r¦¯„»¢u vang vang... bao linh jsc., no. 22 nguyen khang str., yen hoa,...

R¦¯„»¢U VANG Vang... Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
R¦¯„»¢U VANG Vang... Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
R¦¯„»¢U VANG Vang... Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
R¦¯„»¢U VANG Vang... Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
R¦¯„»¢U VANG Vang... Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Download R¦¯„»¢U VANG Vang... Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Post on 10-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  1

  BAO LINH JSC., (Vietnam) Co Ltd

  RƯỢU VANG ITALIA

 • Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  2

  BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM RƯỢU VANG ITALIA Ngày 01/12/2016

  bao linh international trade and transports

  joint stock company

  Add: No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  Tel: 84.4. 373849573* Fax: 84.4.37849117*

  Website: baolinhjsc.com.vn/ Email: info@baolinhjsc.com.vn

 • Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  3

  BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM RƯỢU VANG ITALIA Ngày 01/12/2016

  bao linh international trade and transports

  joint stock company

  Add: No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  Tel: 84.4. 373849573* Fax: 84.4.37849117*

  Website: baolinhjsc.com.vn/ Email: info@baolinhjsc.com.vn

 • Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  4

  BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM RƯỢU VANG ITALIA Ngày 01/12/2016

  bao linh international trade and transports

  joint stock company

  Add: No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  Tel: 84.4. 373849573* Fax: 84.4.37849117*

  Website: baolinhjsc.com.vn/ Email: info@baolinhjsc.com.vn

 • Bao Linh JSC., No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  5

  BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM RƯỢU VANG ITALIA Ngày 01/12/2016

  BAO LINH JSC.,

  bao linh international trade and transports

  joint stock company

  Add: No. 22 Nguyen Khang Str., Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

  Tel: 84.4. 373849573* Fax: 84.4.37849117*

  Website: baolinhjsc.com.vn/ Email: info@baolinhjsc.com.vn

Recommended

View more >