01.politici 1 1 politici comerciale 2014

Author: vasilache-alina

Post on 01-Mar-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  1/21

  POLITICI COMERCIALEPOLITICI COMERCIALE

  CURS 1CURS 1

  13 oct. 201413 oct. 2014

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  2/21

  Ce este politica comercialCe este

  politica comercial(PC)?(PC)? component a politicii economicea unui stat ce

  vizeaz rela iile comerciale externe ale statului respectiv;

  atribut al suveranitiioricrui stat independent;

  ansamblul reglementriloradoptate de stat(juridice,administrative, fiscale, financiare, bancare, valutare) nscopul:

  promovrii / restrnerii sc!imburilor comercialeexterne,

  protejrii economiei na"ionale de concurena extern(anumite forme de concurenta externa)#

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  3/21

  Caracteristicile economiilor naionaleCaracteristicile economiilor n

  aionalemoderne vs. politica comercialmoderne vs.

  politica comercial

  pipiaainterninternni!catni!cat teritoriul naionalteritoriul naional

  "vernarea ni#orm"vernarea ni#orm legi i reglementri juridicelegi i reglementri juridice agageniienii econeconomici suntomici sunt

  egali n !aa legilor iegali n !aa legilor i sunt osunt o"ligai"ligai s le res#ectes le res#ecte$$

  strctrstrctr%%sectoare $i ramrisectoare $i ramrieconomiceeconomice de&nesc domenii s#eciali'ate de acti(itate economic$de&nesc domenii s#eciali'ate de acti(itate economic$

  tip detip demecanism economicmecanism economic este de&nit de com"inaia dintre mecanismele de #iaeste de&nit de com"inaia dintre mecanismele de #ia

  i inter(enia statului n economiei inter(enia statului n economie (i'ea'(i'ea' ccoordonaoordonarearea $i re"lementa$i re"lementareareaeconomieieconomiei

  #rintr)o com"inaie#rintr)o com"inaie s#eci&cs#eci&c dede instrmente $i politiciinstrmente $i politicieconomice$economice$

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  4/21

  RollRoll $i in%ena PC &n REI

  $i in%ena PC &n REI

  Re"lementrile' Instrmentele de PCRe"lementrile' Instrmentele de PC

  a recontrata recontrat perspectivele ttrorperspectivele ttrorramramrilorrilor indindstrialestriale

  spriinspriin&n&n devoltaredevoltareaaneinei economieconomiii *#rarea +,-RS/R agenilor economici naionali*#rarea +,-RS/R agenilor economici naionali

  recperrecperareaareadecalaelordecalaelorde de'(oltarede de'(oltare

  econmiceconmic

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  5/21

  O*iectivele Politicii comercialeO*iectivele Politicii comerciale #e termen /U,

  +evoltarea ec,ili*rat a economiei naionale

  n condiiile ni anmit nivel de e-pnere #a deconcrenae-tern stimlarea de'(oltrii economiei naionale la adpost

  de concurena e5tern

  #e termen SCUR- 6+ 78+U%

  Rede&nirea/ #er!ecionarea structuriie5#orturilor iim#orturilor

  m*ntirea orientrii "eo"ra!cea %-rilorcomerciale restrn"erea ' intensi&careacomerului cu anumite gru#e de

  #roduse m"untirea raportli de sc,im*

  #rin creterea #uterii de cum#rare a e5#orturilor

  *rmoni'areastrctriloreconomice prodctive Rede&nireaec,ili*relor din *alanacomercial $i

  *alana de pli

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  6/21

  /nc0iile Politicii comerciale/nc

  0iile Politicii comerciale

  promovareapromovarearelaiilor economice e5ternerelaiilor economice e5terne im#ulsionareaim#ulsionarea e-portrilore-portrilor..

  proteareaproteareaeconomiei naionale de concurenaeconomiei naionale de concurena

  strinstrin reglementarea 9i controlulreglementarea 9i controlul importrilorimportrilor

  reali'area unuireali'area unui ec,ili*rec,ili*rdinamic n "alanadinamic n "alanacomercialcomercial

  s#orirea re'er(elors#orirea re'er(elor valtarevaltareale statuluiale statului

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  7/21

  Instrmentele Politicii comercialeInstrmentele Politicii comerciale

  +nstrumente care (i'ea' im#orturile-ari!aree5. ta5e (amale :aratari!aree5. -;*< acci'e ,etari!aree5. restricii cantitati(e< masuri

  administrati(e

  +nstrumente care (i'ea' e5#orturile :romoionalee5. #artici#area la t=rguri 9i

  e5#o'iii internaionale 8e stimularee5. su"(enii de e5#orteierea de ACOR+9RIe5.*--< 7C

  statele au !olosit instrumentele de :.C. #rin care au :5C8LCATanumite #re(ederi ale

  unor acorduri.

