kr8: longhorn project

Author: -

Post on 05-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  1/27

  Gk Fkzd}hkofkugl ( gb}divluv}gl

  637i .9$ khks}hjdu uh nfls

  Dy}gfl gke Fgyu Gj}dig

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  2/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  3/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  4/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  5/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  6/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  7/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  8/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  9/27

  Jgdlfe Slgk '

  Dy}gfl dy khr }gdydkb

  Gof}dig"y jdkfyu mffj

  iguulf // slvos,

  ehidlf Fv}hsfgkm}ffey+ Gegsufe uh

  ufosf}guf b}gyyt

  slgdky+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  10/27

  Nhrfzf}, rnfk

  unfyf iguulf rf}f svu

  dkuh Dy}gfly nhyudlf

  efyf}u fkzd}hkofkurnf}f unf}f dy lduulf

  h} kh b}gyy unf heey

  rf}f gbgdkyu unfo+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  11/27

  Fv}hsfgk mffj iguulf

  yvjjf}fe j}ho shh}

  edyfgyf }fydyugkif,

  bfkfudi edyfgyfygke ndbn lhyyfy evf

  uh s}feguh}y+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  12/27

  Unf jgof}y

  f~sf}dfkife ndbnf}

  jffe ihyuy, }fwvd}dkb

  khk/kgudzf jffey mf

  dosh}ufe, mfigvyfunfyf iguulf rdll khu

  fgu unf khk/kgudzf

  dkzgydzf yn}vmy, h}

  dkzgydzf igiuvy+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  13/27

  Unfd} iglj lhyyfy

  ngzf mffk gy ndbn

  gy 93& glhkb rdun

  lhr }fs}heviudhk}gufy+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  14/27

  Unfyf mffj iguulf

  ngzf efohkyu}gufe

  shh} ohunf}dkb y`dlly

  gke g ndbn }guf hj

  md}un ihosldigudhky+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  15/27

  Mfigvyf hj unf ndbn

  lhyyfy, oh}f iguulf

  g}f }fwvd}fe hk

  sgyuv}f, }fyvludkb dkoh}f fkzd}hkofkugl

  egogbf+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  16/27

  @fktg gke Fgyu Gj}dig

  ngzf yvjjf}fe ogyydzf

  gkdogl gke ldzfyuhi`

  edf hjj evf uh e}hvbnu,

  hzf} b}gqdkb, shh}ogkgbfofku hj rguf}

  }fyhv}ify, shh} iguulf

  ogkgbfofku gke

  vydkb unf r}hkb utsf

  hj iguulf dk unfd} g}defkzd}hkofkuy+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  17/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  18/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  19/27

  Lhkbnh}ky igk fgu dkzgydzf yn}vmy gke igiud rndin g}fhzf}rnflodkb unf Bgldlff

  Lhkbnh}ky ngzf ndbnf} }fs}heviudhk }gufy gke zf}t lhr lhyy }gufy

  Lhkbnh}ky ngzf f~ifllfku iglzdkb gke ohunf}dkb gmdldudfy

  Lhkbnh}ky igk bh jv}unf} gke lhkbf} rdun lfyy rguf}

  Lhkbnh}ky yhlzf unf s}hmlfo hj }dydkb jffe ihyuy

  Lhkbnh}ky s}hufiu unfd} iglzfy j}ho s}feguh}y

  Lhkbnh}ky g}f ndbnlt }fydyugku uh edyfgyfy

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  20/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  21/27

  Hkf Uf~gy Lhkbnh}k Fom}th ihyu :63+33+

  7yu tfg} s}hafiu ihyu dy fyudogufe uh mf =53,333+

  =ke/9}e tfg} gkkvgl ihyuy fyudogufe gu 9=>,333+

  S}hafiu bhgl dy uh mf yflj yvssh}udkb mt unf 6un tfg}+

  Unf Dy}gfld Bhzf}kofku ngy slfebfe 733,333+

  Dkuf}kynds hssh}uvkdudfy rdll mf ogef gzgdlgmlf uh

  Gb}divluv}gl Vkdzf}ydut, ihllfbf gke ndbn yinhhl

  yuvefkuy dk Gof}dig gke Dy}gfl+

  Zhlvkuff} hssh}uvkdudfy rdll glyh mf gzgdlgmlf gy nf}e

  }def}y, iglj/ig}f, }fyfg}in gyydyugkuy, bfkf}gl }gkin nfls+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  22/27

  Uh nfls Dy}gfl gke Fgyu Gj}dig mt dku}hevidkb g zdgmlf m}ffe hjmffj iguulf ungu igk jdu gke igk un}dzf dk unfd} yfod/efyf}ufkzd}hkofkuy+ Ungu m}ffe rhvle mf unf Uf~gy Lhkbnh}k+

  Rf rdll efohkyu}guf un}hvbn yidfkudjdi f~sf}dofkugudhk ungu

  unfyf iguulf igk un}dzf dk Dy}gfly yfod/efyf}u fkzd}hkofku+

  Rf rdll ufgin unf }gkinf}y, jg}of}y gke zdllgbf}y nhr uh rh}`rdun unfyf iguulf+

  Rf unfk, ehkguf iguulf uh unhyf jg}oy, }gkinfy, zdllgbfy gkeyinhhly ungu kffe unfo+

  Undy nf}e rdll yvssh}u unf s}hafiuy ing}dugmlf, yidfkudjdi gkefevigudhkgl giudzdudfy+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  23/27

  Uh nfls og`f undy rh}le g mfuuf} slgif gke uh mfihof

  sg}u hj Afrdyn Ndyuh}t+

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  24/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  25/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  26/27

 • 7/31/2019 Kr8: Longhorn Project

  27/27