  Un club internaţional dedicat paradoxismului se găseşte

  la: http://clubs.yahoo.com/clubs/paradoxism.

  http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism-ro.htm http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism-en.htm http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxismo-pt.htm http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxisme-fr.htm http://fs.gallup.unm.edu/a/PARadoXisMo-es.htm http://fs.gallup.unm.edu/IonSoare2.PDF http://fs.gallup.unm.edu/Aesthetics.pdf http://fs.gallup.unm.edu/EsteticaParadoxismului.pdf http://clubs.yahoo.com/clubs/paradoxism

 • ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI Florentin Smarandache

  9

  Alte informaţii despre paradoxism, din care cităm mai jos, sunt preluate din eseurile lui Florentin Smarandache, vezi http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism.htm: DEFINIŢIE. Paradoxismul este o mişcare internaţională

  de avangardă în literatură, artă, filosofie, chiar şi ştiinţă,

  bazată pe folosirea excesivă de antiteze, antinomii, contra-

  dicţii, oximorone, parabole, paradoxuri în creaţie. A fost

  înfiinţat în România în anii 1980, de către scriitorul şi

  matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “lărgirea

  sferei artistice prin elemente neartistice şi prin experimente

  contradictorii; în special creaţie în contra-timp, contra-sens.”

  ETIMOLOGIE. Paradoxism  paradoxism, înseamnă teo-

  ria şi şcoala de folosire excesivă a paradoxurilor în creaţie.

  ISTORIC. “Paradoxismul a pornit ca un protest anti-

  totalitar împotriva unei societăţi închise, România anilor ‟80,

  unde întreaga cultură era manipulată de un singur grup.

  Numai ideile lor contau. Noi, ceilalţi, nu puteam publica

  aproape nimic. Şi-atunci am zis: hai să facem literatură… fără

  a face literatură! Să scriem… fără să scriem nimic. Cum?

  Simplu: literatura-obiect. Zborul unei păsări, de pildă,

  reprezenta un “poem natural”, care nu mai era nevoie să-l

  scrii, fiind mai palpabil şi perceptibil, în orice limbă, decât

  nişte semne aşternute pe hârtie, care, în fond, ar fi constituit

  un “poem artificial”: deformat, rezultat printr-o traducere de

  către observant a observatului, iar orice traducere falsifică

  într-o anumită măsură. “Maşinile uruind pe străzi” era un

  “poem citadin”, “ţăranii cosind” - un “poem semănătorist”,

  “visul cu ochii deschişi” - un “poem suprarealist”, “vorbirea

  în dodii” - un “poem dadaist”, “conversaţia în chineză pentru

  un necunoscător al acestei limbi”, era un “poem lettrist”,

  “discuţiile alternante ale călătorilor, într-o gară, pe diverse

  teme” - un “poem postmodernist” (int