suplement n. 3288. llavor

Click here to load reader

Post on 16-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dia del Smeinari

TRANSCRIPT

 • Seminari Pontifici de Tarragona Seminari Pontifici de Tarragona Seminari Pontifici de Tarragona Seminari Pontifici de Tarragona Secretariat de pastoral vocacional Secretariat de pastoral vocacional Secretariat de pastoral vocacional Secretariat de pastoral vocacional Mar de 2013Mar de 2013Mar de 2013Mar de 2013

  Llavor

  Ens diu el Benet XVI...

  Potser avui estem temptats de dir: no volem es-tar contents per haver estat escollits, seria triom-falisme. Triomfalisme seria si nosaltres penss-sim que Du em va escollir perqu sc gran. Aix seria realment triomfalisme equivocat. Per estar contents perqu Du m'ha estimat no s triomfa-lisme, s gratitud. Penso que hem de tornar a aprendre aquesta alegria: Du ha volgut que jo neixi aix, en una famlia catlica, que hagi conegut Jess des del comenament. Quin gran do ser estimat per Du, de manera que he pogut coni-xer el seu rostre, he pogut conixer Jesucrist, el rostre hum de Du, la histria humana de Du en aquest mn! Estar alegres perqu m'ha escollit per a ser catlic, per estar en aquesta seva Esgl-sia, on subsistit Ecclesia unica; hem d'estar ale-gres perqu Du m'ha donat aquesta grcia, aquesta bellesa de conixer la plenitud de la veri-tat de Du, la joia del seu amor.

  Paraules als seminaristes de Roma, 8 de febrer de 2013

  Pregria

  Pare, feu que sorgeixin entre els cristians nombroses i santes vocacions al sacerdoci,

  que mantinguin viva la fe i conservin lestimada memria del vostre Fill Jess a travs de la

  predicaci de la seva Paraula i ladministraci dels sagraments, amb els quals

  renoveu contnuament els vostres fidels.

  Doneu-nos sants ministres de laltar, que siguin sollcits i fervorosos custodis de

  lEucaristia, sagrament del do suprem de Crist per a la redempci del mn.

  Crideu ministres de la vostra misericrdia que, a travs del sagrament de la Reconciliaci,

  vessin el goig del vostre perd.

  Pare, feu que lEsglsia aculli amb alegria les nombroses inspiracions del Esperit

  del vostre Fill i, dcil als seus ensenyaments, fomenti vocacions al ministeri sacerdotal

  i a la vida consagrada.

  Enfortiu els bisbes, preveres, diaques, consagrats i tots els batejats en Crist per tal que portin a terme fidelment la seva missi al servei de lEvangeli.

  Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amn.

  Maria Reina dels Apstols, pregueu per nosaltres.

  BENET XVIBENET XVIBENET XVIBENET XVI

 • S de qui mhe fiat

  El lema del Dia del Seminari denguany sinspira en una breu frase de la segona carta de lapstol Pau a Timoteu.

  Pau sap que la seva mort ja s propera i escriu al seu deixeble Timoteu, estret collaborador seu durant anys, molt estimat per ell. Des de la pres de Roma li escriu com desitjaria tornar-lo a veure. Timoteu s jove i Pau li ha encarregat un ministeri pastoral que no s fcil, per li recorda el do de Du que li ha estat donat amb la imposici de les seves mans. Tamb li demana que revifi novament aquest do amb la pregria, la fidelitat i la dedicaci pastoral als qui li han estat encoma-nats.

  Pau ha treballat al servei de lEvangeli i tot i que ara est empresonat no savergonyeix de les cadenes que porta, ans al contrari, perqu la seva seguretat i la seva pau es troben en Du, en qui Pau ha posat la seva confiana. Per aix pot afirmar jois: S de qui mhe fiat.

  MN. NORBERT MIRACLE Rector del Seminari Pontifici de Tarragona.

  Seminari PontificiSeminari PontificiSeminari PontificiSeminari Pontifici

  PPPPgina 2 Llavor Mar 2013

  EspaiVocacional. Espai obert per plantejaments oberts

  En aquell temps, Jess els deia: La collita s abundant, per els segadors sn pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi envi ms segadors (Lc 10,2)

  L'EspaiVocacionalEspaiVocacionalEspaiVocacionalEspaiVocacional s una experincia propera que com-prn la pregria i vetllar per les vocacions tant a la famlia com a les Parrquies, i a les Escoles i, per descomptat, als Serveis on l'Educaci de la Fe queda integrada en el projec-te educatiu (als Esplais, per exemple). LEspaiVocacionalEspaiVocacionalEspaiVocacionalEspaiVocacional ajuda al coneixement dels nois que han manifestat el seu inters per conixer qu suposa per a ells aquesta sugge-rncia de Jess. Una intuci on tamb del rector de la se-va Parrquia i la famlia sn referents habituals. Aquest coneixement ajuda a l'acompanya-ment del Suggeriment de Jess als nois, per part del Secretariat de Vocacions, aix com a promoure la motivaci per acollir la proposta de vocaci i l'opci per a respondre-hi.

