hallo 106-s.pdf · pdf file redaktør hallo-hallo: tore moe. epost: [email protected]

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ISSN 0801-9800

  HALLO HALLO MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING

  NR. 106(2/09) 25.ÅRGANG JUNI 2009

  «Kongshavneren» med ECH21 + likeretter. «Kongshavneren» illegal radio bygget på EB under 2.vk.

 • En annen variant av «Kongshavneren».

  Samme apparat innvendig. 2 pentoder + likeretter.

  "Kongshavneren" med pentodene har illegalt produserte dreiekondensatorer.

  Samme apparat. Legg merke til svelling av trafoplatene etter mange år i garasjen.

 • Stiftet 15. November 1979

  NRHFs adresse: Norsk Radiohistorisk Forening Mekanikerveien 32 0683 Oslo Telefon: 22 75 62 11 Faks: 22 75 62 12 Hjemmeside: http://www.nrhf.no Epost : [email protected] Bankgiro: 7877.08.68970 NB! Egen bankgiro for medlemskontingent: 7114.05.48108 TILLITSVALGTE:

  Styret: Formann: Tor van der Lende Kasserer: Tor Modalen Sekretær: Just Qvigstad Styremedlemmer: Trygve Berg, Steinar Roland Varamann: Tore Moe Redaktør Hallo-Hallo: Tore Moe. Epost: [email protected] Katalogkomiteen: Trygve Berg, Jens Haftorn, Bjørn Lunde. Field-Day komite: Ernst Granly, Asbjørn Ursin, Hans Sæthre.

  Koordinatorer for Radiohistorisk Nett: Geir Arild Høiland, Jan Stræte og Ernst Granly. Epost: [email protected] Frekvenser: 3.965 MHz 6.775 MHz 30.700 MHz 38.800 MHz 45.950 MHz

  Amatørradiokoordinator: Arnfinn M. Manders LA2ID Tlf. 98 46 37 70, e-post: [email protected] Treffes også på antikknettet. Antikknett for radioamatører: 3.510 MHz, CW, lørdag kl. 0930 145.550 MHz, FM, mandag kl. 2100 51.600 MHz, AM, mandag kl. 2100

  Salg komponenter: Tor van der Lende. Epost: [email protected]

  Salg rør: Just Qvigstad. Epost: [email protected]

  Salg katalogark og skjemaer: Bjørn Lunde. Epost: [email protected]

  Medlemskap: Steinar Roland. Epost: [email protected]

  Auksjonssaker: Just Qvigstad. Epost: [email protected]

  Annonser på NRHFs hjemmesider: Asbjørn Ursin Epost: [email protected]

  Åpen hus hver tirsdag kl. 18.00 - 21.00

  Deadline for stoff til neste nr. 4. august. Neste nr. beregnes utkommet 15. september

  Hallo Hallo nr 106 3

 • INNHOLD: Siden sist av Tore Moe 4 Nytrykk av klassiske Hi-Fi bøker av Tore Moe 6 Referat fra årsmøtet 7 Hammeeting 2009 av Erling Langemyr 9 Field-Day Jørstadmoen av Asbjørn Ursin 11 En båndopptaker til besvær… Del 1 av 2 av Odd-Jan Jonassen 13 Et par Tandberg-anekdoter av Hans Jørgen Weedon 18 Filmopptak av spillefilmen ”Shetlandsgjengen” av Fredrik Hildisch 19 ”Vi lager en 25 watts telegrafisender” 20 Våre vakre krystallapparater av Svein Brovoll 21 Berit-prosjektet, rapport fra nr. 2 av Tore Moe 22 Auksjonsbilder 24 Tors Hjørne av Tor van der Lende 31 Rare Radioer av Tor van der Lende 33 Våre Vakre Mikrofoner av Tor van der Lende 34 Mimrekroken av Tor van der Lende 35 Robertson R-Super 2S av Hans Gatu 37 Sonderaktion N av Erling Langemyr 50 P.C.R. nok en gang av Erling Langemyr 51 Annonser 52 Vårauksjonen På vårauksjonen 28.03.09 var under- tegnede denne gangen for første gang på mange år fritatt fra kassererjobben og hadde anledning til å gå rundt og fotografere både personer og gjenstander. Se s. 24-30. Selve auksjonen gikk greit, men som vanlig sliter vi med utsendelsen av objekter til de som fikk tilslag på forhåndsbud. Vi beklager dette ovenfor de som har ventet lenge på sine ting. Generalforsamling/Årsmøte Årsmøtet gikk av stabelen 21.04.09 som planlagt. Se referat på s. 7-8.

