rdac-2020-03 raport informativ sistemului de …

of 15 /15
DEPARTAMENTUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII pag. 1/15 RDAC-2020-03 RAPORT INFORMATIV privind stadiul funcţionării Sistemului de Management al Calității, în perioada 01.12.2019-31.12.2020 Analiza efectuată de management are rolul de a evalua nivelul de implementare al Sistemului de Management al Calităţii (SMC), pentru a se asigura că sistemul adoptat este în continuare adecvat, eficace și aliniat cu direcția strategică a universităţii și pentru a indentifica eventualele oportunități de îmbunătăţire a SMC, inclusiv necesități de modificare a acestuia. Analiza SMC, realizată continuu, împreună cu identificarea și implementarea oportunităților de îmbunătățire accentuează preocuparea UMFST G.E.Palade Tg. Mureş pentru obținerea excelenței la nivelul tuturor proceselor sale, oferă o mai mare încredere tuturor părților interesate privind capabilitatea de a furniza în mod consecvent servicii care îndeplinesc cerințele clientului și contribuie la creșterea satisfacției acestuia, asigurând în același timp respectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile. De asemenea, monitorizarea îndeplinirii cerințelor SMC contribuie la evaluarea respectării criteriilor și indicatorilor privind asigurarea calităţii educaţiei, precum și a standardelor reglementate pentru implementarea sistemului de control intern managerial al entităților publice. Datele de intrare ale analizei : - stadiul acțiunilor de la analizele precedente efectuate de management - modificările interne sau externe, relevante pentru SMC; - informații despre performanța și eficacitatea SMC (rezultatele proceselor, neconformități și acțiuni corective, rezultatele măsurării și monitorizării, rezultatele auditurilor); - adecvarea resurselor; - acțiuni întreprinse pentru a identifica riscurile și oportunitățile; - oportunitățile de îmbunătățire identificate pe perioada supusă analizei; Datele de ieșire ale analizei: - decizii și acțiuni necesare pentru materializarea oportunităților de îmbunătățire; - decizii și acțiuni necesare pentru corectarea, prevenirea sau reducerea situațiilor potențial neconforme; - decizii și acțiuni necesare pentru îmbunătățirea performanței și eficacității SMC, în ansamblu - decizii și acțiuni necesare pentru corelarea cerințelor/rezultatelor SMC cu ale altor medii de reglementare interne sau externe (evaluare internă/externă a calității educației pe programe de studii sau la nivel instituțional, sistem de control intern managerial etc). Elementele care fac obiectul prezentului raport și care au fost analizate în perioada menționată sunt prezentate în continuare. 1. Contextul organizațional în care funcționează sistemul de management al calității Funcționarea sistemului de management al calității, descrisă în Manualul calității, este determinată în funcție de contextul organizațional al UMFST G.E.Palade Tg. Mureş. În perioada analizată contextul organizațional a fost influențat atât în zona factorilor interni cât și a factorilor externi.

Author: others

Post on 15-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Raport informativpag. 1/15
în perioada 01.12.2019-31.12.2020
Analiza efectuat de management are rolul de a evalua nivelul de implementare al Sistemului de
Management al Calitii (SMC), pentru a se asigura c sistemul adoptat este în continuare adecvat,
eficace i aliniat cu direcia strategic a universitii i pentru a indentifica eventualele oportuniti de
îmbuntire a SMC, inclusiv necesiti de modificare a acestuia.
Analiza SMC, realizat continuu, împreun cu identificarea i implementarea oportunitilor de
îmbuntire accentueaz preocuparea UMFST G.E.Palade Tg. Mure pentru obinerea excelenei la
nivelul tuturor proceselor sale, ofer o mai mare încredere tuturor prilor interesate privind capabilitatea
de a furniza în mod consecvent servicii care îndeplinesc cerinele clientului i contribuie la creterea
satisfaciei acestuia, asigurând în acelai timp respectarea cerinelor legale i a reglementrilor aplicabile.
De asemenea, monitorizarea îndeplinirii cerinelor SMC contribuie la evaluarea respectrii
criteriilor i indicatorilor privind asigurarea calitii educaiei, precum i a standardelor reglementate
pentru implementarea sistemului de control intern managerial al entitilor publice.
Datele de intrare ale analizei :
- stadiul aciunilor de la analizele precedente efectuate de management
- modificrile interne sau externe, relevante pentru SMC;
- informaii despre performana i eficacitatea SMC (rezultatele proceselor, neconformiti i
aciuni corective, rezultatele msurrii i monitorizrii, rezultatele auditurilor);
- adecvarea resurselor;
Datele de ieire ale analizei:
- decizii i aciuni necesare pentru materializarea oportunitilor de îmbuntire;
- decizii i aciuni necesare pentru corectarea, prevenirea sau reducerea situaiilor potenial
neconforme;
- decizii i aciuni necesare pentru corelarea cerinelor/rezultatelor SMC cu ale altor medii de
reglementare interne sau externe (evaluare intern/extern a calitii educaiei pe programe
de studii sau la nivel instituional, sistem de control intern managerial etc).
Elementele care fac obiectul prezentului raport i care au fost analizate în perioada menionat
sunt prezentate în continuare.
1. Contextul organizaional în care funcioneaz sistemul de management al calitii
Funcionarea sistemului de management al calitii, descris în Manualul calitii, este
determinat în funcie de contextul organizaional al UMFST G.E.Palade Tg. Mure.
În perioada analizat contextul organizaional a fost influenat atât în zona factorilor interni cât i
a factorilor externi.
pag. 2/15
Factorii interni influenai se refer la implementarea la toate nivelele, atât pentru procesele
educaionale, cât i pentru cele administrative, a noilor obiective strategice stabilite în Planul strategic
pentru perioada 2020-2024. Aceste obiective sunt orientate spre excelen, astfel încât s confere
universitii o poziie de lider naional în învmântul superior i în cercetare, bazate pe trei
componente: inovaia, integrarea i internaionalizarea, realizate într-o form de guvernan i
management strategic. În acest context toate compartimentele i-au reanalizat obiectivele proprii i i-au
conturat obiectivele strategice proprii, în acord cu cele stabilite la nivel instituional.
