mylife coffee slide

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

75 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PHOENIX WIFI mang thng hiu ca bn n tn tay khch hng, to nnnhng tri nghim tuyt vi v hnh nh qung co. Tng tc mnh m, ntng v ph hp vi nhu cu ca khch hng.

2. PHOENIX WIFI l g?PHOENIX WIFI l mt hnh thc marketing c kh nng hin th qung con khch hng khi h kt ni WIFI v khch hng tip tc chia s thng tinqung co qua mng x hi. H thng qun l Phoenix Wifi s thu nhn tonb thng tin ngi dng thng qua ti khon mng x hi ca h. 3. Cc bc khch hng s dng PHOENIXWIFINgi dng truycp vo WIFIng nhp v chias thng ip cathng hiu bntrn trang mng xhi ca hChuyn hngn trang chca thnghiuNhn c ccu i, gimgi, 4. PHOENIXWIFI = SOCIAL MEDIA + WIFI MARKETING(Minh ha cch s dng)Click chnWIFI khngpasswordChn cchng nhp voh thngKt ni WIFI free Splash Page- Full Screen Ad Lading PageTruy cpWIFI tc cao 5. Cc cch ng nhp qua Splash PageUser AccountSocial LoginClick-throughWatch Video 6. Social Login l cch ngnhp mang li cho thnghiu nhiu hiu qu vmarketing nht.Vi Social Login, khchhng c th chia s thnghiu n vi bn b ca htrn cc mng x hi.Khch hng lun c xuhng tin tng li chia sca bn b h hn nhiuln so vi cc qung cothng thng. 7. Social Media Sign in withBrandAwarenessFacebook LikeAsk users to like company page,before going online 8. Social Media Sign in withBrandAwarenessFacebook PostAsk users to post companymessage on their Facebooktimeline 9. Click-through l hnh thctruy cp n gin nht, khchhng ch cn 1 click l c thtruy cp WIFI.Sau khi Click, khch hng sc dn n 1 trang LadingPage - trang cung cp chokhch hng cc thng tin cnthit v sn phm v chngtrnh khuyn mi ca thnghiu. 10. Khi khch hng truy cpWIFI, h s c nhn thynhng video qung b trcquan v sinh ng.Rt nhiu video qung bc pht trong khun vina im nhng ngi xemc xu hng mun tringhim n trn cc thit bc nhn ca mnh. 11. Truy cp WIFI qua cngSplash Page di hnhthc User Account lhnh thc thng gpnht. Nhm theo dikhch hng truy cp Wifid dng xc nh khchhng thn thit. 12. Cc cch ng nhp khc qua Splash PageKhi thng hiu c Appring hoc c partnermun qung b app nkhch hng th DownloadApp s l mt cng cmnh m. Trc khi truycp vo Wifi, user phidownload app ca thnghiu vi ch 2 bc ngin: Click vo DownloadApp v tin hnh Ci ttrn App Store. 13. Cc cch ng nhp khc qua Splash PageVic kho st thng tin v mc hi lng ca khch hng liu cn thit i vi thnghiu khi cn m rng h thngv nng cao cht lng dchv.Bn cnh , thc hin khost s gip khch hng nghrng h ang c quan tm. 14. Lading page- Trang ch qung con khch hngSau khi ng nhp vo h thng wifi, ngi dngc chuyn hng n trang ch. Trang ch s lwebsite ca thng hiu, Fanpage hoc cc trangnh gi a im nh Tripadvisor.com.vn,diadiemanuong.com, foody.vn,.nhm khuynkhch khch hng la chn v tm hiu thm thngtin cht lng sn phm.Bn cnh khch hng cn c th qung b chtlng dch v v sn phm m thng hiu cungcp thng qua vic nh gi trn cc website ny. 15. Ton b d liu ca userc qun l mt cchkhoa hc, r rng trntrang qun l ng nhpdo Phoenix Wifi cung cpcho thng hiu qun l.Thng hiu s d dngthy c tnh hiu quca tng chin dchmarketing thc hinqua cc d liu v user thuthp c theo tng giaion. 16. Ci thin s trung thnh cakhch hng i vi thng hiuQung b thng hiu quaInternetTn dng sc mnh ca SocialMeidaTo nn cng c qung b chtlng cho cc chin dch marketingChia s cc tri nghim ca ngidng v cng ng, v tr v sthch ca khch hngKho st khch hngThu thp thng tin cakhch hng ( d liu, hnhvi, v lng trung thnh)Qung b cc t khuynmi t bitKim thm thu nhp thngqua qung co cho bn thbaCung cp mt tri nghimtuyt vi hn cho khchhng 17. Chng ti cung cp g cho bn?Router c cit sn phn mmh thng qun lH thng qun l ng nhp:- Ty chnh Fanpage, Social Message.- Ty chnh tin ch qung co trn Splashpage.- Ty chnh website Lading page.H thng qun l khch hng:- Qun l khch ang truy cp- Nhn din thit b, h iu hnh, thi giantruy cp, ngy sinh, tui,ca khchhng.H thng thng k d liu:- Thng k d liu ngi dng vi cngc lc d liu thng minh.- Bo co thng k theo yu cu 18. Hng dn ci tCi t Routervo mngInternet ca bnQung b thnghiu ca bn thngqua Phoenix WifiKt ni v qunl khch hngca bn 19. V sao bn nn chn PhoenixWifi chochin dch SOCIAL MEDIA ca mnh?PHOENIXWIFI ca Phoenix Media l snphm thun Vit u tin trong lnh vc SocialWifi. V vy mi thay i trong chin dch cabn s c cp nhp nhanh chng v phhp vi th trng.PhoenixWifi cam kt s dng100% chc nng ca sn phm hin th 100% qung co cachnh khch hng, em li chokhch hng mt chin dch SocialMEDIA hiu qu nht, vi cc boco thng k chnh xc nht. 20. Lin HCng ty CP TM&DV truyn thng Phng Honga ch: 24-26 V Huy Tn, phng 3, Qun BnhThnh, TP. HCMS in thoi: (84-8) 668 111 83Website: www.phoenixmedia.com.vnNgi lin h: [email protected]