jetmi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · ključnu...

of 48 /48

Author: others

Post on 24-Dec-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet
Page 2: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet
Page 3: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

3

DOBRO DOŠLI!

Od 21. do 23. novembra 2019. godine u Master hali Novosadskog sajma

sada već po četvrti put, tradicionalno se održava MLINPEK EXPO,

veliki sajam široke ponude proizvoda i usluga namenjenih

pekarima, mlinarima, konditorima, poslastičarima,

skladištarima i svim zainteresovanim.

Uz 4. MLINPEK EXPO, po 24. put se okupljamo svi mi kojima

je prerada žita i brašna delatnost, izvor prihoda, struka,

životno opredeljenje, ljubav…

Okupljamo se da po 24. put na jednom mestu iskoristimo priliku da

razmenimo informacije, saznamo nešto novo, rešimo probleme,

sklopimo nove poslove i nova poznanstva.

Program „24. Mlinarsko Pekarskih Dana” sastavljen je tako da nas

približi odgovorima na najaktuelnija pitanja u poslovanju

industrije prerade žita i brašna.

Programski odbor: Organizacioni odbor:

Lazar Popović, predsednik PoPD Aleksandar Lončar, predsednik Nebojša Spasojević, predsednik PoMD Jovo Škobo dr Jasna Mastilović Viktorija Kostadinov Milivoje Trtović Vladimir Popović

Page 4: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

EX

HIB

ITO

R H

ALL

SA

LA z

A Iz

LAG

ESM

OK

ING

AR

EA

PU

ŠAČ

KA

zO

NA

ENTR

Y/EX

ITVI

SITO

RS

ULAz

/IzLA

zPO

SETI

OCI

INFO

SMO

KIN

G

AR

EA

PU

ŠAČ

KA

z

ON

AK

AFI

Ć

LEC

TURE

HAL

L

SALA

zA

PRED

AVAN

JA

Page 5: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

O

RG

ANIZ

ATO

R:

18 M

LIN

PEK

zAVO

D D

OO

- N

ovi S

ad

......

......

......

......

......

......

......

......

.... s

tr.

10 4

7

G

ener

alni

Spo

nzor

Pek

arst

va:

37 D

ADEX

- M

ačva

nska

Mitr

ovic

a

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 8

25

30 4

8

G

ener

alni

Spo

nzor

Mlin

arst

va:

8 AL

APAL

A -

Turs

ka

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

2 9

26 3

1

O

stal

i izl

agač

i:

19 K

UPO

- It

alija

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

11

17

HAS

BOR

G -

Pol

jska

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

12

22 L

ESAF

FRE

RS

- Be

ogra

d

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 1

3

20 M

AT-I

NG

- N

iš-M

alča

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

14

21 N

S SE

ME-

Nov

i Sad

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

15

10 T

ANIS

- T

ursk

a

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 1

6

14 N

IPEK

GO

STO

L TS

T -

zem

un

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 1

7

2 IT

ALPA

K -

Hrv

atsk

a

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 1

8

23 R

IS -

Dob

anov

ci

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 1

9

24 M

ETR

ON

- N

ovi S

ad

zast

upni

k D

ICKE

Y JO

HN

- U

SA

...

......

......

......

......

......

......

......

......

....

str.

20

9 G

ENC

DEG

IRM

EN -

Tur

ska

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

21

6 PA

VAN

- G

OLF

ETTO

SAN

GAT

I -

Italij

a

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 2

2

7 SU

PER

LAB

- N

ovi B

eogr

ad

zast

upni

k P

ERTE

N -

Šve

dska

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

23

3 D

ANU

BIU

S -

Nov

i Sad

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

24

12 U

NO

RM

AK D

EGIR

MEN

- T

ursk

a

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 2

7

5 C

ARD

S PR

INT

- Pa

nčev

o

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 2

8

13 L

IBEL

A EL

SI N

S -N

ovi S

ad

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 2

9

4 M

ASKO

M IN

TER

NAT

ION

AL

- B

eogr

ad

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 3

2

36 R

EBIS

TEM

PER

O -

Nov

i Sad

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

33

35 2

D S

OFT

- N

ovi S

ad

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 3

4

27 E

RKA

YA -

Tur

ska

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

35

29 M

AKSW

ELL

- Tu

rska

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

36

31 V

UH

Ž -

Češ

ka

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 37

34 G

REE

N M

AGN

ETIK

- S

ubot

ica

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

38

25 P

OLJ

O-M

ON

T -

Bačk

i Jar

ak

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 3

9

26 E

LMO

NT

- Sr

emsk

a M

itrov

ica

...