Factorii externi care au influenat accentuat funcionarea proceselor au fost determinai de
efectele pandemiei de COVID 19. În acest context a fost necesar o analiz continu i atent a
funcionrii tuturor proceselor i stabilirea unor msuri adecvate pentru fiecare etap a evoluiei
pandemiei, în acord cu reglementrile implementate la nivel naional. Msurile au vizat adaptarea
procesului de învmânt i a proceselor suport la contextul existent, astfel încât s se evite infectarea cu
virusul COVID-19, de ctre toi membrii comunitii universitare, dar în acelai timp s se menin i s se
respecte cerinele de calitate stabilite.
2. Leadership i angajament referitor la sistemul de management al calitii
Implementarea sistemului de management al calitii este susinut continuu de ctre conducerea
UMFST G.E.Palade Tg. Mure.
Leadershipul i angajamentul conducerii privind implementarea SMC este demonstrat prin:
-asigurarea tuturor resurselor materiale, umane, financiare i informaionale pentru ca procesele
specifice UMFST G.E.Palade Tg. Mure i SMC s fie funcionale i eficace;
- actualizarea politicii i a obiectivelor calitii, compatibile cu contextul organizaional i cu
strategiile specifice existente;
- asigurarea condiiilor ca cerinele SMC s fie integrate în toate procesele UMFST G.E.Palade Tg.
Mure, prin proceduri, regulamente, metodologii specifice, precum i prin metode de monitorizare,
analiz i evaluare adecvate;
lor prin Registrul riscurilor, stabilirea responsabilitilor privind gestionarea riscurilor;
- informarea, instruirea i contientizarea personalului de la toate nivelurile privind importana
unui management al calitii eficace;
- informarea i contientizarea tuturor angajailor privind responsabilitile i rolul lor în cadrul
SMC, utilizând ca mijloace de comunicare fiele de post i instruirile interne;
- stabilirea i monitorizarea rezultatelor intenionate, realizat prin monitorizarea îndeplinirii
obiectivelor stabilite, precum i prin auditurile interne i prin cel extern în domeniul calitii;
- analiza rezultatelor la nivelul proceselor SMC i identificarea nevoilor de îmbuntire.
Politica privind calitatea
Politica privind calitatea a fost adaptat noilor obiective strategice stabilite pentru perioada 2020-
2024, cu accent pe excelen, pentru a fi adecvat i pentru a corespunde scopului i contextului actual al
UMFST G.E.Palade Tg. Mure, fiind accesibil tuturor angajailor i altor pri interesate prin postarea sa
pe pagina public a websiteului universitii.
Prin orientarea spre satisfacerea cerinelor studenilor i a altor pri interesate, managementul
UMFST G.E.Palade Tg. Mure se asigur c cerinele sunt identificate, definite i îndeplinite, pentru a
crete satisfacia acestora, inând cont i de cerinele legale sau reglementrile aplicabile, urmrindu-se
îmbuntirea continu a SMC.
pag. 3/15
Autoritile i responsabilitile la nivelul tuturor proceselor sunt analizate în permanen i sunt
actualizate atunci când contextul intern i/sau extern se modific. Autoritile i responsabilitile se
regsesc exprimate în regulamentele, metodologiile, procedurile, respectiv fiele de post elaborate la
nivelul compartimentelor. Adecvarea i actualitatea acestora constituie un criteriu de audit în domeniul
calitii prin care se urmrete în permanen constientizarea responsabililor i îmbuntirea acestui
proces.
Pentru supravegherea i raportarea ctre managementul de la cel mai înalt nivel, UMFST
G.E.Palade Tg. Mure are constituite structuri organizatorice cu responsabiliti în domeniul calitii.
Acestea îi desfoar activitatea în baza regulamentelor, metodologiilor i procedurilor de lucru
întocmite, respectând prevederile Cartei Universitii i ale altor documente de reglementare, în vigoare,
din domeniul asigurrii calitii în învmântul superior.
Responsabilitile privind SMC din UMFST G.E.Palade Tg. Mure sunt distribuite astfel:
- Rectorul universitii este direct responsabil pentru managementul calitii în Universitatea
de Medicin i Farmacie din Tîrgu Mure.
- Rectorul a delegat prorectorului responsabil cu managementul calitii competenele de
coordonare a funcionrii SMC.
La nivelul universitii s-au constituit i funcioneaz :
- Departamentul de Asigurare a Calitii - cu rol de coordonare i execuie pentru funcionarea
eficient i eficace a SMC, prin planificarea aciunilor, organizarea echipelor de lucru pentru
elaborarea documentelor i instruirea personalului privind asigurarea calitii;
- Comisia de evaluare i asigurare a calitii la nivel de universitate;
- Comisii de evaluare i asigurare a calitii pe faculti ;
- Comisia de evaluare i asigurare a calitii la nivelul serviciilor administrative.
- Este desemnat un Reprezentant al managementului calitii (RMC) care coordoneaz i
supravegheaz implementarea, meninerea, monitorizarea, analizarea, evaluarea i
îmbuntirea continu a SMC.
- Este constituit corpul auditorilor interni în domeniul calitii (CAI), format din reprezentani ai
corpului didactic, precum i din angajai din domeniul administrativ, care realizeaz auditurile
programate. CAI are în prezent 20 membri.
- Responsabilii de procese (efii de compartimente) au responsabiliti clare privind
implementarea i meninerea funcionrii adecvate i eficace a SMC la nivelul
compartimentului.
îmbuntirea SMC.
de post ale angajailor.
Descrierea proceselor incluse în SMC, interaciunea dintre acestea, precum i datele de intrare i de
ieire aferente activitilor descrise se realizeaz prin intermediul procedurilor de sistem, operaionale,
precum i prin regulamente sau metodologii/coduri, instruciuni de lucru, elaborate de compartimentele
responsabile de procesele respective sau de ctre comisii de lucru desemnate.
pag. 4/15
Documentaia SMC conine numeroase documente SMC (Tabel 1), care reglementez activitile
specifice derulate în cadrul universitii.
