noviderm brošura 2013

Download Noviderm brošura 2013

Post on 08-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brošura za brand Noviderm povodom ponovnog lansiranja branda.

TRANSCRIPT

 • Za novu dermatoloku uinkovitost

  N O V I D E R M , Z A O D G O V O R N U D E R M A T O L O G I J UDokazana uinkovitost prirodnih sastojaka, vee potovanje okolia i ljudi.

 • Noviderm, novi pristup dermatologije

  Utemeljen na strastvenom interesu za der-matologiju, brand Noviderm iz Laboratorija Expanscience ve vie od 15 godina stavlja svoju strunost u korist problematine koe razvijajui uinkovite i sigurne proizvode za njegu.

  Danas nai dermatolozi, farmaceuti, botania-ri biolozi objedinjuju svoj strastveni interes za inovacijama i svijetom biljaka, svoje znanje i uvjerenja kako bi dali nova rjeenja za proble-me koe: uinkovita rjeenja, dobivena iz prirode, s veim potovanjem prema ljudi-ma i okoliu.

  S NOVIDERMOM, PROBLEMATINA KOA SE NE MORA ODREI

  PRIRODNOSTI U KORIST EFIKASNOSTI.

 • Novidermovi strunjaci su uvjereni da uinkovitost proizvoda za njegu moe biti dobivena iz biljnog svijeta. Odabrali su formule koje sadre maksimum aktivnih sastojaka i ostalih sastojaka dobivenih od rigorozno odabranih biljaka. U Novidermu priroda jami uinkovitost i podnoljivost. Nema mjesta dogmatizmu Kad priroda sama ne udovoljava zahtjevima Noviderma u pogledu uin-kovitosti i podnoljivosti, brand prihvaa upotrebu sintetikih sastojaka, dobivenih procesima koji pot-puno potuju ljude i okoli (zelena kemija).

  Recimo da prirodi, ali ne bilo kojoj prirodi: Razumna i tehnoloki doraena priroda u slubi uinkovitosti.

  Cilj ne opravdava sva sredstvaNeprestane inovacije kako bi se poboljalo stanje koe, bez uzimanja u obzir dobrobiti ljudi i okoli-a nisu prihvatljive. Stoga je Noviderm podvrgnut rebrandingu, na temelju predanosti Laboratorija Expanscience odrivom razvoju.

  Recimo da prirodi ali ne pod bilo koju cijenu:Odgovoran brand.

  N O V I D E R M , Z A O D G O V O R N U D E R M ATO LO G I J U

 • Upotreba sintetikih aktivnih sastojaka samo kad nije zajamena uinkovitost ili podnoljivost sastojaka prirodnog porijekla.

  Sintetiki aktivni sastojci koji se koriste su proizvedeni procesima koji nisu tetni za okoli.

  Noviderm proizvodi za njegu ne djeluju samo na vidljive znakove poremeaja koe, ve i na njihov izvor, kroz:

  80% - 96% sastojaka prirodnog porijekla

  Ekskluzivne specifine aktivne sastojke, prirodnog porijekla, prepoznate zbog svojih djelovanja na glavne procese ukljuene u poremeaje koe: peptide quinoe

  Maksimum aktivnih sastojaka dobivenih iz biljaka koje su odabrali nai botaniari.

  UINKOVITOST DOBIVENA IZ PRIRODE1Nova vizija dermatologije izraena u etiri kljune obveze:

  QUINOA: BILjKA U SLUBI KOEStoljeima, skrivena poput blaga u srcu Anda, quinou su smatrali darom bogova i Pachamame, Majke Zemlje, koja hrani Zemlju u Quechui.

  Quinoa, el grano de oro (malo zlatno zrno), se prilagodila neprijateljskom okoliu (nadmorska visina, salinitet, itd.) i moe podnijeti ekstremne klimatske uvjete (zimske sue i velike raspone temperature). Iz nje Noviderm je ekstrahirao snaan dermatoloki aktivan sastojak: peptide quinoe. Umirujua i obnavljajua svojstva peptida quinoe, patentiranih od strane Laboratorija Expanscience,

  mogu biti iskoritena za reguliranje upalnih procesa koji su dio mnogih poremeaja koe, kao to su akne, osjetljivost koe i tamne mrlje, i obnavljanje obrambene funkcije koe.