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  9/21

  Indicatori

  Valoarea n preuri curente (mld.USD)

  2000 2001 200 200! 2012

  "#porturile $ilialelore#terne ale %&'urilor

  n mld.USD .*2 2.+00 *.* +.++, .,-

  ritmul anualde

  cretere(/)

  11, 1+ 1*,

  "#portul mondial deunuri i servicii

  n mld.USD .0+ .,0 1.21 1-.--0 22.,2

  ritmul anualdecretere(/)

  11, 1+ 1*,

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  10/21

  Tipri de politicTipri de politiciicomercialcomercialee

  1.1. /i"er/i"erulul sc>im"sc>im"

  2.2. :rotecionism:rotecionism moderat i com#ati"il conduitei comercialemoderat i com#ati"il conduitei comerciale

  multmultiilateralelaterale derogatoriuderogatoriu

  agresi(agresi(

  $#$# %olitica &%olitica &trategictrategic

  4.4. *utar>i*utar>iaa

  '#'# %olitica%olitica 8iscriminatorie8iscriminatorie

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  11/21

  ##:olitica de li"er sc>im":olitica de li"er sc>im"

  %resupune desf urarea unor rela ii %resupune desf urarea unor rela ii comerciale externecomerciale externen condi iin condi ii liberelibere, fr nici un fel de interven ie,, fr nici un fel de interven ie,

  doar pe principiilledoar pe principiille specializriispecializriiinterna ionale ninterna ionale n

  func ie de avantajele competitivefunc ie de avantajele competitive

  Re#re'int maiRe#re'int mai multmultunun de'ideratde'ideratdec=t odec=t o

  stare de !a#tstare de !a#t

  * !ost #romo(at* !ost #romo(atde rile ce au cunoscutde rile ce au cunoscut#rocesul de industriali'are#rocesul de industriali'are n prima etapn prima etap??

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  12/21

  Politica de li*er sc,im* (;)Politica de li*er sc,im* (;)

  *de#ii li"erului sc>im" sunt% realiti

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  13/21

  /aisse')!aire 1/aisse')!aire 1

  [email protected] to [email protected] to do< n engle'< n engle'

  ste o teorie economicste o teorie economic li"eralli"eralcare susine necesitateacare susine necesitateaneinter(enieineinter(enieistatului sau a altor instane de control nstatului sau a altor instane de control neconomieeconomie< #resu#un=nd c< #resu#un=nd c !orele AnaturaleB ale #ieii!orele AnaturaleB ale #ieii

  li"ere (or aciona ntotdeauna ntr)un sensli"ere (or aciona ntotdeauna ntr)un sensn ultim anali'n ultim anali'#o'iti( #entru societate#o'iti( #entru societate..

  Unul din #rinci#iile directoare aleUnul din #rinci#iile directoare ale ca#italismuluica#italismului..

  Susine c un sistem economic tre"uie s &e li"er dinSusine c un sistem economic tre"uie s &e li"er din

  #artea gu(ernului sau cu inter(enie moderat< i s &e#artea gu(ernului sau cu inter(enie moderat< i s &econds doar de #orele pieei.conds doar de #orele pieei.

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  14/21

  Limite ale teoriei li*erli sc,im*Limite ale teoriei li*erli sc,im*

  Comerul li"er #romite ceea ce nu #oateComerul li"er #romite ceea ce nu #oategenera$genera$

  -eoria comerului li"er se "a'ea' #e-eoria comerului li"er se "a'ea' #ea"stracti'ri< nu #e e(idene em#irice$a"stracti'ri< nu #e e(idene em#irice$

  :re(alea' argumentele #e termen scurt:re(alea' argumentele #e termen scurtn detrimentul celor #e termen lung$n detrimentul celor #e termen lung$ Cuanti&care a e!ectelor #romise ) tentati(aCuanti&care a e!ectelor #romise ) tentati(a

  euateuat

  Com#araii !olosite sunt comeCom#araii !olosite sunt comennta"ileta"ilec>iar iraionale economicc>iar iraionale economic +an letc>er+an letc>erVice-President for Government Relations ofVice-President for Government Relations of

  the American Engineering Associationthe American Engineering Association

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  15/21

  2.2.:rotectionismul:rotectionismul

  re#re'int ansam"lul de msuri ado#tate de ctrere#re'int ansam"lul de msuri ado#tate de ctrestat care i #ro#unstat care i #ro#un limitarea< inter'icerea< controlullimitarea< inter'icerea< controlulsau inDuenareasau inDuenareaDu5urilor comerciale internaionale.Du5urilor comerciale internaionale.

  este re'ultatul unei ca#aciti deeste re'ultatul unei ca#aciti de constr=ngereconstr=ngere#u"lic#u"lic

  care inter!erea' cu #rocesul de sc>im" !ondat #e li"ertatea decare inter!erea' cu #rocesul de sc>im" !ondat #e li"ertatea deo#iune a celor direct im#licai n tran'acie.o#iune a celor direct im#licai n tran'acie.