Tabel 1. Documentaia SMC din cadrul UMFST G.E.Palade Tg. Mure
Tip document SMC Numr
Pentru documentaia SMC este asigurat accesul controlat al fiecrei pri interesate i/sau a
autoritilor de reglementare. Documentaia SMC este accesibil i cunoscut de ctre întreg personalul
universitii, în funcie de atribuiile specifice i conexiunea cu alte procese.
Pe parcursul anului 2020 a fost continuat verificarea, revizuirea, armonizarea a unui numr
considerabil de documente cuprinse în sistemul de management al calitii.
Modificarea/revizuirea unor documente SMC a fost determinat i de integrarea în coninutul
acestora a unor prevederi specifice necesare în contextul epidemiologic existent. De asemenea, confom
cerinelor legislaiei privind controlul intern managerial a continuat analiza activitilor semnificative care
trebuie procedurate, precum i a utilitii i actualitii procedurilor proprii existente, astfel încât numrul
i domeniul de reglementare a acestor documente s devin un instrument eficient de lucru i control
pentru toate procesele care se deruleaz în cadru universitii.
Pân în prezent s-a intervenit asupra mai multor tipuri de documente SMC, conform Tabelului 2.
Tabel 2. Modificri în documentaia SMC din cadrul UMFST G.E.Palade Tg. Mure din anul 2020
Tip document SMC Nou elaborate Revizuite Retrase
Proceduri de sistem - - -
Regulamente, metodologii, coduri 17 18 3
Instruciuni de lucru 6 - -
Total: 34 66 12
managementului de la toate nivelurile pentru adecvarea proceselor la cerinele standardului ISO 9001 i la
legislaia i reglementrile aplicabile, pentru satisfacerea necesitilor i ateptrilor prilor interesate.
Referin:https://www.umfst.ro/universitate/documente-oficiale-umf/regulamente-
metodologii.html
Planificarea se asigur prin elaborarea Planului strategic multianual i a Planurilor operaionale
anuale, la nivel de universitate, faculti sau alte structuri organizatorice care desfoar activiti
semnficative.
i cu obiectivele generale ale universitii. În paralel, s-au stabilit/revizuit activitile necesare pentru
îndeplinirea obiectivelor, precum i riscurile aferente acestora. Din aceast activitate a rezultat Registrul
riscurilor, care îndeplinete i o cerin legal, reglementat de Ordinul 600/2018, privind aprobarea
pag. 5/15
Codului controlului intern managerial al entitilor publice. Pentru fiecare risc este stabilit nivelul de
expunere la risc i msuri de prevenire a apariiei, iar responsabilii de procese au realizat o analiz a
procesului de gestionare a riscurilor, sub forma unui raport care este analizat de Comisia de monitorizare
a sistemului de control intern managerial, pentru stabilirea unor msuri adecvate de îmbuntire. Fiecare
compartiment are desemnat o persoan responsabil cu gestionarea riscurilor.
Obiectivele stabilite la nivel de compartimente sunt monitorizate i reevaluate anual sau ori de
câte ori apar modificri organizatorice sau legale care pot influena realizarea acestora. În acest context
exist o deplin interrelaionare între Sistemul de management al calitii i Sistemul de control intern
managerial.
Schimbri ce ar putea influena sistemul de management
Din punct de vedere al reglementrii în domeniul managementului calitii, în perioada analizat
a continuat implementarea modificrilor aduse de standardul SR EN ISO 9001:2015:
- s-au luat msurile i s-au stabilit responsabilitile i termenele pentru implementarea noului
Plan strategic al universitii, care include referiri clare la calitate (SMART QUALITY)
- s-au analizat consecinele situaiei epidemiologice actuale, s-au stabilit msuri adecvate pentru
fiecare etap, la nivelul tututor proceselor, s-au realizat modificri/adaptri ale documentelor de
reglementare interne (regulamente, metodologii, proceduri), s-au stabilit responsabiliti specifice pentru
gestionarea situaiei epidemiologice la nivel instituional, s-au adus modificri la modul de desfurare a
procesului didactic, astfel încât calitatea acestuia s nu fie afectat.
Din punct de vedere strategic, se urmrete implementarea conceptului SMART la nivelul tuturor
porceselor importante. De asemenea, se continu implementarea Strategiei procesului de reform
curricular, prin analiza i evaluarea efectelor rezultate din implementarea aciunilor programate i se vor
propune msurile adecvate pentru elaborarea sau actualizarea de regulamente sau proceduri care descriu
metodele noi de derulare i documentare a procesului educaional, de evaluare a rezultatelor procesului
de învmânt, respectiv a satisfacei studenilor, pentru stabilirea i implementarea unor msuri de
îmbuntire. De asemenea, din analiza mediului extern, au fost adoptate msuri strategice pentru
adaptarea continu a ofertei educaionale la cerinele pieei muncii, prin introducerea unor noi programe
de studii.
celor interesai prin intermediul Serviciului juridic, SSM, medicina muncii i protecia datelor. Modificrile
pot fi vizualizate prin aplicaii informatice specifice de legislaie, la care au acces persoanele desemnate.
Legislaia aplicabil este menionat i inut sub control în Lista prevederilor legale aplicabile.
Modificrile legislative sau ale reglementrilor aplicabile sunt analizate, sunt identificate
procesele/activitile afectate i este evaluat impactul acestor modificri. În funcie de impactul
identificat se stabilesc aciunile adecvate pentru modificarea proceselor / activitilor, a metodelor de
lucru i pentru adaptarea corespunztoare a documentaiei SMC aplicabile domeniilor respective.
4. Suport - Resurse
La nivelul UMFST G.E.Palade Tg. Mure sunt alocate resurse materiale, financiare, umane i
informaionale pentru implementarea sistemului de management al calitii, respectiv pentru îndeplinirea
obiectivelor specifice stabilite la nivel de universitate / compartimente.
Resursele necesare pentru realizarea unui proces de învmânt de calitate, în conformitate cu
misiunea i cu politica în domeniul calitii, sunt asigurate astfel:
- resurse umane / informaionale - prin competenele cadrelor didactice universitare pregtite
special în domeniul utilizrii unor metode i instrumente moderne de predare, învare, evaluare, pentru
pag. 6/15
disciplinele aferente, în vederea formrii de competene practice. În contextul epidemiologic actual
utilizarea metodelor de predare on-line a devenit o necesitate, fiind o provocare, atât pentru cadrele
didactice cât i pentru studeni pentru adaptarea la acest mod de desfurare a activitii.
