l vxa ..|v ir 5555555515 55555 555 5555555555 555555 555555 55 555 555555555 55555 5555 5555555 55...

Download L vxA ..|v Ir 5555555515 55555 555 5555555555 555555 555555 55 555 555555555 55555 5555 5555555 55 5555

Post on 20-Jun-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • L:

  2,

  hinméfiv

  Newmflmuo

  xmfiur;

  {anyi,,.(.u_..:«_.:,

  a:

  A;

  a

  x

  &

  v

  A

  L

  _v

  xA

  ..|

  Ir

  [Erik

 • 33: 3.333333 3fl

  ‘ ~ 333 3333 33 3:3 333 a: m; 2

  £33- 333 233333 3333133113 £13 .3” > 333,? 33 m3 3: 7

  33333.33 33, 333333. 33' 33333: m333* _

  3 £3 3 3333 33m8£333 ' 33; 3.?§?3

  ~ 33 333333,. 3 333mm 33 3» . -

  :3»:&.fi%¥w;-.mgkzv.wvan-3'32,3'331,14''.:2A3.13,};$319,231,311-

 • It 33 33333333 3333 333‘33333333 333 333333313 giwfiwa

  333 33 3333333 3 3 3333' 3333 333 3333333.. 33333..

  33333 33333 33 33333 3333 £33 333 333,3333333333

  '3 333 33.33333333 333:3333-33 333

  '=333333 333333 3333 3333 333

  ' 3 33333 33 33333.3

  . 3 333343.31” 333133.33.

  ‘ :- 33333 3333315333 333 3133.33 :33 3333.3. 3 3333 333%:

  3333.33

  W§3 ,

  3 333.333 3‘33 33333 m3 3333 3333.133 33‘ 3.3333

  ' 1:1'3333 33333333 33 333333 3133 333333 , . ‘

  * 333 33% 3333333 3333 33 3333333.. 33333

  3.3 333 33333 33 33333.3

  - 33' 333 33333 333,. 33 333 3 33333, 33‘ 3 3.33 33333

  ' 33333333 33 33.333 333 3333333 3333.: 33.3333

 • mm”; 163’

  m“: fm in mm: m

  “Em Mm gawkmé

  a,--.~L:=:w@1493'M;v5imawy>4VMM§1¥W:‘fiifléalikéfliflihéfflifiifififl4‘:‘Q."93-:'"t“’5‘in»~”'3‘'-M’“"‘.,JU“A”'f”‘4".‘W-eazzv‘fiircs-k’is‘““‘veflilJ'VKiE:

 • 3' 3 33331123333 - '* '

  » nu; 311331.33 3:" 3m,

  333333$3 333333 £3333

  ~3mumm3mw~qv

  3M3; 33 $33 ‘

  333333$i333 _

  13333333333 33 3333333 333333, 13333133 3! 3333333‘ 3,, 333

  ‘ " “ @3331 3:W 3!? 3331333333. ..

  £3333 3

  333 3333 3 31333,. 333 $3 $31.1.an $333

  $3333 333333313 ,

 • ' SW‘EEW am Wing:

  m a: mag“ Mmmg ma

  MWQIE fiw’

  v afima

  §4°fa flak ’a$1iflm

 • ”mud.“__‘a.1‘J

 • 22:: iimm m5 a: mum, g1. ;

  waging, gain; gamma: h‘k’fifimg mg

  ‘ a: w m ta? Wfiifiifi MW‘E/am"!

 • 33%g a .

  _ wgag pagan; ‘ _

  fig“ gggwwfiu magnum «a .4

  < gfigfiw E“ a? «gag». , .

  gag“? “figs“ him away an. “333%

  . an “magnum. . *meéwi;%‘fifiwfia%fli‘M'imfi

  y . aw 3am; “swig?

 • d.

  m.

  «31.3

  3333.3 ddddsdd «3:33 dd“ ddd ddddddddd d: dado dd mm ddddd ddddd ddddf dddddd ddd dad-d dddddds 33334333

