kalendar maja

of 14 /14
5/17/2018 KalendarMaja-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 1/14 Kalendar  Maja? Pisano (28. aprila 2007) Autor: Petar Kočović www.petarkocovic.com  Godine 1582, Cristopher  Clavius,  matemati čar i astronom,  po nalogu Pape Grgura 13 «pomerio»   je vreme za 10 dana u odnosu na dotadašnji   Julijanski  (koji   je datirao  još iz doba Cezara).  Tako  je, administartivno,  posle 5. oktobra 1582 godine,   bio 14. oktobar 1592. Na opšti  protest   bankara  koji su morali da plaćaju kamate za nepostoje će dane.  Ovaj  kalendar  su 15. oktobra  prihvatile Španija i sve njene kolonije,  Portugalija,  Italija i Poljsko Litvanski  komonvelt,  dok su ostali  to uradili  kasnije.  Dakle,  20 (odnosno 21.  mart)   je dan prolećne ravnodnevice.  A 21. decembar  dan zimske kratkodnevice  za stanovnike  severne zemljine polulopte.  Period od  jedne godine ili 12.  meseci  može svako od nas da isprati,  ma gde se nalazio na Zelmjinoj  polulopti.  Međutim,  duže vremenske  periode nije moguće pratiti   bez posebnih pomagala:  opreme,  matematike  i poznavanja  nebeske astronomije.  Kalendar  Treba napomenuti  da nepreciznost  u obrtanju Zemlje oko svoje ose izaziva,  dugoročno, probleme se određivanjem kalendara.  Iako su stari  astronomi  postavili  prolećnu ravnodnevicu  na 21 mart,  tokom velikog niza godina dogodila se greška.  Pretposlednju  velikukorekciju   je napravio  gaj   Julije Cezar,  45 godine p.n.e, uz pomoć Aleksandrijskog  matemati čara Sosigena.  Ranija Hiparhova  saznanja o postojanju  tropske godine,  Sosigen   je pretvorio u kalendar  od 12 meseci i uveo prestupnu godinu svake četvrte godine,  dodajući u februaru  još  jedan dan na kraju meseca.  Cezar   je takođe prvi postavio početak godine na 1.  januar,  kada  je sazivao  konzule iz svih svojih provincija  na petnaestodnevne  konultacije  u Rim. Do tada postojeće računanje vremena  u pojedinim gradovima  koje se merilo od postanka pojedinih gradova (“ab urba”,  “ab urba Rome”,  “ab 

Upload: ljubisa-nesic

Post on 20-Jul-2015

116 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 1/14

Kalendar Maja? Pisano (28. aprila 2007) Autor: Petar Kočović

www.petarkocovic.com 

Godine 1582, Cristopher Clavius, matematičar i astronom, po nalogu Pape Grgura 13 «pomerio»  je vreme za 10 dana u odnosu na dotadašnji  Julijanski (koji  je datirao  još iz doba Cezara). Tako  je,  administartivno, posle 5. oktobra 1582 godine,  bio 14. oktobar 1592. Na opšti protest  bankara koji su morali da plaćaju kamate za nepostojeće dane. Ovaj kalendar su 15. oktobra prihvatile Španija i sve njene kolonije, Portugalija, Italija i Poljsko‐Litvanski komonvelt, dok su ostali to 

uradili kasnije.

 

Dakle, 20 (odnosno 21. mart)  je dan prolećne ravnodnevice. A 

21. decembar dan zimske kratkodnevice za stanovnike severne zemljine polulopte. 

Period od  jedne godine ili 12. meseci može svako od nas da isprati, ma gde se nalazio na Zelmjinoj polulopti. Međutim, duže vremenske periode nije moguće pratiti  bez posebnih 

pomagala: opreme, matematike i poznavanja nebeske 

astronomije. 

