zebranie pracowników

of 44 /44
Zebranie pracowników sobota 03.03.2012- Tychy

Upload: lucian

Post on 07-Jan-2016

54 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zebranie pracowników. sobota 03.03.2012- Tychy. Agenda Spotkania. Powitanie / Sprawy organizacyjne – Darek Metodyka (egzaminy, hospitacje) – Ola/Marcin Newsletter / Komunikacja – Ola Wynik ankiet kursantów BEST – Darek BEST Festiwal Filmowy 2012 - Darek Pytania i odpowiedzi – wszyscy. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Zebranie pracowników

Zebranie pracowników sobota 03.03.2012- Tychy

Page 2: Zebranie pracowników

Agenda Spotkania• Powitanie / Sprawy organizacyjne – Darek

• Metodyka (egzaminy, hospitacje) – Ola/Marcin

• Newsletter / Komunikacja – Ola

• Wynik ankiet kursantów BEST – Darek

• BEST Festiwal Filmowy 2012 - Darek

• Pytania i odpowiedzi – wszyscy

Page 3: Zebranie pracowników

Bestcentrum.pl laureatem konkursu Polski Internet 2011

Kategoria: Nauka i

szkolenia Wyróżnienie

Kapituły

Page 4: Zebranie pracowników

DZIEŃ NIEMIECKI 2012

Podziękowania dla :

Marty, Weroniki, Magdy, Agi

i 2 Asiom

Page 5: Zebranie pracowników

DZIEŃ NIEMIECKI 2012

Podziękowania dla :

Marty, Weroniki,

Magdy, Agi i 2 Asiom

Page 6: Zebranie pracowników

DZIEŃ HISZPAŃSKI 2012

Podziękowania dla :Weroniki, Ani, Mirka i Michała

Page 7: Zebranie pracowników

METODYKA - Ola

•EGZAMINY PRÓBNE

•E-LEARNING

•TESTY KOŃCOWE

•WRAŻENIA PO HOSPITACJACH

Page 8: Zebranie pracowników

EGZAMINY * WJ * IMPREZY EGZAMINY CAMBRIDGE – czekamy na rekomendacje

do 18 marca oraz na wpłaty chętnych na egzamin w sesji JUNE 2012 do 4 kwietnia 2012

Egzaminy próbne – matura, egz.gimnazjalny, TOEIC i inne międzynarodowe – 17 marca 2012

Olimpiada – 31 marca 2012 (Marcin Maga) IMPREZY KULTUROWE – czekamy na kolejne imprezy

(wspólna praca lektorów tego samego języka) lub na zajęcia językowe w ramach jednej grupy.

Warsztaty Językowe do końca kwietnia – prośba do lektorów o zareklamowanie WJ wśród kursantów (zapisy on-line)

E-Learning - 1 test na 1 grupę (Marcin Maga)

Page 9: Zebranie pracowników

Testy końcowe 2011/2012

Page 10: Zebranie pracowników

Testy końcowe składają się 2

części: pisemnej i ustnej

i odbędą się w maju 2012

Page 11: Zebranie pracowników

Wszyscy studenci zdają egzamin wewnętrzny BEST.

Istnieje możliwość zdawania

dodatkowo egzaminu międzynarodowego

na terenie BEST

(TOEIC – już od 1 osoby LCCI – jeżeli 3 osoby)

Page 12: Zebranie pracowników

Wszyscy słuchacze, którzy zdali egzamin wewnętrzny otrzymują od BEST CJO „Certyfikat ukończenia kursu” zgodny z wytycznymi MEN

- certyfikat jest dwujęzyczny- posiada poziom CEFR- wystawia go BEST CJO na podstawie rekomendacji lektorów- certyfikat jest bezpłatny (w cenie kursu)

Page 13: Zebranie pracowników

Słuchacz ma możliwość otrzymania Międzynarodowego Certyfikatu ELCL QA potwierdzającego poziom językowy wg skali CEFR (BEST ma akredytację, nasz egzamin wewnętrzny potwierdza poziom)

- certyfikat jest anglojęzyczny- posiada poziom CEFR w rozbiciu na umiejętności językowe (wersja JUNIOR)- wystawia go ELCL QA wg danych z BEST (pochodzą one od lektorów, którzy oceniają umiejętności językowe słuchacza) - certyfikat jest płatny – 30zł

Page 14: Zebranie pracowników

BEST przygotuje i rozprowadzi wśród słuchaczy:

• informację na temat terminów i kosztów egzaminów międzynarodowych

• informację o Certyfikacie ELCL QA i jego cenie

•Uwaga: kursant może zamówić certyfikat tylko do 24 marca. Potem lektor będzie musiał ocenić kursanta i przekazać nam ocenę.

