wiener osiguranje brosura v2 - hums

6
NAŠE PRVO OSIGURANJE Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita za 111 kn godišnje! Pokriće za profesionalnu odgovornost i pravnu zaštitu u kaznenom i prekršajnom postupku je do iznosa 150.000,00 kn po štetnom događaju s dvostrukim agregatnim limitom. Ugovorite svoje osiguranje čim prije uplatom premije i bezbrižno radite posao koji volite! ZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA POSEBNA PONUDA WIENER OSIGURANJA VIG Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG i Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara tijekom potpisivanja Ugovora o suradnji “Vrlo smo zadovoljni ostvarenom suradnjom s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, jer ćemo na taj na- čin moći ponuditi svim članicama i članovima udruge sigurnost prilikom neugodnih događaja koji ih mogu zateći, zbog kojih bi mogli profesionalno odgovarati ili će im možda zatrebati pravna zaštita. Medicinske sestre su osobe koje njeguju, pomažu i štite bolesne i za vrijeme svoga rada želimo da se osjećaju bezbrižno uz Wiener osiguranje VIG.” N A Š E P R V O O S I G U R A N J E Z A 111 G O D I Š N J E ! KUNA Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG

Upload: others

Post on 23-Oct-2021

81 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Wiener osiguranje brosura v2 - HUMS

NAŠE PRVO OSIGURANJE

Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita za 111 kn godišnje!Pokriće za profesionalnu odgovornost i pravnu zaštitu u kaznenom i prekršajnom postupku je

do iznosa 150.000,00 kn po štetnom događaju s dvostrukim agregatnim limitom.

Ugovorite svoje osiguranje čim prije uplatom premije i bezbrižno radite posao koji volite!

ZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARAPOSEBNA PONUDA WIENER OSIGURANJA VIG

Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG i Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara tijekom potpisivanja Ugovora o suradnji

“Vrlo smo zadovoljni ostvarenom suradnjom s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, jer ćemo na taj na-čin moći ponuditi svim članicama i članovima udruge sigurnost prilikom neugodnih događaja koji ih mogu zateći, zbog kojih bi mogli profesionalno odgovarati ili će im možda zatrebati pravna zaštita. Medicinske sestre su osobe koje njeguju, pomažu i štite bolesne i za vrijeme svoga rada želimo da se osjećaju bezbrižno uz Wiener osiguranje VIG.”

NAŠ

E PR

VO OSIGURANJE ZA111

GODIŠNJE!KUNA

PRIMJER:

Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Kids Benefi t u korist tek rođenog djeteta u trajanju od 25 godina.

Ukupni mjesečni obrok premije 219,96 kn.

Isplata za slučaj smrti= 60.000 kn

Isplata za slučaj smrti oba roditelja= 120.000 kn

Isplata za slučaj doživljenja= 60.000 kn

Pokriće za slučaj trajne nesposobnosti za rad = Oslobađanje plaćanja premije

Osigurana svota za trajni invaliditet= 300.000 kn

Isplata za 100 % trajni invaliditet= 450.000 kn

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.

VRSTE PROGRAMA:

Program DOPUNSKO CLASSIC osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u

punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fi zikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.

DOPUNSKO CLASSIC

• Pristupna dob 18 – 39 45 kn mjesečno (540 kn god.)

• Pristupna dob 40 – 5963 kn mjesečno (756 kn god.)

• Pristupna dob 60+130 kn mjesečno (1.560 kn god.)

DOPUNSKO B1000

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja.

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje.

DOPUNSKO B1000

• Pristupna dob 18 – 39 60 kn mjesečno (720 kn god.)

• Pristupna dob 40 –59 93 kn mjesečno (1.116 kn god.)

Pogodnosti za Vas:

• Popust za jednokratno uplatu premije u visini od 5 %

• ISKAZNICA KAO SREDSTVO PLAĆANJA

• Svaki osiguranik Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja dobiva iskaznicu koja mu služi kao sredstvo plaćanja

• DOPLATA ZA LIJEKOVE S DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA

• Ukoliko se posebno ugovori Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva doplate za lijekove s dopunske liste lijekova do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje.

Na dopunskoj listi lijekova nalazi se više od 750 različitih lijekova.

MOJ (O)SIGURAN AUTO

OSIGURANJE AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Vodeći se individualnim pristupom prema Vama i Vašem vozilu kreirali smo proizvod osiguranja od automobilske odgovornosti za osobna vozila MOJ (O)SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI jer cijenimo Vašu individualnost, sigurnu vožnju i vjernost. Provjerite našu ponudu i prednosti koje Vas očekuju s

obzirom na dob vozača, snagu motora i registracijsko područje.

Proizvodom MOJ (O)SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI možete zaštititi:

• Svoj budžet od troškova nastalih uslijed prometne nezgode

• Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

• Pravna zaštita

• Zaštita stečenog bonusa

Wiener asistencija

Wiener asistencija koristit će vam kad god zatrebate pomoć na cesti, bilo da se radi o zamjeni kotača i guma, istakanju pogrešnog goriva, dolijevanju goriva, zamjeni ili punjenju akumulatora i osigurača, otključavanju zaključanog vozila ili pak popravku vozila. U svakoj situaciji Wiener asistencija pokazat će se kao nezamjenjiv suputnik!

GET WELL BENEFIT

OSIGURANJE ZA SLUČAJ OPERACIJE

Program Get Well Benefi t omogućuje Vam jednostavnu i pristupačnu fi nancijsku zaštitu za slučaj operacija uslijed bolesti ili nezgode. Osiguranici sami biraju kliniku i liječnika bilo gdje na svijetu, a Wiener osiguranje VIG isplaćuje odgovarajuću osiguranu svotu u gotovini – jednostavno i brzo.

S obzirom da operacija uvijek dolazi u nezgodnom trenutku i povezana je s troškovima, a cijene u privatnim klinikama mogu biti previsoke, osiguranje pokriva osim troška operacije i trošak smještaja obitelji u mjestu operacije i rehabilitacije, kao i dodatne troškove vezane uz liječenje i oporavak.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska ulica 2410 000 Zagreb

H R 4 9 2 4 0 2 0 0 6 1 1 0 0 2 9 1 6 8 0

1 3 1 8 ∑ 3 1 0 0 ∑H R 0 0

Osiguranje − HUMS

Osiguranje − HUMS

HR00 1318∑3100∑

HR4924020061100291680

H R K = 1 1 1 0 0 HRK =111,00

Kontakt osobe

Lidija Juzbašić Barle, tel. 01 3718 957 | mob. 091 4899 668 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]

Mate Čuljak, tel. 01 3718 784 | mob. 098 482 254 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]

Izdavač letka: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group

PRIMJER

• Žena

• Dob: 30 godina

• Osigurana svota: 50.000 kn

• Operacija žučnjaka: na Popisu je vrednovana s 30 % iznosa osigurane svote

Osigurana svota= 50.000 kn

Tromjesečna premija= 148,19 kn

Naknada za operaciju= 15.000 kn

Operacija žučnjaka (cijena privatne liječničke prakse) = 6.500 kn

PREMIJA - OSIGURANA SVOTA

• Minimalni obrok premije: 140 kn

• Minimalna godišnja premija: 300 kn

• Minimalna osigurana svota: 20.000 kn

• Maksimalna osigurana svota: 150.000 kn

Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG

Page 2: Wiener osiguranje brosura v2 - HUMS

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska 2410 000 Zagreb

HR492402006110029168 240210020

1318∑ HR04

Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna

zaštita Osiguranje od profesionalne odgovornosti i

pravna zaštita

HR041318∑

HR4924020061100291680 924020061

HRK=11100HRK =111,00

pogreške se neminovno događaju, a fi nancijski rizik plaćanja odšteta zdravstveni djelatnik, odnosno bolnica ne može sam prihvatiti i sam nositi. Jest da osiguranje predstavlja trošak, ali je to jeftinije i sigurnije rješenje od plaćanja odšteta iz redovitog poslovanja. Zbog složenosti i zahtjevnosti materije sudskih sporova zbog medicinske pogreške, ti postupci su dugotrajni i skupi. U toku postupka provodi se više vještačenja (često vještaci imaju potpuno različita mišljenja) prije donošenja provostupanjske presude. Nakon prvostupanjske presude obično slijedi žalbeni postupak. Bolnice su vrlo nesklone nagodbama jer im u općoj zdravstvenoj besparici bilo kakve isplate remete i onako teško poslovanje. Često sporove odugovlače, iako im za cijelog trajanja spora teče zatezna kamata.

