trudo supporting people

Download Trudo supporting people

Post on 24-May-2015

1.757 views

Category:

Real Estate

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elke vijf jaar actualiseert Trudo haar visie. Onze laatste visie, De Publieke Zaak, kwam eind 2005/begin 2006 tot stand. Aan de hand van een conceptvisie, de Trudo Top 10, debatteerden we destijds met onze stakeholders uitvoerig over de tien belangrijkste strategische keuzes. Tijdens de debatten kregen we veel lof voor een aantal keuzes die we voor ogen hadden. Maar ook snoeiharde kritiek. Een groot deel van onze stakeholders was van mening dat we ons als corporatie niet alleen op het fysieke, maar ook op het sociale domein zouden moeten richten. Die kritiek hebben we ons aangetrokken en in De Publieke Zaak namen we ons voor om ons werkterrein met name in de stedelijke vernieuwing en voor Bijzondere Klanten te verbreden richting het sociale domein. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Woonondersteuning behoort tot de core business van ons team Bijzondere Klanten. Emancipatie is zelfs als zevende kernactiviteit toegevoegd aan het activiteitenpallet van Trudo. We zijn anno 2011 dus zowel in het fysieke als in het sociale domein actief. In de zomer van 2010 zijn we opnieuw gestart met het actualiseren van onze visie. Wederom dachten we na over onze eigen positie, ons beleid en onze strategieën voor de komende jaren. Maar vooral ook over de wijze waarop we invulling willen geven aan onze ambities als maatschappelijk ondernemer. Uiteraard betrokken we daar ook onze stakeholders weer bij. In zeven debatten met medewerkers, het klantenplatform, ambtenaren, wethouder Fiers, raadsleden, partijen uit het maatschappelijk middenveld en andere partijen in ons professionele netwerk peilden we de mening van in totaal zo’n 365 stakeholders. In de nieuwe visie trekken we de lijn richting het sociale domein door. Meer nog, we stellen het centraal. In onze nieuwe visie geldt Supporting People als het centrale thema: het ondersteunen of vooruit helpen van mensen. Uit de debatten en een gehouden enquête blijkt dat 96% van onze stakeholders dat de juiste keuze vindt. Naast het centrale thema Supporting People schetsen we in deze visie aan de hand van nog 12 andere punten de koers die Trudo de komende jaren gaat varen. De kinderen in deze visie zijn leerlingen van de Trudo Weekendschool. Als afsluiting van het schooljaar hebben zij, onder leiding van gastdocenten Martie Dekkers en Jan-Willem Geurts, in vijf zondagen geleerd hoe een echte videoclip wordt gemaakt. En hoe leer je dat nu beter dan door er zelf een te maken? Het hele, creatieve, proces hebben de kinderen doorlopen. Het eindresultaat, een adembenemend mooie en dynamische videoclip, staat op de DVD achterin deze brochure. Thom Aussems, augustus