Page 15: Zebranie pracowników

Wrażenia po hospitacjach

Page 16: Zebranie pracowników

•Większa koncentracja na aktywizacji kursantów (praca w parach, grupach)

•Przygotowanie do zajęć

•‘Opieka’ nad wszystkimi kursantami

•Indywidualne podejście do kursantów

Page 17: Zebranie pracowników

Jeszcze lepszy II semestr roku

szkolnego

Page 18: Zebranie pracowników

Regularne sprawdzanie

skrzynek e-mail

Page 19: Zebranie pracowników

Darek • ANKIETY

•FESTIWAL

Page 20: Zebranie pracowników

ANKIETY

• Ogólne uwagi i Statystyka

• Rozmowy z lektorami (Ola / Gosia / Kierownicy / Konsultanci / Darek)

• Jeżeli słaby wynik – zmiana lektora lub indywidualny plan poprawy => powtórna hospitacja => powtórna ankieta

• Omówienie ankiet na zajęciach

• Ankieta na koniec roku wraz z testem końcowym

• Weryfikacja podczas zapisów na nowy rok szkolny

Page 21: Zebranie pracowników

METODA BESTW ANKIETACH

PYTANIA sprawdzające „METODYKĘ BEST”

1. Jak często w trakcie zajęć lektor używa języka obcego:

• A. podczas podawania poleceń do ćwiczeń • B. w trakcie prowadzenia zajęć • C. przy wprowadzaniu nowego materiału

gramatycznego • D. podczas omawiania spraw organizacyjnych

Page 22: Zebranie pracowników

METODA BEST cd.4. Czy lektor …

• … rozpoczyna zajęcia punktualnie? • ... kończy zajęcia punktualnie? • ... powtarza materiał z poprzednich zajęć? • ... zadaje zadania domowe? • ... angażuje wszystkich kursantów do pracy w trakcie

zajęć? • ... stosuje ćwiczenia komunikacyjne, konwersacyjne ? • ... skupia się na temacie zajęć przez cały czas trwania

lekcji? (czyli nie rozmawia z kursantami po polsku na tematy pozalekcyjne)

Page 23: Zebranie pracowników

METODA BEST cd.3. Czy dany NS …  

... daje możliwość wypowiedzi słuchaczom?  

... angażuje wszystkich kursantów do pracy w trakcie zajęć?  

... poprawia błędy językowe?

Średnia z punktów :- Punkt 1 podpunkt A i B- Punkt 4 w całości- Punkt 3 (w ankiecie NS)

daję ocenę z „metodyka BEST”

Page 24: Zebranie pracowników

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Umiejętności i kwalifikacje lektora 5,59 5,67 5,70 5,67 5,71Przygotowanie lektora do zajęć 5,60 5,64 5,69 5,62 5,70Tłumaczenie gramatyki 5,17 5,25 5,310 5,306 5,38Atrakcyjność i rozm. zajęć 5,30 5,33 5,43 5,44 5,40Zmiana lektora 5,53 5,70 5,61 5,56 5,66

LEKTOR RAZEM 5,30 5,36 5,45 5,36 5,43% LEKTORÓW Z OCENĄ > 5 91% 94% 94% 91% 93%

Lektor a metodyka BEST bd bd bd 5,47 5,42Kurs 5,17 5,22 5,32 5,30 5,37Atmosfera 5,50 5,53 5,58 5,55 5,62Umiejętności językowe 5,40 5,44 5,52 5,34 5,40Umiejętności konwersacyjne 5,14 5,24 5,38 5,23 5,33

