pvc okna tiptop katalog 2012

Download PVC okna TipTop Katalog 2012

Post on 06-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PVC okna TipTop Katalog 2012

TRANSCRIPT

 • Nina Senicar

  Eleganca PVC oken

 • Splone informacije

  Podjetje TIP-TOP 2

  Misija in vrednote 3

  Zakaj TIP-TOP? 4

  Okna

  UNIQUE EVOLUTION2 8

  UNIQUE 10

  OPTIMUM 12

  AMBIENT EVOLUTION1 13

  GIGANT 14

  Vrata

  DVINO DRSNA VRATA HST 17

  DRSNO NAGIBNA VRATA PSK 19

  BALKONSKA VRATA 21

  Estetika in kakovost

  Barve 22

  Koekstruzija profila barvnih oken 24

  Tesnila 25

  Okna nepravilnih oblik 26

  Kljuke 27

  Krii 28

  Steklitvene letvice 29

  Stekla

  Zasteklitev 30

  Ornamentna stekla 33

  Okovje 34

  Varnost 36

  Varevanje z energijo 38

 • MISIJA IN VREDNOTE

  Skupaj z naimi partnerji smo usmerjeni k izdelovanju novih reitev v sklopu

  organizacije naih izdelkov in storitev, ki so namenjene preseganju e obstojeih

  nartov na podroju izdelave oken in vrat. elimo biti nesporno vodilno podjetje

  v oeh vse bolj zahtevnih strank. elimo si, da bi naa ponudba bila tista, ki bi

  najbolj ustrezala njihovim potrebam, hkrati pa je na cilj biti podjetje, ki zazna-

  muje nove usmeritve za vse. Direktor podjetja TIP-TOP.

  Vrednote, v katere podjetje TIP-TOP neomajno zaupa, so nudenje funkcionalnih

  in inovativnih reitev z ekskluzivno estetiko, ki zagotavlja popolno zanesljivost.

  Raziskave dizajna so postale prepoznavni znak podjetja. Filozofija skupine temelji

  na projektiranju novih estetskih reitev v povezavi s sodobno tehnologijo in po-

  sebno skrbjo posveeno dodelavi. TIP-TOP se neprestano posvea projektiranju

  s spremljanjem trendov na triu in preverjanjem lastnih izdelkov na zahtevnih

  strankah. Podjetje ima na voljo notranji laboratorij, namenjen raziskavam in

  razvoju, kjer se razvijajo novi materiali in tehnoloke reitve, ki dovoljujejo, da se

  strankam ponudijo avantgardni izdelki, s katerimi bi se lahko poveala kakovost

  in udobje ivljenja v domaem okolju.

  PODJETJE TIP-TOPPodjetje TIP-TOP je nastalo pred 6 leti in takoj bilo deleno velikega zaupanja

  v lastno blagovno znamko. Produkti podjetja TIP-TOP so projektirani in izdelani

  v sodobni tovarni, ki je ena najnaprednejih, kar zadeva sistemov vodenja in

  opreme. Podjetje zaposluje osebje podprto z visoko stopnjo profesionalnosti in

  izkuenj. Proizvodnja produktov se nahaja v hangarjih s skupno povrino 29.000

  m2, poleg tega zajema poslopja s pisarnami, skladia in prostori za hrambo.

  Paleta najsodobnejih strojev izdelanih s strani vodilnih podjetij na tem podroju,

  omogoa realizacijo e najkompleksnejih naroil. Proizvodni proces je voden on-

  line in izpolnjuje vse zahteve standarda ISO 9001:2000 kot tudi tiste po Evropski

  normativi EN 14351-1:2006. Podjetje sodeluje s prestinimi evropskimi dobavitelji

  sestavnih delov (kot npr. Veka A. G., Maco itd.).

  Podjetje opravlja redne teste in nadzor izdelkov v neodvisnih in nepristranskih

  raziskovalnih laboratorijih, na podlagi esar lahko izdelke svojega prodajnega

  programa oznauje z oznako CE. Certifikat Q-Zert, ki ga izdaja specializiran nemki

  intitut za izdajo certifikatov na podroju oken in vrat IFT Rosenheim, potrjuje, da

  je proces proizvodnje in nadzora kakovosti produktov podjetja TIP-TOP opravljen

  v skladu s strogimi evropskimi predpisi.

