maatschappelijke stage belangenloze inzet en maatschappelijke betrokkenheid

of 14 /14
Maatschappelijke Maatschappelijke Stage Stage Belangenloze inzet en Belangenloze inzet en maatschappelijke maatschappelijke betrokkenheid betrokkenheid

Author: paula-jonker

Post on 08-Jun-2015

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Maatschappelijke Stage Belangenloze inzet en maatschappelijke betrokkenheid
 • Dia 2
 • Maatschappelijke Stage Programma voorlichting november 2007 Programma voorlichting november 2007 Doelstellingen Doelstellingen Algemene informatie (stageboek) Algemene informatie (stageboek) Voorbeeldstages Voorbeeldstages Inventarisatie van de zoektocht! Inventarisatie van de zoektocht!
 • Dia 3
 • Doelstellingen Maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid stimuleren; Maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid stimuleren; Kennismaken met kanten van de maatschappij waar leerlingen (nog) weinig ervaring mee hebben; Kennismaken met kanten van de maatschappij waar leerlingen (nog) weinig ervaring mee hebben; Leerlingen hun sociale competenties verder laten ontwikkelen. Leerlingen hun sociale competenties verder laten ontwikkelen. Leerlingen laten ervaren hoe het voelt om belangeloos iets voor een ander te doen, Leerlingen laten ervaren hoe het voelt om belangeloos iets voor een ander te doen, De leerlingen leren om te gaan met een zekere mate van verantwoordelijkheid voor gedane werkzaamheden, De leerlingen leren om te gaan met een zekere mate van verantwoordelijkheid voor gedane werkzaamheden,
 • Dia 4
 • Plan van aanpak Intakegesprek met de begeleider op school: Schoolbegeleider! Intakegesprek met de begeleider op school: Schoolbegeleider! Maak gebruik van je stageboek Maatschappelijke Stage Maak gebruik van je stageboek Maatschappelijke Stage Belangrijkste pagina: Belangrijkste pagina: Go-NoGo-lijst! Go-NoGo-lijst!
 • Dia 5
 • Go-NoGo lijst voor de Maatschappelijke Stage klas 4 in de projectweek 2007/2008 Naam Klas StapActie:Termijn: Info verstrekken aan: Go/NoGo: 4.1 Intake of orienterend gesprek Voor 28 januari 2008 Met je schoolbegeleider 4.2 Stageplaats zoeken of: Via VWC-Nijmegen Tot 28 januari 2008 VWC en Schoolbegeleider of: Zelfstandig Tot 28 januari 2008 Schoolbegeleider 4.3 Contact opnemen Binnen 5 dagen na bekend worden van je stageplaats VWC en Schoolbegeleider 4.4 Werkafspraken maken Bij 1ste contact met de contactpersoon van je stageplaats Schoolbegeleider 4.5 Voorbereiding op je stage In overleg met begeleider en stageplaats Schoolbegeleider 4.6 Verslaglegging en presentatie Na de projectweek Begeleider school en contactpersoon 4.7 Afsluitend gesprek Laatste stagedag met de contactpersoon van je stageplaats Schoolbegeleider Go-NoGo-lijst
 • Dia 6
 • Het zoeken en kiezen van een stageplaats Je kiest uit een aanbod van de Vrijwilligers Centrale Nijmegen. Dit zal in Q3 plaatsvinden Je kiest uit een aanbod van de Vrijwilligers Centrale Nijmegen. Dit zal in Q3 plaatsvinden Je zoekt in je eigen omgeving naar een stageplaats, waarbij je moet nagaan of er sprake kan zijn van een Maatschappelijke Stage, ofwel een arbeidsplaats waar je belangeloos werkzaamheden verricht. Je zoekt in je eigen omgeving naar een stageplaats, waarbij je moet nagaan of er sprake kan zijn van een Maatschappelijke Stage, ofwel een arbeidsplaats waar je belangeloos werkzaamheden verricht.
 • Dia 7
 • Contact opnemen: Telefonisch en/of mondeling VWC: via de site VWC: via de site Terugkoppeling met je schoolbegeleider Terugkoppeling met je schoolbegeleider
 • Dia 8
 • Werkafspraken maken met je stagebegeleider op locatie Werkafspraken maken met je stagebegeleider op locatie Voorbereiding op je stage om goed genformeerd binnen te komen Voorbereiding op je stage om goed genformeerd binnen te komen Werkafspraken en Voorbereiding
 • Dia 9
 • Verslaglegging en presentatie: werkboekgedeelte jouw motivatie voor deze stage en je verwachtingen, jouw motivatie voor deze stage en je verwachtingen, algemene gegevens over de stageplaats algemene gegevens over de stageplaats een verslag van het gesprek wat betreft de werkplanning (opzet van je stageperiode), een verslag van het gesprek wat betreft de werkplanning (opzet van je stageperiode), het verloop van je stageperiode in chronologische volgorde (verslag van je belevingen in het dagboek), het verloop van je stageperiode in chronologische volgorde (verslag van je belevingen in het dagboek), een afsluitende beschouwing waarin je jouw verwachtingen toetst aan je ervaringen in de stage (wat heeft je verbaasd, positieve en negatieve gevoelens), een afsluitende beschouwing waarin je jouw verwachtingen toetst aan je ervaringen in de stage (wat heeft je verbaasd, positieve en negatieve gevoelens),
