091205073 hasan arikan

Download 091205073 HASAN ARIKAN

Post on 08-Feb-2016

88 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ VE 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUNUN, ARAZİ TOPLULAŞTIRMA, MERA VE HAZİNE ARAZİLERİNİN KULLANIMI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

TOPRAK KORUMA VE ARAZ KULLANIMI KANUNU, ARAZ TOPLULATIRMA TZ VE 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZ DZENLEMESNE DAR TARIM REFORMU KANUNUNUN, ARAZ TOPLULATIRMA, MERA VE HAZNE ARAZLERNN KULLANIMI YNNDEN NCELENMES

TOPRAK KORUMA VE ARAZ KULLANIMI KANUNU, ARAZ TOPLULATIRMA TZ VE 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZ DZENLEMESNE DAR TARIM REFORMU KANUNUNUN, ARAZ TOPLULATIRMA, MERA VE HAZNE ARAZLERNN KULLANIMI YNNDEN NCELENMESMilli ekonominin temeli ziraattir. Bunun iindir ki, ziraatte kalknmaya byk nem vermekteyiz. Kylere kadar yaylacak programl ve pratik almalar, bu maksada erimeyi kolaylatracaktr. Fakat, bu hayat ii, isabetle amacna ulatrabilmek iin, ilk nce cidd ettlere dayal bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun iin de, her kylnn ve btn vatandalarn kolayca kavryabilecei ve severek tatbik edebilecei bir ziraat rejimi kurmak lzmdr. Bu siyaset ve rejimde, nemle yer alabilecek noktalar balca unlar olabilir: Bir defa, memlekette topraksz ifti braklmamaldr. Bundan daha nemli olan ise, bir ifti ailesini geindirebilen topran, hibir sebep ve suretle, blnmez bir mahiyet almas. Byk ifti ve iftlik sahiplerinin iletebilecekleri arazi genilii, arazinin bulunduu memleket blgelerinin nfus kesafetine ve toprak verim derecesine gre snrlandrmak lzmdr. 1 Kasm 1937 M. Kemal ATATRK Cumhuriyetin ilk yllarna kadar tarm topraklarnn ok byk bir blm zerinde zel kiilere mlkiyet hakk tannmamken, 1926 ylnda karlan Trk Medeni Kanunu, topraklarn zel mlkiyet konusu olabileceini kabul etmitir. Ancak topraklarn vatandalar arasndaki dalmndan doan sorunlar Cumhuriyetin ilk yllarndan beri devlet yneticilerinin ilgisini ekmitir. Atatrk 1929 ylnda TBMMni aarken yapt bir konumada iftiye arazi vermek de hkmetin takip etmesi lazm gelen bir keyfiyettir. alan Trk kylsne ileyebilecei kadar toprak temin etmek, memleketin istihsalatn (retimini) zenginletirecek balca arelerdendir demitir. Yine Atatrk, her ifti ailesinin geinecei ve alaca topraa malik olmas behemehal lazmdr. Vatann salam temeli ve imar bu esastadr demitir. Atatrk 1937 meclis al konumasnda ise, Memlekette topraksz ifti braklmamaldr. Bundan daha nemli olan ise, bir ifti ailesini geindirebilen topran hibir sebep ve suretle blnmez bir mahiyet almas, byk ifti ve iftlik sahiplerinin iletebilecekleri arazi geniliini, arazinin bulunduu memleket blgelerinin nfus kesafetine ve toprak verim derecesine gre snrlamak lazmdr grn ileri srerek, Trkiyede ilk toprak reformu ilkelerinin temelini atmtr.Trkiyede geni kapsaml bir toprak reformundan sz edilmeye 27 Mays 1960 devriminden sonra balanmtr. 1961 ylnda kabul edilen Anayasann, 37. maddesi, toprak reformu deyimini kullanmadan Devlet, topran verimli olarak iletilmesini gerekletirmek ve topraksz olan veya yeter topraa sahip bulunmayan iftiye toprak salamak amacyla gereken tedbirleri alr. Kanun bu amalarla deiik tarm blgelerine ve eitlerine gre topran geniliini gsterebilir hkmn getirmitir. 1963 ylnda Planl Kalknma dnemine giren Trkiyede Devlet Planlama Tekilat kurulmu, hazrlanan 5 yllk kalknma planlarnda toprak mlkiyet dalmnn iyiletirilmesi, arazi toplulatrmas yaplmas, arazi kullanma sistemlerinin dzenlenmesi gibi hususlara yer verilmise de 1973 ylna kadar toprak reformu tartma ortamnda kalmtr. Ancak 1973 ylnda 1757 sayl Toprak ve Tarm Reformu Yasas kabul edilerek ilk uygulamalara anlurfa ilinde balanmtr. Olduka kapsaml olarak hazrlanan TTRY toprak ve tarm reformunu toprak mlkiyet dalmnn, tasarruf (kullanm) ve iletme eklinin ve iletmelerle ilgili yapnn, verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dzenlenmesi eklinde tanmlamtr. TTRY genelde temel esas gerekletirmeye ynelmitir.Bu amalar srasyla unlardr:

1-Ekonomik ama: Topran verimli bir ekilde iletilmesini salayacak tarmsal retimi srekli olarak arttrmak, artan retimin deerlendirilmesini salamak ve kalknma iin zorunlu olan sanayinin gelitirilmesine ortam hazrlamak,

2- Sosyal ama: Tarm kesiminde toprak ve gelir dalmndaki dengesizlii gidermek, istihdam imkan yaratmak ve mlk gvenliini salamak,

3-Siyasal ama: alanlara Anayasann ngrd haklar zgrce kullanma imkan salamaktr.

TTRY 1973 ylnda anlurfa ilinde uygulamaya konulmu ancak Anayasa Mahkemesinin 10 Mays 1977 tarih ve 15933 sayl Resmi Gazetede yaynlanan kararyla ekil ynnden iptal edilmi ve yeni bir tasarnn hazrlanp parlamentodan gemesi iin tannm olan bir yllk sre ierisinde yeni bir yasa karlmad iin 10 Mays 1978 tarihinde yrrlkten kalkmtr. Tarm Reformu Kanunu

1982 ylnda kabul edilen yeni Anayasada, mlkiyet hakk (Madde 35), toprak mlkiyeti (Madde 44), tarm ve hayvancln korunmas (Madde 45) ve kamulatrma (Madde 46) gibi tarmn temel konularnda neler yaplabilecei ak bir ekilde belirlenmitir. Anayasann yukarda belirtilen maddelerine dayanarak 22.11.1984 tarihinde karlan 3083 sayl yasa, Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlemesine Dair Tarm Reformu Kanunu adyla yrrle girmitir. Bu yasayla; Gneydou Anadolu Blgesinde (anlurfada) Toprak ve Tarm Reformu Yasasnn iptal edilmesiyle yarm kalan ilemlerin srdrlmesi amalanmtr. Gerek 4753, gerek 1757 sayl yasalar ilk kabul edildikleri hali ile olduka kapsaml kamulatrmalar yaplmasn ngren ve mlkiyet hakknn kk iftiler ile tarm iileri lehine dzenlendii toprak reformuna odaklanm yasalardr. 3083 sayl yasa ise Toprak Reformu kavram ile birlikte, tarmn bnyesindeki temel aksaklklar gidermeye ynelik tedbirleri ihtiva eden, teknolojik gelime ve iktisadi verimlilii dikkate alan, ifti gelirlerinin ykseltilmesini amalayan Tarm Reformu kavramn da kapsamaktadr. Tarm Reformu Genel Mdrl, 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlenmesine Dair Tarm Reformu Kanunu uyarnca, Bakanlar Kurulu Karar ile uygulama alan ilan edilen yerlerde, 3083 sayl Kanunun ama bal altndaki 1. maddede belirtilen hkmler erevesinde faaliyetlerini srdrmektedir. Bu hkmleri iki temel blmde deerlendirmek mmkndr. Birinci blmde kamulatrma, arazi datm, arazi toplulatrmas, arazi kiralamas gibi mlkiyetle ilgili dzenlemeler, ikinci blmde ise topran verimli ekilde iletilmesi, iletilmesinin korunmas, tarmsal retimin artrlmas, tarmda istihdam imkanlarnn gelitirilmesi, iftilerin desteklenmesi ve eitilmesi, yerleim yerlerinin dzenlenmesi gibi iktisadi verimlilik ilkeleri yer almaktadr. 5403 Sayl Kanun 3.7.2005 tarihinde dzenlenen 5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu ile Tarm ve Kyileri Bakanlna arazi toplulatrma yapma ve yaptrma yetkisi verilmitir. 09.02.2007 tarih ve 26429 sayl Resmi Gazetede 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanununun 17. maddesinde deiiklik ieren 5578 sayl kanun yaymlanarak, Arazi toplulatrmas (AT) ve Tarla ii gelitirme hizmetlerinde (TGH) DS Genel Mdrlnn kendi sulama alanlarnda arazi toplulatrmas yapmasna olanak salanmtr. 3083 sayl Kanun ile Tarm Reformu Genel Mdrl, 5286 sayl Kanun ile l zel dareleri, (5286 sayl Yasa ile 3202 deki grev ve yetkiler stanbul ve Kocaeli illerinde Bykehir Belediyelerine dier vilayetlerde ise il zel darelerine braklmtr.) 5403 sayl Kanun ile Tarm ve Kyileri Bakanl, 5578 sayl Kanun ile ilgili Kamu Kurum ve Kurulular zel Arazi Toplulatrmas yapabilmektedir. Trkiyede Arazi Toplulatrlmasnn Tzel Yaps