 • - parabena- fenoksietanola

  - ekstrakata iz genetiki modificiranih biljaka

  - petrokemijski dobivenih mineralnih ulja- silikona- ftalata- nitro mousa- sapuna

  - EDTA- eterinih ulja

  - triklosana- klorfenezina

  - klorheksidina-alkohola

  IA UINKOVITOST 2Raditi na odgovornoj dermatologiji takoer znai garantirati najsigurnije sastojke, potujui ne samo kou ve i okoli.

  Svi Novidermovi proizvodi za njegu su formulirani s

  0%

 • ETIKO I ODGOVORNO PORIJEKLO

  Noviderm se obvezao uspostaviti prave-dan odnos s proizvoaima sirovina, da-jui prednost dobavljaima koji primje-njuju prakse pravedne trgovine. Njihovi ciljevi su ekonomski razvoj i odravanje uzgoja kao naina ivota. Noviderm ga-rantira oznaku organske pravedne trgovine i Ecocertom certificirane sjemenke quinoe iji uzgoj potuje rav-noteu ekosustava na podruju uzgoja biljaka.

  PRISTUP EKOLOKOG DIZAJNA PAKIRANJA

  Smanjiti, nadomjestiti, reciklirati Noviderm primjenjuje 3R pristup (reduce, replace, recycle) kroz nekoliko mjera:

  Eliminiranje nepotrebnog i prekomjer-nog pakiranja.

  Upotreba kartona dobivemog od uma s odrivim upravljanjem.

  Upotreba materijala ili kombinacija materijala koji odgovaraju postojeim metodama recikliranja.

  BIORAZGRADIVI PROIZVODI KOJI SE ISPIRUNoviderm garantira vie od 90% bio-razgradivosti svih svojih proizvoda koji se ispiru.

  TRANSPARENTNA KOMUNIKACIJA I EKOLOKI DIZAJN ILI ELEKTRONIKI MEDIJI

  Noviderm provodi politiku transparen-tnosti koja potuje kupce kroz komuni-kaciju svog pristupa i pruanja detaljnog sastava svojih proizvoda.

  DODATNE USLUGE

  Brailleovo pismo se koristi na svim kuti-jama, na svim pakiranjima dane su upu-te za razvrstavanje otpada, QR kodovi su otisnuti na svakom pakiranju kako bi omoguili direktan pristup informaci-jama o proizvodu, a web stranica prua dodatne savjete.

  3 ZA UINKOVITOST S VEIM POTOVANjEM OKOLIAZa Noviderm, aktivno ukljuivanje u potovanje ljudi i okolia nije obve-za koju treba shvatiti olako. Dokaz lei u praktinim akcijama:

  Laboratoriji Expanscience lan Unije za Etiku Biotrgovinu, udruge koja promovira i pravednu trgovinu (u skladu sa zahtjevima) u svakom stupnju natornog razvoja biljaka. Za vie informacija posjetite www.ethicalbiotrade.org

 • 4 ZA DOKAZANU UINKOVITOSTNoviderm primjenjuje posljednja znanstvena otkria kako bi pruio potpuni odgovor i djelovanje na manifestacije i uzroke poremeaja koe.

  Tijekom razvoja, svaki proizvod unutar branda Noviderm, prolazi kroz vie testiranja pod medicin-skim nadzorom, kojima je svrha do-kazati sigurnost i podnoljivost: od dermatolokih testiranja u svim slu-ajevima do oftalmolokih ili aler-golokih testiranja po potrebi.Uinkovitost proizvoda se procje-njuje jednako strogo kao i njihova sigurnost i kvaliteta.

  Na pojedinim proizvodima se provode specifine studije, kao to su biometrika mjerenja. Korak dalje, dizajniraju se i provode klinika testiranja svake linije uz su-djelovanje meunarodno prizna-tih strunjaka.

  UINKOVITOST I SIGURNOST: DVOSTRUKI ZAHTJEV

  Uinkovitost i podnoljivost moraju biti dokazani!