Polica osiguranja profesionalne odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve koje prema zdravstvenom djelatniku, odnosno drugom zdravstvenom djelatniku, odnosno zdravstvenoj ustanovi, postavi pacijent ili članovi njegove obitelji. Također iz osiguranja se nadoknađuju troškovi postupka u građanskim parnicama za naknadu štete. U te troškove spadaju troškovi vještačenja i troškovi odvjetnika. Ova polica ujedno pruža i pravnu zaštitu osiguranika od previsokih i neutemeljenih odštetnih zahtjeva.

Svaka pogreška medicinskih sestara/tehničara može istodobno biti disciplinski procesuirana pred komorom i dobiti svoj kazneni epilog. Visina štete i odštetna odgovornost određuje se u građanskom postupku, tj. parnici radi naknade štete, ali često se događa da se uz parnicu paralelno vodi i kazneni postupak protiv zdravstvenog djelatnika odnosno drugog zdravstvenog osoblja osobno.

Važno je istaknuti da se polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne odnosi na utvrđivanje odgovor-nosti u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne pokriva troškove obrane, troškove spora i troškove zastupanja u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Takve troškove pokriva osiguranje odgovornosti pravne zaštite.

Polica osiguranja pravne zaštite upravo ima za cilj naknadu troškova i pružanje pravne zaštite zdrav-stvenim djelatnicima u slučajevima kada je njihovo postupanje moguće okvalifi cirati kao kazneno djelo, prekršaj ili disciplinski prijestup.

Ana Kovačević, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG

Što je osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita te kako Vam u budućnosti mogu pomoći zaštititi se od posljedica neželjenih događaja?

Odgovor na to pitanje daje Vam Ana Kovačević, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG.

“Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Upravo stoga, zakonodavac (država) nastoji što preciznije urediti odnose koji nastaju između zdravstvene ustanove, pacijenta i zdravstvenih djelatnika te drugog medicinskog osoblja.

Odgovornost zdravstvenih djelatnika za štetu uzrokovanu pacijentima zadnjih godina postaje vrlo značajna tema zahvaljujući:

a) razvoju zdravstvene tehnike, koja postaje sve sofi sticiranija i koja u velikom broju slučajeva poboljšava i produžava ljudski život, ali koja može zakazati i tako dovesti do medicinskih nesreća;

b) sve većoj informiranosti pacijenata, kojima se prije određenog postupka liječenja daje informacija o rizičnosti i traži se njihov pristanak;

c) nedostacima u organizaciji i provođenju postupaka pružanja medicinskih usluga, čije se otkrivanje doživljava kao ugrožavanje ugleda zdravstvene profesije;

d) povećanoj osjetljivosti pacijenata i njihove obitelji, koji su sve manje spremni prihvatiti neželjene rezultate liječenja.

Teži slučajevi medicinske pogreške (ili medicinske nezgode) medijski su

vrlo atraktivni, što dodatno stvara pritisak javnosti na medicinsko osoblje. Naravno, sve se to uklapa u tendenciju pooštravanja kriterija odgovornosti za štetu. I naši i inozemni sudovi pokazuju sklonost prihvaćanja stajališta da je pružanje zdravstvenih usluga opasna djelatnost i u rješavanju postupka za naknade sve češće uvode kriterij objektivne odgovornosti i povećavaju iznose naknade oštećenom pacijentu.

Nije nikakva tajna da su upravo sudovi ti koji promoviraju strožu odgovornost zdravstvenih djelatnika i koji štite prava pacijenata šireći odgovornost zdravstvenih djelatnika, a sve temeljem sve većeg broja propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost i zaštitu prava pacijenata. Takvo stanje može potencijalno imati vrlo negativne posljedice jer unosi nelagodu među zdravstvene djelatnike, što ih odvraća od obavljanja djelatnosti, odnosno izbjegavanja rizičnijih metoda liječenja koje bi mogle pomoći pacijentu.

Sve navedeno je ponukalo profesionalne udruge i osiguratelje da pokušaju naći i predložiti rješenja kojima bi se položaj zdravstvenih radnika učvrstio i učinio ekonomski neovisnim o eventualnoj pogrešci (ili nezgodi).

S ciljem bolje zaštite pacijenata, hrvatski zakonodavac je novelom Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2013. propisao “Poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, osigurati od štete koja bi mogla nastati u provođenju zdravstvene zaštite.” Ovdje se misli na osiguranje profesionalne odgovornosti. Kada zdravstveni djelatnici imaju osiguranu profesionalnu odgovornost, tada odštetne zahtjeve zbog nastale štetne posljedice po pacijenta, umjesto njih

nadoknađuje osiguratelj i to do visine pokrića police osiguranja.

“Zakon o zaštiti prava pacijenata” proklamira opće načelo – pravo pacijenta na naknadu štete “sukladno općim načelima obveznog prava”.

Prema EU legislativi, osiguranje profesionalne odgovornosti u mnogim je profesijama obveza poslodavca. U većini europskih država, posebice u zemljama EU, osiguranje zdravstvenih djelatnika od profesionalne odgovornosti zakonski je obvezno. Čak i u zemljama gdje osiguranje od profesionalne odgovornosti nije obvezno, obavljanje medicinske profesije, zbog uvjeta na tržištu i povećanog rizika od pružanja zdravstvenih usluga, nezamislivo je bez osigurateljnog pokrića.

Posljednjih godina, sve je više nesretnih slučajeva u sustavu pružanja zdravstvene zaštite, ali i visokih odštetnih zahtjeva pacijenata i dugotrajnih sudskih postupaka protiv zdravstvenih ustanova i samog zdravstvenog osoblja. U Hrvatskoj sada prolazimo ono što su Sjedinjene Američke države prolazile 60-ih, nagli porast odštetnih zahtjeva zbog medicinske greške. Oni su uglavnom pronašli rješenja u dobro održivom sustavu osiguranja medicinskog osoblja od profesionalne odgovornosti, utvrđeni su temeljni principi i rješenja tog sustava koji se razvija i nadograđuje. Mi kao da odbijamo reći sljedeće: medicinske

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. dio je vodeće osigurateljne grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi – Vienna Insurance Group. Trenutno je, prema ostvarenoj premiji, među vodećih pet osigurateljnih društava na tržištu i s gotovo 800 zaposlenika i više od 100 prodajnih mjesta diljem Hrvatske svakodnevno je na

usluzi klijentima – od kvalitetnog savjetovanja prilikom odabira odgovarajućih osigurateljnih pokrića, pa sve do brze obrade i isplate šteta.