Kalendar 

Treba napomenuti da nepreciznost u obrtanju Zemlje oko svoje ose izaziva, dugoročno, probleme se određivanjem kalendara. Iako su stari astronomi postavili prolećnu ravnodnevicu na 21 mart, tokom velikog niza godina dogodila se greška. Pretposlednju velikukorekciju  je napravio gaj  Julije Cezar, 45 godine 

p.n.e, uz pomoć Aleksandrijskog matematičara Sosigena. Ranija Hiparhova saznanja o postojanju tropske godine, Sosigen  je pretvorio u kalendar od 12 meseci i uveo prestupnu godinu svake četvrte godine, dodajući u februaru  još  jedan dan na kraju meseca. Cezar  je takođe prvi postavio početak godine na 1.  januar, kada  je sazivao konzule iz svih svojih provincija na petnaestodnevne konultacije u Rim. Do tada postojeće računanje vremena u pojedinim gradovima koje se merilo od postanka pojedinih gradova (“ab urba”, “ab urba Rome”, “ab 

Page 2: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 2/14

urba Naopli”), prevedeno  je na  jedinstveno računanje po  Julijanskim kalendaru. Prethodni kalendar  je  bio Rimski kalendar koji  je imao 355 dana sa dodatkom 

interkalarnog dana između ferbruara i marta. Postojalo  je više verzija rasporeda dana u okviru meseca u različitim epohama posle Cezara, ali to nije tema ovog 

rada. 

Međutim, i ovde se odigrala nepreciznost od 11 minuta godišnje, što  je u periodu od 134 godine pomeralo dan prolećne ravnodnevice za 1 dan. Ova nagomilana nepreciznost dovela  je do uvođenja Gregorijanskog kalendara, što  je opisano u početku ove priče. Gregorijanski kalendar i matematičar Klavijus su ovaj problem rešili tako što su u 400 dodina, 3 puta dodavali po  još  jedan dan.  Jednostavno pravilo za račuanje glasi: ako  je  broj godina daljiv sa 400  bez ostatka, odna te godine ne treba dodavati ekstra dan. Te godine su, od reforme kalendara 1582 godine,  bile 1600 i 2000. 

Po uvođenju Gregorijanskog kalendara, po  Julijanskom kalendaru ostao  je 6. oktobar 1582. godine. Tada  je razlika  bila 10 dana. A onda se 1700, 1800 i 1900 povećala za  još po  jedan dan, tako da danas iznosi 13 dana, što u Srbiji očitavamo kao razliku izmedju prosleve dve nove godine: one koja počinje 1.  januara i “tkz Srpske nove godine”, koja  je u stvari nova godina po  Julijanskom kalendaru. 

Kalendar Maja 

Pre nego što se upustimo u merenje vremena na Majanski način, da prvo objasnimo osnovu  brojnog sistema u kome su računale Maje. Reč je o  brojnom 

sistemu za osnovu 20. Ovaj sistem se naziva vigezimalni  brojni sistem. 

U dekadnom  brojnom sistemu u kojem mi računamo (sem ako izuzmemo računare u kojima se podaci zapisuju u  binarnom (osnova 2), oktalnom (8)i heksadecimalnom sistemu (16)) raspoložive cifre su: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Zapis  bilo kog  broja u ovom  brojnom sistemu za npr.  broj 9,547  je: 

9x103=9,000 5x102=  500 4x101=  40 

+  7x100=  7 9,547 

Page 3: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 3/14

U vigezimalnom sistemu cifre su od 0‐19 ili ako se uključe i slova onda  je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I,  J. Maje su imale sledeći sistem za obeležavanje: 

Pogledajmo koliko iznosi  broj 168,421 u vigezimalnom sistemu: 

1x205=3,200,000 6x204=  960,000 8x203=  64,000 4x202=  1,600 2x201=  40 

+  1x200=  1 4,225,641 

Maje su na sledeći način nazivale sledeće stepene: 

‐  201 ‐ kal ‐  202 ‐ bak ‐  203 ‐ pic ‐  204 ‐ calab ‐  205 ‐ kinchil ‐  206 ‐ alau 

Izuzetak u Majanskom kalendaru 

 Jedan izuzetak  je postojao u kalendaru Maja: na trećoj poziciji umesto osnove 20 uzima se  broj čija  je osnova 18 ¡!! Znak tačka iznad dve crtice nije označavao 400, već 360. Pogledajmo  bolje: 360  jebroj dana u godini priblžan  broj 365, a ujedno označava i  broj stepeni u krugu. Razliku između 360‐og i 365‐og dana Maje su popunjavale u kalendaru takozvanim “mrtvim danima”. To su  bili dani kada se ništa nije radilo, već je  bio potreban odmor. Takođe pogledajmo i sledeću činjenicu: Maje su na ovaj način dodelile svakom danu  jedan lučni stepen na 

Page 4: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 4/14

ekliptičkom ekvatoru ¡!!  Jedan dan = (skoro)  jedan lučni stepen ¡!! Kako drukčije precizno dovesti u vezu dane i kretanje u prostoru??? 