KURS RAZEM 5,30 5,36 5,45 5,36 5,43           

LEKTOR+KURS RAZEM 5,41 5,48 5,52 5,49 5,55           

PODRĘCZNIK 4,84 4,90 4,94 4,95 5,04SEKRETARIAT 5,52 5,49 5,58 5,46 5,57

Reprezentatywność wyników 73% 76% 78% 77% 81%

Page 25: Zebranie pracowników

    TYCHY BIELSKO BIERUŃ CZ-DZ PSZCZYNA

Umiejętności i kwalifikacje lektora 5,73 5,54 5,69 5,67 5,76

Przygotowanie lektora do zajęć 5,73 5,59 5,68 5,74 5,66

Atrakcyjność i rozm. zajęć 5,38 5,35 5,37 5,42 5,38

Tłumaczenie gramatyki 5,38 5,37 5,57 5,34 5,38

Zmiana lektora 5,64 5,65 5,54 5,90 5,67

LEKTOR RAZEM  5,57 5,50 5,57 5,61 5,57           

Kurs 5,35 5,41 5,43 5,32 5,41

Atmosfera 5,60 5,54 5,685 5,686 5,62

Poszerzenie umiejętności jęz. 5,41 5,55 5,57 5,16 5,32

Poszerzenie umiejętności konw. 5,31 5,48 5,63 5,20 5,20

KURS RAZEM  5,42 5,49 5,58 5,34 5,39            

LEKTOR + KURS RAZEM  5,54 5,50 5,57 5,58 5,55           

Przygotowanie do egzaminu 3,88 2,00 4,48 4,05 3,52

Lektor a metodyka BEST 5,37 5,63 5,58 5,45 5,38

PODRĘCZNIK 5,03 5,23 5,17 4,93 4,91SEKRETARIAT 5,47 5,65 5,701 5,68 5,702

Page 26: Zebranie pracowników

RANKING 2011/2012

(85 lektorów)

3 GRUPY:GRUPA 1 – ankiet od 3 do 9GRUPA 2 – ankiet 10 i więcejGRUPA 3 – Native Speakers

od 13 do 247

Page 27: Zebranie pracowników

GRUPA 1 – ankiet od 3 do 9TOP 5 (38 lektorów)

1. Joanna Skrabaka – 6,000 (4 ankiety / niemiecki / Tychy)Marcin Ziomek – 6,000 (4 ankiety / rosyjski / Czechowice)

3. Weronika Pawełoszek – 5,960 (5 ankiet / niemiecki / Tychy)

4. Paulina Klimas – 5,911(9 ankiet / angielski / Bieruń)

5. Mariola Soboniak (6 ankiet / angielski / Tychy) 5,900 Kinga Grabiarz (8 ankiet / angielski / Pszczyna) 5,900

Page 28: Zebranie pracowników

GRUPA 2 – ankiet od 10 do 60TOP 5 (32 lektorów)

1. Barbara Pieńko – 5,893 (15 ankiet / niemiecki / Pszczyna i Czecho)

2. Kinga Moskwa – 5,800(35 ankiet / francuski i włoski / Tychy)

3. Magdalena Cieślak – 5,790(20 ankiet / angielski / Pszczyna)

4. Aleksandra Zalewska – 5,782 (22 ankiety / angielski / Tychy)

5. Mirosław Senejko – 5,764 (22 ankiety / hiszpański / Tychy)

Page 29: Zebranie pracowników

GRUPA 3 – NATIVE SPEAKERS9 NS-ów , ankiet od 13 – 247

1. Terry Hart (Australia) – 5,345 (187 ankiet / angielski / TY, BI, PS)

2. George Walder (UK) – 5,274(247 ankiet / angielski / TY, BI, BB, CZ, PS)

3. Chris Runowski (Kanada) – 5,142(61 ankiet / angielski / Tychy)

4. Andrew Ritz (UK) – 5,111(96 ankiet / angielski / Tychy)

5. Manuel Amado(USA) – 5,027(88 ankiet / angielski / TY, PS, CZ, BB)

Page 30: Zebranie pracowników

Metoda BEST CJOGrupa 11. Michalina Chrobok (PS) – 5,7582. Ewa Parysz-Musioł (TY) – 5,7503. Joanna Skrabaka (TY) – 5,727 Grupa 21. Katarzyna Knapik (BB) – 5,8182. Joanna Grudnik (BI TY) – 5,659 3. Wojciech Sztafa (BB) – 5,658 Grupa 31. George Walder (TY BI PS CZ BB) - 5,3722. Terry Hart (TY BI PS) - 5,3443. Chris Runowski (TY) - 5,266