Wiener osiguranje VIG nudi inovativne programe prilagođene individualnim potrebama i željama klijenata od kojih izdvajamo:

Namijenjeno je svima u dobi od 14 do 70 godina života, u trajanju od najmanje 5, a najviše 30 godina. Najmanji obrok premije iznosi 21 €/140 kn mjesečno.

* Pripisana dobit ovisi o fi nancijskim rezultatima

poslovanja i nije zajamčena

DODATNA ZAŠTITA

Kako bi vaša zaštita bila potpunija, uz Flexi Benefi t moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja koje pokriva trajni invaliditet i dnevnu naknadu za boravak u bolnici.

Pogodnosti za Vas:• Kombinirajte svoje svote osiguranja i

svoju ratu;• birajte dinamiku rasta premije;• u slučaju promjene životnih okolnosti,

policu Flexi Benefi t u svakom trenutku možete prilagoditi svojim novim potrebama i mogućnostima izmjenom pojedinih parametara Sve na jednoj polici;

• možete ga koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci.

PRIMJER:

Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Flexi Benefi t s dopunskom nezgodom u trajanju od 30 godina s godišnjim rastom premije za životno osiguranje od 3%.

Mjesečna rata (premija)= 247,70 knIsplata za slučaj smrti = 200.000 knIsplata za slučaj doživljenja= 100.000 knUkupna isplata za slučaj smrti uslijed nezgode = 400.000 knUkupna isplata za slučaj smrti uslijed prometne nezgode= 600.000 knOsigurana svota za trajni invaliditet= 200.000 knIsplata za 100% trajni invaliditet= 300.000 knDnevna naknada za boravak u bolnici = 133,33 kn

KIDS BENEFIT

Program Kids Benefi t je životno osiguranje u korist djeteta, što znači da je osiguranik roditelj ili bilo koja osoba bliska djetetu, a dijete neopozivi korisnik osiguranja. Ovaj program pružit će fi nancijsku zaštitu djetetu u situacijama u kojima je to zaista najpotrebnije, a istodobno i štednju za lakši početak njegova samostalnog života.

Programom KIDS BENEFIT, osim štednje za budućnost djeteta, ostvarujete i zaštitu koja će se pokazati neprocjenjivom u slučajevima:

• Smrti osiguranika

• Potpune i trajne nesposobnosti za rad osiguranika

• Trajnog invaliditeta djeteta

Program Kids Benefi t može se ugovoriti u trajanju od 5 do 25 godina, pri čemu je pristupna dob osiguranika od 14 do 55 godina, dok je pristupna dob djeteta od rođenja do 13 godina.

Pogodnosti za Vas:

• Iznimno pristupačna premija već od 140 kn mjesečno

• Kvalitetna štednja za buduću samostalnost djeteta

• U slučaju potpune i trajne nesposobnosti za rad osiguranika, Wiener preuzima plaćanje premije do isteka ugovorenog trajanja osiguranja

• Dvostruka isplata u slučaju smrti oba roditelja

MOJ (O)SIGURAN DOM Vaš dom, sa svim stvarima koje ste godinama pažljivo birali i sjećanjima koje ste u njemu stvarali, neodvojiv je dio Vas. Najčešće nismo niti svjesni koliko je sigurnost doma krhka i neprestanih opasnosti koje mu prijete. Požar, provala, izljev vode, eksplozija, lom stakla – sve te nezgode prijete Vašem domu svakodnevno. Vaši osjećaji nemaju cijenu, ali i sanacija šteta zahtijeva velika sredstva te Vam stoga polica osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM Wiener osiguranja VIG pruža siguran oslonac u neželjenim teškim vremenima.

U sklopu police osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM pripremili smo za Vas tri paketa:• paket osiguranja građevinskog objekta• paket osiguranja stvari kućanstva• paket osiguranja od nezgode svih

članova kućanstva

Pogodnosti za Vas:• Najšira pokrića na tržištu uz

konkurentnu premiju• Polica se može ugovoriti već od 3kn/m2

• Polica osiguranja je na novu vrijednost• Sve na jednoj polici

• Pokriveni su i dodatni troškovi nastali uslijed osiguranih opasnosti

• Jednostavna i brza prijava i likvidacija šteta

PRIMJER:

Osiguranje stana od 80m2 s ugovorenim paketom SMALL, koji uključuje osnovna (i neka dodatna pokrića) osiguranja građevinskog dijela stana i stvari kućanstva, iznosi 325 kuna godišnje. Kratki opis pokrića: požar, udar groma, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, pritisak snijega, osiguranje stvari kućanstva, provalnu krađu, te razne troškove.

FLEXI BENEFITFlexi Benefi t je moderna verzija klasičnog životnog osiguranja kojom su ujedinjene zaštitna i štedna komponenta.

ZAŠTITA • kroz pokriće osiguranih rizika, čime

se jamči materijalna sigurnost vaših najmilijih

ŠTEDNJA • kroz isplatu ugovorene osigurane svote

uvećane za pripisanu dobit* pri isteku

NAŠE PRVO OSIGURANJE

POSEBNA PONUDA

ZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

WIENER OSIGURANJA

INFORMACIJA ZA UPLATU PREMIJE:

PLATITELJ: (Ime i prezime, adresa)

PRIMATELJ:Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb

Iznos: 111,00 kn

IBAN HR4924020061100291680

Model: HR00

Poziv na broj odobrenja 1318-3100-OIB platitelja

OSTALE PONUDEZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

Page 3: Wiener osiguranje brosura v2 - HUMS

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska 2410 000 Zagreb

HR492402006110029168 240210020

1318∑ HR04

Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna

zaštita Osiguranje od profesionalne odgovornosti i

pravna zaštita

HR041318∑

HR4924020061100291680 924020061

HRK=11100HRK =111,00

pogreške se neminovno događaju, a fi nancijski rizik plaćanja odšteta zdravstveni djelatnik, odnosno bolnica ne može sam prihvatiti i sam nositi. Jest da osiguranje predstavlja trošak, ali je to jeftinije i sigurnije rješenje od plaćanja odšteta iz redovitog poslovanja. Zbog složenosti i zahtjevnosti materije sudskih sporova zbog medicinske pogreške, ti postupci su dugotrajni i skupi. U toku postupka provodi se više vještačenja (često vještaci imaju potpuno različita mišljenja) prije donošenja provostupanjske presude. Nakon prvostupanjske presude obično slijedi žalbeni postupak. Bolnice su vrlo nesklone nagodbama jer im u općoj zdravstvenoj besparici bilo kakve isplate remete i onako teško poslovanje. Često sporove odugovlače, iako im za cijelog trajanja spora teče zatezna kamata.

Polica osiguranja profesionalne odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve koje prema zdravstvenom djelatniku, odnosno drugom zdravstvenom djelatniku, odnosno zdravstvenoj ustanovi, postavi pacijent ili članovi njegove obitelji. Također iz osiguranja se nadoknađuju troškovi postupka u građanskim parnicama za naknadu štete. U te troškove spadaju troškovi vještačenja i troškovi odvjetnika. Ova polica ujedno pruža i pravnu zaštitu osiguranika od previsokih i neutemeljenih odštetnih zahtjeva.

Svaka pogreška medicinskih sestara/tehničara može istodobno biti disciplinski procesuirana pred komorom i dobiti svoj kazneni epilog. Visina štete i odštetna odgovornost određuje se u građanskom postupku, tj. parnici radi naknade štete, ali često se događa da se uz parnicu paralelno vodi i kazneni postupak protiv zdravstvenog djelatnika odnosno drugog zdravstvenog osoblja osobno.

