young marketers 3 - the final round + nguyễn thị quý

Download Young Marketers 3 - The Final Round + Nguyễn Thị Quý

Post on 18-Jul-2015

85 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Young marketers 3_C hi ln

  Nguyn Th Qu

 • Th trng mc Bu H Ni

  Nng

  TP H Ch Minh

 • Cc mt hng go km cht lng, khng thng hiu, tri ni trn th trng Go Thailand

  i th cnh tranh

 • Tng sn lng 35 triu tn, gp 5 ln lng go xut khu

  Tim lc go Vit Nam

  Bng 80% lng go xut khu ton th gii

  chim 34 lng calories Bu thu hng ngy

  Tiu thu go trung bnh 350kg/nm/ngi

 • Tim lc cng ty

  Ngun ti chnh di do

  C h thng phn phi khp ca nc

  C cc kho go ln Hiu v cc ngun nguyn liu Quan h rng va tt vi cc c quan nha nc,ngi nng dn

 • Ngi Vit Nam, tui t 25-45, thu nhp ABC+

  L ngi mua thc phm

  chnh trong gia nh va chu

  yu l phu n, sng 3 thnh

  ph ln

  Khch hng mc Bu

 • Thi quen Bu dng go

  Hin ang s dng loi go c mc gia trn 12.000 ng/kg

  Tn sut mua go cho h gia nh 4 ngi l 10kg/2 tun/ ln

  Sn sng th loi go mi tt hn nhng khng qu chnh lch v gia

 • Go Cu Long Thng hiu go hng u

  Vit Nam

  tng sn phm v nh v thng hiu

 • MarkeBng mix 6P

  Product - Tn gi: Go Cu Long => tn gi gi nh n B sng Cu Long, va la ln nht c nc - 2 loi sn phm chnh: Go Cu Long Go trng thm cht lng cao Go Cu Long Go dinh dng cht lng cao - ng gi: theo Bu chun xut khu

 • H Ni TP H Ch Minh Nng

  MarkeBng mix 6P

  5 ca hng 5 ca hng

  2 ca hng

  Place

  H thng MT: c mt ti cc h thng bn l ln nh Co opmart, Big C, Loe mart, Ocean mart...

 • PromoBon Thng ip: Thng hiu go hng u Vit Nam Qung co trn TV, bo ch, poster Tham gia ti tr cc chng trnh v nh nng nh Lc lc vng Price 50 000 VN/1kg 70 000 VN/1kg

  MarkeBng mix 6P

 • People: - Thu nhng ngi nng dn lm vic trn chnh cnh ng ca h

  => Va l cng nhn va l nng dn => c hng lng hng thng, hng cc ch ca nhn vin cng ty. H c tp hun, o to - Li nhun thu c t cnh ng s bao gm: %chi ph phn bn, % cho ngi nng, % cng ty, % cc khon khc

  MarkeBng mix 6P

 • Process L quy trnh khp kn, m bo t khu trng la n khi n tay ngi Bu dng l mt quy trnh khp kn m bo cht lng v hm lng dinh dng

  MarkeBng mix 6P

 • Chin dch tung nh v mi ( 6 thng)

  Mc Bu chin dch - Nm d 5% th phn go Bu

  th ni a - Mc nhn bit thng hiu: 60% trong nhm khch hng mc Bu, 10-20% nhm khch hng

  nhn bit mua th - Thay i thi quen 10% khch hng chuyn sang mua go

  thng hiu

 • Thng ip:T ho thng hiu go hng u Vit Nam!

  i tng mc Bu: Ngi Vit Nam, tui t

  25-45, thu nhp ABC+

 • S tht ngm hiu

  Vit Nam l mt trong nhng nc xut khu go nhiu nht th gii, B sng Cu Long l va la ln nht c nc

 • tng ln

  Go Cu Long: T ho thng hiu go hng u Vit Nam!

 • Chin lc trin khai

  Giai on 1 ( 2 thng)

  Nim t ho

  Giai on 2 ( 4 thng )

  Thng hiu go hng u Vit NamKhng nh thng hiu go Vit

 • Nim t ho

  Mc ?u Ni dung Touch point

  Khi gi nim t ho v va la ln nht c nc B sng Cu Long => Quan tm hn v vic Bu dng, la chn go Vit

  - Cc phng s v B sng Cu Long, v cuc sng ngi nng dn, sn lng la go - Gii thiu sn phm go Cu Long thng hiu go hng u Vit Nam

  Tivi, cc on phim t liu Thi s, bo ch Phng vn ngi ni Bng, cc bn tr

 • Thng hiu go hng u Vit Nam

  Mc ?u Ni dung Touch point

  Khng nh go Cu Long l thng hiu go hng u Vit Nam trong mt ngi Bu dng

  - Gii thiu quy trnh sn xut go Cu Long - Nim vui ca cc bc va l nng dn va l cng nhn

  Tivi, bo ch Cc on phim t liu

 • Thank you