  Pomembne nalobe so vedno dodelje-

  ne sektorju raziskav in razvoja. Lasten

  oddelek za raziskave in razvoj je za

  podjetje TIP-TOP velikega stratekega

  pomena in v okviru prodajnega pro-

  grama predstavlja nekaj patentiranih in

  edinstvenih reitev, da bi lahko svojim

  strankam ponudili izdelke najvije ka-

  kovosti in prefinjene elegance. Procesi

  raziskave se opravljajo in razvijajo v

  tako imenovanem Projektnem centru,

  kjer skrbijo za uresnievanje idej prek

  tehnolokih raziskav na materialih in

  skozi delovne faze.

  2 3

 • ZAKAJ TIP-TOP ?

  Eleganca v dizajnuOkno se od nekdaj teje za konstitutivni element zunanjega dela zgradbe, a vedno bolj postaja inte-

  grirani del notranje opreme.

  Ta trend ne presenea oseb, ki se ukvarjajo z opremljanjem, saj se poleg tega, da je potrebna pozornost

  na funkcionalne vidike, vedno ve pozornosti posvea estetskemu ozadju.

  TIP-TOP je podjetje, ki se je odlono spoprijelo z interpretacijo teh smernic, rezultat tega pa sta seriji

  Unique in zadnja serija Unique Evolution2, s katerima je e poudarilo svojo pospeeno posveenost

  podroju dizajna in luksuza.

  Najvija kakovost izdelkovSestavni deli najvije kakovosti, avtomatizirana strojna oprema in predvsem visoko kvalificirano osebje

  zagotavljajo najvijo stopnjo kakovosti izdelkov TIP-TOP.

  InovativnostInovativnost je vidik, na katerega se lahko stranke TIP-TOP-a vedno zanesejo. S pomojo lastnega oddelka

  za raziskave in razvoj skrbi za neprestane izboljave izdelkov in preuevanje edinstvenih ter unikatnih

  reitev. Podjetje TIP-TOP sodeluje z najboljimi in vodilnimi evropskimi dobavitelji sestavnih delov kot tudi

  z raziskovalnimi intituti in pri tem neprestano uvaja tehnoloke inovacije in funkcionalne posodobitve.

  Varnost in dolga ivljenjska doba Znamka TIP-TOP je sinonim za varno hio. Podjetje nudi serijo reitev in idej, ki lahko poveajo pro-

  tivlomno odpornost oken in vrat. Varnost in udobje temeljita na dolgoletni popolni uinkovitosti, kar

  potrjujejo garancijski roki, ki jih podjetje nudi na izdelke. Veletne izkunje na podroju oken in vrat ter

  neprestana skrb za izobraevanje lastnih monterskih skupin pripomorejo k skoraj nielnim odstotkom

  reklamacij strank.

  Strokovna oskrba pri prodaji in montaiZamenjava starih oken in vrat, brez gradbenih posegov in ob najmanjem vplivu na okolje, je izziv in

  pot, kateri podjetje TIP-TOP daje velik poudarek. tevilne reitve in okvirji omogoajo hitro in uinkovito

  zamenjavo oken in vrat, ob tem pa dosegajo tudi 55-odstotno varevanje, saj se okna TIP-TOP uvrajo

  med najvije standarde varevanja z energijo.

  V vsaki poslovni enoti se lahko stranka zanese na celovite in profesionalne storitve, ki zagotavljajo

  pomo in svetovanje za vse vrste ter stopnje investicij. Specializirane skupine merilcev in monterjev

  poskrbijo za ustrezne meritve in nudijo profesionalno montao.

  54

 • OKNA SERIE UNIQUEKonno so PVC okna lahko lepa in elegantna.