Važno je istaknuti da se polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne odnosi na utvrđivanje odgovor-nosti u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne pokriva troškove obrane, troškove spora i troškove zastupanja u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Takve troškove pokriva osiguranje odgovornosti pravne zaštite.

Polica osiguranja pravne zaštite upravo ima za cilj naknadu troškova i pružanje pravne zaštite zdrav-stvenim djelatnicima u slučajevima kada je njihovo postupanje moguće okvalifi cirati kao kazneno djelo, prekršaj ili disciplinski prijestup.

Ana Kovačević, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG

Što je osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita te kako Vam u budućnosti mogu pomoći zaštititi se od posljedica neželjenih događaja?

Odgovor na to pitanje daje Vam Ana Kovačević, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG.

“Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Upravo stoga, zakonodavac (država) nastoji što preciznije urediti odnose koji nastaju između zdravstvene ustanove, pacijenta i zdravstvenih djelatnika te drugog medicinskog osoblja.

Odgovornost zdravstvenih djelatnika za štetu uzrokovanu pacijentima zadnjih godina postaje vrlo značajna tema zahvaljujući:

a) razvoju zdravstvene tehnike, koja postaje sve sofi sticiranija i koja u velikom broju slučajeva poboljšava i produžava ljudski život, ali koja može zakazati i tako dovesti do medicinskih nesreća;

b) sve većoj informiranosti pacijenata, kojima se prije određenog postupka liječenja daje informacija o rizičnosti i traži se njihov pristanak;

c) nedostacima u organizaciji i provođenju postupaka pružanja medicinskih usluga, čije se otkrivanje doživljava kao ugrožavanje ugleda zdravstvene profesije;

d) povećanoj osjetljivosti pacijenata i njihove obitelji, koji su sve manje spremni prihvatiti neželjene rezultate liječenja.

Teži slučajevi medicinske pogreške (ili medicinske nezgode) medijski su

vrlo atraktivni, što dodatno stvara pritisak javnosti na medicinsko osoblje. Naravno, sve se to uklapa u tendenciju pooštravanja kriterija odgovornosti za štetu. I naši i inozemni sudovi pokazuju sklonost prihvaćanja stajališta da je pružanje zdravstvenih usluga opasna djelatnost i u rješavanju postupka za naknade sve češće uvode kriterij objektivne odgovornosti i povećavaju iznose naknade oštećenom pacijentu.

Nije nikakva tajna da su upravo sudovi ti koji promoviraju strožu odgovornost zdravstvenih djelatnika i koji štite prava pacijenata šireći odgovornost zdravstvenih djelatnika, a sve temeljem sve većeg broja propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost i zaštitu prava pacijenata. Takvo stanje može potencijalno imati vrlo negativne posljedice jer unosi nelagodu među zdravstvene djelatnike, što ih odvraća od obavljanja djelatnosti, odnosno izbjegavanja rizičnijih metoda liječenja koje bi mogle pomoći pacijentu.

Sve navedeno je ponukalo profesionalne udruge i osiguratelje da pokušaju naći i predložiti rješenja kojima bi se položaj zdravstvenih radnika učvrstio i učinio ekonomski neovisnim o eventualnoj pogrešci (ili nezgodi).

S ciljem bolje zaštite pacijenata, hrvatski zakonodavac je novelom Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2013. propisao “Poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, osigurati od štete koja bi mogla nastati u provođenju zdravstvene zaštite.” Ovdje se misli na osiguranje profesionalne odgovornosti. Kada zdravstveni djelatnici imaju osiguranu profesionalnu odgovornost, tada odštetne zahtjeve zbog nastale štetne posljedice po pacijenta, umjesto njih

nadoknađuje osiguratelj i to do visine pokrića police osiguranja.

“Zakon o zaštiti prava pacijenata” proklamira opće načelo – pravo pacijenta na naknadu štete “sukladno općim načelima obveznog prava”.

Prema EU legislativi, osiguranje profesionalne odgovornosti u mnogim je profesijama obveza poslodavca. U većini europskih država, posebice u zemljama EU, osiguranje zdravstvenih djelatnika od profesionalne odgovornosti zakonski je obvezno. Čak i u zemljama gdje osiguranje od profesionalne odgovornosti nije obvezno, obavljanje medicinske profesije, zbog uvjeta na tržištu i povećanog rizika od pružanja zdravstvenih usluga, nezamislivo je bez osigurateljnog pokrića.

Posljednjih godina, sve je više nesretnih slučajeva u sustavu pružanja zdravstvene zaštite, ali i visokih odštetnih zahtjeva pacijenata i dugotrajnih sudskih postupaka protiv zdravstvenih ustanova i samog zdravstvenog osoblja. U Hrvatskoj sada prolazimo ono što su Sjedinjene Američke države prolazile 60-ih, nagli porast odštetnih zahtjeva zbog medicinske greške. Oni su uglavnom pronašli rješenja u dobro održivom sustavu osiguranja medicinskog osoblja od profesionalne odgovornosti, utvrđeni su temeljni principi i rješenja tog sustava koji se razvija i nadograđuje. Mi kao da odbijamo reći sljedeće: medicinske

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. dio je vodeće osigurateljne grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi – Vienna Insurance Group. Trenutno je, prema ostvarenoj premiji, među vodećih pet osigurateljnih društava na tržištu i s gotovo 800 zaposlenika i više od 100 prodajnih mjesta diljem Hrvatske svakodnevno je na

usluzi klijentima – od kvalitetnog savjetovanja prilikom odabira odgovarajućih osigurateljnih pokrića, pa sve do brze obrade i isplate šteta.

Wiener osiguranje VIG nudi inovativne programe prilagođene individualnim potrebama i željama klijenata od kojih izdvajamo:

Namijenjeno je svima u dobi od 14 do 70 godina života, u trajanju od najmanje 5, a najviše 30 godina. Najmanji obrok premije iznosi 21 €/140 kn mjesečno.

* Pripisana dobit ovisi o fi nancijskim rezultatima

poslovanja i nije zajamčena

DODATNA ZAŠTITA

Kako bi vaša zaštita bila potpunija, uz Flexi Benefi t moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja koje pokriva trajni invaliditet i dnevnu naknadu za boravak u bolnici.

Pogodnosti za Vas:• Kombinirajte svoje svote osiguranja i

svoju ratu;• birajte dinamiku rasta premije;• u slučaju promjene životnih okolnosti,

policu Flexi Benefi t u svakom trenutku možete prilagoditi svojim novim potrebama i mogućnostima izmjenom pojedinih parametara Sve na jednoj polici;

• možete ga koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci.

PRIMJER:

Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Flexi Benefi t s dopunskom nezgodom u trajanju od 30 godina s godišnjim rastom premije za životno osiguranje od 3%.

Mjesečna rata (premija)= 247,70 knIsplata za slučaj smrti = 200.000 knIsplata za slučaj doživljenja= 100.000 knUkupna isplata za slučaj smrti uslijed nezgode = 400.000 knUkupna isplata za slučaj smrti uslijed prometne nezgode= 600.000 knOsigurana svota za trajni invaliditet= 200.000 knIsplata za 100% trajni invaliditet= 300.000 knDnevna naknada za boravak u bolnici = 133,33 kn

KIDS BENEFIT

Program Kids Benefi t je životno osiguranje u korist djeteta, što znači da je osiguranik roditelj ili bilo koja osoba bliska djetetu, a dijete neopozivi korisnik osiguranja. Ovaj program pružit će fi nancijsku zaštitu djetetu u situacijama u kojima je to zaista najpotrebnije, a istodobno i štednju za lakši početak njegova samostalnog života.

