01 efs1s1-bazele generale ale · pdf filestudiu după manual, suport de curs, bibliografie şi...

Click here to load reader

Post on 05-May-2018

273 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FIA DISCIPLINEI

  * OB Obligatoriu / OP Opional

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. lucrri practice 2 3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. lucrri practice 28 Distribuia fondului de timp ore Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele 28 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 19 Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10 Tutoriat 8 Examinri 4 Alte activiti: participare la studii i cercetri -

  3.7 Total ore studiu individual 69 3.8 Total ore pe semestru 125 3.9 Numr de credite 5

  1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai 1.2 Facultatea Facultatea de Educaie Fizic i Sport 1.3 Departamentul Educaie Fizic i Sport 1.4 Domeniul de studii Educaie Fizic i Sport 1.5 Ciclul de studii Studii universitare de licen 1.6 Programul de studii EDUCAIE FIZIC I SPORTIV

  2. Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei BAZELE GENERALE ALE ATLETISMULUI

  2.2 Titularul activitilor de curs Confereniar Univ. Dr. Veronica POPESCU 2.3 Titularul activitilor de lucrri practice Confereniar Univ. Dr. Veronica POPESCU 2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei* OB

  4. Precondiii (dac este cazul) 4.1 De curriculum Nu este cazul 4.2 De competene Nu este cazul

  5. Condiii (dac este cazul)

  5.1 de desfurare a cursului Sal de curs cu minim 100 locuri, calculator i videoproiector

  5.2 de desfurare a lucrrilor practice

  Sal de atletism / sal de curs cu minim 100 locuri, calculator i videoproiector

 • 6. Competene specifice acumulate

  Co

  mp

  etene

  p

  rofe

  sio

  nal

  e C1. Evaluarea creterii i dezvoltrii fizice i a calitii motricitii potrivit cerinelor/ obiectivelor specifice educaiei fizice si sportive, a atitudinii fa de practicarea independent a exerciiului fizic C2. Descrierea i demonstrarea sistemelor operaionale specifice Educaiei fizice i sportive, pe grupe de vrst C3. Evaluarea nivelului de pregtire a practicanilor activitilor de educaie fizic i sport

  Co

  mp

  etene

  tr

  ansv

  ersa

  le

  CT1. Organizarea de activiti de educaie fizic i sportive pentru persoane de diferite vrste i niveluri de pregtire n condiii de asisten calificat, cu respectarea normelor de etic i deontologie profesional CT2.ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i desfurarea activitilor sportive

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1.

  Obiectivul general al disciplinei

  Proiectarea, planificarea, organizarea i desfurarea leciilor de educaie fizic cu tem din atletism din perspectiva realizrii obiectivelor educaiei fizice.

  7.2. Obiectivele specifice

  Proiectarea, planificarea, organizarea i desfurarea leciilor de educaie fizic cu tem din atletism, urmrind obinerea dezvoltrii fizice armonioase a populaiei colare.

  Proiectarea, planificarea, organizarea i desfurarea leciilor de educaie fizic cu tem din atletism, avnd ca scop meninerea i ntrirea strii de sntate a populaiei colare.

  Formarea deprinderii, la nivelul populaiei colare, de a practica elemente din atletism (probe) n mod independent.

  8. Coninut

  8.1 Curs Metode de predare Observaii

  1. Particulariti i prioriti n predarea atletismului n

  coal. prelegerea interactiv

  2 ore

  2. Particularitile morfofuncionale ale elevilor de ciclu

  primar i gimnazial. prelegerea interactiv 2 ore

  3. coala atletismului: coala mersului, coala alergrii,

  coala sriturii, coala aruncrii. prelegerea interactiv 2 ore

  4. Clasificarea i caracteristicile tehnice ale probelor

  atletice: alergri, srituri, aruncri. prelegerea interactiv 2 ore

  5. Clasificarea i caracteristicile tehnice ale probelor de

  alergri: tehnica alergrilor de semifond, fond i teren variat.

  prelegerea interactiv 2 ore

  6. Caracteristici tehnice ale fazelor la probele de alergri

  de semifond, fond i teren variat. prelegerea interactiv 2 ore

  7. Clasificarea i caracteristicile tehnice ale probelor de

  alergri: tehnica alergrilor de sprint, garduri, tafet. prelegerea interactiv 2 ore

  8. Caracteristici i particulariti tehnice ale fazelor la

  probele de sprint, garduri, tafet. prelegerea interactiv 2 ore

 • 9. Clasificarea i caracteristicile tehnice ale probelor de srituri: tehnica sriturii n nlime cu pire i cu rsturnare dorsal, tehnica sriturii n lungime, triplusalt.