  Z okni Unique in z zadnjo linijo Unique Evolution2 se skupina TIP-TOP osredotoa na

  inovativno zasnovo, z neverjetno realistino podobo pravega lesa. Najznailneji

  sestavni del linije Unique je estetika; preprosto unikatno. Linija Unique predstavlja

  drugaen nain pogleda na vlogo okna, tj. kot integrirani del hine opreme.

  Zaobljena oblika krila, katero do danes e ni bilo mo videti na triu, je plod

  sodelovanja projektantov podjetja in tehnologov dobavitelja ter hkrati rezultat

  ve kot dve leti raziskav o potrebah in eljah kupcev, razvit v sodelovanju z

  mednarodnim intitutom Millward Brown. Revolucionarna oblika okenskega krila

  pri liniji Unique je bila patentirana in zaitena v Evropski uniji kot model narejen

  v evropski skupnosti.

  6 7

 • TESNILANeprekinjena tesnila z dolgo ivljenjsko dobo - EPDM (ethylene propylene diene monomer) v rni, rjavi ali sivi barvi, v skla-du z barvo okna.

  PROfILProfil s 6 komorami kakovostnega razreda A, z zunanjimi stenami debeline 3mm, okvir irine 70 mm s kvadratnimi ojaitvami, kar je temelj za ustrezno trdnost in trajnost okna.

  TERMO DISTANNIK IZ INOX-aTehnologija nove generacije, omogoa zmanjanje izgube toplote (vse do 10 %) in prepreuje nastajanje kondenza na oknih.

  UNIQUE EVOLUTION2

  1

  1

  2

  2

  4

  STEKLOTroslojno steklo z nizkoemisijskim nano-som, polnjeno s plinom argon s toplotno prehodnostjo Ug = 0.7

  4

  6

  TOPLOTNA PREHODNOST CELOTNEGA OKNA Kakovostni razred A+, Uw=1.0 ali 0.9 s stek-lom Ug=0.6

  6

  3

  OKOVJEOkovje Maco, model MultiMatic s protivlom-no zaito Safety Plus, s sistemom mikroven-tilacije in dvojnim mikroprezraevanjem (od 13 do 1 mm) ter protivlomnimi vstavki IS. Protivlomni zapah Safety Plus, privren v kovinsko ojaitveni profil, onemogoa vstop vlomilcem. Visoka raven okovja omogoa izvedbo odpiranja na dvojni nagibni sistem - COMFORT TWIN ter skritega okovja INVISSO.

  3

  5

  BARVE iroka paleta lesnih barv s povsem realistinim videzom lesa in iroka izbi-ra zelo modernih drugih odtenkov. Bela okna TIP-TOP so matirano dodelana v izo-gib neprijetnemu plastinemu videzu svetleega PVC-ja.

  5

  7

  7

  Lepota in funkcionalnostPo velikem uspehu okna Unique je TIP-TOP leta 2011 zael z lansiranjem novih oken Unique Evolution2 na trie, kar

  pomeni evolucijo glede na predhodno okno Unique. To okno je bilo izdelano za obudovanje in zadovoljitev priakovanj

  najbolj zahtevnih kupcev.

  Naj vas ne zavede le videz, saj v tem elegantnem oknu bije spotovanja vredno tehnoloko srce. Unique Evolution2 zajema

  v sebi vse najbolje lastnosti serije Unique, skupaj z izboljavami toplotne in zvone izolacije.

  Zahvaljujo ekskluzivnemu patentiranemu profilu, kakovostnega razreda A+, s 6 komorami, debeline 70 mm in uporabo

  trojnega stekla, omogoa obutno poveanje koeficienta toplotne izolacije Uw vse do 30 %.

  8 9

 • TESNILANeprekinjena tesnila z dolgo ivljenjsko dobo - EPDM (ethylene propylene diene monomer) v rni, rjavi ali sivi barvi, v skla-du z barvo okna.

  PROfILProfil s 5 komorami kakovostnega razreda A, z zunanjimi stenami debeline 3mm, okvir irine 70 mm s kvadratnimi ojaitvami, kar je temelj za ustrezno trdnost in trajnost okna.