Programom KIDS BENEFIT, osim štednje za budućnost djeteta, ostvarujete i zaštitu koja će se pokazati neprocjenjivom u slučajevima:

• Smrti osiguranika

• Potpune i trajne nesposobnosti za rad osiguranika

• Trajnog invaliditeta djeteta

Program Kids Benefi t može se ugovoriti u trajanju od 5 do 25 godina, pri čemu je pristupna dob osiguranika od 14 do 55 godina, dok je pristupna dob djeteta od rođenja do 13 godina.

Pogodnosti za Vas:

• Iznimno pristupačna premija već od 140 kn mjesečno

• Kvalitetna štednja za buduću samostalnost djeteta

• U slučaju potpune i trajne nesposobnosti za rad osiguranika, Wiener preuzima plaćanje premije do isteka ugovorenog trajanja osiguranja

• Dvostruka isplata u slučaju smrti oba roditelja

MOJ (O)SIGURAN DOM Vaš dom, sa svim stvarima koje ste godinama pažljivo birali i sjećanjima koje ste u njemu stvarali, neodvojiv je dio Vas. Najčešće nismo niti svjesni koliko je sigurnost doma krhka i neprestanih opasnosti koje mu prijete. Požar, provala, izljev vode, eksplozija, lom stakla – sve te nezgode prijete Vašem domu svakodnevno. Vaši osjećaji nemaju cijenu, ali i sanacija šteta zahtijeva velika sredstva te Vam stoga polica osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM Wiener osiguranja VIG pruža siguran oslonac u neželjenim teškim vremenima.

U sklopu police osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM pripremili smo za Vas tri paketa:• paket osiguranja građevinskog objekta• paket osiguranja stvari kućanstva• paket osiguranja od nezgode svih

članova kućanstva

Pogodnosti za Vas:• Najšira pokrića na tržištu uz

konkurentnu premiju• Polica se može ugovoriti već od 3kn/m2

• Polica osiguranja je na novu vrijednost• Sve na jednoj polici

• Pokriveni su i dodatni troškovi nastali uslijed osiguranih opasnosti

• Jednostavna i brza prijava i likvidacija šteta

PRIMJER:

Osiguranje stana od 80m2 s ugovorenim paketom SMALL, koji uključuje osnovna (i neka dodatna pokrića) osiguranja građevinskog dijela stana i stvari kućanstva, iznosi 325 kuna godišnje. Kratki opis pokrića: požar, udar groma, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, pritisak snijega, osiguranje stvari kućanstva, provalnu krađu, te razne troškove.

FLEXI BENEFITFlexi Benefi t je moderna verzija klasičnog životnog osiguranja kojom su ujedinjene zaštitna i štedna komponenta.

ZAŠTITA • kroz pokriće osiguranih rizika, čime

se jamči materijalna sigurnost vaših najmilijih

ŠTEDNJA • kroz isplatu ugovorene osigurane svote

uvećane za pripisanu dobit* pri isteku

NAŠE PRVO OSIGURANJE

POSEBNA PONUDA

ZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

WIENER OSIGURANJA

INFORMACIJA ZA UPLATU PREMIJE:

PLATITELJ: (Ime i prezime, adresa)

PRIMATELJ:Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb

Iznos: 111,00 kn

IBAN HR4924020061100291680

Model: HR00

Poziv na broj odobrenja 1318-3100-OIB platitelja

OSTALE PONUDEZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

Page 4: Wiener osiguranje brosura v2 - HUMS

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska 2410 000 Zagreb

HR492402006110029168 240210020

1318∑ HR04

Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna

zaštita Osiguranje od profesionalne odgovornosti i

pravna zaštita

HR041318∑

HR4924020061100291680 924020061

HRK=11100HRK =111,00

pogreške se neminovno događaju, a fi nancijski rizik plaćanja odšteta zdravstveni djelatnik, odnosno bolnica ne može sam prihvatiti i sam nositi. Jest da osiguranje predstavlja trošak, ali je to jeftinije i sigurnije rješenje od plaćanja odšteta iz redovitog poslovanja. Zbog složenosti i zahtjevnosti materije sudskih sporova zbog medicinske pogreške, ti postupci su dugotrajni i skupi. U toku postupka provodi se više vještačenja (često vještaci imaju potpuno različita mišljenja) prije donošenja provostupanjske presude. Nakon prvostupanjske presude obično slijedi žalbeni postupak. Bolnice su vrlo nesklone nagodbama jer im u općoj zdravstvenoj besparici bilo kakve isplate remete i onako teško poslovanje. Često sporove odugovlače, iako im za cijelog trajanja spora teče zatezna kamata.

Polica osiguranja profesionalne odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve koje prema zdravstvenom djelatniku, odnosno drugom zdravstvenom djelatniku, odnosno zdravstvenoj ustanovi, postavi pacijent ili članovi njegove obitelji. Također iz osiguranja se nadoknađuju troškovi postupka u građanskim parnicama za naknadu štete. U te troškove spadaju troškovi vještačenja i troškovi odvjetnika. Ova polica ujedno pruža i pravnu zaštitu osiguranika od previsokih i neutemeljenih odštetnih zahtjeva.

Svaka pogreška medicinskih sestara/tehničara može istodobno biti disciplinski procesuirana pred komorom i dobiti svoj kazneni epilog. Visina štete i odštetna odgovornost određuje se u građanskom postupku, tj. parnici radi naknade štete, ali često se događa da se uz parnicu paralelno vodi i kazneni postupak protiv zdravstvenog djelatnika odnosno drugog zdravstvenog osoblja osobno.

Važno je istaknuti da se polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne odnosi na utvrđivanje odgovor-nosti u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Polica osiguranja profesionalne odgovornosti ne pokriva troškove obrane, troškove spora i troškove zastupanja u kaznenim, disciplinskim i prekršajnim predmetima. Takve troškove pokriva osiguranje odgovornosti pravne zaštite.

Polica osiguranja pravne zaštite upravo ima za cilj naknadu troškova i pružanje pravne zaštite zdrav-stvenim djelatnicima u slučajevima kada je njihovo postupanje moguće okvalifi cirati kao kazneno djelo, prekršaj ili disciplinski prijestup.

Ana Kovačević, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG

Što je osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita te kako Vam u budućnosti mogu pomoći zaštititi se od posljedica neželjenih događaja?

Odgovor na to pitanje daje Vam Ana Kovačević, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti iz Wiener osiguranja VIG.

“Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Upravo stoga, zakonodavac (država) nastoji što preciznije urediti odnose koji nastaju između zdravstvene ustanove, pacijenta i zdravstvenih djelatnika te drugog medicinskog osoblja.

Odgovornost zdravstvenih djelatnika za štetu uzrokovanu pacijentima zadnjih godina postaje vrlo značajna tema zahvaljujući:

a) razvoju zdravstvene tehnike, koja postaje sve sofi sticiranija i koja u velikom broju slučajeva poboljšava i produžava ljudski život, ali koja može zakazati i tako dovesti do medicinskih nesreća;

b) sve većoj informiranosti pacijenata, kojima se prije određenog postupka liječenja daje informacija o rizičnosti i traži se njihov pristanak;

c) nedostacima u organizaciji i provođenju postupaka pružanja medicinskih usluga, čije se otkrivanje doživljava kao ugrožavanje ugleda zdravstvene profesije;

d) povećanoj osjetljivosti pacijenata i njihove obitelji, koji su sve manje spremni prihvatiti neželjene rezultate liječenja.