Departamentele/disciplinele didactice de studiu din cadrul facultilor i studenii au acces la mijloace de
predare/ învare moderne, acces la internet, calculatoare, programe informatice i dotare adecvat
pentru aplicarea tehnicilor noi de învare i evaluare eficiente. Programele de studii sunt integrate cu
stagii de pregtire practic i implicarea studenilor în cercetare. Activitile administrative suport sunt
asigurate cu personal de specialitate, care deine cunotinele i competenele necesare.
- resurse materiale: cea mai mare parte a spaiilor destinate procesului de învmânt pentru
programele de studiu este în proprietatea UMFST G.E.Palade Tg. Mure, iar o parte din spaiile de
învmânt este asigurat prin convenii de colaborare cu Spitalul Clinic Judeean de Urgent, I.B.Cv.Tg.
Mure, alte clinici de specialitate, angajatori din domeniile de specializare inginerie, economie, drept etc.
Universitatea dispune de spaii pentru dezvoltarea abilitilor practice ale studenilor, precum i pentru
creterea capacitii de cercetare i dezvoltare în domeniul medical i farmaceutic atât în Târgu Mure,
cât i în regiune, respectiv: Centrul de Simulare a Abilitilor Practice pentru studeni, Centrul integrat de
Medicin Dentar, Centrul Avansat de Cercetri Medicale i Farmaceutice (CCAMF), Centrul Integrat de
Invatamant Farmaceutic. În cadrul laboratoarelor din cadrul disciplinelor exist echipamente, aparate a
cror stare de funcionare este monitorizat i se intervine pentru servicii de întreinere i reparaii, dup
caz. Lista echipamentelor, pe categorii, precum i termenele pentru revizii sunt permanent monitorizate
de ctre Serviciul Tehnic i Mentenan Patrimoniu. Universitatea asigur servicii administrative pentru a
asigura condiii de învare i confort pentru studeni prin intermediul Bibliotecii universitare, cmine
studeneti, microcantina.
- resurse financiare: UMFST G.E.Palade Tg. Mure funcioneaz ca instituie finanat din
fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare i din alte surse, potrivit legii. Administrarea
veniturilor i utilizarea acestora se asigur de ctre universitate pe baza bugetului de venituri i cheltuieli,
întocmit în condiii de echilibru, în conformitate cu criteriile stabilite de MEC. UMFST G.E.Palade Tg.
Mure identific în permanen surse de finanare suplimentare, nerambursabile, pe care le utilizeaz
pentru cercetare, dezvoltare i modernizare.
Compartimentele de specialitate (Servicul Tehnic i Mentenan Patrimoniu, Serviciul Financiar-
Contabil, Serviciul Resurse Umane etc) pstreaz, actualizeaz, gestioneaz resursele universitii pentru
a asigura continuitatea funcionrii tuturor proceselor.
Competen
Competenele i cunotinele necesare angajailor, care pot s influeneze performana i
eficacitatea proceselor i a SMC, în ansamblu, sunt stabilite, monitorizate i evaluate periodic, iar atunci
când se constat nevoia de îmbuntire, angajailor li se asigur accesul la formarea profesional
adecvat. Anual, pe baza rezultatelor evalurii performanelor profesionale individuale, sau în funcie de
nevoile de adaptare a competenelor la schimbri de natur organizatoric, legislativ etc, se stabilete
necesarul de formare profesional pentru funciile didactice i pentru personalul administrativ, în cadrul
Planului anual de formare profesional.
Un accent deosebit se pune pe îmbuntirea/dezvoltarea competenelor didactice i de
cercetare i a performanelor profesionale ale cadrelor didactice, conform criteriilor naionale i proprii
UMFST G.E.Palade Tg. Mure necesare pentru ocuparea/promovarea pe funcii didactice. Pentru aceasta,
departamentele specializate din cadrul universitii au organizat cursuri de pregtire pentru dobândirea
competenelor adecvate ale cadrelor didactice raportate la metodele moderne de predare (TBL, CBL etc).
pag. 7/15
Un alt aspect important abordat în instruirea cadrelor didactice a vizat pregtirea pentru
utilizarea resurselor de predare adecvate învmântului, respectiv interaciunii cu studenii în regim on-
line.
dobândirii competenelor necesare, care se pstreaz sub form de informaii documentate - certificate
de instruire, diplome, atestate, autorizaii etc.
Contientizare
În cadrul procesului de asigurare a cunotinelor i competenelor necesare funcionrii SMC,
angajailor universitii le sunt prezentate la angajare, precum i cel puin o dat pe an, prin instruiri
interne, pentru contientizare:
aplicate;
Aciunile de instruire / contientizare în domeniul managementului calitii sunt incluse în Planul
anual de formare profesional.
Procesul de comunicare urmrete, utilizând proceduri specifice de comunicare / informare:
- asigurarea transparenei deciziilor i a modului lor de aplicare;
- îmbuntirea sistemului de circuit al documentelor i al informaiilor;
- creterea gradului de informare i de comunicare la fiecare nivel de organizare;
- actualizarea i transmiterea permanent a informaiilor necesare pentru informarea membrilor
comunitii academice i a altor pri interesate cu care universitatea colaboreaz.
Prin intermediul documentelor SMC se stabilete despre ce se comunic, când, cu cine, cum, cine
comunic.
Formele de comunicare existente în cadrul instituiei sunt: site-ul oficial al Universitii,
conferine i comunicate de pres, blogul universitii, reele de socializare etc.
Pentru a asigura transparena i pentru îndeplinirea cerinelor studenilor, inclusiv prin reclamaii,
pentru fiecare facultate , respectiv pentru serviciile administrative furnizate, studenii au posibilitatea de
a sesiza online anumite aspecte pe adresele [denumire facultate][email protected], respectiv
[email protected]
Informaiile publice sunt disponibile pe pagina de web a Universitii i sunt constant revizuite i
actualizate, oferind transparen i imparialitate, prin intermediul Compartimentului de Informare i
Relaii publice, a Serviciului Reele de Calculatoare, Comunicaii i Informatizare i a responsabililor cu
coninutul informaional din cadrul compartimentelor, pentru informaiile postate pe site-ul instituional.