Arazi toplulatrmasnn tzel yapsn, bata 1982 Anayasas ile 4721 Sayl Yurttalar Yasas olmak zere, 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlemesine Dair Tarm Reformu yasas, 5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm yasas ve ilgili dier yasa ve ynetmelikler oluturmaktadr. Anayasann 44. Maddesine gre; Devlet, topran verimli olarak iletilmesini korumak ve gelitirmek, erozyonla kaybedilmesini nlemek ve topraksz olan veya yeter derecede topra bulunmayan iftilikle uraanlara toprak salamak amacyla gerekli tedbirleri alr. Deiik tarm blgeleri ve eitlerine gre topran geniliini tespit edebilir. 22.11.2001 tarih ve 4721 Sayl Trk Medeni Kanunun 755. maddesine gre; Su yollarn dzeltme, sulama, bataklk yerlerini kurutma, yol ama, orman yetitirme, arazileri toplulatrma gibi iyiletirme ileri, ancak ilgili maliklerin ortak giriimleriyle yaplabilecekse, arazinin yarsndan fazlasna sahip bulunmak kouluyla maliklerin te ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Dier malikler de bu karara uymak zorundadr. Alnan karar, tapu ktnn beyanlar stununda gsterilir.

ARAZ TOPLULATIRMA KANUNUNUN NCELENMESAmaMadde 1 - Bu kanunun amac, Bakanlar Kurulu Karar ile ilan edilen proje alanlarnda, tarm arazilerinin verimli ekilde iletilmesini, istihdam imkanlarnn yaratlmasn, toprak muhafaza ve slah, sulama ve ulam ile ilgili nlemlerin alnmasn gletirecek ve ekonomik retime imkan vermeyecek ekilde paralanmasn nleyecek tedbirlerin alnmasn ve halen bu durumda bulunan tarm arazilerinin toplulatrlmasn, gerektiinde ve imkanlar lsnde geniletilmesini ve yeteneine uygun bir ekilde kullanlmasn, doann ve evrenin korunmasn,krsal yerleim yerlerinin dzenlenmesini ve yeni yerleim yerlerinin veya merkez nitelerinin oluturulmasn salamaktr.KapsamMadde 2 - Bu Kanun 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlenmesine Dair Tarm Reformu Kanununun uygulama alan veya blgesi dnda Genel Mdrlke teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca ilan edilen proje alanlarnda gerek ve tzel kiilere ve kamuya ait tarm arazileri paralarnn tek bir para veya az sayda paralar halinde birletirilmesini ve yeniden dzenlenmesini, gerektiinde geniletilmesini, birim alandan azami ekonomik verim alnmasn, topraklarn verimli bir ekilde iletilmesi ve iletilmesinin korunmasn, serbest piyasa artlarna uygun ucuz ve kaliteli retimin arttrlmasna imkan salayan tedbirlerin alnmasn,topraklarn ekonomik bir ekilde ilenmesini salamak iin yol,sulama ve drenaj ebekelerinin kurulmasn,arazi tesviyesi,erozyon nleyici tesisler ve yan dere yata slahnn yaplmasn,arazi kullanm kabiliyet snflarna gre bitkisel retim,ayr mer'a ile iskan ve sanayi alanlarnn belirlenmesini,doann ve evrenin korunmas ve iyiletirilmesini iskan sahalar ve sosyal,kltrel,kamu tesisleri ile proje sahalarndaki or