Page 31: Zebranie pracowników

IV EDYCJA FESTIWALUIV EDYCJA FESTIWALU

Page 32: Zebranie pracowników

PlakatPlakat

Page 33: Zebranie pracowników

Gdzie i kiedyGdzie i kiedy

14 kwietnia–13 maja 2012

Nove Kino TychyAl. Jana Pawła II 16/18

14 kwietnia–13 maja 2012

Nove Kino TychyAl. Jana Pawła II 16/18

Page 34: Zebranie pracowników

PRZEGLĄD GŁÓWNY weekend 14-15 kwietnia 2012

PRZEGLĄD GŁÓWNY weekend 14-15 kwietnia 2012

Sobota Niedziela 18:00 20:15 18:00 20:15

Sobota Niedziela 18:00 20:15 18:00 20:15

Page 35: Zebranie pracowników

PRZEGLĄD BEZ TAJEMNICweekend 14-22 kwietnia 2012PRZEGLĄD BEZ TAJEMNICweekend 14-22 kwietnia 2012

Sobota Niedziela 18:00 20:15 18:00 20:15

Sobota Niedziela 18:00 20:15 18:00 20:15

Page 36: Zebranie pracowników

PRZEGLĄD POST SCRIPTUM weekend 12-13 maja 2012

PRZEGLĄD POST SCRIPTUM weekend 12-13 maja 2012

Sobota Niedziela 18:00 20:15 18:00 20:15

Sobota Niedziela 18:00 20:15 18:00 20:15

Page 37: Zebranie pracowników

Imprezy towarzysząceImprezy towarzyszące

• Loteria z nagrodami • Plebiscyt na najlepszy film z nagrodami • - Degustacja win• - Impreza w Pubie • Underground• - Pokaz tańca (Szkoła tańca • Iluzja) ?

• Loteria z nagrodami • Plebiscyt na najlepszy film z nagrodami • - Degustacja win• - Impreza w Pubie • Underground• - Pokaz tańca (Szkoła tańca • Iluzja) ?

Page 38: Zebranie pracowników

BILETYBILETYw kasie kinabilet na 1 seans dla wszystkich widzów - 14złbilet na 1 seans za okazaniem Złotej Karty BEST - 12złkupując bilet w kasie widz od razu wybiera miejsce w BEST CJOvoucher na 1 seans dla słuchaczy BEST CJO - 12złvoucher na 1 seans dla pozostałych osób - 14zł 

karnet na cały festiwal dla słuchaczy BEST(12 voucherów) - 120zł (1 film=10zł)

karnet na cały festiwal dla pozostałych osób (12 voucherów) - 144zł (1 film=12zł)

 kupując voucher w BEST CJO widz zamienia go bezgotówkowo w kasie kina na

bilet wybierając miejsce, jednakże zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę internetową www.novekino.pl

w kasie kinabilet na 1 seans dla wszystkich widzów - 14złbilet na 1 seans za okazaniem Złotej Karty BEST - 12złkupując bilet w kasie widz od razu wybiera miejsce w BEST CJOvoucher na 1 seans dla słuchaczy BEST CJO - 12złvoucher na 1 seans dla pozostałych osób - 14zł 

karnet na cały festiwal dla słuchaczy BEST(12 voucherów) - 120zł (1 film=10zł)

karnet na cały festiwal dla pozostałych osób (12 voucherów) - 144zł (1 film=12zł)

 kupując voucher w BEST CJO widz zamienia go bezgotówkowo w kasie kina na

bilet wybierając miejsce, jednakże zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca przez stronę internetową www.novekino.pl

Page 39: Zebranie pracowników

REKLAMA W BESTREKLAMA W BESTDeBeściak Festiwalowy – rozdany będzie dla

kursantów z grup dorosłych

Prośba o rozdanie DeBeściaka w Firmach

PROŚBA LEKTORÓW O PROMOCJĘ FESTIWALU WE WŁASNYCH GRUPACH

(być może jako wspólne wyjście grupy i spotkanie integracyjne)

DeBeściak Festiwalowy – rozdany będzie dla kursantów z grup dorosłych

Prośba o rozdanie DeBeściaka w Firmach

PROŚBA LEKTORÓW O PROMOCJĘ FESTIWALU WE WŁASNYCH GRUPACH

(być może jako wspólne wyjście grupy i spotkanie integracyjne)

Page 40: Zebranie pracowników

www . best festiwal . pl www . best festiwal . pl

Page 41: Zebranie pracowników

III edycja - zdjęciaIII edycja - zdjęcia

Page 42: Zebranie pracowników

ZAPRASZAMY

14 kwietnia – 13 maja

2012

Page 43: Zebranie pracowników

PYTANIA

i odpowied

zi

Page 44: Zebranie pracowników

DZIĘKUJEMY ZA

PRZYBYCIE