Teži slučajevi medicinske pogreške (ili medicinske nezgode) medijski su

vrlo atraktivni, što dodatno stvara pritisak javnosti na medicinsko osoblje. Naravno, sve se to uklapa u tendenciju pooštravanja kriterija odgovornosti za štetu. I naši i inozemni sudovi pokazuju sklonost prihvaćanja stajališta da je pružanje zdravstvenih usluga opasna djelatnost i u rješavanju postupka za naknade sve češće uvode kriterij objektivne odgovornosti i povećavaju iznose naknade oštećenom pacijentu.

Nije nikakva tajna da su upravo sudovi ti koji promoviraju strožu odgovornost zdravstvenih djelatnika i koji štite prava pacijenata šireći odgovornost zdravstvenih djelatnika, a sve temeljem sve većeg broja propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost i zaštitu prava pacijenata. Takvo stanje može potencijalno imati vrlo negativne posljedice jer unosi nelagodu među zdravstvene djelatnike, što ih odvraća od obavljanja djelatnosti, odnosno izbjegavanja rizičnijih metoda liječenja koje bi mogle pomoći pacijentu.

Sve navedeno je ponukalo profesionalne udruge i osiguratelje da pokušaju naći i predložiti rješenja kojima bi se položaj zdravstvenih radnika učvrstio i učinio ekonomski neovisnim o eventualnoj pogrešci (ili nezgodi).

S ciljem bolje zaštite pacijenata, hrvatski zakonodavac je novelom Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2013. propisao “Poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, osigurati od štete koja bi mogla nastati u provođenju zdravstvene zaštite.” Ovdje se misli na osiguranje profesionalne odgovornosti. Kada zdravstveni djelatnici imaju osiguranu profesionalnu odgovornost, tada odštetne zahtjeve zbog nastale štetne posljedice po pacijenta, umjesto njih

nadoknađuje osiguratelj i to do visine pokrića police osiguranja.

“Zakon o zaštiti prava pacijenata” proklamira opće načelo – pravo pacijenta na naknadu štete “sukladno općim načelima obveznog prava”.

Prema EU legislativi, osiguranje profesionalne odgovornosti u mnogim je profesijama obveza poslodavca. U većini europskih država, posebice u zemljama EU, osiguranje zdravstvenih djelatnika od profesionalne odgovornosti zakonski je obvezno. Čak i u zemljama gdje osiguranje od profesionalne odgovornosti nije obvezno, obavljanje medicinske profesije, zbog uvjeta na tržištu i povećanog rizika od pružanja zdravstvenih usluga, nezamislivo je bez osigurateljnog pokrića.

Posljednjih godina, sve je više nesretnih slučajeva u sustavu pružanja zdravstvene zaštite, ali i visokih odštetnih zahtjeva pacijenata i dugotrajnih sudskih postupaka protiv zdravstvenih ustanova i samog zdravstvenog osoblja. U Hrvatskoj sada prolazimo ono što su Sjedinjene Američke države prolazile 60-ih, nagli porast odštetnih zahtjeva zbog medicinske greške. Oni su uglavnom pronašli rješenja u dobro održivom sustavu osiguranja medicinskog osoblja od profesionalne odgovornosti, utvrđeni su temeljni principi i rješenja tog sustava koji se razvija i nadograđuje. Mi kao da odbijamo reći sljedeće: medicinske

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. dio je vodeće osigurateljne grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi – Vienna Insurance Group. Trenutno je, prema ostvarenoj premiji, među vodećih pet osigurateljnih društava na tržištu i s gotovo 800 zaposlenika i više od 100 prodajnih mjesta diljem Hrvatske svakodnevno je na

usluzi klijentima – od kvalitetnog savjetovanja prilikom odabira odgovarajućih osigurateljnih pokrića, pa sve do brze obrade i isplate šteta.

Wiener osiguranje VIG nudi inovativne programe prilagođene individualnim potrebama i željama klijenata od kojih izdvajamo:

Namijenjeno je svima u dobi od 14 do 70 godina života, u trajanju od najmanje 5, a najviše 30 godina. Najmanji obrok premije iznosi 21 €/140 kn mjesečno.

* Pripisana dobit ovisi o fi nancijskim rezultatima

poslovanja i nije zajamčena

DODATNA ZAŠTITA

Kako bi vaša zaštita bila potpunija, uz Flexi Benefi t moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja koje pokriva trajni invaliditet i dnevnu naknadu za boravak u bolnici.

Pogodnosti za Vas:• Kombinirajte svoje svote osiguranja i

svoju ratu;• birajte dinamiku rasta premije;• u slučaju promjene životnih okolnosti,

policu Flexi Benefi t u svakom trenutku možete prilagoditi svojim novim potrebama i mogućnostima izmjenom pojedinih parametara Sve na jednoj polici;

• možete ga koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci.

PRIMJER:

Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Flexi Benefi t s dopunskom nezgodom u trajanju od 30 godina s godišnjim rastom premije za životno osiguranje od 3%.

Mjesečna rata (premija)= 247,70 knIsplata za slučaj smrti = 200.000 knIsplata za slučaj doživljenja= 100.000 knUkupna isplata za slučaj smrti uslijed nezgode = 400.000 knUkupna isplata za slučaj smrti uslijed prometne nezgode= 600.000 knOsigurana svota za trajni invaliditet= 200.000 knIsplata za 100% trajni invaliditet= 300.000 knDnevna naknada za boravak u bolnici = 133,33 kn

KIDS BENEFIT

Program Kids Benefi t je životno osiguranje u korist djeteta, što znači da je osiguranik roditelj ili bilo koja osoba bliska djetetu, a dijete neopozivi korisnik osiguranja. Ovaj program pružit će fi nancijsku zaštitu djetetu u situacijama u kojima je to zaista najpotrebnije, a istodobno i štednju za lakši početak njegova samostalnog života.

Programom KIDS BENEFIT, osim štednje za budućnost djeteta, ostvarujete i zaštitu koja će se pokazati neprocjenjivom u slučajevima:

• Smrti osiguranika

• Potpune i trajne nesposobnosti za rad osiguranika

• Trajnog invaliditeta djeteta

Program Kids Benefi t može se ugovoriti u trajanju od 5 do 25 godina, pri čemu je pristupna dob osiguranika od 14 do 55 godina, dok je pristupna dob djeteta od rođenja do 13 godina.

Pogodnosti za Vas:

• Iznimno pristupačna premija već od 140 kn mjesečno

• Kvalitetna štednja za buduću samostalnost djeteta

• U slučaju potpune i trajne nesposobnosti za rad osiguranika, Wiener preuzima plaćanje premije do isteka ugovorenog trajanja osiguranja

• Dvostruka isplata u slučaju smrti oba roditelja

MOJ (O)SIGURAN DOM Vaš dom, sa svim stvarima koje ste godinama pažljivo birali i sjećanjima koje ste u njemu stvarali, neodvojiv je dio Vas. Najčešće nismo niti svjesni koliko je sigurnost doma krhka i neprestanih opasnosti koje mu prijete. Požar, provala, izljev vode, eksplozija, lom stakla – sve te nezgode prijete Vašem domu svakodnevno. Vaši osjećaji nemaju cijenu, ali i sanacija šteta zahtijeva velika sredstva te Vam stoga polica osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM Wiener osiguranja VIG pruža siguran oslonac u neželjenim teškim vremenima.