  , , 333mm dddmdiddm . dd sdddd dd "ddsdrd dd dddddddsdddd

  dd ”33. dd 3.33. 333333139 We:dd" dddddddss dadddds dd 3.3 W333: » 333de mm damdddd: dd ddddd dm Wu add dddd dddd3d3. dddddddd do dadd dd . ddddo dd;dd dd. ddd'ddddddd dddd dd ddd dd: dd”

  ddddd dddddddd d dddd dddddd _. dd der

  d dddddddddd

  3333.3 dddddd ddddddddld 3d did~; " . 3 ~. ., ¥ ddddd dddddd . dd dddddd dad fdd3

  dd ddddddd ddddd ddd ddd dddddddddd dd r 3333 3‘”333d fid:,is... _ ._ 5r . 1 .,. “ ddddd ddddd 33333333.:5 d = ddddd” 33 dd dddddddd 3333 333d 3mm df dddddd ddd dddddd ddd dd sdddddddy dd 3. WW m3” ad: dddddd fiddm fwd, ddddd 33mm... ya.» tum”, ddddd fidmrd,. -»~, mddddddd dW‘dd 333.33. dddd 3.3 333d" d3. 3m ddd 3m dddddd rdd ddd dddd 33‘ dddy dddd dd~ dddd dt dd!» dmd 3. did daddddddsd dd ddd ddddd. ddds ddddd dd dim d3” 3.3.3. ddddd ddd dd dddd .. 33:, dd. dddddds $3.33. 33333.3 dd dddd dd 33:33.3. 3: 33332333. ddddddddddd d3 add“

  * - ' -- ddd 33.3 ddddvddddz. £333de dds ddd adds ddddd :33 dd 3mm dd 3m dddddd dd dd; dads» 33.33, - 33¢ dd ddddy "3 dds fddddds my dd d7 dddddd dd Add {33.333 3mm

  ' mad

 • 55 55 555 555 555 55 555555 555 5553555. '

  £5

  55

  *5

  5555 55555 555 5555555555 55 555555 555555 55 5555

  55555 55 5555555 55 5555555 _5555555 555-55 5555 55555 55555 555555555555 55555

  a: 55555 Wf'95 555 5555555 55555555555 55 555

 • REVISED I937 . 3 ,_ . PLAN OF WORK FOR

  LINE OF WORK 3353. NORTH CAROLINA EXTENSION SERVICE . ». . COUNTY

  1 *8 .ji—YEAR CALENDER OF WORK ~ . 3 RESULT DEMONSTRATIONS NUMBER NOTE; .

  PLANNED PLANNED INDICATE WHEN DEMONSTRATIONS ARE STARTED OR BROUGHT FORWARD BY LETTER "5’; AND WHEN COMPLETED OR CARRIED INTO NEXT YEAR BY LETTER "Cf’

  (To BE FlLLED TN BY AGENT) THIS PLAN To BE FILLED OUT IN TRIPLICATE. ONE COPY FOR AGENT, ONE COPY.FOR . ' AD. 4—H SPECIALIST, AND ONE COPY FOR DISTRICT AGENT.

  DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAY «JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. REMARKS 13 3 3"

  "1'2 3 .

 • Ae,)

  \ ‘7'5%‘39:

  tannin”

  ISIESHS- IIIIII!

  ,A' V..xA,{A.v

 • mm mimwt

  ngfim, maxim tmt

  mat .. g:

  ag333$

  ..‘n.”f{1”,}J..,.\

  I“

  .,lllllulluulus miElflfilil-ih

  i

  r:5

  iniiiiiiliIiilfilI:“III

  2,,

  -...

  Ta3A»‘xxx?---*rL5‘.A ,V.,...,.-.‘Ek.'.P.AA“.uqx}vI.

  IIn‘4“?.-.

  k,A,fl‘

  1,\AI

 • Karthssstsm Bissau

  E. fray Fargasaa, Mattias: saws ‘

  Mikit w E 1

  66

  lumbar a: 1M31 1.1fif Iflal

 • _“A44"?hRagga...

  .3“gm.

 • Awill;Jr,~44;T1421;;

  1?:

  YR.w’l‘m:Az.‘ ."“1

  a: ham. m away: :5;th

  am a a

  ,h‘

  a 5‘ a:

 • m

  m

  as:

  m

  . m

  ma

  awn “

  ngeaxmiag wk; fififiafiy

  fi§fi§3 at war& ihwu tha tmixquEat

  mm mm: «m amm m mm. m ‘ mm M:j ,

  any; $~«fifia&is§ fiu 3w»m®.£fiw££fi%& anniafifiag Wag“ a ' ‘ 133

  finmm w£x$fia ta fifi-w®%m a? fiannfiy flgflfitfl- $WE4

  7yiwfiéflyififififi ,vxfa&¢s

  “a Vfi*¥¥fif$irwfiim£'fififififififl

  . fiasalfiwfifiifiinma fiaimmi Katwwaxa»

  fifiwfi W ”W

  Aaimmif

  fiwagaafiu

  H4.