 • Dia 10
 • vermeld ook wat men vond van jouw inzet en hoe men je stage heeft ervaren, vermeld ook wat men vond van jouw inzet en hoe men je stage heeft ervaren, je verslag kan worden opgenomen in het werkboekgedeelte achter in het stageboek; je mag ook een uitgebreider verslag maken aangevuld met fotos, videos et cetera. Het verslag mag zowel schriftelijk als digitaal aan je stagebegeleider op school maar ook aan de stagebegeleider op de stageplaats aangeboden worden. je verslag kan worden opgenomen in het werkboekgedeelte achter in het stageboek; je mag ook een uitgebreider verslag maken aangevuld met fotos, videos et cetera. Het verslag mag zowel schriftelijk als digitaal aan je stagebegeleider op school maar ook aan de stagebegeleider op de stageplaats aangeboden worden. Een presentatie over bovengenoemde zaken mag je ook houden: bijvoorbeeld een PowerPoint- presentatie. Deze presentatie moet dan uit minimaal 10 dias bestaan. Daarbij mag je gebruik maken van fotos e.d. Een presentatie over bovengenoemde zaken mag je ook houden: bijvoorbeeld een PowerPoint- presentatie. Deze presentatie moet dan uit minimaal 10 dias bestaan. Daarbij mag je gebruik maken van fotos e.d. Verslaglegging en presentatie
 • Dia 11
 • Voorbeeld stageplaats ACTIVITEITENCENTRUM DODDENDAAL ACTIVITEITENCENTRUM DODDENDAAL www.tussenwaalensingels.nl/ www.tussenwaalensingels.nl/ www.tussenwaalensingels.nl/ Activiteitencentrum Doddendaal functioneert als wijkcentrum voor bewoners van het wooncentrum (voor ouderen) en bewoners uit de omgeving. Er worden activiteiten georganiseerd, Activiteitencentrum Doddendaal functioneert als wijkcentrum voor bewoners van het wooncentrum (voor ouderen) en bewoners uit de omgeving. Er worden activiteiten georganiseerd, Organiseren van allerlei activiteiten: Organiseren van allerlei activiteiten: Discussie & debat middagen-/avonden (in de trend van lagerhuis) Discussie & debat middagen-/avonden (in de trend van lagerhuis) Open podium, Open podium, Lezingen geven of organiseren Lezingen geven of organiseren Uitstapjes organiseren Uitstapjes organiseren Helpen bij uitstapjes Helpen bij uitstapjes Concerten - & toneelvoorstellingen organiseren Concerten - & toneelvoorstellingen organiseren Sociaal Cultureel Werk Sociaal Cultureel Werk
 • Dia 12
 • Das en Boom Das en Boom www.dasenboom.nl en www.nederlandscultuurlandschap.nl www.dasenboom.nl en www.nederlandscultuurlandschap.nl www.dasenboom.nl www.nederlandscultuurlandschap.nl www.dasenboom.nl www.nederlandscultuurlandschap.nl Bescherming van bedreigde inheemse diersoorten en hun leefgebied Bescherming van bedreigde inheemse diersoorten en hun leefgebied Afd. dassen Afd. dassen Afd. cultuurlandschap Afd. cultuurlandschap Meehelpen verzorgen dassen in het opvangcentrum (meelopen met 1 a 2 vrijwilligers) diverse klussen in het miniatuurlandschap van de Stichting Nederlands Cultuurlandschap (snoeien, opruimen e.d.) Meehelpen verzorgen dassen in het opvangcentrum (meelopen met 1 a 2 vrijwilligers) diverse klussen in het miniatuurlandschap van de Stichting Nederlands Cultuurlandschap (snoeien, opruimen e.d.) Natuur en Milieu Natuur en Milieu Voorbeeld stageplaats
 • Dia 13
 • ST. WELZIJN OUDEREN NIJMEGEN ST. WELZIJN OUDEREN NIJMEGEN www.swon.nl www.swon.nl www.swon.nl Begeleiden en verzorgen van ouderen met als doel de autonomie en de sociale contacten van ouderen te behouden Begeleiden en verzorgen van ouderen met als doel de autonomie en de sociale contacten van ouderen te behouden Activiteiten organiseren in dagopvang Activiteiten organiseren in dagopvang Meewerken tijdens SWON-manifestatie ( 8 dagen jong en oud in oktober 2006) Meewerken tijdens SWON-manifestatie ( 8 dagen jong en oud in oktober 2006) Hulpverlening Hulpverlening
 • Dia 14
 • Afsluitend Vragenronde Vragenronde Communicatie via stagebegeleider op school: z.s.m. bekend Communicatie via stagebegeleider op school: z.s.m. bekend Tot dat moment via: Tot dat moment via: [email protected] [email protected] [email protected]