Informaii documentate
Toate datele referitoare la derularea proceselor din cadrul UMFST G.E.Palade Tg. Mure sunt
pstrate sub form de informaii documentate. Fiecare compartiment stabilete modul de creare, control,
pstrare i arhivare a informaiilor documentate rezultate din activitile proprii, cu respectarea
procedurii de sistem specifice, privind informaiile documentate. Departamentul de Asigurare a Calitii
ine sub control informaiile documentate privind implementarea, funcionarea i evaluarea funcionrii
pag. 8/15
System), urmând ca aceasta s fie implementat la nivelul tuturor compartimentelor. Prin aceasta se va
îmbunti trasabilitatatea documentelor, dar i pstrarea i arhivarea corespunztoare a tuturor
documentelor din cadrul universitii.
5. Operare
În cadrul UMFST G.E.Palade Tg. Mure procesele necesare pentru a satisface cerinele clienilor
i ale altor pri interesate sunt planificate, implementate i controlate.
La nivel managerial, atât la nivel de universitate, cât i la nivel de faculti, sunt întocmite Planuri
operaionale anuale. Planificarea conine stabilirea obiectivelor, msuri de realizare, termene i
responsabili. Planurile sunt monitorizate i este evaluat stadiul realizrii obiectivelor, prin prisma
indicatorilor stabilii.
Procesul educaional se desfoar pe baza Planurilor de învmânt pentru fiecare program de
studiu. Modalitatea de predare, coninutul informaiilor, modalitatea de evaluare a cunotinelor,
elementele de intrare i de ieire specifice procesului didactic la nivel de disciplin sunt cuprinse în fiele
disciplinelor, care sunt monitorizate, analizate i actualizate astfel încât s asigure informaii adecvate
pentru studeni i s îndeplineasc criteriile naionale/internaionale i specifice UMFST G.E.Palade Tg.
Mure stabilite pentru procesul de evaluare a programelor de studii sau pentru evaluarea la nivel
instituional.
anual al achiziiilor publice, Programul anual pentru lucrri de investiii, Planul anual de formare
profesional a personalului, Bugetul de venituri i cheltuieli etc.
Pentru toate compartimentele sunt stabilite obiective specifice proceselor desfurate, precum i
activitile aferente, sunt stabilite rezultate ateptate, sub form de indicatori de rezultat/performan,
care se analizeaz cel puin o dat pe an, sau în funcie modificrile intervenite în contextul
organizaional.
Cerinele pentru serviciile educaionale furnizate de UMFST G.E.Palade Tg. Mure sunt cuprinse
în contractele de studii încheiate cu studenii. Acestea respect condiiile impuse de Legea educaiei
naionale nr. 1 /2001, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i de Carta universitii, respectiv
de regulamentele, metodologiile i procedurile specifice universitii.
Cerinele pentru produsele/serviciile furnizate din exterior sunt stabilite pe baza solicitrilor
compartimentelor, în funcie de nevoile reale ale universitii i a unor criterii pentru evaluarea i
selectarea furnizorilor, cu respectarea legislaiei specifice pentru achiziiile publice.
Reclamaii de la studeni i de la alte pri interesate
Reclamaiile studenilor, angajailor sau ale altor pri interesate sunt tratate conform procedurii
interne specifice. Procesul de tratare a reclamaiilor se deruleaz prin evidenierea curent a reclamaiei,
analiza i soluionarea a reclamaiei.
6. Evaluarea performanei
În funcie de obiectivele stabilite în Planul strategic, Rectorul UMFST G.E.Palade Tg. Mure
elaboreaz anual Planul operaional. Planul operaional este adus la cunotina membrilor comunitii
academice, prin publicarea lui pe site-ul Universitii. Stadiul realizrii tuturor obiectivelor din Planul
operaional este analizat anual, fiind documentat prin Programul de monitorizare a obiectivelor (PMO).
Din prelucrarea datelor transmise de responsabilii de procese rezulta c cca 65% dintre obiective
au fost îndeplinte integral.
pag. 9/15
Principalele cauze care au dus la îndeplinirea parial sau neîndeplinirea obiectivelor sunt determinate de
unele procese aflate în derulare privind:
- implementarea platformei pentru încrcarea i monitorizarea/evaluarea centralizat a fielor
disciplinelor
- continuarea unor cursuri de instruire a personalului didactic pentru metode moderne de
predare/evaluare /utilizarea platformelor on-line
- reorganizarea evidenelor procesului de pregtire în rezideniat - platforma pentru rezideni în curs de
realizare
- propunerea de cursuri optionale
- implementarea ERP pentru realizarea unor Centre de cost pe structurile importante, respectiv
organizarea Centrelor de cost prin responsabilizarea i instruirea conductorilor
- realizarea de programe de tip Innovation Scouting care necesit colaborare cu Prorectoratul Stiinific i
Inovare etc.
La nivelul funcionrii SMC este întocmit Programul de îmbuntire SMC, care este pus în acord
cu obiectivele calitii i cu cele cuprinse în Planul operaional anual.
Principalele procese care au ca rezultate intenionate satisfacerea cerinelor studenilor, precum
i a altor membrii ai comunitii academice, sunt permanent monitorizate i sunt evaluate cel puin o dat
pe an, pentru eliminarea eventualelor surse de neconformiti, precum i pentru identificarea
oportunitilor de îmbuntire.
Procesul de evaluare a satisfaciei membrilor comunitii universitare pentru serviciile furnizate s-
a derulat în perioada martie 2020 – octombrie 2020. Acest proces a fost influenat de situaia
epidemilogic existent, în special evaluarea satisfaciei comunitii universitare fa de serviciile oferite
de universitate, conform procedurii operaionale specifice.
În cadrul acestui proces DAC a asigurat coordonarea activitilor derulate, a centralizat rezultatele
i necesitile de îmbuntire semnalate, transmise de ctre compartimente i a diseminat rezultatele,
pentru a crete gradul de contientizare a personalului privind importana fiecrui angajat în asigurarea i
meninerea calitii. Un aspect care necesit îmbuntire imediat pentru procesul de evaluare a
satisfaciei, constatat i în cadrul auditurilor interne pe calitate, este acela de a materializa analiza
rezultatelor în oportuniti/msuri de îmbuntire, aspect care nu a fost realizat de ctre toate
compartimentele.
