maailma ühiskonnageograafia metallurgia

of 18 /18
Maailma Maailma ühiskonnageograafia ühiskonnageograafia Metallurgia Metallurgia Allikad: Allikad: Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile, AS BIT 2006 Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile, AS BIT 2006 Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile , Eesti Loodusfoto Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile , Eesti Loodusfoto Tartu 2003, Tartu 2003, www.em.ee , Õppeatlas 3, Koolibri 2002, , Õppeatlas 3, Koolibri 2002, www.ukrbascompany.at.ua ,www.wikipedia.org ,Interneti ,www.wikipedia.org ,Interneti piltmaterjal piltmaterjal Koostaja: Jelena Vidinjova, Maardu Gümnaasium Koostaja: Jelena Vidinjova, Maardu Gümnaasium

Upload: percy

Post on 13-Jan-2016

90 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia. Allikad: Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile, AS BIT 2006 Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile , Eesti Loodusfoto Tartu 2003, www.em.ee , Õppeatlas 3, Koolibri 2002, www.ukrbascompany.at.ua ,www.wikipedia.org ,Interneti piltmaterjal - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Maailma Maailma ühiskonnageograafiaühiskonnageograafia

Metallurgia Metallurgia

Allikad: Allikad: Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile, AS BIT 2006Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile, AS BIT 2006

Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile , Eesti Loodusfoto Tartu 2003, Maailmaühiskonnageograafia gümnaasiumile , Eesti Loodusfoto Tartu 2003, www.em.ee , , Õppeatlas 3, Koolibri 2002, Õppeatlas 3, Koolibri 2002, www.ukrbascompany.at.ua ,www.wikipedia.org ,Interneti ,www.wikipedia.org ,Interneti

piltmaterjalpiltmaterjalKoostaja: Jelena Vidinjova, Maardu GümnaasiumKoostaja: Jelena Vidinjova, Maardu Gümnaasium

Page 2: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Mis on metallurgia?Mis on metallurgia?

• TTööstusharu, mis tegeleb metallide ja ööstusharu, mis tegeleb metallide ja metallisulamite tootmise ning metalltoodete metallisulamite tootmise ning metalltoodete valmistamisegavalmistamisega

• Varustab teisi majandusharusid metalligaVarustab teisi majandusharusid metalliga• Inimkonna vanimaid tegevusalasid ( vanemad Inimkonna vanimaid tegevusalasid ( vanemad

töödeldud raua leiud pärinevad Egiptusest 3200 a töödeldud raua leiud pärinevad Egiptusest 3200 a eKr )eKr )

Page 3: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Metallurgia paiknemineMetallurgia paiknemine

• Toormetalli sulamiseks on vaja palju soojust, metallurgia on energiamahukas tööstusharu

• Metallurgia paiknemist mõjutavad tooraine, energeetika, vesi, tööjõud, tarbija ja keskkonnanõuded.

• Kasvab metallide korduvkasutamine ( peamiselt Põhja riikides)

• Terasesulatus paikneb odava elektriga piirkondades või sadamalinnades, kuhu tuuakse toormetall leiukohtadest ja vanametall ka oma riigi territooriumilt

Page 4: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia
Page 5: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Metallurgia tehnoloogilised etapidMetallurgia tehnoloogilised etapid

Page 6: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia
Page 7: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Metallurgia harudMetallurgia harud

Page 8: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Must metallurgiaMust metallurgia

• Toodab rauasulameid ( malm, teras, ferrosulamid), millele on lisatud muud metallid

• Peamine tooraine on rauamaak, selle kõrval on ka tähtis tooraine mangaan, mida lisatakse terasele selle kulumiskindluse tõstmiseks

• Sai alguse Euroopast , XV saj sulatati töönduslikult rauda ja malmi• Esimesed metallsulatusahjud rajati metsarikastesse kohtadesse

(metsa hävimine)• Maagi rikastamine ja esmane töötlemine toimub tavaliselt

maardlates, enamik toodangust eksporditakse• Rauamaaki jagatakse rikkaks, kus raua sisaldus üle 55%,

keskmiseks ( 40-55%) ja vaeseks ( 20-40 %) • Kiiresti kasvab sekundaarse tooraine ( vanametalli) kasutamine

Page 9: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Must metallurgiaMust metallurgia

• Peamised rauamaagi tootjad ja ekspordijad on Austraalia, Brasiilia, Hiina, India, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Venemaa

• Peamised terasetootjad on Põhja riigid( 60%)

• Musta metallurgia tooraine varud maailmas

Page 10: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

TERASESULATUS

Page 11: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Värviline metallurgiaVärviline metallurgia

• Peamised toorained on vaskmaak ja alumiiniumi tooraine boksiit

• Vanad värvilised metallid on vask, plii, tsink ja tina• Vasemaaki on palju Tšiilis, USAs, Aafrika keskosas