U sklopu police osiguranja imovine MOJ (O)SIGURAN DOM pripremili smo za Vas tri paketa:• paket osiguranja građevinskog objekta• paket osiguranja stvari kućanstva• paket osiguranja od nezgode svih

članova kućanstva

Pogodnosti za Vas:• Najšira pokrića na tržištu uz

konkurentnu premiju• Polica se može ugovoriti već od 3kn/m2

• Polica osiguranja je na novu vrijednost• Sve na jednoj polici

• Pokriveni su i dodatni troškovi nastali uslijed osiguranih opasnosti

• Jednostavna i brza prijava i likvidacija šteta

PRIMJER:

Osiguranje stana od 80m2 s ugovorenim paketom SMALL, koji uključuje osnovna (i neka dodatna pokrića) osiguranja građevinskog dijela stana i stvari kućanstva, iznosi 325 kuna godišnje. Kratki opis pokrića: požar, udar groma, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, pritisak snijega, osiguranje stvari kućanstva, provalnu krađu, te razne troškove.

FLEXI BENEFITFlexi Benefi t je moderna verzija klasičnog životnog osiguranja kojom su ujedinjene zaštitna i štedna komponenta.

ZAŠTITA • kroz pokriće osiguranih rizika, čime

se jamči materijalna sigurnost vaših najmilijih

ŠTEDNJA • kroz isplatu ugovorene osigurane svote

uvećane za pripisanu dobit* pri isteku

NAŠE PRVO OSIGURANJE

POSEBNA PONUDA

ZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

WIENER OSIGURANJA

INFORMACIJA ZA UPLATU PREMIJE:

PLATITELJ: (Ime i prezime, adresa)

PRIMATELJ:Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb

Iznos: 111,00 kn

IBAN HR4924020061100291680

Model: HR00

Poziv na broj odobrenja 1318-3100-OIB platitelja

OSTALE PONUDEZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

Page 5: Wiener osiguranje brosura v2 - HUMS

NAŠE PRVO OSIGURANJE

Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita za 111 kn godišnje!Pokriće za profesionalnu odgovornost i pravnu zaštitu u kaznenom i prekršajnom postupku je

do iznosa 150.000,00 kn po štetnom događaju s dvostrukim agregatnim limitom.

Ugovorite svoje osiguranje čim prije uplatom premije i bezbrižno radite posao koji volite!

ZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARAPOSEBNA PONUDA WIENER OSIGURANJA VIG

Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG i Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara tijekom potpisivanja Ugovora o suradnji

“Vrlo smo zadovoljni ostvarenom suradnjom s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, jer ćemo na taj na-čin moći ponuditi svim članicama i članovima udruge sigurnost prilikom neugodnih događaja koji ih mogu zateći, zbog kojih bi mogli profesionalno odgovarati ili će im možda zatrebati pravna zaštita. Medicinske sestre su osobe koje njeguju, pomažu i štite bolesne i za vrijeme svoga rada želimo da se osjećaju bezbrižno uz Wiener osiguranje VIG.”

NAŠ

E PR

VO OSIGURANJE ZA111

GODIŠNJE!KUNA

PRIMJER:

Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Kids Benefi t u korist tek rođenog djeteta u trajanju od 25 godina.

Ukupni mjesečni obrok premije 219,96 kn.

Isplata za slučaj smrti= 60.000 kn

Isplata za slučaj smrti oba roditelja= 120.000 kn

Isplata za slučaj doživljenja= 60.000 kn

Pokriće za slučaj trajne nesposobnosti za rad = Oslobađanje plaćanja premije

Osigurana svota za trajni invaliditet= 300.000 kn

Isplata za 100 % trajni invaliditet= 450.000 kn

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.

VRSTE PROGRAMA:

Program DOPUNSKO CLASSIC osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u

punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fi zikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.

DOPUNSKO CLASSIC

• Pristupna dob 18 – 39 45 kn mjesečno (540 kn god.)

• Pristupna dob 40 – 5963 kn mjesečno (756 kn god.)

• Pristupna dob 60+130 kn mjesečno (1.560 kn god.)

DOPUNSKO B1000

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja.

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje.

DOPUNSKO B1000

• Pristupna dob 18 – 39 60 kn mjesečno (720 kn god.)

• Pristupna dob 40 –59 93 kn mjesečno (1.116 kn god.)

Pogodnosti za Vas:

• Popust za jednokratno uplatu premije u visini od 5 %

• ISKAZNICA KAO SREDSTVO PLAĆANJA

• Svaki osiguranik Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja dobiva iskaznicu koja mu služi kao sredstvo plaćanja

• DOPLATA ZA LIJEKOVE S DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA

• Ukoliko se posebno ugovori Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva doplate za lijekove s dopunske liste lijekova do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje.

Na dopunskoj listi lijekova nalazi se više od 750 različitih lijekova.

MOJ (O)SIGURAN AUTO

OSIGURANJE AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Vodeći se individualnim pristupom prema Vama i Vašem vozilu kreirali smo proizvod osiguranja od automobilske odgovornosti za osobna vozila MOJ (O)SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI jer cijenimo Vašu individualnost, sigurnu vožnju i vjernost. Provjerite našu ponudu i prednosti koje Vas očekuju s

obzirom na dob vozača, snagu motora i registracijsko područje.

Proizvodom MOJ (O)SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI možete zaštititi:

• Svoj budžet od troškova nastalih uslijed prometne nezgode

• Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

• Pravna zaštita

• Zaštita stečenog bonusa

Wiener asistencija

Wiener asistencija koristit će vam kad god zatrebate pomoć na cesti, bilo da se radi o zamjeni kotača i guma, istakanju pogrešnog goriva, dolijevanju goriva, zamjeni ili punjenju akumulatora i osigurača, otključavanju zaključanog vozila ili pak popravku vozila. U svakoj situaciji Wiener asistencija pokazat će se kao nezamjenjiv suputnik!

GET WELL BENEFIT

OSIGURANJE ZA SLUČAJ OPERACIJE

Program Get Well Benefi t omogućuje Vam jednostavnu i pristupačnu fi nancijsku zaštitu za slučaj operacija uslijed bolesti ili nezgode. Osiguranici sami biraju kliniku i liječnika bilo gdje na svijetu, a Wiener osiguranje VIG isplaćuje odgovarajuću osiguranu svotu u gotovini – jednostavno i brzo.