6.1. Evaluare intern privind gradul de satisfacie al studenilor i cadrelor didactice în legtur
cu serviciile oferite de universitate
Evaluarea s-a realizat la locul de furnizare a serviciilor respective, prin plasarea unor chestionare
care au fost completate de ctre beneficiarii serviciilor.
Interpretare rezultat / indicator chestionar:
>3,25 - 4,0 - foarte bine (momentan nu sunt necesare îmbuntiri).
O situaie sintetic a numrului de chestionare aplicate i a rezultatelor obinute la evaluarea este redat
în Tabelul 6.1.
pag. 10/15
Tabel 6.1. Rezultate referitoare la evaluarea intern privind gradul de satisfacie al studenilor i cadrelor
didactice în legtur cu serviciile oferite de universitate
Nr. crt.
2. Cminele studeneti 478 3.41 Foarte bine
3. Microcantina 80 3.78 Foarte bine
4. Departamentul de Asigurare a Calitii
8 3.93 Foarte bine
5. Spaiile de cazare ALMA MATER 15 4.00 Foarte bine
În continuare sunt evideniate câteva aspecte selectate din prelucrarea rezultatelor:
Biblioteca Universitii:
- Perioada de completare chestionare: martie-octombrie 2020.
- Numr evaluatori: 56 membri ai comunitii academice dintre care: 1 doctorand, 3 medici
rezideni, i 27 studeni, 25 persoane fac parte din categorii nespecificate.
- Calificativul obinut este foarte bine, corespunztor mediei generale de 3,68.
- Cele mai mari medii (3,73 - Foarte bine), raportate la indicatorii evaluai, au fost la dotarea
bibliotecii cu manuale / materiale suport pentru cursuri i lucrri practice, respectiv dotarea bibliotecii cu
exemplare din cri de specialitate româneti i strine. Cea mai mic medie (3, 57 - dar care corespunde
tot calificativului Foarte bine) a fost înregistrat la indicativul referitor la dotarea bibliotecii cu
echipamente electronice.
Cminele studeneti :
- Numr evaluatori: 478 studeni.
- Calificativul obinut este foarte bine, corespunztor mediei generale de 3,41. De menionat c
nivelul calificativului a crecut de la bine la foarte bine fa de evaluarea precedent (2019).
- Cele mai mari medii, raportate la indicatorii evaluai, au fost la relaiile student - serviciul social,
student - administrator cmin (3,65), respectiv serviciile de curenie din cminele studeneti i din
jurul acestora (3,63). Cea mai mic medie (3,05 - care corespunde calificativului bine) a fost
înregistrat la indicativul referitor la dotarea slilor de lectur din cadrul cminelor studeneti.
• Serviciul Microcantin:
- Perioada de completare chestionare: martie - octombrie 2020.
- Numr evaluatori: 80 persoane (24 studeni, 5 rezideni, 14 cadre didactice, 14 alt categorie,
diferena de 23 persoane sunt din categorii nespecificate.) Persoanele respondente fac parte,
preponderent din grupul celor care frecventeaz zilnic sau de mai multe ori pe sptmâna cantina.
- Calificativul obinut este foarte bine, corespunztor mediei generale de 3,78.
Cele mai mari medii, raportate la indicatorii evaluai, au fost la abilitile personalului angajat
la cantina studeneasc (amabilitate, promptitudine, corectitudine) - 3,90, respectiv calitatea
meniurilor în Microcantin - 3,63). Cea mai mic medie (3,62 - dar care corespunde calificativului
foarte bine) a fost înregistrat la indicativul referitor la corelarea dintre programul de funcionare al
cantinei si orarul activitilor din universitate.
Rezultatele complete ale evalurilor transmise i prelucrate în cadrul Departamentului de
Asigurare a Calitii se regsesc în rapoartele specifice postate pe site-ul universitii.
pag. 11/15
6.2. Evaluarea activitii cadrelor didactice
În cursul anului 2020 s-a realizat evaluarea anual a performanelor cadrelor didactice, pentru
activitatea din anul universitar 2019-2020, în baza Metodologiei proprii de evaluare, actualizate, care
confirm eforturile universitii i a cadrelor didactice în special, privind asigurarea calitii proceselor de
învmânt pe care le deruleaz.
Tipuri de evaluri reglementate de Metodologia proprie:
Autoevaluarea pe baza criteriilor: elaborare materiale didactice, cercetarea tiinific,
recunoaterea naional i internaional, activitatea cu studenii i activitatea în comunitatea
academic.
Evaluarea anual a performanelor cadrelor didactice de ctre eful ierarhic i colegi în baza
unor criterii care vizeaz activitatea didactic, tiinific i în comunitatea academic.
Evaluarea anual a cadrelor didactice de ctre studeni (predare, învare, evaluare), realizat
on-line prin aplicaii special dedicate acestei activiti .
Rolul DAC a fost de a colabora cu conducerea facultilor pentru demararea procesului de evaluare a
activitii cadrelor didactice pe toate cele patru paliere de evaluare. De asemenea, DAC a avut un rol
important în demararea i monitorizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de ctre studeni,
pentru programele de studii medico-farmaceutice, prin aplicaiile online i comunicarea rezultatelor
evalurii ctre conducerile facultilor, pentru a fi analizate, transmise cadrelor didactice i pentru
stabilirea de msuri de îmbuntire.
6.2.1.Evaluarea cadrelor didactice de ctre studeni
Evaluarea activitii cadrelor didactice de ctre studeni s-a realizat on-line. Astfel, se urmrete
asigurarea accesului la evaluare a unui numr cât mai mare de studeni, asigurarea obiectivitii,
transparenei i relevanei rezultatelor prin transpunerea acestora sub forma unor rapoarte care vor fi
utilizate ca instrument de evaluare a calitii procesului educaional i stabilirea unor direcii de
dezvoltare/îmbuntire a actului educaional i de cercetare care s duc la satisfacerea cerinelor
clienilor principali ai Universitii - studenii.