......

......

......

......

......

......

......

......

....

str.

40

30 E

KOLO

GIJ

A S

- M

lade

nova

c

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 4

1

32 K

VALI

LAB

- Be

ogra

d

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.. st

r. 4

2

28 S

KEN

DŽI

Ć IN

ŽEN

JER

ING

-

Petr

ovar

adin

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

43

33 C

UBI

- N

ovi S

ad

......

......

......

......

......

......

......

......

......

. st

r. 4

4

15

ELM

ED -

Tem

erin

...

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

str.

45

Štan

db

r.Št

and

br.

Štan

db

r.

Page 6: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

6

24. MLINARSKO PEKARSKI DANIPROGRAM

SEMINAR 2 21.11.2019. popodne

Upravljanja rizicima u preradi pšenice roda 2018/19 godine

14:30 Metodologija određivanja sadržaja mikotoksina u zrnastim kulturama: od preciznosti do brzine (Dr Jovana Kos, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

14:50 Smanjenje kontaminacije DON toksinom u mlinskoj čistioni: teorijske postavke i iskustva u Srbiji 2019. godine (Nebojša Spasojević, Mlinpek Zavod, Milan Skendžić, Skendžić Inženjering)

15:10 Pregled alternativnih mogućnosti smanjenja sadržaja mikotoksina u pšenici i brašnu (Dr Milica Pojić, dr Jasna Mastilović, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

Prezentacije opreme za određivanje i redukciju mikotoksina u pšenici

PANEL DISKUSIJA

SEMINAR 1 21.11.2019. prepodne

Problemi kvaliteta i bezbednosti pšenice roda 2018/19 godine

10:00 Svečano otvaranje

11:00 Uloga i potencijal Naučnog Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu u kontroli kvaliteta i bezbednosti hrane. (Dr Marija Bodroža-Solarov, dr Elizabet Janić Hajnal, dr Aleksandra Torbica, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

11:10 Pšenica u svetlu klimatskih promena (Dr Milan Mirosavljević, dr Dragan Živančev, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad)

11.30 Specifičnosti 2018/2019 godine u proizvodnji pšenice sa aspekta pojave patogena (Dr Mirjana Lalošević, dr Radivoj Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad)

11:50 Rod pšenice proizvodne 2018/2019 godine na domaćem i međunarodnom tržištu (Vukosav Saković, Žita Srbije)

12:10 Mere prevencije, monitoringa, kontrole i sankcije inspekcijskih organa u nadzoru nad proizvodnjom i preradom pšenice roda 2018/2019 godine (Nenad Vujović, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Poljoprivredna inspekcija)

12:30 Aktivnosti grupacije za mlinsko pekarsku industriju Privredne komore Srbije na upravljanju rizicima bezbednosti pšenice roda 2018/19 godine (Saška Biorčević, Privredna komora Srbije)

12:50 Prerada i plasman pšenica roda 2018/19 godine u odnosu na zakonske okvire (Dr Jasna Mastilović, dr Dušica Čolović, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

Diskusija

Page 7: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

7

SEMINAR 3 22.11.2019. prepodne

Alternativni trendovi u preradi brašna

11:00 Savremeni trendovi u razvoju tehnologije prerade žita i brašna – uvod (Dr Jasna Mastilović, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

11:20 Hleb bez pšeničnog brašna, hleb bez kvasca: Alternative pšeničnom brašnu i kvascu u proizvodnji hleba (Dr Olivera Šimurina, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

11:40 Hleb bez brašna: Klijanci zrnastih kultura kao alternativni proizvod od žita (Dr Anamarija Mandić, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