Ovaj ciklus su nazivali “dugačko  brojanje” ili Haab. Haab  je, dakle imao 365 dana, kao i kod Mesopotamaca, Egipćana, Grka, Rimljana. Prethodni primer  bi izgledao: 

1x18*204=2,880,000 

6x18*203=  864,000 8x18*202=  57,600 4x18*20 =  1,440 2x201=  40 

+  1x200=  1 3,803,081 

Šta je dugački zapis? 

Kao što  je napomenuto, dugački zapis  je vezan za modifikovan vigezimalni operativni sistem. Osnovna  jedinica  je kin (dan). Idući sdesna na levo, komponente su: 

Unial (1 unial = 20 kina = 20 dana) Tun (1 tun = 18 uniala = 360 kina = 360 dana, približno 1 godina) Katun (1 katun = 20 tuna = 360 uniala = 7,200 dana, približno 20 godina) Baktun (1  baktun = 20 katuna = 144,000 dana, približno 394 godina) 

Kin, tun i katun su  brojevi od 1‐19 Unial su  brojevi od 1‐17 Baktun su  brojevi od 1‐13 

Sledeće veće  jedinice su: 

1 pictun = 20  baktuna = 2,880,000 dana = oko 7885 godina 

Page 5: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 5/14

1 calabtun = 20 pictun = 57,600,000 dana = oko 158,000 godina 1 kinchiltun = 20 calabtun = 1,152,000,000 dana = oko 3 miliona godina 1 alautun = 20 kinchiltun = 23,040,000,000 dana = oko 63 miliona godina 

Alautun  je

 verovatno

  jedino

 ime

 za

 najduži

 vremenski

 period

 u svim

 poznatim

 

kalendarima. 

Kada je počelo računanje po dugačkom brojanju? 

Logično  je da  je to  bilo 0.0.0.0.0, ali kako  baktun (prva komponenta) počinje od 1, a završava se sa 13, pre nego što ide od 0 do 12, prvi dan se, ustvari, označava kao 13.0.0.0.0 

Autoriteti se ne slažu oko toga koji dan u Gregorijanskom kalendaru odgovara ovom zapisu. Postoje 3 moguće verzije: 

•  13.0.0.0.0 = 8 Sep 3114 pne (Julijanski) = 13 Avg 3114 pne (Gregorijanski) •  13.0.0.0.0 = 6 Sep 3114 pne (Julijanski) = 11 Avg 3114 pne (Gregorijanski) •  13.0.0.0.0 = 11 Nov 3374 pne (Julijanski) = 15 Okt 3374 pne (Gregorijan) 

Po prva dva, dugačko  brojanje će ponovo da dostigne 13.0.0.0.0 21 ili 23 decembra 2012, a to nije daleka  budućnost. Pretpostavlja se da  je dan 13.0.0.0.0 

 bio dan kreiranja sveta po Majama. 

Tzolk’in 

Maje su imale u upotrebi  još  jedan kalendar: Tzolk’in , ili Tzolkin. To  je kalendar od 260 dana. Ime  je dobio na  jeziku Yukatec Maja i označavao  je “brojanje dana”.Azteci su imali adekvatan kalendar: pandan Tzolkinu  je Tonalpohualli. Tzolkin  je imao 20 oznaka za dane i trinaest meseci koje  je nazivao trecena. Na taj način  je kalendar imao 13 meseci po 20 dana. 

Page 6: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 6/14

U tabeli vidite oznake meseca. 

Primetimo odmah nešto: ovo  je period za koji se Merkur okrene oko Sunca 4 

puta. To  je period trudnoće žene. 

Kalendar Maja  je  jako kompleksan i precizan. Pogledajte Kukulkanov hram u Chichen Itzi, Yukatanu, Maksiko. Ta piramida  je pravi kalendar, čija  je senka određivala početke godišnjih doba. 