TRANSCRIPT

  • 1. trudo visie 2011supporting peopleaugustus 2011

2. inhoudsopgave Voorwoord5 Inleiding7 Interview #1 Colin Pulley10 1 Passie voor de publieke zaak 12 2 Meervoudige publieke doelen15 3 Geen commercieel vastgoed, tenzij... 21 Interview #2 Lisa Coviello 24 4 Dare to be different 26 5 Selectieve specialist30 6 Verduurzaming33 Interview #3 Dunya Olmez 40 7 Supporting People42 Interview #4 Sabur Mortazawi 50 8 Zeggenschap52 9 Menselijke schaal57 Interview #5 Semanur Dulger60 10 Competent 62 11 Continu en systematisch verbeteren65 12 Transparant 68 Interview #6 Yasmina Shaker70 13 Netwerkorganisatie72 Index75Deelnemers debatten DVD Recht & Respect 3. trudo visie 2011 supporting people voorwoord voorwoord Elke vijf jaar actualiseert Trudo haar visie. Onze laatste visie, De Publieke Zaak, kwam eind 2005/begin 2006 tot stand. Aan de hand van een conceptvisie, de Trudo Top 10, debatteerden we destijds met onze stakeholders uitvoerig over de tien belangrijkste strategische keuzes. Tijdens de debatten kregen we veel lof voor een aantal keuzes die we voor ogen hadden. Maar ook snoeiharde kritiek. Een groot deel van onze stakeholders was van mening dat we ons als corporatie niet alleen op het fysieke, maar ook op het sociale domein zouden moeten richten. Die kritiek hebben we ons aangetrokken en in De Publieke Zaak namen we ons voor om ons werkterrein met name in de stedelijke vernieuwing en voor Bijzondere Klanten te verbreden richting het sociale domein. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Woonondersteuning behoort tot de core business van ons team Bijzondere Klanten. Emancipatie is zelfs als zevende kernactiviteit toegevoegd aan het activiteitenpallet van Trudo. We zijn anno 2011 dus zowel in het fysieke als in het sociale domein actief. In de zomer van 2010 zijn we opnieuw gestart met het actualiseren van onze visie. Wederom dachten we na over onze eigen positie, ons beleid en onze strategien voor de komende jaren. Maar vooral ook over de wijze waarop we invulling willen geven aan onze ambities als maatschappelijk ondernemer. Uiteraard betrokken we daar ook onze stakeholders weer bij. In zeven debatten met medewerkers, het klantenplatform, ambtenaren, wethouder Fiers, raadsleden, partijen uit het maatschappelijk middenveld en andere partijen in ons professionele netwerk peilden we de mening van in totaal zon 365 stakeholders.p4p5 4. In de nieuwe visie trekken we de lijn richting het socialedomein door. Meer nog, we stellen het centraal. In onze nieuwevisie geldt Supporting People als het centrale thema: hetondersteunen of vooruit helpen van mensen. Uit de debattenen een gehouden enqute blijkt dat 96% van onze stakeholdersdat de juiste keuze vindt. trudo visie 2011 supporting peopleNaast het centrale thema Supporting People schetsen we ininleidingdeze visie aan de hand van nog 12 andere punten de koers dieTrudo de komende jaren gaat varen.De kinderen in deze visie zijn leerlingen van de TrudoWeekendschool. Als afsluiting van het schooljaar hebben zij,onder leiding van gastdocenten Martie Dekkers en Jan-WillemGeurts, in vijf zondagen geleerd hoe een echte videoclip wordtgemaakt. En hoe leer je dat nu beter dan door er zelf eeninleidingte maken? Het hele, creatieve, proces hebben de kinderendoorlopen. Het eindresultaat, een adembenemend mooie endynamische videoclip, staat op de DVD achterin deze brochure.De corporatiesector strompelt al jaren van incident naar incident, waardoor haar imago enormeThom Aussems, augustus 2011. deuken heeft opgelopen. Wij zijn van mening dat de oorzaken van die imagocrisis te herleiden zijn tot vijf belangrijke ontwikkelingen.In de eerste plaats is er de beweging van verenigingnaar stichting, die de meeste corporaties hebben gemaakt. ste lli ng #1Toen corporaties nog verenigingen waren, was duidelijk dat supporting people is het juiste c entr a le them a zij van en voor de leden waren. Maar op het moment dat ze in de v isie va n trudostichtingen werden, werd onduidelijk van wie de corporatie nueigenlijk is. Hiermee ontstond een serieus legitimatieprobleem.% een s % on een snIn de tweede plaats zien we dat veel corporaties na de brutering RvC 75 25 4naast hun klassieke publieke taak (het voorzien in huisvesting medewerkers Trudo98 286van hen die daartoe zelf niet in staan zijn) een commercile weg klantenplatform901010zijn gaan bewandelen. Oorspronkelijk gebeurde dat vanuit de comits1000 6sympathieke Robin Hood gedachte: stelen van de rijken om te gemeenteraad EHV 1000 4kunnen geven aan de armen. We kunnen echter constateren dat gemeente EHV 96 422deze aanpak onze sector geen goed heeft gedaan en wel om maatschappelijk middenveld 100027verschillende redenen. Zon organisatie met twee gezichten is corporaties802010voor de buitenwereld lastig te vatten. Maar ook intern is het niet leveranciers/bedrijfsleven 98 259altijd even helder, omdat er bijvoorbeeld aan een en hetzelfde overige93 714project verschillende criteria worden gehangen. Daarnaastlijkt commercieel