system center 2012 yenilikleri

Download System Center 2012 Yenilikleri

If you can't read please download the document

Post on 12-Nov-2014

3.385 views

Category:

Technology

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

System Center 2012 Yeniliklerini gösteren sunumdur

TRANSCRIPT

  • 1. Mustafa KaraKdemli Danman / Birim Mdr Yrd.Sistem ve PlatformBilgeAdam Kurumsalmustafa.kara@bilgeadam.com

2. System Center rn AilesiSystem Center 2012 Virtual Machine ManagerSystem Center 2012 Operations ManagerSystem Center 2012 Configuration ManagerSystem Center 2012 OrchestratorSoru & Cevap 3. 2010Applicatio n InsightDATACENTER MANAGEMENT2010Service zleme | Konfigrasyon | Yedekleme | Sanallatrma | OtomasyonManagement2009IT ProcessAutomation2007 Server 2006 VirtualizatioBackup n2000& Recovery 1994 MonitoringConfiguratio nENTER THE INTEGRATEDHETEROGENEO EMBRACE THEENABLE THE CLIENT DATACENTER VIRTUALIZATION US SUPPORTCLOUD 1995200020052010 4. Eski ismi SMSMS Client /Server Ynetim,Kurulum Sistemidir.letim sistemi,yazlm kurulumu,donanm-yazlm envanteri,update ynetimSystem Center Configuration Manager 2012: SCCM daha ok kullanc veuygulama odakl bir ekil alrken mobil cihazlar iin gelimi ynetim zelliklerisunuyorEski ismi MOMDurum ve Salk kontrol yapar.Event,Performans,Audit monitoring yaplabilir.System Center Operations Manager 2012: Avicode entegrasyonu ile dahagl uygulama performans takibi (.Net ve Java) ve a cihazlar izlemezellikleri getiriliyor.Eski ismi OpalisOtomasyon yazlmdr.Integration packs ile her trl otomatikletirilmi ynetim sunuyor.System Center Orchestrator : Daha gelimi entegrasyon paketleri veSilverlight tabanl yeni web portali ne kyor. Merkezi sanal makine ynetim yazlmdr. Hyper-V,Virtual Server,VMWare ESX ve Citrix Xen ynetimine imkan tanr. P2V,V2V ve Live Migration olanaklar salar. System Center Virtual Machine Manager 2012: VMM rn bulut, altyap ve uygulama ynetimi zellikleriyle glendiriliyor. 5. Yedekleme ve Felaketten Kurtarma rnAD,Exchange,Hyper-V ve bir ok rnn yedeklemesini kolayca yapabilmeKolay yedekten dnme ilemiSystem Center Data Protection Manager 2012: Merkezi ynetim, gelimiraporlama, RBAC ve Microsoft uygulamalar iin daha gl entegrasyonyetenekleri ekleniyor.IT yardm masas rnITIL,MOF gibi srelerle entegrasyonIncident,Change Management,Knowledge base Self-Service PortalkullanmSystem Center Service Manager 2012: BT Servis Katalou zelliklerieklenerek, IaaS senaryolar iin hazr VMM ve Orchestrator entegrasyonusalanyor.System Center Advisor (eski kod ad Atlanta):Bulut tabanlsadeletirilmi bir SCOM hizmeti olarak dnebileceimiz, konfigrasyonizleme ve proaktif uyar yetenekleri sunan bir servisiSystem Center Project codename Concero: Private ve Public Cloudortamlarndaki uygulamalar iin self-servis kontrol ve ynetim zelliklerisunan portal zm 6. MicrosoftSystem Center 2012Virtual MachineManager 7. Ykleme Fabric CloudServisler Altyap FabricCloud ServisYenilikleri YnetimiYnetimiYnetimiHyper-V ApplicationHA VMM Update Owner Service Server Bare Metal Management UsageTemplatesProvisioning Hyper-V, VMware,DynamicUpgradeCapacity ApplicationCitrix Optimization andDeploymentXenServerCapability Network PowerCustomCustomManagement ManagementCommand properties Delegation Executionand QuotaStorageCluster Powershell Management Management Image BasedServicing 8. Yksek Eriilebilir VMM Server VMM sunucular artk cluster kurabilecek ve