S obzirom da operacija uvijek dolazi u nezgodnom trenutku i povezana je s troškovima, a cijene u privatnim klinikama mogu biti previsoke, osiguranje pokriva osim troška operacije i trošak smještaja obitelji u mjestu operacije i rehabilitacije, kao i dodatne troškove vezane uz liječenje i oporavak.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska ulica 2410 000 Zagreb

H R 4 9 2 4 0 2 0 0 6 1 1 0 0 2 9 1 6 8 0

1 3 1 8 ∑ 3 1 0 0 ∑H R 0 0

Osiguranje − HUMS

Osiguranje − HUMS

HR00 1318∑3100∑

HR4924020061100291680

H R K = 1 1 1 0 0 HRK =111,00

Kontakt osobe

Lidija Juzbašić Barle, tel. 01 3718 957 | mob. 091 4899 668 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]

Mate Čuljak, tel. 01 3718 784 | mob. 098 482 254 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]

Izdavač letka: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group

PRIMJER

• Žena

• Dob: 30 godina

• Osigurana svota: 50.000 kn

• Operacija žučnjaka: na Popisu je vrednovana s 30 % iznosa osigurane svote

Osigurana svota= 50.000 kn

Tromjesečna premija= 148,19 kn

Naknada za operaciju= 15.000 kn

Operacija žučnjaka (cijena privatne liječničke prakse) = 6.500 kn

PREMIJA - OSIGURANA SVOTA

• Minimalni obrok premije: 140 kn

• Minimalna godišnja premija: 300 kn

• Minimalna osigurana svota: 20.000 kn

• Maksimalna osigurana svota: 150.000 kn

Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG

Page 6: Wiener osiguranje brosura v2 - HUMS

NAŠE PRVO OSIGURANJE

Osiguranje od profesionalne odgovornosti i pravna zaštita za 111 kn godišnje!Pokriće za profesionalnu odgovornost i pravnu zaštitu u kaznenom i prekršajnom postupku je

do iznosa 150.000,00 kn po štetnom događaju s dvostrukim agregatnim limitom.

Ugovorite svoje osiguranje čim prije uplatom premije i bezbrižno radite posao koji volite!

ZA ČLANOVE HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARAPOSEBNA PONUDA WIENER OSIGURANJA VIG

Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG i Tanja Lupieri, predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara tijekom potpisivanja Ugovora o suradnji

“Vrlo smo zadovoljni ostvarenom suradnjom s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara, jer ćemo na taj na-čin moći ponuditi svim članicama i članovima udruge sigurnost prilikom neugodnih događaja koji ih mogu zateći, zbog kojih bi mogli profesionalno odgovarati ili će im možda zatrebati pravna zaštita. Medicinske sestre su osobe koje njeguju, pomažu i štite bolesne i za vrijeme svoga rada želimo da se osjećaju bezbrižno uz Wiener osiguranje VIG.”

NAŠ

E PR

VO OSIGURANJE ZA111

GODIŠNJE!KUNA

PRIMJER:

Osoba u dobi od 30 godina sklapa osiguranje Kids Benefi t u korist tek rođenog djeteta u trajanju od 25 godina.

Ukupni mjesečni obrok premije 219,96 kn.

Isplata za slučaj smrti= 60.000 kn

Isplata za slučaj smrti oba roditelja= 120.000 kn

Isplata za slučaj doživljenja= 60.000 kn

Pokriće za slučaj trajne nesposobnosti za rad = Oslobađanje plaćanja premije

Osigurana svota za trajni invaliditet= 300.000 kn

Isplata za 100 % trajni invaliditet= 450.000 kn

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ukoliko se ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a.

VRSTE PROGRAMA:

Program DOPUNSKO CLASSIC osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja, u

punom iznosu bez ograničenja i to za specijalistički pregled, specijalističku dijagnostiku, fi zikalnu terapiju, bolničko liječenje, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala, zdravstvenu zaštitu u inozemstvu te sudjelovanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za usluge kod izabranog liječnika i za izdavanje lijeka po receptu.

DOPUNSKO CLASSIC

• Pristupna dob 18 – 39 45 kn mjesečno (540 kn god.)

• Pristupna dob 40 – 5963 kn mjesečno (756 kn god.)

• Pristupna dob 60+130 kn mjesečno (1.560 kn god.)

DOPUNSKO B1000

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće svih sudjelovanja za usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja.

Program DOPUNSKO B1000 osigurava pokriće doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a do iznosa doplate od 1.000 kn godišnje.

DOPUNSKO B1000

• Pristupna dob 18 – 39 60 kn mjesečno (720 kn god.)

• Pristupna dob 40 –59 93 kn mjesečno (1.116 kn god.)

Pogodnosti za Vas:

• Popust za jednokratno uplatu premije u visini od 5 %

• ISKAZNICA KAO SREDSTVO PLAĆANJA

• Svaki osiguranik Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja dobiva iskaznicu koja mu služi kao sredstvo plaćanja

• DOPLATA ZA LIJEKOVE S DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA

• Ukoliko se posebno ugovori Wiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva doplate za lijekove s dopunske liste lijekova do ukupnog iznosa od 1.000,00 kn godišnje.

Na dopunskoj listi lijekova nalazi se više od 750 različitih lijekova.

MOJ (O)SIGURAN AUTO

OSIGURANJE AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Vodeći se individualnim pristupom prema Vama i Vašem vozilu kreirali smo proizvod osiguranja od automobilske odgovornosti za osobna vozila MOJ (O)SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI jer cijenimo Vašu individualnost, sigurnu vožnju i vjernost. Provjerite našu ponudu i prednosti koje Vas očekuju s

obzirom na dob vozača, snagu motora i registracijsko područje.

Proizvodom MOJ (O)SIGURAN AUTO ZA CIJENU PO MOJOJ MJERI možete zaštititi:

• Svoj budžet od troškova nastalih uslijed prometne nezgode

• Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

• Pravna zaštita

• Zaštita stečenog bonusa

Wiener asistencija

Wiener asistencija koristit će vam kad god zatrebate pomoć na cesti, bilo da se radi o zamjeni kotača i guma, istakanju pogrešnog goriva, dolijevanju goriva, zamjeni ili punjenju akumulatora i osigurača, otključavanju zaključanog vozila ili pak popravku vozila. U svakoj situaciji Wiener asistencija pokazat će se kao nezamjenjiv suputnik!

GET WELL BENEFIT

OSIGURANJE ZA SLUČAJ OPERACIJE

Program Get Well Benefi t omogućuje Vam jednostavnu i pristupačnu fi nancijsku zaštitu za slučaj operacija uslijed bolesti ili nezgode. Osiguranici sami biraju kliniku i liječnika bilo gdje na svijetu, a Wiener osiguranje VIG isplaćuje odgovarajuću osiguranu svotu u gotovini – jednostavno i brzo.

S obzirom da operacija uvijek dolazi u nezgodnom trenutku i povezana je s troškovima, a cijene u privatnim klinikama mogu biti previsoke, osiguranje pokriva osim troška operacije i trošak smještaja obitelji u mjestu operacije i rehabilitacije, kao i dodatne troškove vezane uz liječenje i oporavak.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska ulica 2410 000 Zagreb

H R 4 9 2 4 0 2 0 0 6 1 1 0 0 2 9 1 6 8 0

1 3 1 8 ∑ 3 1 0 0 ∑H R 0 0

Osiguranje − HUMS

Osiguranje − HUMS

HR00 1318∑3100∑

HR4924020061100291680

H R K = 1 1 1 0 0 HRK =111,00

Kontakt osobe

Lidija Juzbašić Barle, tel. 01 3718 957 | mob. 091 4899 668 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]

Mate Čuljak, tel. 01 3718 784 | mob. 098 482 254 | fax 01 4690 957 | e-mail: [email protected]

Izdavač letka: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group

PRIMJER

• Žena

• Dob: 30 godina

• Osigurana svota: 50.000 kn

• Operacija žučnjaka: na Popisu je vrednovana s 30 % iznosa osigurane svote

Osigurana svota= 50.000 kn

Tromjesečna premija= 148,19 kn

Naknada za operaciju= 15.000 kn

Operacija žučnjaka (cijena privatne liječničke prakse) = 6.500 kn

PREMIJA - OSIGURANA SVOTA

• Minimalni obrok premije: 140 kn

• Minimalna godišnja premija: 300 kn

• Minimalna osigurana svota: 20.000 kn

• Maksimalna osigurana svota: 150.000 kn

Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja VIG