orange group

Download Orange Group

Post on 16-Nov-2014

128 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Orange GroupPamanahong Papel tungkol sa Pagbabasa ng Tahimik

IntroduksyonSa Pamanahong papel na ito natin malalaman kung anu-ano ang mga istilo at pamamaraan ng mga estudyante tungkol sa pagbabasa. Upang makahingi at makalangap ng impormasyon tungkol dito. Kami ay gumawa ng tanungang papel at itoy Ipinasagot namin sa mga estudyante ng TIP QC. Dahil hindi naman kami tiyak na talgang meron kaming mapapasagot na mga estudyante. Kami rin ay naghanap sa mga aklat.

Teorya ng Pagbasa

Teoryang Bottom-Up- Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na mga simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap bago malaman ang kahulugan ng teksto. Sinasabi nitong ang pagbasa ay pagkilala ng mga salita, at ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa. Ang mambabasa ay isang pasib na partisipant lamang sa proseso ng pagbasa dahil ang tangin tungkulin niya ay ulitin ang lahat ng mga detalyeng nakasaad sa tekstong kanyang binasa. Ang proseso ng pag-unawa ayon sa teoryang ito, ay nagsisimula sa teksto (bottom), patungo sa mambabasa (up), kaya tinawag itong bottom up.

Teoryang Top-Down- Nabuo ito bilang reaksyon sa naunang teorya. Ito ay dahil napatunayan ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa mambabasa tungo sa teksto. Ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestaltna naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon dito, ang mambabasa ay napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang isipan ay may sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may-akda sa pamamagitan ng teksto. Tinatawag din ang teoryang ito na inside out o cenceptuallydriven dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nangyayari dahil ang mambabasa ay gumagamit nga kanyang mga dating kaalaman at ng konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Bunga nito, nakakabuo siya nga kanyang mga palagay at hinuha na kanyang iuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto.

Teoryang Interaktib- Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa sa ikalawang teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang kombinasyong top-down at bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon, itaas-pababa at ibabapataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtormambabasa at mambabasa-awtor.. kung gayon, ang interaksyon ay may dalawang direksyon o bi-directional. Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay-diin sa pagunawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang produkto.

Teoryang Iskima- Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatuwid, bago pa man basahin ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa na niya lamang ang teksto upang mapatunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa.

Kabanata IV

Ang distribusyon ng mga respondante ayon sa kursong kanilang kinukuha20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ECE M ARE M E FM A CPE BSA CE COE

Estudyante

Ang distribusyon ng mga respondante ayon sa kanilang mga edad 1514 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

E stu d yan te

16

17

18

19

20

21

22

23^

Ang distribusyon ng mga respondante ayon Kasarian

21 29

Babae Lalaki

Ang mga resulta ng surbey

Nagbabasa sa lugar na maraming tao at magulo

16 OO Hindi

34

Nagbabasa sa umaandar na sasakyan

21

29

OO Hindi

Pumipili ng pwesto kung saan ay kumportable

0 OO Hindi

50

Bumabasa sa pamamagitan ng mata lamang

10 40 OO Hindi

Gumagamit ng darili bilang pantulong sa pagbasa

18 32 OO Hindi

Sumusunod ang ulo sa bawat binabasa (pakaliwa, pakanan)

17 33 OO Hindi

Inuunawa ng mabuti ang binabasa

8 42 OO Hindi

Pumipili ng babasahin sa wikang alam at mauunawaan40 35 30 25 20 15 10 5 0 OO Hindi Sagot

Bumabasa ng matulin ngunit may pag-uunawa

13 37 OO Hindi

Nagkakaroon ng positibong pananaw kahit ito ay di ganoong interisado

5 OO Hindi

44

BibliyograpiyaAlcaraz, Cid, V. et-al. Komunikasyon sa larangang Akademiko. Quezon City Lorimar Publishing Inc. 2005. Buss, Kathleen & Lee Karnowski, Reading and Writing Nonfiction Genres. Chicago; The university of chicago Press, 2002. Campbell, William G. Form and styles in Thesis Writing, Boston; Houston Mifflin Co, Inc, 1969. Constantino, Pamela C. at Monico M. Atienza, eds. Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Quezon City; University of the Philippines Press, 1996. Pamantasang Normal ng Pilipinas (PNU) at Pambansang komisyon sa kultura at mga sining (NCAA). Humanidades Imga Modyul para sa Edukasyong pang-guro. Manila; PNU Press, Septyenbre 2002. Benales, Rolando A. 2002. Bukal 4: Pagbasa sa San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House Rakandupil C. Garcia, Norma R. Obesamis, Joey M. Villanueva, Almorato I. Cabrera Jr. Regina G. Jara at Petra S. Armos, 2002. Komunikasyon sa makabagong pilipino. Francisca G. Ril, Patrocinio V. Villafuerte, Dr. Lydia P. Lalunio:

