radiatiile nucleare

of 40 /40
RADIAŢII NUCLEARE

Author: lumimiron

Post on 24-Jul-2015

248 views

Category:

Education


25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Radiatiile nucleare

RADIAŢII NUCLEARE

Page 2: Radiatiile nucleare

ATOMUL Noţiunea de atom apare pentru prima dată către

anul 450 î.e.n. Filozoful grec Leucip dezvoltă teoria conform căreia materia nu este infinit divizibilă şi introduce noţiunea de atomos, ceea ce nu poate fi divizat.

Câţiva ani mai târziu, Democrit, un discipol al lui Leucip, defineşte materia ca fiind un ansamblu de particule indivizibile, invizibile şi eterne: atomi. Această nouă concepţie nu a fost rezultatul unor observaţii sau experienţe, ci mai degrabă al unor intuiţii.

Teoria a fost dezvoltată ulterior de Epicur, apoi de poetul latin Lucreţiu. Au trecut însă 2000 de ani până când teoria atomică a fost formulată ştiinţific.

Page 3: Radiatiile nucleare

ALCHIMISTII Căutau piatra filozofală (lapis philosophorum – latină, sau El Iksir- elixir

arabă) = o substanţă legendară cu ajutorul căreia pretindeau că pot transmuta metalele inferioare în aur. Visul lor s-a împlinit abia în era nucleară.

Avicenna (c.721-c.815)Albert Magnus (1195- 1280)Toma d’Aquino (1225-1274)Roger Bacon (1214-1294)Paracelsus (1493-1541)

Robert Boyle (1627-1691)

Însuşi Newton (1642-1726) a studiat multe pagini de alchimie, căutând să înţeleagă microcosmosul şi apoi să-l coreleze cu macrocosmosul.

Alchimia nu era doar o formă de investigare a naturii, ci şi o disciplină filozofică şi spirituală. Noţiuni din chimie, metalurgie, fizică, medicină (ştiinţe aflate în fază incipientă) se combinau cu cele din astrologie, religie, spiritualism, misticism, semiotică şi artă.

Nu se poate nega rolul alchimiei în dezvoltarea chimiei.

Page 4: Radiatiile nucleare

John Dalton(1766-1844) În anul 1803, fizicianul şi

chimistul englez a elaborat o teorie atomică

proprie, care explică Legea proporţiilor

multiple, afirmând că din moment ce substanţele

se combină numai în proporţii integrale, atomii trebuie să existe la baza

materiei .

Page 5: Radiatiile nucleare

Dmitri Mendeleev(1834-1907)

Page 6: Radiatiile nucleare
Page 7: Radiatiile nucleare

MODELE ATOMICE

Modelul atomic Rutherford, elaborat de Ernest

Rutherford în 1911, este primul model planetar al

atomului. Conform acestui model, atomul este format

din nucleu, în care este concentrată sarcina

pozitivă, şi electroni care se rotesc în jurul nucleului pe

orbite circulare, asemeni planetelor în Sistemul Solar.

Modelul atomic Bohr este primul model de natură

cuantică al atomului şi a fost introdus în anul

1913 de către fizicianul danez Niels Bohr. Acest

model preia modelul planetar al lui Ernest Rutherford şi îi aplică

teoria cuantelor.

Page 8: Radiatiile nucleare

RADIAŢIILE:1.NUCLEARE - emise de nuclee instabile (radioactive), la care numărul de neutroni e mai mare decât numărul de protoni. Prin comparaţie, cel mai stabil nucleu este cel de He, cu 2p şi 2 n.

2.ELECTROMAGNETICE- câmp electromagnetic generat prin suprapunerea unui câmp electric peste unul magnetic, care oscilează în plane perpendiculare şi care se propagă împreună sub formă de UNDĂ ELECTROMAGNETICĂ

Page 9: Radiatiile nucleare

Atom de He(Z=2;A=4) şi compaţie nucleu-norul electronic

Atom de Li(Z=3;A=7) stilizat

Page 10: Radiatiile nucleare
Page 11: Radiatiile nucleare

Radiaţiile nucleare

• 1 - radiaţie alfa () = nuclee de heliu = formate din 2 protoni şi 2 neutroni (electrizată +)

• 2 - radiaţie beta (β) = electroni (electrizată –) = pozitroni (electrizată +)

• 3 - radiaţie gamma () = fotoni (neelectrizată, neutră electric)

Page 12: Radiatiile nucleare

pol SUD

Comportarea radiaţiilor nucleare în câmp

magnetic în funcţie de tipul sarcinii lor electrice

pol NORD

Page 13: Radiatiile nucleare

RADIOACTIVITATE naturală

Proprietatea unor nuclee de a emite în mod spontan radiaţii.