  Omslaget og midtsidene Redaktøren har nylig hatt to ”Kongs- havnere” mellom hendene, og benyttet sjansen til å fotografere. Kongshavneren er en illegalt serieprodusert reaksjons- mottaker fra 2VK. Det var tre mann på EB, Harry Kongshavn, Finn O. Børresen og O. Hjellestad som i all hemmelighet produserte ca. 200 apparater. Radioen gikk på 220V og var utstyrt med litt for- skjellige rør, alt etter hva de klarte å skaffe. Dreiekondensatorene, rørholderne, knappene og telefonkontaktene måtte de selv produsere. Likeså netttrafoen. Og

  Hallo Hallo nr 1064

 • selve boksen, naturligvis. En veldig fasc- inerende radio. Midtsidene i farger er denne gang viet til bilder fra siste auksjon. Katalogarkene Fra katalogkomiteen v/Bjørn Lunde har vi fått følgende melding: ”I denne utgaven av Hallo-Hallo (juni 2009) vil følgende katalogark følge med som bilag: Edda Antenneforsterker 146B' Radionette multiplayer Autofon AF2 Radionette "Kraftforsterker" K2, Tandberg forsterker TA300M og Vingtor K2. HF. Eventuelle merknader er ført opp på de respektive ark. Vennlig hilsen med ønske om en fin sommer fra Katalogkomitéen” Kommende aktiviteter: På årsmøtet ble kommende aktiviteter dis- kutert. Følgende datoer er nå bestemt: Field-day 28.06.09 på Jørstadmoen. Se s. 11-12. Besøk hos Rolf Riise. Vi tar turen til Brumunddal lørdag 29.08.09. Kontakt styret angående transport, veibeskrivelse og lignende. Vi ber også om at de som har tenkt å komme melder fra til styret slik at Rolf kan bli forberedt på hvor mange som kommer. Mer info kommer på nettet. Høstauksjonen 26.09.09 Gran skole, påmeldingsskjema følger vedlagt dette nr. Loppemarked 27.09.09 utenfor Norsk Teknisk Museum Se for øvrig i referatet fra årsmøtet. Loppemarked På årsmøtet foreslo Harald Bårdsen at vi gjennoptar loppemarkedene og at det

  første holdes dagen etter Ekeberg- markedet, søndag 10. mai utenfor Teknisk Museum. Vi rakk ikke å kunngjøre dette til medlemmene, men Harald og noen få andre tok likevel turen dit med sine lass. Vi håper det gikk bra, men vi satser på et nytt marked til høsten, 27.09.09. Da med en skikkelig kunngjøring på forhånd. Nesten alle har overskuddslager Vi ser nå at foreningslokalene og gratis- haugen fylles mer og mer opp av ”over- skuddsmateriell”. Det er halvgode eller dårlige apparater, deler som ikke etter- spørres og til og med rør ingen trenger. Antagelig er det mange som også har slikt materiell lagret hjemme. Dette er use- lgelig på auksjonene, vi ønsker jo å holde en viss kvalitetsstandard. Det går an å håpe at slikt kan omsettes på loppe- markedene, men selv der er vi redd for at det meste må taes med hjem igjen. De som har lagerplass kan jo ta vare på det i håp om at det en gang kommer til nytte, men i mange tilfelle bør man nok vurdere å kjøre et lass eller to på dynga. Hvis verken eier eller andre vil ha det, så kast det. Kanskje er det mulig å sette det på skrap- haugene hos de store el-forhandlerne. De har plikt til å ta imot alt fra gamle kjøle- skap, vaskemaskiner, datautstyr, kabel og generelt elektronikkapparater. Men det er kanskje lurt å undersøke på forhånd og få klarert at det kan settes der… En liten advarsel til slutt: Er skrapet eldre enn 1945 bør man ikke kaste det. Ha en riktig god sommer! TM