Tabel 6.2.1 Rezultatele sintetice, pe faculti, pentru SEMESTRUL I, anul universitar 2019-2020 referitoare
la evaluarea cadrelor didactice de ctre studeni
Facultate Nr. studeni evaluatori
Facultatea de Farmacie 727 4,52
Facultatea de Inginerie i Tehnologia Informaiei 733 4,44
Facultatea de Economie i Drept 1568 4,44
Facultatea de Medicin 1780 4,38
Facultatea de Medicin Dentar 2043 4,36
Facultatea de Medicin în limba englez 259 4,04
Media general 4,43
Numr studeni 8004
pag. 12/15
Tabel 6.2.2 Rezultatele sintetice, pe faculti, pentru SEMESTRUL II, anul universitar 2019-2020 referitoare
la evaluarea cadrelor didactice de ctre studeni
Facultate Nr. studeni evaluatori
Facultatea de Medicin Dentar 738 4,63
Facultatea de Medicin 1517 4,52
Facultatea de Economie i Drept 1013 4,52
Facultatea de Farmacie 422 4,52
Facultatea de tiine i Litere "Petru Maior" 328 4,44
Facultatea de Medicin în limba englez 214 4,17
Media general 4,52
Numr studeni 4278
Evaluarea absolvenilor universitii a fost realizat în perioada septembrie - octombrie 2020. Au
fost chestionai 652 de absolveni, nivel licen i masterat. Aspectele evaluate au fost: calitatea,
actualitatea i utilitatea cunotinelor teoretice de la cursuri; calitatea, actualitatea i utilitatea temelor
studiate la pregtirea practic; relevana i utilitatea cursurilor pentru specializarea aleas; numrul i
varietatea cursurilor opionale/facultative oferite; pregtirea profesional a cadrelor didactice;
interactivitatea i atractivitatea modului de predare; modalitatea de evaluare i notare a cunotinelor;
oportunitile de studiu în strintate; oportuniti de dezvoltare profesional; calitatea spaiilor de
pregtire teoretic i practic; dotarea Bibliotecii; acordarea de sprijin, consiliere i ajutor studenilor;
calificativul general acordat universitii; nivelul de pregtire profesional oferit de universitate
absolvenilor; msura în care diploma de absolvent al UMFST G.E.Palade Tg. Mure asigur absolvenilor
accesul pe piaa muncii.
Evaluarea satisfaciei absolvenilor în ceea ce privete desfurarea activitilor educaionale din
cadrul universitii este relevant, deoarece propune potenialul eliminrii aspectelor slabe identificate.
Media general obinut pe universitate este de 3,04, care indic nivelul satisfaciei absolvenilor
respondeni, aceast valoare corespunde calificativului Bine.
Cele mai ridicate valori, corespunztoare calificativului foarte bine se refer la pregtirea
profesional a cadrelor didactice (3,3) i la oportuniti de dezvoltare profesional (3,4). Dotarea
bibliotecii (3,2), respectiv burse de studiu (3,2) sunt urmtoarele cele mai bine apreciate, dar
corespunztoare calificativului bine. O medie mai sczut, îns corespunztoare calificativului bine
aparine urmtorilor itemi: calitatea pregtirii practice (2,9), modul de predare (2,9), consilierea
studenilor (2,9), respectiv varietatea cursurilor opionale (2,8) modalitatea de evaluare a cunotinelor
(2,9), calitatea, actualitatea i utilitatea temelor studiate la pregtirea practic (3), Interactivitatea i
atractivitatea modului de predare (3), care împreun cu recomandrile exprimate ale absolvenilor, indic
o solicitare spre îmbuntire.
Toate datele detaliate privind evaluarea satisfaciei membrilor comunitii universitare derulate în
cursul anului 2020 se regsesc în rapoartele specifice, structurate pe fiecare tip de evaluare, care sunt
postate pe site-ul universitii.
6.3. Rezultatele auditurilor interne
Auditarea intern privind funcionarea SMC s-a realizat în baza Programului anual de audituri
interne pentru domeniile specifice activitilor de învmânt, precum activitile administrative derulate
în cadrul UMFST G.E.Palade Tg. Mure.
pag. 13/15
În contextul pandemiei de COVID 19, DAC a abordat posibilitatea realizrii auditurilor on-line, în
situaiile în care exist un risc potenial de infectare. Acest demers a fost agreat pentru a asigura
îndeplinirea obiectivului principal al auditurilor - evaluarea stadiului de implementare i funcionare a
SMC la nivelul proceselor, pentru a asigura îmbuntirea continu. În acest sens DAC a elaborat o
instruciune de lucru, care descrie aceast situaie i care se aplic de ctre auditorii interni pentru
auditurile programate, pe toat perioada situaiei epidemiologice existente. Din totalul celor 38 de
audituri programate 14 audituri au fost realizate on-line, respectându-se în toate situaiile cerinele
pentru obinerea unor rezultate obiective, relevante, adecvate, în raport cu criteriile de audit stabilite.
Auditurile interne în domeniul calitii s-au realizat de ctre echipa de auditori interni desemnai,
pe baza documentaiei adaptate cerinelor versiunii în vigoare a standardului ISO 9001:2015. Pe durata
auditurilor s-au analizat, împreun cu responsabilii de procese, stadiul implementrii la nivelul
compartimentelor a standardului ISO 9001:2015, în vederea îndeplinirii cerinelor de certificare deinute.
În urma auditurilor interne desfurate s-au identificat aspectele pozitive privind funcionarea
SMC, dar i situaiile care pot genera neconformiti, pentru care s-au formulat o serie de recomandri.
Analizând ponderea recomandrilor de aceeai natur, formulate la mai multe compartimente, dei
se constat multe situaii de îmbuntire totui, în continuare, predomin recomandrile privind:
Elaborarea/revizuirea/actualizarea unor documente SMC specifice: regulamente, proceduri,
instruciuni de lucru – aspect obligatoriu prevzut i de cerinele sistemului de control intern managerial;
Îmbuntirea înregistrrii, pstrrii i asigurrii trasabilitii documentelor;
Revizuirea i actualizarea fielor de post, cu accent pe verificarea minuioas a tuturor elementelor
din coninutul acestora;
compartimentele de specialitate;
semnalate în procesul de evaluare a satisfaciei clienilor interni privind serviciile oferite de ctre
compartimentele de specialitate.
