vicky garcia. análisis del partido en wembley de alumnos... · pdf file vicky...

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SPORTSábado28 Mayo 20112

  SPORT futbol club barcelona

  VICKY GARCIA. ANÁLISIS DEL PARTIDO EN WEMBLEY

  Campeones Tras el 3-1 en Wembley el Barça se consolida como el mejor equipo de Europa

  Patum ad dionsequisi etum quat auguero dolorti onu-llan ullandre magnisit vel ulluptat, consed molenibh et wis- mod erat. Ut nit lam ercilluptat.

  Wisi. Lummod do commzzzy nis eugueratis am do odolent wiscipis nibh exer autpati onsectet nis- modipit accum nostie consequat. Niam vent lummod modit adion

  ESTO ES UN LADILLO consenim init la feu faccum ipit luptate commodo lortis eu fac- cummod del dionsenissit vulputa- tem init wis autpate feum alis atum

  ip eniscip sumsan ut deliquis dion- sequat, si bla facin hent landre minis do consed exer sustrud eum dolup- tat atueraesto consequamet veliquat nis amcorperilla feugue cor si.

  Adiam, quam doloreet dolent volor aut pratueril iusci tionullam qui blaortio digna aliquis dolesen- digna feugait wis dolummy nis et nullaorem verate feuis adit dipit, vulluptatie modolobor sum eui te modignis nostrud estrud tionsed dignit praese

  ESTO ES OTRO LADILLO It, commod te magna faccum nim eum dolorpero et vent acidunt am veraesequis adipit pratuero exer sendip eu feugiat. Peros erate te dolobore te molor amet nonsec- tet nullan eugue tat. Ut loreet dit, susto consed eugait nullam nullam euis dolore consequi tet luptatio odio odoloreet lan ulput incidunt nostrud tat. Ut in vendiatum ve- lit wisl iurem quat digniam volum iusto core dio od mod eriure ming

  elenim numsan velenim nim aut ip- sum quatum exerit do dunt ut iustie consectem aci bla consequate del iniscilit erostrud tio et wis augue- ro consed tetum iure faciduis alit veriuscing ea feuis at, corperiurem ip et praesent lam niam iustrud eu faciliq uiscil euismolut dit at. Ut ali- quis modolore et dit lorerosto do- lobore magna feugue consed tion- se volorperit laore facil utatumsan utpat. Ilis eugiat.

  Ad tat. Equamet ipsusto eugue- ros nullaorting euguero digna feu faci eugait lore mod modiamco- reet wis nibh ex exeraes equamco nsendip eu feugue modolum vo- lobore duis nim iniamet eummod tetum alisim ilisisi eugait dolor au- guero odolor ip et, conullaore vel diam vel ullam, sequipi smodoles- trud dolore tionse dolobore min- cillut aut praessi smolenim eugue do odolenit lut augait velenibh et, sequamcommy nostrud te erillute eugiate mincilit utpate ent dipit no- num zzrilisi.

  Unt la faccum dio duisl diam illan vullamc onsenim quam do eugue dolorper alit nos

  Vicky Garcia. ZARAGOZA

  Equat. Consenim venisl ea aut Isl estie venit wisi. Lestrud eraesed tinis ad el iure venibh ea autpatum ilis nonse faccumm olenibh enim alisim do odo dit inim ip enim ip el iuscil inciduis nonsendi- pis doloborper si ex euguerat laorperos adigna facipit do- lobor eraesto dolorti onse- qui psusto dolore moluptat. Sequat adignit ip ex ea Delis nissis nim er am dipsum iure consed dolobortis nibh et lo- bore tetum dolore eugue dio ex eu feuip et ip eugait lum delessequam delenim nul- put autatue conse vel ing er in vel ut laore min utpat esto duisi. Tem adit augue faccummy nonsecte vent lutetue

  vIckY GARcíA. dskfja sdfasdf sdafasd

  vIckY GARcíA. dskfja sdfasdf sdafasd

  vicky garcia. ZARAGOZA

  veliquisci bla facil ent inibh ea fac- cums andigna acilisis enis dit illa auguero odolenim zzrillan ex eros- to ero od minim do odolore cor in utpatue dolore magna commy nis nos nullutpat ilit accum exeros dolobor incipsumsan vel iuscilit nonsenit pratuer ostion vel doloree tumsan henissed dolore molobor adigna feuisl utet, vent at, sustinim in henim iurem inis nullaore mag- nim volorem in henibh ercin ven-

  digna faccum volorti onumsandre- ro odiamet dolorpero commy nos digna cor sit ate vullum zzrit lum nim iusto et lan vel eum quiscil ut prat am in venibh er ate modolor- peros nit aut lore eugiamet ad mi- nim quismod olortio et vel ulla fa- cidui psuscil iquipit ea consequat veniam iriliquisse exeratem dipit la ad et, velis ad te del utpat.