Descoperită de Henry Becquerel în 1896, care a observat acest lucru la o sare de uraniu.

1898-Marie şi Pierre Curie au descoperit alte elemente radioactive - poloniul şi radiul

Page 14: Radiatiile nucleare

MARIE CURIE(1867-1934), doctorandă la H. Becquerel, 2 premii Nobel : pt. fizică în 1903 şi pt. chimie în1911PIERRE CURIE(1859-1906) – premiul Nobelpt. fizică în1903

Page 15: Radiatiile nucleare

• Termenul radioactivitate a fost inventat în 1898 de Marie Curie şi exprimă fenomenul prin care nucleele atomice instabile se dezintegrează emiţând radiaţii diverse pentru a se transforma în nuclee atomice stabile.

• Radiaţiile astfel emise sunt numite radiaţii alfa, beta şi gamma.

• Cei mai fecvenţi radionuclizi din scoarţa terestră sunt 238U, 232;231Th, 226 Ra, 222;219Rn, 212Po, 210Pb,

208Tl.

Page 16: Radiatiile nucleare

Radioactivitate artificială

- este provocată, a fost descoperită în 1934 de soţii Curie:

• Irène(1897-1956)- fiica lui Marie şi Pierre

Curie premiul Nobel pt. chimie în 1935)

şi

• Frédéric Joliot Curie (1900-1958) premiul Nobel pt. chimie 1935

Page 17: Radiatiile nucleare

Irène şi Joliot Curie

Page 18: Radiatiile nucleare

Astăzi se cunosc:

• 40 de radionuclizi naturali (elemente chimice ale căror nuclee sunt radioactive)

• peste 900 de radionuclizi artificiali (obţinuţi în laborator)

• aprox. 260 de nuclizi stabili (sunt incluşi şi izotopii)

nuclidnuclid = nucleulul unui element chimic

Page 19: Radiatiile nucleare

Dezintegrarea alfa

Obs: prin acest tip de dezintegrare, noul element

format se mută cu 2 căsuţe spre stânga în

tabelul Mendeleev

Page 20: Radiatiile nucleare

Dezintegrarea alfa a plutoniului

Page 21: Radiatiile nucleare

• O particulă alfa este identică cu un nucleu de 42He, şi

masa atomică şi numărul atomic sunt la fel. • Particulele alfa au energie cinetică tipică de 5 MeV

(1 eV = sarcina uni electron·1V = 1,6 ·10-19C ·1V = 1,6 ·10-19J)

și o viteză de 15 000 km/s, aceasta însemnând

aproximativ 0,05·c. • Din cauza masei lor destul de mari, a sarcinii +2 şi a

vitezei relativ reduse, sunt şanse mari ca acestea să interacţioneze cu alţi atomi şi să-şi piardă din energie, fiind astfel absorbiţi în câţiva centimetri de aer.

• Poate fi absorbită complet doar de 2,5 mm de Pb.

Page 22: Radiatiile nucleare

Dezintegrarea beta minus (electron) º-1

Prin dezintegrarea - = e-

nucleul nou format se mută cu o căsuţă spre dreapta

în tabelul Mendeleev.

În reacţie apare şi

antineutrinul

Page 23: Radiatiile nucleare
Page 24: Radiatiile nucleare

Dezintegrare beta plus (proton) º+1

În reacţie apare şi neutrinul

Page 25: Radiatiile nucleare
Page 26: Radiatiile nucleare

Dezintegrare beta

• Izotopi care se dezintegrează beta minus:206Pb, 234Th, 137Cs, 22Na, 3H(tritiu), 60Co

• Izotopi care se dezintegrează beta plus: 11C, 40 K, 13N, 15O, 18F, 121 I.

Page 27: Radiatiile nucleare

60Co se dezintegrează beta minus, dar încă nu-i stabil şi emite mai departe energie sub formă de radiaţii .

Dezintegrare gamma

Page 28: Radiatiile nucleare

DEZINTEGRAREA COBALTULUI 60

Page 29: Radiatiile nucleare
Page 30: Radiatiile nucleare

• este radiaţie electromagnetică de mare energie, descoperită de chimistul francez Paul Villard în anul 1900

• este mult mai penetrantă decât alfa şi beta, dar slab ionizante, pentru că sunt neutre electric.

• intensitatea lor este redusă la jumătate de 1 cm de plumb, 6 cm de beton sau 9 cm de sol.