  Hallo Hallo nr 106 5

 • Alf Bjerk Danielsen Vårt mangeårige medlem Alf Bjerk Danielsen (mnr.31) døde 8. mars i år. Han ble 91 år. Alf var medlem og styremedlem i foreningen nesten helt fra starten av. Som yrke var han sivilingeniør i Televerkets kringkastingsseksjon. Som pensjonist ble han engasjert i Telemuseet, og hadde i mange år ansvaret for samlingene i fjellhallen på Ekeberg. Vi var der flere ganger, og hadde styremøter en rekke ganger hjemme hos han privat. Han huskes som en usedvanlig lun og hyggelig mann med en enorm kunnskap om radio og telehistorie.

  Nytrykk av klassiske Hi-Fi bøker

  Foreningen har fått trykket et nytt opplag av to klassiske, engelske bøker om rørforsterkere fra 50-tallet. Det er: MULLARD CIRCUITS FOR AUDIO AMPLIFIERS Boka er på 140 sider og beskriver 11 forsterkere: - Twenty-watt Amplifier med 2 stk EL34 i push-pull - Ten-watt Amplifier med 2 stk EL84 i push-pull - Three-watt Amplifier med EF86, EL84 og EZ80 - Seven-watt DC/AC Amplifier medUF86, UCL82 (2) og UY85 - Two- and Three-valve Pre-amplifiers - Four-channel Input-mixing Pre-amplifier - Three-watt Tape Amplifier - Tape Pre-amplifier - Seven-watt Stereophonic Amplifier med ECC83, ECL82 og EZ81 - Three-valve Stereophonic Amplifier - Stereophonic Pre-amplifier Boka gir direkte byggebeskrivelser, med målsatte tegninger av chassis etc. Den er også en lærebok om forsterkerteknikk generelt og tar for seg ting som forvregning, høyttalere, støy fra platespiller og båndopptaker, utgangs- og inngangstrinn. Den ble gitt ut i 1959. Pris: Kr. 170,- OSRAM: Amplifiers for high fidelity sound reproduction. Dette er et hefte på 12 sider som beskriver to tunge Hi-Fi rørforsterkere , den ene med 2 stk PX4 i push pull og den andre med 2 stk KT66 også i push pull. Pris: Kr. 50,- Begge bøkene er et absolutt must for enhver rørforsterker-bygger og alle som er interessert i Hi-Fi og kan bestilles hos NRHF.

  Hallo Hallo nr 1066

 • Referat fra Norsk Radiohistorisk Forenings årsmøte 21/04/09

  Formann Tor van der Lende åpnet møtet i foreningslokalene kl. 19.00. Det var kommet 26 fremmøtte. Han påpekte at i innkallingen var fristen for å komme med forslag på forhånd ikke tidfestet, og beklaget dette. Men noen forslag hadde heller ikke kommet inn. Innkallingen ble så godkjent av forsamlingen. Dagssorden: 1. Årsberetning. Tor gikk gjennom årsberetningen for 2008. Den inneholdt en beskrivelse av utført arbeide med takk til de som hadde vært aktive, og foreningens aktiviteter i året som gikk for øvrig. Årsberetningen ble godkjent av forsa