12:00 Hleb bez soli: Alternative primeni soli u proizvodnji pekarskih proizvoda (Dr Milica Pojić, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

12:20 Hleb bez aditiva: Alternative za primenu aditiva u pekarskim proizvodima (Nikolina Mandić, Saša Tanović, PIP, Novi Sad)

12:40 Brašna koja nisu brašna: Alternative pšeničnom brašnu (Dr Jasna Mastilović, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad)

Prezentacije gotovih smeša, dodataka, alternativnih proizvoda

Diskusija

SEMINAR 4 22.11.2019. popodne

Inovativna rešenja u preradi žita i brašna

14:30 IT rešenja za pekare – put ka analizi i povećanju prodaje (Miloš Panić, 2D Soft, Novi Sad, Milivoje Trtović, Mlinpek Zavod, Novi Sad)

14:50 Uloga pakovanja u bezbednosti, marketingu i trajnosti pekarskih proizvoda (Dr Vera Lazić, dr Danijela Šuput, dr Senka Popović, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, Katedra za inženjerstvo konzervisane hrane)

15:10 Primena kiselih testa u proizvodnji hleba – oblici, efekti i najčešće greške u praksi (Dr Milimir Kovačević, Progres, Novi Sad)

15:30 Prednosti i nedostaci automatskih linija u preradi brašna (Lazar Popović, Milivoje Trtović, Mlinpek Zavod, Novi Sad)

Prezentacije savremenih tehničkih rešenja i linija za preradu brašna i pakovanje proizvoda

Diskusija

Page 8: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

8

Page 9: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

9

Page 10: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

10

Page 12: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

12

Page 13: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

13

Page 14: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

14

Page 15: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

15

Page 16: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

16

Page 17: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

17

Page 18: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

18

Page 19: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

19

Page 20: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

20

Page 21: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

21

Page 22: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

22

Page 23: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

23

Page 24: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

24

Page 25: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

25

Page 26: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

26

Page 27: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

27

Page 28: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

28

Page 29: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

29

Page 30: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

30

Page 31: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

31

Page 32: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

32

www.maskom.net

Page 33: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

33

Page 34: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

34

Page 35: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

35

Page 36: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

36

Page 37: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

37

Page 38: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

38

Page 39: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

39

Page 40: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

40

Page 41: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

41

Page 42: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

42

Page 43: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

43

Page 44: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

44

Page 45: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

45

Page 46: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet

D A N I . . .Godina XIII, broj 22, novembar 2019.

Izdavač „MLINPEK ZAVOD“ DOO, Novi Sad

Direktor dipl. inž. Lazar Popović

Glavni i odgovorni urednik dipl. inž. Nebojša Spasojević

Menadžer časopisa Aleksandar Lončar

Predsednik izdavačkog saveta dr Jasna Mastilović

Članovi izdavačkog saveta Vukosav Saković, Dragan Živanović,

Zoran Pralica, Predrag Đurović

Saradnici redakcije Prof. dr Milimir Kovačević, Milan Skendžić,

Milivoje Trtović, Dragan Psodorov

Inostrani saradnici redakcijeMitar Jokić - Crna Gora,

Vlado Sučić - Hrvatska, Jožef Semič - Slovenija, Rade Petrović – BiH

Tehnički urednik i sekretar redakcije Viktorija Kostadinov

Adresa redakcije 21000 Novi Sad, Bul. oslobođenja 66B

tel./faks: 021/547-681, 547-682, 547-683

Štampa „Kreator“, Lok

CIP – каталогизација у публикацији, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 664.6/.7Dani ... /glavni urednik Aleksandar Lončar. – God. 1, br. 1 (april 2007) - .- Novi Sad: Mlinpek zavod, 2007-.-21 cmGodišnje.ISSN 1452-8940COBISS.SR-ID 222264839

INfO

HOTELI

Page 47: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet
Page 48: JetMi x 3 0 % manjemlinpekzavod.com/sajam_htm_files/Sajamski vodic.pdf · 2019-11-19 · Ključnu ulogu u tome igraju mineralna ishrana i zdravlje biljaka. Konačan prinos i kvalitet