Page 7: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 7/14

Ima četiri stepeništa sa po 91 stepenikom. Na vrhu  je platforma, što ukupno sa stepenicama čini 365 stepenika!!!. Kalendar Maja koristi tri paralelna sistema za računanje vremena: Tzolkin, Haab i Dugačko računanje. Od njih,  jedino Haab ima direktnu vezu sa dužinom godine. Tipičan zapis dana u kalendaru Maja  je: 

12.18.16.2.6, 3 Cimi

 4 Zotz,

 gde

  je:

 

12.18.16.2.6 – datum u dugačkom zapisu 2 Cimi – datum u Tzolkinu 

4 Zots – datum u Haabu 

Merenje vremena po Tzolkinu 

Sistem počinje sa 1 Imixʹ za kojim sledi 2 Ik ́, 3 Ak ́bʹal  i sve tako do 13 Bʹen. 

Brojevi po trecena sistemu zatim počinju ponovo iz početka od 1 dok se imena sistema nastavljaju od četrnaestog naziva. Tako  je 14‐ti dan 1 Ix.  Zatim slede 2 Men, 3 Kʹib ́, 4 Kabʹan, 5 Etzʹnab ́, 6 Kawak, then 7 Ajaw. Kada se svih 20 imena dana iskoriste, sada počinju da se koriste imena dana iz početka, a  brojevi se nastavljaju. Tako  je posle 7 Ajaw ‐ 8 Imixʹ. Ponavljanje ovih 13 ciklusa od po 20 dana dovodi do kompletiranja ciklusa od po 20 dana, što čini 260 dana kompčetnog ciklusa. Na taj način su iscrpljene sve moguće kombinacije dan/broj i pojavljuju se samo  jednom. 

Poreklo Tzolkina 

O poreklu Tzolkina se ne zna. Po  jednoj teoriji Maje su  jako cenile  brojeve 13 i 20. Broj 20  je  bio  baza za računanje u sistemu Maja. Broj 13  je simbolizovao  broj nivoa u “nadsvetu”, svetu  bogova i  broj “glavnih spojeva” ljudskog tela. Po drugoj teoriji  broj 260 stiže od  broja dana koje žena provede u trudnoći. 

Kada je Tzolkin počeo? 

Po dugačkom računanju, dan 13.0.0.0.0 odgovara 4 Ahau. Autoriteti su saglasni sa ovom činjenicom. 

Page 8: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 8/14

Šta je Haab? 

Haab  je solarni kalendar koji počinje na dan zimskog solisticija. Ima 18 meseci po 20 dana plus 5  bezimenih dana na kraju godine  boznatih kao Wayeb ili Uayeb. 

Imena meseci su sledeća 

Ime meseca  Značenje Pop  Mutan Wo  Crni spoj Sip  Crvani spoj Sotz  Šišmiš Sek  ? Xul  Pas Yaxkin  Novo sunce Mol  Voda Chen  Crna oluja Yax  Zelena oluja Sac  Bela oluja Keh  Crvena oluja Mak  Okružen Kankin  Žuto sunce Muwan  Sova 

Pax  Vreme uzgajanja Kayab  Kornjača Kumku  Ambar Wayeb  Pet nesretnih dana 

Ni Tzolkin in Haab ne obeležavaju godine. Međutim, kombinacija ova dva sistema se ponavlja u ciklusu od 52 Haab godine, što  je zadovoljavalo potrebe svih njegovih korisnika, naročito u staro doba i za ličnu upotrebu. Ovaj period se naziva Kalendarski ciklus. Na kraju ciklusa, Maje su očekivale da ih Maje podare 

novim ciklusom od 52 godine. 

Da li su Maje razmišljale o godini od 365 dana? 

Videli smo da Haab ima samo 365 dana, ali su Maje razmišljale o kalendaru koji  je  bio neznatno duži od 365 dana. U stvari, mnogi nazivi meseca su imali imena 

Page 9: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 9/14

koja su označavala sezone. Yaxkin  je na primer, označavao “novo ili snažno sunce”. Na početku dugačkog računanja, 1 Yakhin  je  bio prvi dan nakon zimskog solisticija, kad aje sunce počelo d ase pennje po nebeskom svodu i da sija snažnije. Kada  je dugačko računanje pušteno u upotrebu, počelo  je sa datumom 

7.13.0.0.0 i 0 Yaxkin

 odgovara

 danu

 u sredini

 zime.