bylece hata tolerans salanabiliyorYkseltme VMM 2008 R2den VMM 2012 RCye ykseltme imkan VMM 2008 R2den VMM 2012 RTMye ykseltme imkanzelletirilebilir Bileenler Name/Value iftleri Custom1Custom10 kullanmna artk gerek kalmyor.Powershell Destei Tamamen Powershell Scriptler ile ynetilebilme Powershell 2.0 verb+noun isim standard Geriye dnk VMM 2008 R2 script uyumluluu 9. Fiziksel Sunucuoklu hypervisor ynetimi Hyper-V, VMware, XenSunucu donanm ynetimi IPMI, DCMI, SMASH,Host Sunucu hazrlama Baremetal durumdan Cluster Hyper-Vyapsna kadar uzanan sreAHer datacenter iin VLAN ve Subnetlerle Mantksal Alarntanmlanmas salanabiliyor.Statik IPler, Load Balancer VIPleri ve MAC addreleri iin adresynetimiOtomatik Load Balancer hazrlamaDepolama BirimleriDepolama birimi ynetimiStorage array ve pool kefiYk ve zelleiklere gre depolama birimi snflandrmaOtomatize edilmi LUN ilemleri (keif, atama..) 10. Fabric Sunucular in Gncelletirme YnetimiGncelletirme kontrol (On-demand scan, on-demandremediation)Tam otomatik Hyper-V cluster gncelletirmeWindows Server Update Server ile tam entegrasyonDinamik Optimizasyon (DO)VM performans iin cluster seviyesinde i yk dengeleme yk dalm iin Live Migration kullanmG Optimizasyonu (PO)Host bana daha fazla VM optimizasyonuG dengeleme iin sunucu kapatabilme zelliiGelitirilmi YerleimSunucular iin en iyi yerleim planzelletirilebilir yerletirme planlar desteiServisler iin oklu VM oluturma seenei 11. Fabric konfigrasyonu yaplr(sunucular, a, depolama birimleri)Fabric ile zel Bulut oluturulurzel Bulut Self Servis kullancsnadelege edilirSelf Servis kullancs zel Bulutzerinde sanal makineler olutur veynetir. 12. Bulut neler yapabilir? Yksek eriilebilir sanal makineler Sanal makineler iin dinamik ve differencing diskler A optimizasyonuVM limitleri nelerdir? lemci limitleri (1 - 4) RAM limitleri (16MB 32 GB) Disk Says (0 7) NIC Says (0 7) 13. VMM AdminDelegatedAdminRead-only AdminSelf-Service User 14. Aksiyon kontrol Author, VM Control, Read-onlyKota 2 tip kota Paylaml Rol bana toplam kullanm Kullanc bana Her kullanc bana kullanmKota seenekleri vCPUs Memory Storage Sanal makine adetleri 15. Servis ablonlar ok katmanl uygulama modelleme Servis konfigrasyonu iin dorulama noktasUygulamalar Web deploy, Server App-V, SQL DAC vb. iin hazr destek Uygulama paketleri iin zelletirilebilir komut altrma desteimaj tabanl servisler letim sistemi ve uygulamalar ayrlr Deployment esnasnda oluturulur 16. CustomerMicrosoftCustomer MicrosoftPartner ServicesServicesConcero Concero VMM 2012VMM 2012 VMM 2012Windows VMM 2012 VMM 2012 VMM 2012VMM 2012Windows VMM 2012 FabricFabric AzureWindowsWindowsAzurePlatform VMMHyper-V, VMware, Xen Azure Hyper-V, VMware, Xen Azure PlatformHyper-V, VMware, Xen FutureAppliance Hyper-V, VMware, XenHyper-V, VMware, XenAppliance Hyper-V, VMware, XenHyper-V, VMware,Hyper-V, VMware, Hyper-V, VMware,Xen XenXen Concero 1.0 Concero 1.0VMM IaaS Private Clouds Azure PaaS Public Cloud 17. Beta/RTM above refer to System Center 2012 releases 18. MicrosoftSystem Center 2012Operations Manager 19. Sunucu zlemeA zlemePerformans YnetimiUtan Uca Servis zlemeOlay (Event) likilendirmeBT Raporlama (Eriilebilirlik, Hatalar vb.)Kurumsal Hata RaporlamaBT zleme 20. Sistem YnetimiTemel sistem gzetleme fonksiyonlar: PING,HTTP, TCP Port, FileSystem, Service, ...Uygulama YnetimiUygulama baznda bilgi bankasPerformance Counters, EventLog,Application