  #romo(ea'#romo(ea' discriminareadiscriminarean ce #ri(ete sc>im"urilen ce #ri(ete sc>im"urilereali'ate ntre re'idenii unei ri i tran'aciilereali'ate ntre re'idenii unei ri i tran'aciilereali'ate de acetia cu re'idenii unei alte ri.reali'ate de acetia cu re'idenii unei alte ri.

  #oate & ec>i(alent cu un Anaionalism reglementar.#oate & ec>i(alent cu un Anaionalism reglementar.Pascal Salin - Libre-change et protectionnisme! Presses "niversitaires dePascal Salin - Libre-change et protectionnisme! Presses "niversitaires de

  #rance! Paris! $%%$rance! Paris! $%%$&

  este considerat ca un #ret #latit #entru atingereaeste considerat ca un #ret #latit #entru atingereao"iecti(elor #oliticeo"iecti(elor #olitice&&

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  16/21

  ####:rotecionism:rotecionism moderat i com#ati"ilmoderat i com#ati"ilconduiteiconduiteicomerciale multilateralecomerciale multilaterale

  UrmreteUrmrete restricionarearestricionareaaccesuluiaccesului#roduselor strine #e #iaa intern#roduselor strine #e #iaa intern la unla unni(el re'ona"ilni(el re'ona"il

  olosete msuri tari!are i netari!areolosete msuri tari!are i netari!are lalani(eluri ce nu induc distorsiuni majoreni(eluri ce nu induc distorsiuni majorenncadrul economieicadrul economiei

  U'ea' de inU'ea' de insstrumente com#ati"iletrumente com#ati"ile

  conduitei multilaterale 7Cconduitei multilaterale 7C

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  17/21

  :rotejarea economiei #rin msuri de:rotejarea economiei #rin msuri de:.C.:.C.

  Re#re'int doarRe#re'int doar una dintre alternati(euna dintre alternati(e

  oloseteolosete intrumente s#eci&ceintrumente s#eci&cetari!are

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  18/21

  *rgumente care susin o#ortunitatea !olosirii*rgumente care susin o#ortunitatea !olosiriiinstrumentelor de #olitic comercialinstrumentelor de #olitic comercial()()

  Ar"mente MICRO $i ME

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  19/21

  *rgumente care susin o#ortunitatea !olosirii*rgumente care susin o#ortunitatea !olosiriiinstrumentelor de #olitic comercialinstrumentelor de#olitic comercial()()

  *lte arumente*lte arumente :rotejarea unui:rotejarea unui sector traditionalsector traditionalE mod deE mod de

  (ia tradiional(ia tradiional gali'areagali'area costurilorcosturilorinterne cu cele aleinterne cu cele ale

  concurenilor e5terniconcurenilor e5terni CretreaCretreancasrilor "ugetarencasrilor "ugetare *locarea o#tim a resurselor i*locarea o#tim a resurselor i redistri"uirearedistri"uirea

  (eniturilor(eniturilor

  *sigurarea*sigurarea ec>ec>iili"ruluili"ruluidinamic aldinamic al "alanei"alaneicomercialecomerciale 7suri de rs#uns !a de #racticile7suri de rs#uns !a de #racticile neloialeneloiale *rgumentul*rgumentul ra#ortului de sc>im"ra#ortului de sc>im"

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  20/21

  ++onclu'iionclu'ii

  +nter(enia statului n comerul internaional limitarea i controlul accesului#e #iaa intern a

  &rmelor strine n sco#ul #rotejrii economieinaionale$

  s#rijinul gu(ernamental acordat com#aniilor#entru#enetrarea #ieelor e5terne i cretereacom#etiti(itii lor n cadrul acestora.

  toatetoate costurile #rotecionismuluicosturile #rotecionismuluisuntsuntsu#ortate direct Eindirect de ctresu#ortate direct Eindirect de ctre consumatoriconsumatori$$

  interesele #roductorilor se "ucur de maiinteresele #roductorilor se "ucur de maimare rece#ti(itate dec=t cele alemare rece#ti(itate dec=t cele aleconsumatorilor.consumatorilor.

 • 7/25/2019 01.Politici 1 1 Politici Comerciale 2014

  21/21

  -#-#:olitici *utar>ice:olitici *utar>ice

  .. o stare deo stare de i'olare economic n ra#ort cui'olare economic n ra#ort cue5teriorule5teriorul