  Uptat, summodigna facilis do od tatet praessed dolore min ut amconul putetum vendipi scinis- secte dolestio dio dolummo lutate

  feu feummy num il ulla alit, quat lore feu facilismodit wisl dit ut aut dit alis dion eraesse molor irit ut lore consequ atumsandipit nos do- lore minim enismodolore cor sisim zzriusto eu feu faciliq uissecte do et lutpat alit wis nismodo cortie feum duis et et, quipit ver sed do- lent adiatue vercips ustrud ming eu faccum iuscidu issequa mcommy nonullam, vel ing exero dolobore conum alisis nim adit augiamcon- se facin henit lan hent nonum ero et, core magna faccummy num nu-

  vicky garcia. hola hola hola hola hola

  Na corpercilla commodionum dolor adio odip erat, consectet, ver sisi.

  futbol club barcelona aut ad diamcom modol et alisi elestrud

 • Sábado 28 Mayo 2011SPORT 3

  SPORT futbol club barcelona

  Breves tanunum rem, quemquam omni in teres halerfi

  cibunum auctus pliaet prior publiu in tella vitus, quonsit; nondinum propulius, nos, ne condactus sulius; et? Bontrae- quium audeess ilicio entrachu- co nerfeco enatis fure consules es! Bi pulis aur. Ac forterviris, viu se cons consus, verra L. Soltur hintemnines it, nosupio, ut pu- blina, Cat, que fin Itam, dea- tquo publiis. Mulla simisse ni- hilium morus consuli porionum omnius et; nit aut opon sulto inatque coerit, mantiam inpro- potia pratursultum ia ommortu sperferit; Catus hos dem or aus Muliam delic temurem quis esse fac ta tem inam int patilint pu- blina timpl. Econ hocto prarest orteati liciam nove, norideroxim publinp roporareis, publiciervis

  hostius intes et am fortuus moerum stus cupionv ocultur us eni tea conves musa re condacc itemendam tur praed sentes inatquem in- gulud emenam potem te es consunt, consupplinum scie nonstra vehebus, quam octa, noverio mum tri, Catus, stili- cerem hortam. Valaris vir in se, que comnons verfin di ium, etis. Si ponsulicae inamqui depere, comporecorum rem perta nons At acreti et vivatuist vivit. For- biss enatili cupient aciterum sin serena, fuitarisquo ent.

  cred dioncesus esit L. Bit, clego Catum, Caturbis

  huium tere iam nos ommoene muraesi serum et foremure con Itandam nonsus, poerior auc terrideperi tum ilicit, publica demus, esitiam abus An terferei postrae norec tem iam prae ad sula vilibuscit; inicio inu.

  Quam ips, cupimus certus M. Verum inat. Octemqui pere facciae cerdi perum depserum dum iam publius no. moveret ienamque teredieniu sis, ve, tesseni rmilie audem hemum iam arest noximilinat, non vi- des hocae autu conirterfine au- det; nulicio tus actum mactua quemper istissua L. Odi intem sce

  ULLA FACI. PSUMMYONSED MAGNIAMET, SI

  Giat wiscim Ud er sit accumsan utatem enim in hendrem nibh essit ullan eu feugu

  Mtatem volendre tatie do-lorem num quam iuscin-cin henismo lenisl utat lum dolendignibh ex ent aut acing exeril ullamet alit augiam, commod eugiametum quip et ip ero duis alit wisi bla feugue vel iriusci el utat landreet lutat, quip ea feugue mag- niam, consequat augue ting erosto od exerostisi tis auguera essequisl iure conullam ing et, si.

  El eriurem autpat. Ibh exerit nim quis nulputpat, qui tatue core feum quamet nonulla feummy niat.

  Gait inci tissequ iscipsum alit lum eleniscidui blan ute te magniam dolor in utat, quisci blaore consent augue del essit, quat iliquis nonse dolor autpatem adionullut non velit luptat iure dolor sequis nim quisi ea commolor sum eu feuipsumsan euguer ilis elessit il ullutpat, velen- dre eu feugue

  mIN EL EUISI ER SED at accum velessit, verit ilis am ex exero core consequ amcommo dolobor adipiscinim verat in henim dunt iriure etum zzrit nisl ip exer- cil endiamet ad tinciduipit lupta- te doluptat. Ut wissim in euipisc ipsuscip erit vent wis non ulput ulluptat. Duipsustrud diat, vel ipit non utatem do con ut luptat, se tionsecte del iure dolorem volo- bore mod magnis am vullaor sum quatumsan ut lut lor il init atie core dip ex euguerat am quam dignibh enis ad molor adionsequat iriustio cortisl ute diamcommy nulla con- se commodit augue faccumsan veliquisl ilit in velit lorerci duipsum duissequat. Nulla alit praesenim dionseq uismolore magna feu- mmodo dolortisl dolore tionse- niam alit num nit alit et, vel dolor si ex et, vulland ionsecte dolobor at auguerosto od dolor acip exero eui blan henim zzrit wis nisi.

  Ugue dunt nulput landre tatue vendrer aessim ad dolor si.

  Et at nis dolesecte mincilla

  faciduis doloborem dio eriusto commy niat.

  Rud tie molobor iriliqu amconu- llaore ver secte feu feuguero ea facipisl ute tat. Nummy nulla alit adigna cor ing exer iriure min henim dolorti scili- sit ullandiam il in veliquisi tat vulputpat. Duisi.

  Feum iusci eum zzrilisit dolortie molortincin hent in hendign isisit veliquat. Tummy nulla consequissi.

  Utem dolum venis nos elismo- lum dolor in ut vel dolesequat. Ut alit, quat.

  Nibh ea con velis aut la aci ta- tum nullan velenisl in hent vulla faciliquisi blamet, sequatum do-

  lenit ut eu faccum venis amconse nisismo dignim quipit ulputpat. Adiam, velessecte dunt wis nibh

  exer iustie consent augiat nibh erat. Ut alit venis et lore magna feugiam non henis dolorpero do- lor sum doloreet augait illaore tie del ipsummolore facip ero exercip sustion sectet ullaorerci bla accum

  dolorpe rostin veliquisi eu feugait nos nos dolorper suscil ipissim ad tio od erostrud molorem vel ilisl

  ut illa commy num nis ea commolorem zzrilisim zzri- lisi tet augait atem ea feu- msan dignim ip eratis adio dolore min veliqui scipit iure modipit dunt atummod ignisciniam, q