 Dan

 13.0.0.0.0

  je

  bio

 3114

 

p.n.e.  Dostupna evidencija indikuje da su Maje procenjivalje da godina od 365 dana nije dobar  broj i da su moralii da dodaju ekstra dane. To  je  bilo na kraju ciklusa i dana 7.13.0.0.0 ili na svakih 1,101,600 dana. 

Sada možemo da izvedemo formulu po kojoj su Maje obračunavale dužinu 

solarne godine:  broj 1,101,600 podelimo sa 365 i oduzmimo 2. Dobijamo 365.242036, što  je malo preciznije od dužine od 365.2425 dana koliko  je po Gregorijanskom kalendaru. (Pretpostavka  je da ovo nije  bila slučajna koincidencija. Broj dana od 7.13.0.0.0 odgovara  broju od 2.001 ciklusa pre nego 2 

ciklusa godine od 365 dana. Kako su Maje znale za ovu fenomenalnu korekciju?) 

Legende Maja o petom Suncu 

Civilizaciju Maja karakterišu usmene legende. Španski osvajači su se potrudili da unište većinu pisanih dokumenata. Pa ipak, nešto  je ostalo kao što  je čuveni Drezdenski kodeks koji  je pronađen u 19 veku, kao i zapisi na spomenicima. Nešto legendi su zapisali i istoričari španskih osvajača, što znači da ipak ne 

lutamo u mraku. 

Po ovim zapisima nalazimo se u 5 ciklusu (po nekima u 4‐tom,  jer nije  jasno da li su Maje počele da  boje cikluse od 0 ili 1). Najveći  broj istraživača se slaže da se nalazimo u Petom Suncu, koji se završava već pomenutog 21. decembra 2012. Mnogi su već poleteli da saopšte kako će tada  biti smak sveta. Međutim, Maje nas uče da  je u četiri prethodna slučaja došlo do velikih promena na Zemlji pri promeni ciklusa, ali da smaka sveta (bar onog potpunog) nije  bilo. Dakle, verovaćemo da ćemo posle Petog Sunca da uživamo u Šestom Suncu. Evo i naziva svih 6 Sunaca (ili Svetova, kako  još Maje nazivaju ove cikluse): 

Sunce 1 – nahui Ocelotl (jaguari) Sunce 2 – nahui Ehecatl (vetar) Sunce 3 – nahui Quiahuitl (kiša) Sunce 4 – nahui Atl (voda) Sunce 5 – nahui Ollin (kretanja zemlje – naš trenutni ciklus) Sunce 6 – nahui Xochitl (Sunce procvata) 

Page 10: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 10/14

 

Ovo znači, da  bez obzira da li smo počeli da  brojimo od 0 ili 1, mi se nalazimo u petom ciklusu. 

Mapa 13 baktuna 

Svaka od 13 kolona prikazana na prethodnoj slici prikazuje  baktune. Svaki  baktun, kako  je pomenuto ima 144,000 dana. Naučnici se ne slažu oko datuma početka ovog ciklusa: neki kažu da  je počeo 11 avgusta, drugi 6 avgusta 3113 p.n.e. U oba slučaja  jedno  je sigurno: imamo  još 5 godina (u trenutku pisanja ovog materijala) do završetka ciklusa koji traje tačno 5,100 godina i trebalo  bi da se završi 2012 godine. Notiraćemo da  je prvi ciklus  baktun 0, drugi  baktun 1 itd. 

Središnji  baktun  je sedmi, koj ičini simetriju u odnosu na ostale: 6 ih  je sa leve, 6 sa desne strane ciklusa. U ovoj simetriji ne postoji ništa mistično kod Maja, već je to samo napomena. 