 • 3:3

  3:3 3* ‘, .

  3:

  3:

  3:

  _ 3: £3

  3:

  3’3

  3::

  :3:

  3:3:

  1&3

  3&3

  $333

  333

  3:33

  133

  33:

  3.. 1,9 ..

  333333333333 3333333333333 3233333333 33 ‘33 333933

  33333333 333333 3:33 3333333, 3:: 3 33333333. 3333.: 33:

  35333333333333 333 33333 3353-“! 3 3133 3:33 3353 33333x .

  * ' ~ ,_ 33.333: 333: 33! 33333:

  333333333 3333 3333333333 3:: 3:33 3333: ;, 3:: 3.333

  3.33333: .. : .. '. ‘ :

  3:333:33 333333: 3333 333 3333! 3:: 3333333333 33333::

  3:333:33 33 333333 3:: ‘

  3333333 3333: 33:33: ‘3. 333333 33333333 333M333! 33:

  ‘33333fi3 Efififimfififi fififl=w'”"‘ w‘“‘33$3§ 333:3333=3333333

  33§3E3$3 Tngi'iwfi Eafif €33fikfilfi3t Mg:

  3333333: 3: 313333 3333 333333! 33333333 :33 3333333333: 3333333333333 333333133 33

  3335333 333333 3333333333333: 33: 333333333: 3333.: 353: :3 3:33

  33’ 3333333311333 3 33333 33333:3 33333333 fig & figfih lkfiu may 31%; 33?

  33:33 333333: 3333: i3! 33314333333 W3 ‘ ' ‘ 33333333: I

  33333» . . ‘

  . 3333333 33333333 3333 3’333333-"313 .

  33.33233: 333333333 W1

  3:333:33: _ 333333333. 33333 :3: 33:3 3333 3333333: 3333333333 33:33:32 1333

  3333333: 33333333333333 3333333333 3333! 333333333 3333... 3333: 3

 • 33.4;

  min:

  mazmm mm ”9:1th mm M1341 _ fig§aflfik§ ymmmymm ma Km $7339

  ' " h»; m mam”

  “ mm mm 3.33% «Mam

  mm. mm“ a: mm“ mm

  mm may: M “mama 3m:

  3:31“: mm a: a.twmflm

  my. 3%“: a: r ;

  $14;meg§§z£uw?fiwmfi»i§x%ghw+mgzm”gamma

 • 11111111 11 1111111111 11113111

  11 111111 11 1111 ,, :

  31 M3111" 115‘ 1111111 ; r :. >

  11 1 11. 1111111111 ‘ ’“

  11 1111111 11 1111111111 1111111

  11 111111 11 1111111111. 1111111211 11 11111 1111111

  11 111 11 1111111 1111151111 1111 11 11112111 1111111

  11 1111111111 11 1111 11111 1111 1111111

  11 111111 11‘ W11“: 11 1111 11111 11111 1111111

  11 11' 1111111 ”"1111111W1

  1111111111 11111111111111 1: 11113111:1111

  1111 : 1111111111 11111111 1111 111 111111 11111111

  3133 1112111 1121111 11111111 11 11111 11111 111 111111 11.11111

  , 111 11111 111111 111111111 :2 * 11111111 1111111 1111

  1.11 111111 .111 0111 11111 111111=, 11111111 111111111

  111 111111 11.11 111111 11%: 11111111 1111111

  111 .31 1.1 11111 1111111 11 1111 111111 11 11111 111111

  " 11111111 $31“ fiifimfigfi QWMl

  111 1W1 11 111.11 111111 11* 1111 111111111 11111 111 1111 1111111111111

 • -- mlffiflflff/ .,..mmmm

  m “J; u{

  f f f l J W mm:«,atq

  :H‘_ V"

 • 85' az.‘ al‘ 00‘ ' V ~ 79; .~ ' -‘ 78f » 77' , 76"

  37° 170‘

  SW.

  unit/II ‘56. . 56‘ é .xx“ RANDOM”

  umtkronn ”at ‘

  (“Mama * 35" ’ - ~ 55"

  c3449.. ‘ * ‘ DER ,

  *4: 34- W

  8 NDR'TH CA RDLINA

  SCALE- SMTUTE MILES a I: '39 4: to} 7:

  53' a:

  03' 'az‘ _ . 31' 80' 79' ‘ 78'

 • 84’ 85' 82. al' 50‘ 79' 78‘ - 77' . ‘ 76' l

  3

Recommended

View more >