Log Files, ...Oluan olaylar iin nceden tanml grevlerYardm masas (ServiceDesk)Log ToplamaSeilen bilgisayarlarn gvenlik kaytlarnnmerkezi olarak saklanmasRaporlamaTm oluan uyarlar ve olaylar iin ncedentanml raporlarSQL Server 2005 Reporting Services 21. Batan sona servis ynetimi Datk uygulamalar Kullanc perspektifi stemci gzetimi Ajansz hata gzetimiPlatform ynetimi Microsoft iin 50den fazla ynetim paketi 3rd parti iin ak SDK Yzlerce ynetim paketi (Networking, *nix, veritaban, gvenlik, vs) SNMP, Syslog, WS-Man desteiDaha verimli altyap Secure-by-design Rol tabanl ynetim Active Directory entegrasyonu Denetim kaytlarnn (audit log) toplanmasEnterprise iin tasarm 1000lerce sunucuyu ynetmek iin tasarland Farkl ynetim gruplar Alert-Forwarding 22. MOM 2005 MOM 2005 OpsMgr 2007 OpsMgr 2007 OpsMgr 2007 OpsMgr 2007 OpsMgrRTMSP1 RTMSP1 R2R2 CU1, CU2, CU3, CU42012 23. Topology deiti ve RMS artk yokNetwork Monitoring.Net MonitoringJEE MonitioringKonsol deiiklikleriEntegre Dashboard 24. Sunulan servisleri: Konsol eriimi Alert notification Dier ynetim servisleri iin konektr destei Health aggregationKstlar: Performans ve leklenebilirlik darboazlar Yksek donanm ihtiyac Yksek eriilebilirlik iin Cluster zorunluluu 25. OpsMgr 2012 : Default Yksek Eriilebilir Yap Daha ucuz donanmlarda bilealabilmeX 26. OpsMgr 2012:Pool yaps ileynetimX OpsMgr 2007 R2:Tekil ManagementServer ile ynetim 27. Discovery Eriilebilirlik /Kurallar Performans oklu protokol Detaylardestei KEFZLEME oklu retici Dashboard Native Raporlar Diyagram,Alerts, Perf,GRSELLK RAPORLAMADurumGrntleme 28. Port/AygtUp/Downinbound/outbound trafik% DolulukDrop & Broadcast oranlarlemci% DolulukBellekDetayl bellek sayalar (Sadece Cisco)Bo bellek durumu 29. A zetiA nodlarA arayzA Komular 30. Sunucu ve stemci tarafl perspektifWeb uygulamalarnn izlenmesiZengin performans ve hata gidermedetaylarUygulama zleme Aralar Application Advisor Application Diagnostics 31. SCOM 2012 iinde desteklenenplatofrmlar:letim SistemleriWindowsRed Hat Enterprise Linux 5 JBOSS 5.1Java EE Uygulama SunucularWebSphere 6.1 & 7.0WebLogic 10gRel3 & 11gRel1JBOSS 4.2, 5.1 & 6Tomcat 5.5, 6.0 & 7 32. Yeni Servis Seviyesi Dashboard YapsWidget Yaps Spesifik Obje Kontrol Alert, Performans ve Durum Kontrol Birok yeni Widget gelitirilmekteWidget ler ile zelletirilebilir Dashboard OluturmaPartner Dashboard Destei rn Takmlar ve D Partnerler Exchange, SQL, SharePoint, vb. 33. Birbirleriyle uyumluDashboard Yaps Standart Konsol Web Konsolu SharePoint 34. SatyaSrv.contoso.comInstance 1 Availability over last 24SQL Server SQL CPU Utilization over last 24hourshoursSQL Memory Usage inDisk StorageTotal Memory: 50,000 KBKBData Files: 17.6 GB66Log Files: 6.93 GB%2% SQL Server PropertiesTotal Memory Used on Server80Total Memory Used by SQL%90% 35. Active Alerts Top 10 SQL Servers with most Alerts Top 10 SQL Servers with highest CPU UtilizationSQL Server Database StateSQL Alerts Generated in the last 24 hours 36. Active Alerts Top 10 SQL Servers with most Alerts Top 10 SQL Servers with highest CPU UtilizationSQL Server Database StateSQL Alerts Generated in the last 24 hours 37. SatyaSrv.contoso.comInstance 1SQL Server Availability over last 24 hoursSQL CPU Utilization over last 24 hoursSQL Memory Usage in KB Disk StorageTotal Memory: 50,000 KBData Files: 17.6 GB66%Log Files: 6.93 GB2% SQL Server Properties Total Memory Used on Server80% Total Memory