Evo i opisa tih ciklusa, poređanih u vremenskoj osi: 

1.  Baktun 0 (=13), Baktun uzgoja zvezda (3113 p.n.e.‐2718 p.n.e) 13.0.0.0.0 Planeta Zemlja  je ušla u zrak galaktičke sinhronizacije. Dolazi do razvoja “zvezdanog prenosa” od strane galaktičke lige do ljudi duž planete Zemlje.  Dolazi do konsolidacije 

Gornjeg i Donjeg Egipta, 3100 godina p.n.e, razvoj Sumera oko 3000 godina p.n.e. Godine 2800 p.n.e. počinje konstrukcija Stonehenge. 

2.  Baktun 1, Baktun Piramida (2718 p.n.e. – 2324 p.n.e) 1.0.0.0.0 Konstraukcija i aktivacija Velikih piramida na Platou Gize, Egipat oko 2700 p.n.e. do 2600 p.n.e. (prema sadašnjem 

datiranju vremena. Postoji i teorija da su ovi objekti već bili napravljeni 7,500 godina p.n.e). Dodatni razvoj i širenje 

civilizacije Sumera, razvoj Akada i Ura i razvoj  bronze. Početak Harappa, 

civilizacije Indusa. Početak razvoja života u Kini, mezoamerici i na Andima. 

Page 11: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 11/14

 

Page 12: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 12/14

3.  Baktun 2, Baktun Točka (2324 p.n.e – 1930 p.n.e) 2.0.0.0 Razvoj točka, inicijalizacija transporta i tehnologje, razvoja pisanih zakona i metalurških tehnologija u Mesopotamiji. Sargon i prva Vavilonska imperija. Početak razvoja 

teritorijalnog imperijalizma.

 Razvoj

 legendarnih

 imperatora

 

u Kini. RAzvoj Minoanske civilizacije na Kritu. 4.  Baktun 3, Baktun svete planine (1930 p.n.e. – 1536 p.n.e.) 3.0.0.0 

Srednje i novo Egipatsko kraljevstvo, relocira centar Svete Planine na zapad u Dolinu Kraljeva, donoseći Egipćanima pripremu za dinastičkim vladanjem, konsolidujući model odbramebenog teritorijalizma kao normu civilizovanog življenja. Talasi osvajača – Hititi, Arijevci, razaranje 

Minoanske i Induske civilizacije su karakteristike ovog perioda. 5.  Baktun 4, Baktun kuće Šanga (1536 p.n.e – 1141 p.n.e.) 4.0.0.0 Početak 

dinastije Šang, Kina, usvajanje doktrine  jin/jang, naprednovanje u metalurgiji  bronze i početak razvoja Kineske civilizacije. Početak civilizacije Veda u Indiji. Rast Čavin (Chavin) civilizacije, civilizacije na Andima i 

civilizacije Olmeka u Srednjoj Americi, kao i Akhenatona i Agypia. Pojava Avrama i Mojsija, Izraela. Konsolidacija Hitita i Mesopotamije. 

6.  Baktun 6. Baktun Imperijalističkog pečata (1141 p.n.e. – 747 p.n.e.) 5.0.0.0 Rast Vavilonsko‐Asirske imperije. Pojava oružja od gvožđa i pojava prvih ratnih mašina. Rast i razvoj Mikenskih 

Grka u Mediteranu, pad Troje, dinastija Čou u Kini, rast I Ching dinastije. Širenje kulture Olmeka po srednjoj Americi. Upotreba konja u ratne svrhe, ustanovljava se mustra vojnih 

imperija kao model civilizovanog života na planeti. 7.  Baktun 7. Baktun razvoja i misaonog učenja (747 p.n.e. – 353 p.n.e) 

6.0.0.0 Period prvog talas galaktičkih Maja u Srednjoj Americi. Rast persijske imperije. Rast filozofskog individualnog razmišljanja preko ranih kolektivnoh oblika. U to vreme su živeli i radili Pitagora, Sokrat, Plato i Aristotel u Grčkoj; šest škola Vedičkog razmišljanja  je postojalo. U Indiji su živeli 

Mahavira i Buda, Lao Cu, Konfučije i Čuang Cu u Kini. Napravljen  je Monte Alban u Meksiku, počinje sa upotrebom kalendarski sistem Maja. 