 • BORADE,koa sklona aknama

  SRNACTIV,osjetljiva i reaktivna koa,

  sa ili bez crvenila

  MELATRIO,koa s hiperpigmentacijama

 • BORADEKoa sklona aknama

 • Njega*Obnavljajua njega*

  u kombinacijama s isuujuim tretmanima

  Higijena*

  BORADE RUmirujua krema za obnovu koe

  BORADE RObnavljajui stick za usne

  Komplementarna higijena*

  * Ovisi o dostupnosti proizvoda u pojedinim zemljama.

  BORADE LPKrema protiv nepravilnosti

  BORADE MMatirajua krema

  BORADE SLAnti-age krema

  Nes

  avr

  enos

  tiSj

  ajO

  dras

  le

  ene

  Isu

  en

  a i i

  riti

  ran

  a ko

  aIs

  ue

  ne

  i iri

  tira

  ne

  usn

  e

  BORADE CLKrema za pranje

  Ispire sevodom

  BORADEGel za pranje za lice i tijelo

  Ispire sevodom

  BORADE Micelarna voda

  Bez ispiranja

  BORADEPiling maska

  Ispire sevodom

 • Masnu kou sklonu aknama karakterizira sjaj, proirene i ispunjene pore, nesavrenosti koje su kombinacija crvenila i oticanja.

  U pitanju su dva mehanizma:Promjene barijere koe

  i

  Upalne reakcije

  Koa sklona aknama

  Testirano na osjetljivoj koi, nekomedogeno, hipoalergeno.

  NAA jAMSTVA:

  BORADEZa njegu koe sklone aknama

  Sprjeava viak sebuma,

  Suava proirene pore,

  Bori se protiv proliferacije bakterija

  BORADE RZa dodatnu njegu koe koja je isuena

  medicinskim tretmanima

  Osnauje barijeru koe,

  Umiruje kou koja je iritirana medicinskim tretmanima,

  Obnavlja i vraa koi podatnost

  Kompleks za matiranje, proiavanje i adstringentno djelovanje

  Obnavljajui kompleks

  5 avokuta

  Oleodestilat suncokreta

  ceramid 3

  karite maslac

  hidrolizat make

  Kapriloil glicin

  Cinkov glukonat

 • Prvi korak u njezi, ovaj proizvod ubrzava redukciju nesavr-enosti (-50% u 6 tjedana*) i istovremeno sprjeava njihovu pojavu. Koa je zdravija, hidratizirana i zaglaenija u 88% ispitanika.

  30ml - Tuba s poklopcem.

  ** Klinika studija tijekom 1,5 mjeseci na 22 ispitanika s umjerenim i teim nesavrenostima..

  Koa sklona aknama

  94%Sastojaka prirodnog porijekla

  BORADE LPNjega protiv nepravilnosti

  KORIGIRA NESAVRENOSTI

  *Klinika studija u trajanju 1,5 mjeseci na 64 ispitanika s manjim i umjerenim nesavrenostima. Procje-na dermatologa prema upaljenim lezijama.

 • Ovaj proizvod za njegu ima snaan matirajui uinak, to potvruje 86% ispitanika*, te neutralizira sjaj tije-kom cijelog dana, zatvara pore i sprjeava pojavu nesavrenosti.

  Ovaj proizvod za njegu lagane i ugod-ne teksture hidratizira kou, pobolja-va joj teksturu (-30% nesavrenosti za dva mjeseca*) i zaglauje prve znako-ve starenja (redukcija bora za 50% vid-ljiva nakon 2 mjeseca).

  BORADE SLAnti-age njega

  BORADE MMatirajua krema

  Sastojaka prirodnog porijekla

  40ml - Tuba s poklopcem. 40ml - Tuba s poklopcem.

  KORIGIRA I ZAGLAUjE PRVE ZNAKOVE STARENjAHIDRATIZIRA I MATIRA

  *Klinika studija provedena tijekom 1 mjeseca na 28 ispita-nika s masnom, osjetljivom koom test samoprocjene.

  * Klinika studija tijekom 2 mjeseca provedena na 30 ena s osjetljivom koom sklonom aknama i znakovima starenja. Test samoprocjene.