werken niet langer een middel, maar is het tota a l 964242p6p7 5. trudo visie 2011 supporting people inleiding voor sommige collegas een doel op zich geworden. Ze komen daarmee in de keiharde wereld van het vastgoed terecht en daar kleeft momenteel geen bijzonder goed maatschappelijk imago aan. Allerlei integriteitscodes moeten een en ander in goede banen leiden. En tot slot zijn er veel risicos aan commercile projectontwikkeling verbonden. Hoe competent zijn de bestuurders om dit tot een goed einde te brengen? Een belangrijke vraag, want als het fout gaat, komen de verliezen toch echt ten laste van het eigen volkshuisvestelijk vermogen. In de derde plaats constateren we dat het vermogen van corporaties de afgelopen 15 jaar enorm is toegenomen, als gevolg van de prijsstijgingen van het vastgoed. Opeens blijken de corporaties wel heel veel vrienden te hebben, meestal van buiten het publieke domein, die iets met of beter van hen willen. Een vierde oorzaak van de imagocrisis ligt volgens ons in de uit de hand gelopen drang naar schaalgrootte. Wat hebben al die fusies in corporatieland nu eigenlijk opgeleverd? Een hogere efficintie? Meer kracht om complexe vraagstukken te kunnen oppakken? Niets van dat alles. Het belangrijkste resultaat is veelal het afbrokkelen van de lokale voeling en juist meer bureaucratie en stroperigheid in plaats van meer daadkracht. Tot slot noemen we de arbeidsvoorwaarden van corporatiebestuurders die de afgelopen 20 jaar sterk zijn verbeterd. Zozeer dat meer en meer bestuurders de sector zijn binnengestapt met heel andere drijfveren dan passie voor de volkshuisvesting. Kortom, diverse ontwikkelingen hebben er naar onze mening voor gezorgd dat de perceptie van corporaties door stakeholders in negatieve zin is veranderd. Onze corporatie wil zich nadrukkelijk inzetten om het geschade vertrouwen te herstellen. Daarvoor maken we in deze visie een aantal essentile en principile keuzes.p8p9 6. interview #1trudo visie 2011supporting peopleinterview #1Colin PulleyZijn favoriete vak nu, op de brugklas vmbo-t/havo van het ChristiaanHuygens College? Science; dat is natuur- en scheikunde. Wiskunde ligtme ook wel goed. Maar het allerleukste vind ik toch wel biologie. Hoe kanhet ook anders, voor een dierenliefhebber als Colin Pulley? Het allerliefstezou hij later dierenarts willen worden.De 12-jarige Colin heeft een Brits paspoort, maar is gewoon geboren inNederland. Net als zijn moeder en zijn jongere broertje. Ook mijn vader is hiergeboren, maar hij heeft wel de Engelse nationaliteit. Thuis spreken we dan ookregelmatig Engels, als er familie op bezoek is, dus met die taal heb ik niet zoveelmoeite. En omdat ik een vriend heb die goed Spaans spreekt, kan ik ook weleen paar woordjes in die taal. Voeg daarbij de talen Duits en Frans die hij nu opschool leert en het is duidelijk dat de wereld voor Colin open ligt. Temeer omdathij zulke duidelijke toekomstplannen heeft. vrolijke beestenbende We hebben thuis drie huisdieren. Een hond, een Beagle, die Zo heet. En twee poezen: Makita en Despero. Ik wil later graag iets met dieren en natuur gaan doen. Dierenarts, dat lijkt me wel wat. De Weekendschool zit er voor Colin inmiddels op. Hij heeft zijn diploma op zak en kijkt met veel plezier terug op de zondagbijeenkomsten. We hadden een erg leuke juffrouw en een heel gezellige groep. En we hebben er echt heel veel geleerd. dierenvriend in hart en nieren Colins liefde voor dieren komt niet uit de lucht vallen. Als kind al was duidelijk waar zijn hart naar uitging. Lag er een dood vogeltje op straat, dan was Colin er al snel bij met een schep om het beestje te begraven. Zijn lievelingsdier? Een nog niet zo lang geleden ontdekte vis, die op meer dan een kilometer diepte leeft. Een prachtig dier met allemaal glitters, dat enorm snel kan zwemmen. Zoiets vind ik nou interessant. Het is dan ook niet zo verrassend welke toekomstwensen Colin tot slot noemt. Dat ik dierenarts kan worden. En ik hoop dat zoveel mogelijk bedreigde diersoorten weer een kans krijgen. Het lijkt ons wel duidelijk. Iemand met zoveel passie als Colin, die komt er wel! Wilt u het gefilmde interview met Colin zien? www.youtube.com/stichtingtrudop10p11p10p11 7. trudo visie 2011 supporting people 1 Passie voor de Publieke zaak1 passie voor de publieke zaak Veel van de problemen die onze sector momenteel kent, hadden naar onze mening kunnen worden voorkomen als de mensen die het voor het zeggen hebben, meer passie zouden hebben voor de publieke zaak. Dat is waarvoor wij pleiten; voor meer mensen die zich met passie voor de publieke zaak willen inzetten. Daar gaat volgens ons een zelfreinigend effect van uit. Wie passie heeft voor de publieke zaak, laat zich niet rondrijden in een Maserati met chauffeur.Passie voor de publieke zaak. Daar begint en eindigt hetmee. Ook binnen Trudo. We vinden het belangrijk dat onzemensen inderdaad passie voor de publieke zaak hebben.Op bestuursniveau, maar net zo goed op het niveau van deteamleiders en de me