Page 31: Radiatiile nucleare

ECRANAREA RADIAŢIILOR

Page 32: Radiatiile nucleare

Unităţi pentru doza de radiaţii

Sievert = 1 Sv = 1 J/kg

millisievert = 1mSv = 10-3 Sv

microsievert = 1μSv = 10-6 Sv

O unitate mai veche este rem (Röntgen

equivalent man)

1Sv = 100 rem

Page 33: Radiatiile nucleare

Nivelul dozei şi simptomele

• 0.05–0.2 Sv (5–20 REM) – fără simptome, poate fi chiar benefică

• 0.2–0.5 Sv (20–50 REM) – fără simptome notabile

• 0.5–1 Sv (50–100 REM) – senzaţie de rău şi dureri de cap. Posibilă sterilitate temporară la bărbaţi

• 1–2 Sv (100–200 REM) – iradiere uşoară = oboseală, vomă, sist. imunitar afectat, creşte riscul apariţiei unor infecţii, probabilitate de avort spontan

• 2–3 Sv (200–300 REM) – iradiere moderată = vomă, căderea părului, modificări ale sângelui, sterilitate permanentă la femei şi 2-3 ani la barbaţi, convalescenţă câteva luni, mortalitate 10% în lunile următoare

• 3–4 Sv (300–400 REM) – iradiere severă = simptomele se accentuează,la 50% din cazuri, moartea poate surveni în 15 zile

• 4–6 Sv (400–600 REM) – iradiere acută = simptomele încep la ½ oră de la iradiere cu intensitate mare, hemoragii interne care în 2-12 săpt. pot duce la moarte

• 6–10 Sv (600–1,000 REM) – iradiere acută gravă = simptomele apar imediat, cu distrugeri ale organelor interne, hemoragii interne, 90% cazuri de mortalitate, recuperarea poate dura câţiva ani, dar nu este completă

• 10–50 Sv (1,000–5,000 REM) – iradiere gravă, cu moarte în orele, zilele următoare, 100% în stare de comă. (În 21 mai 1946, Louis Slotin,fizician in proiectul Manhattan, a fost expus accidental unei doze de aprox 21 Sv şi a murit 9 zile mai târziu)

• Peste 50 Sv (>5,000 REM) – 100% moarte. Un muncitor a primit în accidentul din Rhode Island, din 24 Iulie 1964, 100Sv şi a mai supravieţuit 49 de ore, iar un alt muncitor expus la aprox 100 Sv la Los Alamos, New Mexico, USA pe 30 decembrie 1958 a mai trăit 36 de ore după expunerea accidentală

! Doza naturală anuală = 2,3 mSv/an

Page 34: Radiatiile nucleare

• Trecerea radiaţiilor

prin ţesuturi vii

duce la distrugerea

celulelor.

• Trecerea radiaţiilor prin ţesuturi vii duce la întreruperea moleculei de ADN şi apoi inversiuni ale legăturilor, deci mutaţii genetice.

Page 35: Radiatiile nucleare

RADIAŢIA NATURALĂ LA CARE SUNTEM SUPUŞI ZILNIC

Page 36: Radiatiile nucleare

Cel mai radioactiv element din corpul nostru este Potasiul 40.

Sunt aprox. 140 grame de K în corp, din care 0,012% este radioactiv. Cu alte cuvinte, în fiecare secundă, în corpul nostru, 18500 de nuclee de potasiu se dezintegrează, emiţând radiaţie beta minus. 40K are timpul de înjumătăţire de 1,2 miliarde de ani, comparativ cu uraniul (4,55 miliarde de ani).

Page 37: Radiatiile nucleare

RADIOPROTECŢIA(protecţia faţă de radiaţii)

• reducerea timpului de expunere la radiaţii

• mărirea distanţei faţă de sursa de radiaţii

• interpunerea de ecrane între noi şi sursele de radiaţii

• purtarea de echipamente de protecţie cu straturi de plumb

Page 38: Radiatiile nucleare

BLOCURI DE PLUMB FOLOSITE PENTRU A IZOLA MATERIALUL RADIOACTIV

Page 39: Radiatiile nucleare

UŞI GROASE DE PLUMB CE SE ÎNCHID ERMETIC ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII REACTORULUI NUCLEAR

Page 40: Radiatiile nucleare

RADIAŢIILE SUNT ŞI FOLOSITOARE

• ENERGETICA NUCLEARĂ• INDUSTRIE• MEDICINĂ• VOPSELURI• AGRICULTURĂ – STIMULAREA ÎNCOLŢIRII

• IND. PETROLIERĂ• DATAREA UNOR FOSILE, ROCI• DEZINSECŢIE, STERILIZARE