  Les trobades, com l'acompanyament personal, tenen la finalitat que el noi vegi el Seminari, Major o Menor (segons l'edat i el procs de cadasc) com el lloc on poder acompanyar la decisi d'optar pel presbiterat: ser prevere dioces de l'Arquebisbat de Tarragona.

  Desprs de les trobades que shan anat fent durant el curs, el darrer trimestre seran els dissabtes 6 dabril i l11 de maig.

  EQUIP DEL SECRETARIAT DE VOCACIONS

  Secretariat de VocacionsSecretariat de VocacionsSecretariat de VocacionsSecretariat de Vocacions

 • Novembre 2011 Llavor PPPPgina 3

  El Seminari MenorEl Seminari MenorEl Seminari MenorEl Seminari Menor

  Coincidint amb el temps de preinscripci escolar sinicia el moment de matriculaci al Seminari Menor de lArquebisbat de Tarragona. El Seminari Menor que sha erigit com la instituci diocesana per lacompanyament de la vocaci daquells nois en edat dESO i Batxillerat. Animem ser sensibles a la crida de Du que t re-servada per a cadascun dels seus fills.

  Seminaristes menors del curs 2012-2013

  17 de mar, Dia del Seminari

  Coincidint amb la el Dia del Seminari 2013, que cele-brem aquest diumenge 17 de mar, des dels semina-ris de Catalunya sha promogut una iniciativa interdio-cesana per motivar la pregria pels nostres seminaris. Des del dia 19 de febrer, fins al 19 de mar shan anat penjant diferents testimonis de bisbes, preveres i seminaristes en forma de vdeos curts.

  Lobjectiu daquesta iniciativa s donar testimoni de la prpia vocaci, aix com fer una mirada al futur per analitzar com els protagonistes els agradaria veures daqu uns anys; aix com fomentar la preg-ria perqu el Senyor ompli els seminaris amb nom-broses i santes vocacions.

  Podreu trobar aquests vdeos a la pgina web:

  www.diadelseminari.comwww.diadelseminari.comwww.diadelseminari.comwww.diadelseminari.com

  El Seminari Menor, tant en la seva modalitat de residncia com a seminari menor obert, vol ser lambient idoni perqu es pugui discernir la vocaci dels nois que sentiu Passi per lEvangeli. Informa-ten.

 • Josep Gasol i Montseny Va nixer a Solivella el 31 de mar de 1915. El 25 de juliol de 1936 fou detingut al semina-ri de la Seu dUrgell amb els altres seminaris-tes tarragonins que feien un curs destiu. Uns quants seminaristes, entre els quals Josep Gasol, foren tancats a la pres de Lleida fins al 30 dagost, quan en tren van sser traslla-dats al vaixell-pres Ro Segre, ancorat al port de Tarragona. Lendem els van donar la llibertat. El seu pare el va anar a buscar i es va presentar davant del comit antifeixista de Solivella que li va garantir la seva seguretat. La nit del 12 de febrer de 1937 fou detingut i empresonat a lhostal del poble amb set per-sones ms. Traslladats en un cami, lligats de mans de dos en dos, foren portats per la carretera de Pira aturant-se un quil-metre abans darribar a Sarral. All els feren baixar del vehicle i els van assassi-nar disparant-los amb una metrallado-ra. Els cadvers foren sebollits en una fossa a lindret mateix on els van execu-tar.

  Seminaristes de Tarragona que seran beatificats el 13 doctubreSeminaristes de Tarragona que seran beatificats el 13 doctubreSeminaristes de Tarragona que seran beatificats el 13 doctubreSeminaristes de Tarragona que seran beatificats el 13 doctubre

  Joan Montpe i Masip Va nixer a les Borges del Camp el 31 doctubre de 1918. El 25 de juliol de 1936 fou detingut al se-minari de la Seu dUrgell amb els altres seminaristes t ar r ag on in s que feien un curs destiu. Uns quants semina-ristes, entre els quals Joan Montpe, foren tancats a la pres de Lleida fins al 30 dagost,

  quan en tren van sser traslladats al vaixell-pres Ro Segre, ancorat al port de Tarragona. Lendem els van donar la llibertat i es va traslladar a casa seva. El 9 de maig de 1938, aprofitant que es trobava sol a casa seva, el van cridar

  per prestar declaraci. El van detenir i el van portar a la txeca clandestina de Riudecols. El dia 11 el van sotmetre a un interrogatori de-manant-li quines idees tenia. Tres dies des-prs li van permetre escriure als seus pares. El dia 15 de maig de 1938 el van assassinar a la riera de Riudecols. El dia 1 de juliol el seu cadver va sser exhumat i fou identificat pel metge forense .

  MN. MANUEL M. FUENTES GAS

  Arxiver dioces de Tarragona

  La sang dels mrtirs no clama venjana, sin que reconcilia (Benet XVI)