  prelegerea interactiv 2 ore

  10. Caracteristici i particulariti tehnice ale fazelor la probele de srituri.

  prelegerea interactiv 2 ore

  11. Clasificarea i caracteristicile tehnice ale probelor de aruncri: aruncarea mingii de oin, aruncarea suliei, aruncarea greutii.

  prelegerea interactiv 2 ore

  12. Caracteristici i particulariti tehnice ale fazelor la probele de aruncri.

  prelegerea interactiv 2 ore

  13. Principii de baz pentru realizarea pregtirii fizice generale cu metode i mijloace din atletism.

  prelegerea interactiv 2 ore

  14. Regulamentul probelor i competiiilor atletice - organizare, desfurare, condiii de participare.

  prelegerea interactiv 2 ore

  Bibliografie: Referine principale:

  Alexei, M. (2005) Atletism tehnica probelor, Editura Presa Universitar Clujan, Cluj Napoca. Dragomir, Marcela; Albin, Alina (2006) Atletism n coal, Editura Universitaria, Craiova. Gevat, Cecilia; Larion, Alin, Popa, Cristian (2007) Atletism curricular, Editura Ovidius university Press,

  Constana. Meric, Alexandru (1995) Atletism, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai. Mihilescu, Liliana, Mihilescu, Nicolae (2006) Atletism n sistemul educaional, Editura Universitii din

  Piteti. Ra, G.,Ra (2006) Atletism- tehnic, metodic, regulament, Editura Alma Mater, Bacu. Referine suplimentare:

  Barbu, C., Stoica, M. (2000) Atletism metodica predrii exerciiilor de atletism n lecia de educaie fizic, Editura Printech, Bucureti.

  Gevat, G., (2000) Atletism n lecia de educaie fizic, Editura Leda / Muntenia, Constana. Popescu, Veronica (2004) Atletism tehnica i metodica probelor atletice, Editura Universitii

  Alexandru Ioan Cuza, Iai.

  8.2 Lucrri practice Metode de predare Observaii

  1.

  coala atletismului: coala mersului, coala alergrii.

  Jocuri i exerciii pentru nsuirea corect a deprinderii de a merge i de a alerga.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  2. coala atletismului: coala sriturii, coala aruncrii. Jocuri i exerciii pentru nsuirea corect a

  deprinderii de a sri i de a arunca.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  3.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de semifond-fond: nvarea startul nalt i a lansrii de la start.

  Metodica predrii sriturii n nlime cu pire: nvarea elanului i a desprinderii pe vertical.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  4.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de semifond-fond: consolidarea startul nalt i a lansrii de la start.

  Metodica predrii sriturii n nlime cu pire: consolidarea elanului i a desprinderii pe vertical.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  5.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de semifond-fond: nvarea pasului lansat de semifond i a sosirii.

  Metodica predrii sriturii n nlime cu pire: nvarea-consolidarea sriturii integrale.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

 • 6.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de semifond-fond: consolidarea pasului lansat de semifond i nvarea elementelor de tactic.

  Metodica predrii sriturii n nlime cu pire: sriturii integrale n condiii de ntrecere.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  7.

  Verificarea deprinderilor i cunotinelor acumulate: tehnica alergrilor de semifond (evaluarea tehnicii startului nalt i a lansrii de la start i a pasului lansat de semifond), tehnica sriturii n nlime cu pire.

  Evaluare practic.

  2 ore

  8.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de sprint: nvarea startului de jos i a lansrii de la start.

  Metodica predrii sriturii n lungime: nvarea elanului i a efecturii btii.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  9.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de sprint: consolidarea startul de jos i a lansrii de la start.

  Metodica predrii sriturii n lungime: consolidarea elanului i nvarea ritmului ultimilor 3 pai.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  10.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de sprint: consolidarea startul de jos i a lansrii de la start.

  Metodica predrii sriturii n lungime: consolidarea elanului i nvarea ritmului ultimilor 3 pai.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  11.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de sprint: nvarea alergrii cu accelerare n linie dreapta i n turnant.

  Metodica predrii sriturii n lungime: consolidarea elanului, btii i nvarea aciunilor din timpul zborului i a aterizrii.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  12.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de sprint: consolidarea alergrii cu accelerare i cu pas lansat de vitez n linie dreapta i n turnant.

  Metodica predrii sriturii n lungime: consolidarea sriturii n lungime integrale.

  Explicaie, demonstraie 2 ore

  13.

  Metodica predrii tehnicii alergrii de sprint: repetarea alergrilor d