proiect didactic - digitaliada ... proiect didactic clasa a v-a matematicؤƒ proiect didactic...

Download PROIECT DIDACTIC - Digitaliada ... PROIECT DIDACTIC Clasa a V-a Matematicؤƒ Proiect didactic realizat

If you can't read please download the document

Post on 04-Jan-2020

78 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROIECT DIDACTIC

  Clasa a V-a

  Matematică

  Proiect didactic realizat de Irina Balhuc, profesor Digitaliada, revizuit de Nicoleta Popa,

  profesor Digitaliada

  Textul și ilustrațiile din acest document începând cu pagina 2 sunt licențiate de Fundația Orange conform

  termenilor și condițiilor licenței Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) care

  poate fi consultată pe pagina web https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. Coperta (pagina 1),

  ilustrațiile, mărcile înregistrate, logo-urile Fundația Orange, Digitaliada și orice alte elemente de marcă incluse pe

  copertă sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală exclusive și nu pot fi utilizate fără consimțământul

  anterior expres al titularilor de drepturi.

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 • Înțelegerea matematicii utilizând jocul Best Contenders Decimals

  Clasa a V-a – Înmulțirea fracțiilor zecimale finite

  Tipul lecției – Predare-învățare Introducere În această lecție de dobândire a cunoștințelor din capitolul Fracții zecimale, unitatea de învățare Operații cu fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule, elevii își vor însuși abilități de efectuare a înmulțirii fracțiilor zecimale finite. Elevii vor lucra individual și în echipe, împărtășind experiența lor întregii clase. Pentru exersarea rezolvării de exerciții cu înmulțiri de fracții zecimale se va folosi jocul Best Contenders Decimals. Se recomandă ca profesorul să fie familiarizat cu jocul. Competențe generale și specifice:

  CG 2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale

  CS 2. Efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice

  CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice

  CS 2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale

  CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date

  CS 2. Analizarea unor situații date în care intervin fracții pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule CG 6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii CS 2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situații date, în context intra și interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.) Competențe derivate:

   Înmulțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule cu 10, 100, 1000

   Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea unor probleme cu fracții

   Analizarea unor scheme, modele sau algoritmi pentru rezolvarea unor probleme practice care implică utilizarea operațiilor cu fracții zecimale și ordinea efectuării operațiilor

   Formularea unor probleme cu fracții, pe baza unor scheme sau reguli date și rezolvarea acestora prin metode aritmetice (metoda reducerii la unitate, metoda comparației, metoda mersului invers etc.)

 • METODE ŞI PROCEDEE: Învățarea prin mijloace digitale, observația, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea,evaluarea orală,

  autoevaluarea.

  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Tabletele cu jocul Best Contender Decimals, fișa de lucru din Anexa 1, tabla, caietele elevilor.

  FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: frontal, individual, pe grupe

  Momentele

  lecției

  Timp Competențe

  specifice

  Desfășurarea

  lecției

  Metode și

  Procedee

  Resurse

  materiale

  Evaluare

  I. Moment organizatoric

  5

  minute

  -

  Profesorul intră în clasă, face prezența pe baza catalogului,

  verifică prin sondaj tema de acasă și explică eventuale

  nelămuriri legate de această temă.

  Apoi, profesorul grupează elevii, de același nivel de pregătire,

  câte doi într-o bancă, constituind astfel încă de la începutul orei

  echipele omogene de elevi necesare doar pentru activitatea de

  învățare digitală pe tablete.

  Conversația Caietele elevilor Observarea

  sistematică

  II. Captarea

  Atenției

  2

  Minute

  - Profesorul anunță titlul lecției: Înmulțirea fracțiilor zecimale

  finite și competențele operaționale propuse pentru această

  lecție.

  Conversația,

  Explicația

  Tabla

  Caietele elevilor

  Videoproiectorul

  Observarea

  sistematică

  III.Reactualizarea

  cunoștințelor

  învățate anterior

  6

  Minute

  - Profesorul scrie titlul lecției pe tablă: Înmulțirea fracțiilor

  zecimale finite, iar apoi scrie proprietățile înmulțirii, solicitând

  ajutor din partea elevilor, ținând cont că aceste proprietăți au

  fost făcute și la înmulțirea numerelor naturale.