Pentru a obine o îmbuntire cert i de lung durat în dreptul aspectelor semnalate, DAC va
propune în Planul de formare profesional pentru anul 2021 o instruire la nivelul tuturor structurilor
privind aciunile i responsabilitile pentru obinerea îmbuntirii în urma recomandrilor/
neconformitilor formulate în cadrul auditurilor interne.
Pe durata derulrii auditurilor se remarc o îmbuntire continu a percepiei i implicrii angajailor
privind funcionarea SMC, precum i preocuparea pentru implementarea i îmbuntirea documentelor
SMC aprobate. În toate compartimentele s-au asigurat condiiile necesare desfurrii auditului,
personalul a dat dovad de transparen, disponibilitate i colaborare deschis cu echipa de auditori. De
remarcat este adaptarea rapid la a compartimentelor la modalitatea de desfurarea a auditurilor on-
line, acurateea i promptitudinea cu care au rspuns la selectarea, structurarea i transmiterea dovezilor
solicitate ctre echipa de audit.
Rezultatele auditorilor externe
fiind apreciat modul de implementare a standardului ISO 9001:2015. Auditul extern a avut ca rezultat
propunerea pentru meninerea certificrii SMC, fiind extins domeniul de certificare pentru toate
domeniile de pregtire didactic i de cercetare ale universitii în noua sa structur organizatoric. În
luna februarie 2021 va avea loc auditul de supraveghere al SMC al UMFST G.E.Palade Tg. Mure.
pag. 14/15
Raportul informativ anterior, care a vizat perioada 01.02.2019-30.11.2019 a constatat c sistemul de
management al calitii este în continuare corespunztor, adecvat i eficace.
În urma edinei pentru analiza efectuat de management privind funcionarea SMC, pentru
asigurarea îmbuntirii continue au fost stabilite unele msuri care au vizat:
- Monitorizarea permanent a gradului de implementare i adecvare a SMC, conform cerinelor
standardului ISO 9001:2015 i ale reglementrilor legale i interne specifice, aplicabile.
- Creterea gradului de contientizare din partea personalului privind importana meninerii
certificrii ISO, identificarea i prevenirea cauzelor potenialelor neconformiti prin autoevaluare i
analiz continu i responsabilizarea angajailor în iniierea unor msuri preventive.
- Îmbuntirea continu a elaborrii i actualizrii informaiilor documentate aferente SMC.
- Creterea continu a nivelului de instruire i contientizare a personalului de la toate nivelurile,
privind implementarea, meninerea i dezvoltarea SMC.
- Monitorizarea i îmbuntirea continu a calitii serviciilor oferite de ctre UMFST G.E.Palade
Tg. Mure, conform Planurilor de msuri elaborate de ctre structurile organizatorice responsabile.
Considerm c în continuare este necesar s se realizeze contientizarea personalului privind
abordarea documentelor SMC ca instrumente utile de lucru i control, pentru descrierea i punerea în
practic a activitilor specifice derulate. În acest sens este necesar o monitorizare i actualizare
permanent i voluntar din partea compartimentelor/angajailor care au în responsabilitate derularea
acestor procese/aciviti.
Având în vedere modificrile organizatorice recente considerm necesar o analiz i o reevaluare
a SMC al UMFST G.E.Palade Tg.Mure, pentru a identifica nivelul obiectiv de conformare a acestuia la
cerinele standardului ISO 9001:2015, echilibrarea proceselor i conexiunilor dintre acestea, astfel încât la
auditul de recertificare s fie îndeplinite toate cerinele pentru a demonsta conformarea i obinerea
prelungirii certificrii sistemului de management al calitii.
Departamentul de Asigurare a Calitii, prin colaborarea i coordonarea permanent a tuturor
reprezentanilor proceselor cuprinse în SMC, prin activitile periodice de analiz a SMC i prin
centralizarea i analiza rezultatelor auditurilor interne anuale efectuate de ctre auditorii interni în
domeniul calitii monitorizeaz realizrile sau deficienele SMC i stabilete msuri de îmbuntire,
urmrind realizarea acestora, precum i transmiterea rezultatelor ctre cei interesai.
Rezultatele SMC sunt analizate anual la nivel de management, iar rezultatele analizei stau la baza
elaborrii msurilor de îmbuntire continu.
Recomandri de îmbuntire a SMC
- Colaborarea permanent cu responsabilii de procese pentru a realiza contientizarea importanei
documentelor SMC la nivelul tuturor structurilor de decizie/organizatorice, pentru monitorizarea i
actualizarea permanent a acestora, astfel încât s se asigure un nivel adecvat i continuu de conformare
la cerinele standardului ISO 9001:2015, a prevederilor legale i de reglementare specifice aplicabile,
precum i pentru a asigura un sistem de control intern managerial cu grad de implementare conform.
- Instruirea responsabililor de procese i a responsabililor cu elaborarea documentelor SMC
(proceduri, regulamente etc) privind importana i utilitatea actualizrii i utilizrii acestora, ca instrument
pentru monitorizarea i îmbuntirea proceselor.
- Instruirea comun, DAC cu compartimente de specialitate (ex. resurse umane, achiziii etc), a
responsabililor de procese/activiti privind derularea unor operaiuni specifice, pentru îmbuntirea
pag. 15/15
monitorizare, analiz i stabilire de msuri de îmbuntire pentru toate procesele importante din cadrul
universitii.
- Armonizarea i monitorizarea implementrii continue a tuturor cerinelor de calitate i de
control al proceselor, rezultate din reglementrile specifice, prin prisma specificului universitii - ca
furnizor de educaie de nivel superior, ca instituie public, respectiv ca furnizor de servicii (de educaie i
cercetare) ctre piaa muncii i comunitate.
- Necesitatea digitalizrii unor activiti din cadrul DAC, care s permit o prelucrare mai exact,
rapid, permanent actualizat a datelor/documentelor specifice, precum i pentru desfurarea on-line a
unor activiti specifice SMC .