työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

of 11 /11
Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin 01.01.22 Raija Ranta Kaupunginkanslia / Hallintopalvelut

Upload: cailin-barr

Post on 31-Dec-2015

44 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin. 10.11.2014 Raija Ranta Kaupunginkanslia / Hallintopalvelut. HENKILÖSTÖ / Rakenne. 31.12.2013 - vakinaiset3189 - sijaiset505 - määräaikaiset363 - työllistetyt 47 Yhteensä4105. HENKILÖSTÖ / Rakenne. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa:hyvästä tahdosta käytännön toimiin

19.04.23

Raija Ranta

Kaupunginkanslia / Hallintopalvelut

Page 2: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

HENKILÖSTÖ / Rakenne

31.12.2013

- vakinaiset 3189

- sijaiset 505

- määräaikaiset 363

- työllistetyt 47

Yhteensä 4105

Page 3: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

HENKILÖSTÖ / Rakenne

Vakinainen henkilöstö:

- kaupunginkanslia 371

- sivistyskeskus 1493

- sosiaali- ja terveys-

keskus 923

- tekniikkakeskus 234

- liikelaitokset 168

- kokoaikaisia 91 %, osa-aikaisia 9 %

- naisia 80 %, miehiä 20 %

Page 4: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

HENKILÖSTÖ / Rakenne

Ikärakenne:

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46,8 vuotta

• Keskuksittain vaihtelu 45 – 52 vuotta

• 72 % yli 40-vuotiaita, n. puolet henkilöstöstä 40 – 55 ikävuoden välillä, alle 35-vuotiaita n. 15 %, yli 60-vuotiaita 10 %

Eläköitymisennuste:

* Vuosina 2014 – 2018, eläkkeelle n. 600 työntekijää, huippuvuodet 2014 ja 2016

Page 5: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

TUNNUSLUKUJA

Henkilöstökulut / asukas 2892 €

Vakinainen henkilöstö / asukas 0,0525

Hoitohenkilökuntaa 42 %, opetushenkilökuntaa 15 %

Vuonna 2013 uusia vakinaisia työntekijöitä 62

Pysyvälle eläkkeelle vuonna 2013 78 työntekijää, joista 88,5 % vanhuuseläkkeelle

Page 6: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

TUNNUSLUKUJA

Sairauspoissaolot vuonna 2013 12,5 päivää / työntekijä

- kaupunginkanslia 15,8

- sivistyskeskus 11,3

- sosiaali- ja terveys-

keskus 11,9

- tekniikkakeskus 14,2

- liikelaitokset 5 - 22

Page 7: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITO

Työhyvinvointisuunnitelmat työyksiköittäin

Ikäjohtamisen malli käytössä

Hyvinvointiohjelma

60 vuotta täyttäville ”Rennosti raameihin” hyvinvointivalmennus (12 päivää), yhteistyökumppanina Kuortaneen urheiluopisto

Varhaisen tuen keskustelut käytössä

Sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset 1.6.2012, varhaisempi puuttuminen työkykyongelmiin

Page 8: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin
Page 9: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITO

Varhaisen tuen ja ammatillisen kuntoutuksen malli

- käytössä vuodesta 1996

- yhteisneuvottelut; työntekijä, työnantaja, työterveyshuolto, mukana tarvittaessa muitakin tahoja

- esimiesten rooli

- työssä jatkamisen tukeminen kaupungin strategian mukainen tavoite

- sairauspoissaolojen kasvun hillintä

Page 10: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITO

- ammatillisen kuntoutuksen työvälineet

* työkokeilut

* koulutus

* uudelleensijoitukset

* rahoitus useimmiten Kevalta

- työantajan näkökulma

* työhyvinvointi

* työssä jatkaminen

* taloudelliset hyödyt, Varhe-maksu

Page 11: Työurien tukeminen kuntaorganisaatiossa: hyvästä tahdosta käytännön toimiin

Yhteisneuvotteluja vuonna 2013 67 kpl koskien 46 työntekijää:

* 46 työntekijää jatkaa työssä

* näistä ei yhtään työkyvyttömyyseläkkeelle

1-9/2014 yhteisneuvotteluja 42 kpl, 27 työntekijää:

* kaikki jatkavat työssä

* tehtäväjärjestelyin ja työkokeilujen kautta tapahtunein uudelleensijoituksin

Vuonna 2014 tähän mennessä 97 eläkehakemusta, joista 90 vanhuuseläkkeitä (92 %)

TYÖHYVINVOINNIN YLLÄPITO