( Sambia ja Kongo DV territooriumil)• Alumiinium on toodangu mahult teisel kohal,

looduses on metallidest esikohal (8,8 % maakooremassist)

• Suurimad boksiidivarud on Guineal, Austraalial, Brasiilial, Jamaical, suurimad impordijad on USA, Lääne-Euroopa ja Jaapan

Page 12: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia
Page 13: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Värviline metallurgiaVärviline metallurgia

• Alumiiniumi sulatamine on väga energiamahukas – 1 tonn- 14 000 kWh

• Vanametallist toodetakse 1/3 maailma alumiiniumist• Vase ja alumiiniumi kõrval töödeldakse värvilises

metallurgias veel üle 70 metalli, suurema mahuga on plii ja tsink, nende metallide tarbimisega seotud autotööstus (mis riigid on peamised plii ja tsingi tarbijad?)

• Värviliste metallide maagid sisaldavad tavaliselt mitu metalli ( nn polümetallid), ühes maardlas kaevandatakse sageli mitut metalli

Page 14: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Metallurgia keskkonnaprobleemidMetallurgia keskkonnaprobleemid

• Tekib palju aherainet, väga energiamahukad Tekib palju aherainet, väga energiamahukad töötstusharudtöötstusharud

• Suured piirkonnad muudetakse inimese ja loomade eluks Suured piirkonnad muudetakse inimese ja loomade eluks ja inimese majandustegevuseks kõlbmatuksja inimese majandustegevuseks kõlbmatuks

• Maa-alused kaevandused võivad põhjustada Maa-alused kaevandused võivad põhjustada langatuslehtreid ning ehitiste ja rajatiste sisselangemistlangatuslehtreid ning ehitiste ja rajatiste sisselangemist

• Maavarade suuremahuline kaevandamine mõjutab Maavarade suuremahuline kaevandamine mõjutab põhjavee kihte, halvendab joogivee kvaliteetipõhjavee kihte, halvendab joogivee kvaliteeti

• Metallide sulatamine saastab tugevalt keskkonda, sest Metallide sulatamine saastab tugevalt keskkonda, sest kõrgahjud paiskavad õhku kahjulikke aineidkõrgahjud paiskavad õhku kahjulikke aineid

• Metallurgiaettevõtte saastamisraadius võib ulatuda kuni Metallurgiaettevõtte saastamisraadius võib ulatuda kuni 500 km kaugusele500 km kaugusele

Page 15: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia
Page 16: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia
Page 17: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

Metallurgia keskkonnaprobleemideMetallurgia keskkonnaprobleemidelahendaminelahendamine

• Tehnoloogia täiustamineTehnoloogia täiustamine• Puhastussüsteemide täiustaminePuhastussüsteemide täiustamine• Suurte ettevõtete asendumine väikeste Suurte ettevõtete asendumine väikeste

tehastega ( väheneb koormus keskkonnale)tehastega ( väheneb koormus keskkonnale)• Metalli korduvkasutus hoiab kokku Metalli korduvkasutus hoiab kokku

elektrienergiat ja säästab keskkonda elektrienergiat ja säästab keskkonda • Tõhusam prügi sorteerimine, vanametalli Tõhusam prügi sorteerimine, vanametalli

kasutuse võimaluste laieneminekasutuse võimaluste laienemine

Page 18: Maailma ühiskonnageograafia Metallurgia

1.1. Millised on metallurgia tehnoloogilised etapid?Millised on metallurgia tehnoloogilised etapid?2.2. Millised tegurid ja kuidas mõjutavad musta metallurgia ja Millised tegurid ja kuidas mõjutavad musta metallurgia ja

alumiiniumi tootmise paiknemist?alumiiniumi tootmise paiknemist?3.3. Miks tänapäeval kaevandatakse ja rikastatakse rauamaaki Miks tänapäeval kaevandatakse ja rikastatakse rauamaaki

peamiselt arengumaades? Nimeta 3 põhjust!peamiselt arengumaades? Nimeta 3 põhjust!4.4. Jaapanis puuduvad oma arvestatavad metallimaagid, ometi on Jaapanis puuduvad oma arvestatavad metallimaagid, ometi on

Jaapan üks suuremaid terasetootjaid maailmas. Selgitage, mis Jaapan üks suuremaid terasetootjaid maailmas. Selgitage, mis on selle põhjuseks.on selle põhjuseks.

5.5. Mille poolest erineb Põhja ja Lõuna riikide must metallurgia?Mille poolest erineb Põhja ja Lõuna riikide must metallurgia?6.6. Miks metallurgia osatähtsus tänapäeval väheneb?Miks metallurgia osatähtsus tänapäeval väheneb?7.7. Millised keskkonnaprobleemid kaasnevad metallide Millised keskkonnaprobleemid kaasnevad metallide

tootmisega? (nimeta vähemalt 3)tootmisega? (nimeta vähemalt 3)