  Proprietățile înmulțirii:

  1. Comutativitatea

  aˑb=bˑa, oricare ar fi a și b două fracții zecimale

  Exemplu

  1,2ˑ3,4=3,4ˑ1,2

  4,08=4,08

  2. Asociativitatea

  (aˑb)ˑc=aˑ (bˑc), oricare ar fi a, b și c trei fracții zecimale

  Exemplu

  Conversația

  Explicația

  Exemplul

  Tabla

  Caietele elevilor

  Videoproiectorul

  Observarea

  sistematică

  Evaluare

  orală

 • (2,3ˑ4,7)ˑ5,3=2,3ˑ (4,7ˑ5,3)

  10,81ˑ5,3=2,3ˑ24,91

  57,293=57,293

  3. Înmulțirea este distributivă față de adunare și

  scădere

  aˑ(b+c)=aˑb+aˑcși

  aˑ (b-c)=aˑb-aˑc

  Exemple

  3ˑ(1,2+2,8)=3ˑ1,2+3ˑ2,8

  3ˑ4=3,6+8,4

  12=12

  4ˑ (4,6-1,2)=4ˑ4,6-4ˑ1,2

  4ˑ3,4=18,4-4,8

  13,6=13,6

  4. Numărul 1 este elementul neutru al înmulțirii

  aˑ1=1ˑa=a, oricare ar fi a o fracție zecimală

  Exemplu

  1,4ˑ1=1ˑ1,4

  1,4=1,4

  IV.

  Dirijarea învățării

  7

  minute

  2.2

  3.2

  În continuare, profesorul scrie pe tablă subtitlul

  a) Înmulțirea unei fracții zecimale finite cu o putere a lui

  zece

  Înmulțirea unei fracții zecimale finite cu o putere a lui zece se

  face mutând virgula spre dreapta, peste atâtea cifre câte

  zerouri are puterea lui zece.

  Exemple

  1,23 ˑ10=12,3

  12,3456 ˑ100-1234,56

  12,1 ˑ1000=12100

  Observăm că acolo unde nu sunt suficiente cifre la partea

  zecimală, se completează cu zerouri.

  b) Înmulțirea unei fracții zecimale finite cu un număr

  natural

  Conversația

  Explicația

  Exemplul

  Tabletele

  cu aplicația

  Best Contenders

  Decimals

  Autoevaluare

  Evaluarea

  orală

 • V. Asigurarea

  retenției și a

  transferului

  7

  minute

  10

  minute

  2.2

  3.2

  5.2

  6.2

  Se efectuează înmulțirea neținând cont de virgulă, iar la

  rezultat se pune virgula, de la dreapta la stânga, după atâtea

  cifre zecimale câte cifre zecimale are fracția zecimală.

  Exemplu:

  1,2 ˑ3=3,6

  1,2 ˑ 11= 1,2 ˑ

  11

  12

  12

  13,2

  c) Înmulțirea a două fracții zecimale finite

  Se efectuează înmulțirea numerelor, neținând cont de virgulă,

  iar la rezultat virgula se pune de la dreapta la stânga peste

  atâtea cifre zecimale câte au cele două fracții zecimale

  împreună.

  Exemplu:

  1,3 ˑ1,5= 1,3 ˑ

  1,5

  65

  13

  1,95

  Profesorul oferă elevilor fișele de lucru prezentate în Anexa 1,

  profesorul propunând spre rezolvare, cu verificare la tablă,

  exercițiile 1, 2 și 3 (primele coloane la fiecare exercițiu) de pe

  această fișă.

  Exercițiul

  Explicația

  Conversația

  Învățarea prin

  mijloace

  digitale

  Conversația

  Caietele elevilor

  Fișa de lucru

  Tabla

  Observarea

  sistematică

  Proba scrisă

  formativă

  Observarea

  sistematică

  a atenției

  Verificarea

  orală,

  frontală și

  scrisă, pe

  tablă

 • După scurgerea acestui timp dedicat exersării operației de

  înmulțire a fracțiilor zecimale finite, profesorul împarte tabletele

  elevilor și anunță

Recommended

View more >