8.  Baktun 7. Baktun prelaska (353 p.n.e. – 41) 7.0.0.0.0 Postojanje helenističke civilizacije, Aleksandar Veliki, Rast Rimske imperije, Kelti u Evropi, napredna tehnologija prerade gvožđa. Konsolidacija zaraćenih zemalja u Kini pod Čin Huang Tijem, početak dinastije Han, Veliki kineski zid. 

Page 13: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 13/14

Početak širenja Budizma kao kosmopolitenske religije od Indije do Centralne Azije. Pojava Isusa Hrista, knostičkih religija na Srednjem 

istoku, nestanak Olmeka i početak Teotihuakana. 9.  Baktun 9. Baktun Gospodara Crvenog i Crnog (41 – 435) 8.0.0.0.0 

Završetak izgradnje

 piramida

 

u Teotihuakanu,

 konsolidacija

 

kulturnog režima u Srednjoj Americi, Gospodari Crvenog i Crnog, prva učenja Kecalkoatla, Moče i Naska i Tiauanako u Andima. Uskršnja ostrva, rast Zapadno Afričkih kraljevstva, rast i kolaps Rimske Imperije, širenje Hrišćanstva, pad 

dinastije Han, širenje Budizma u Kini,  jugoistočnoj Aziji. 10. Baktun 9, Baktun Maja (435 – 830) 9.0.0.0.0 Druga poseta galaktičke 

civilizacije Maja, pojava Pakal Votana u Palenkeu i procvat kulturnog režima Maja. Pojava Muhameda i rast Islama. Raskorak Rimokatoličke Zapadne Evrope i Vizantijsko‐

pravoslavne hrišćanske istočne Evrope. Tang dinastija u Kini, rast dinastija u  jugoistočnoj Aziji, Indoneziji (Borobadur, 

 Java), dominacija Tahunaka, Andi, Polinezijskskih civlizacija, Okeanije, rani procvat Nigerijskih civilizacija. 

11. Baktun 10, Baktun Svetih Ratova (830 – 1224) 10.0.0.0 Kolaps klasične civilizacije Maja i civilizacija centralnog meksika. Rast Tolteka, Čaj Čan i Čimu civilizacija u Andima, rast Ife civilizacije u Nigeriji. Širenje Islama i konfrontacija sa Hrišćanskom 

civilizacijom – pojava Krstaša, rast Tibetske civlizacije, Sung 

dinastija u Kini, pojava štampe u Kini,  baruta, dinastije Kmera u  jugoistočnoj Aziji. Pojava Velikog Zimbabvea u istočnoj Africi. 12. Baktun 11, Baktun skrivenog semena (1224 – 1618) 11.0.0.0.0 Širenje 

Islama u Indiji i zapadnoj Africi. Secesija Tibeta, pojava Turske imperije, Mongola, okupacija Kine, Secesija  Japana, rast Zimbabvea u Istočnoj Africi, Ifea i Benina u zapadnoj Africi. Vrh Hrišćanske civilizacije, Zapadne Evrope i rast Pravoslavne Ruske civilizacije, istočna Evropa. Reforma i rascep Hrišćanske 

crkve, širenje i trijumf Evropske civilizacije i osvajanje Inka i Actečkih imperija. Početak kolonizacije od strane Evropljana, nestajanje sakralnog pogleda na svet (skriveno seme). 

13. Baktun 12, Baktun transformacije materije (1618‐2012) 12.0.0.0.0 Rast i trijumf naučnog materijalizma, Evropa porobljava ceo svet, industrijska revolucija, demokratska revolucija u Americi, Evropi. Kolonijalizacija Afrike, Latinske Amerike i Azije, industrijalizacija  Japana. Pojava Karla Marksa i razvoj kumunizma. Komunistička revolucija u Rusiji, Kini. Prvi i 

Page 14: Kalendar Maja

5/17/2018 Kalendar Maja - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kalendar-maja 14/14

drugi svetski rat, konstrukcija atomske  bombe i početak nuklearne ere, razvoj zemalja Trećeg sveta, dalje širenje Islama, Meksio, Indija. Pojava globalnog terorizma i kolaps tehnološke civilizacije.Čišćenje Zemlje i era globalne regeneracije. Informaciona era i razvoj solarne tehnologije, 

galaktička

 sinhronizacija.