Pinili namin ang paksang pagbabasa upang malamanang mga pamamaraan o istilo ng mga mag-aaral sa Technological Institute of the Philippines (Quezon City Campus) tungo sa wasto at maayos na pagbabasa. Ang Layunin ng aming sinasaliksik ay maihatid sa mga mag-aaral ang mga paraan sa pagbabasa at kung paano madaling maunawaan ang kanilang mga binabasa nang sa ganon ay makuha nila ang tamang impormasyon o datos na kanilang hinahanap. Ang mga paraan na aming gagamitin sa pangangalap ng impormasyon ay pagsusurbey na kung saan ay mamimigay kami ng mga katanungan na nakasulat sa isang papel. Upang malaman ang mga pamamaraan ng mga estudyante sa TIP. Isa pa sa aming ginamit sa pangangalap ng impormasyon ay ang pagkuha ng mga datos mula sa mga aklat.

Rationale

Layunin

Pamamaraan

Kabanata V

Lagom

Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatala upang malaman ang teknik, paraan o istilo ng mga mag-aaral ng TIP QC tungo sa mabilis mapanuri at tahimik na pagbabasa. Gamit ang disenyong DeskriptibAnalitik, kami na mga mananaliksik ay nagdisenyo ng surbey kwestyoner na pinasagutan sa limangpung mag-aaral na kumukuha ng ibat-ibang kurso sa paaralan ng TIP QC.

Konklusyon

Nawawalan na ng interest ang marami sa pagbasa ng aklat dahilan sa pagkalat ng modernong Teknolohiya ngayon. Sa ngayon ang pagkokompyuter ang libangan ng marami, ito ay isang dahilan upang bumaba ang mga mag-aaral na nagbabasa ng mga aklat. Hindi ganoong sapat ang mga nalalaman ng mga mag-aaral sa TIP QC. Dahilan na rin sa mga nakakadistrak na pangangailangan. Hingil na mag-aralan nagiging interesado lang sila sa pagbabasa kung ito ay may kaugnay sa kanilang kursong kinukuha. Gaya ng pagkakaroon ng syota at pagkahumaling sa barkada. Ito rin ay isa sa mga dahilan upang mawalan ng interest ang mga

Rekomendasyon

Para sa pamahalaan, maglimbag ng mga aklat na may sapat na impormasyon nang saganon ay malaman ng wasto ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbabasa. Para sa mga administrador ng mga paaralan. Magsagawa ng mga seminar sa dadaluhan ng c. kanilang mga guro at bigyan ng higit na pansin ang kanilang kasanayan at kaalaman hinggil sa pagbabasa. Para sa professor sa bawat kolehiyo, lalo na sa mga asignaturang may kinalaman sa ibat ibang kurso naway maging instrumento sila sa pagpapalaganap ng impromasyon tungo sa maayos na pagbabasa. Para sa mga mag-aaral mas palawakin pa ang inyong kaalaman sa pagbabasa nang sa ganun ay hindi tayo mahuli sa mga impormasyon na dapat nating malaman Para sa ibang pang mananaliksik, naway pagpatuloy ang pagsisikap ng sa ganun ay malaman ng mga magaaral ang kahalagahan ng pagbabasa

Apendiks A

PAGBASA

Ang pagbasa ay proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasahing kanyang isinulat. Ang pagbasa sa nakararami ay isang paraan upang ikaw ay matuto. At ito rin daw ay isang paraan upang malaman ang ibig ipahiwatig ng tagasulat. Dito matututunan ng mga mambabasa ang ibig ipahiwatig ng manunulat. Malaki ang epekto ng pagbabasa sa nakararami dahil dito sila natututo. Ang epekto nito sa estudyante ay madali nilang matututunan ang kanilang pinag-aaralan. Mga gawaing Pisikal

MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA

Maeenganyo ka magbasa kung ang libro o akda na iyong binabasa ay na-pupukaw nito ang iyong interest.

Epekto ng pagkahapo sa isang mag-aaral

Ang epekto ng pagbabasa sa eskuwelahan ay madali ng maituturo ng guro ang kanyang mga lektur kung nabasa ng mga estudyante. Ang epekto naman nito sa pangangatawan ay isa ring abala. Dahil baka sa iyong patuloy na pagbabasa, Ikaw ay na aaliw, dahil dito hindi mo na mapapansin na ikaw pala ay gutom na.

Pasasalamat

Nais mo naming magpasalamat

Recommended

View more >