algemene begrippen literatuur lectuur · algemene begrippen literatuur lectuur.....3

of 21 /21
ALGEMENE BEGRIPPEN LITERATUUR LECTUUR........................................................................................................................................ 3 LITERATUUR................................................................................................................................... 3 PRIMAIRE EN SECUNDAIRE LITERATUUR .................................................................................. 3 TRIVIAALLITERATUUR................................................................................................................... 4 PULP................................................................................................................................................ 4 FICTIE, NON-FICTIE EN FACTIE .................................................................................................... 5 PROZA............................................................................................................................................. 5 POËZIE............................................................................................................................................ 6 EPIEK, LYRIEK EN DRAMATIEK .................................................................................................... 6 Literatuur: algemene begrippen / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

Author: others

Post on 22-Feb-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ALGEMENE BEGRIPPEN LITERATUUR

  LECTUUR........................................................................................................................................3LITERATUUR...................................................................................................................................3PRIMAIRE EN SECUNDAIRE LITERATUUR..................................................................................3TRIVIAALLITERATUUR...................................................................................................................4PULP................................................................................................................................................4FICTIE, NON-FICTIE EN FACTIE....................................................................................................5PROZA.............................................................................................................................................5POËZIE............................................................................................................................................6EPIEK, LYRIEK EN DRAMATIEK....................................................................................................6

  Literatuur: algemene begrippen / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • GENREKENMERKEN EPIEK

  1. PARABEL.....................................................................................................................................32. FABEL..........................................................................................................................................43. SAGE...........................................................................................................................................54. STADSSAGE...............................................................................................................................75. MYTHE.........................................................................................................................................76. LEGENDE....................................................................................................................................87. SPROOKJE................................................................................................................................108. EPOS.........................................................................................................................................119. ROMAN......................................................................................................................................12

  9.1. INLEIDING..........................................................................................................................129.2. KENMERKEN.....................................................................................................................139.3. SOORTEN..........................................................................................................................13

  10. NOVELLE.................................................................................................................................1911. KORTVERHAAL.......................................................................................................................1912. AFORISME...............................................................................................................................2013. ANEKDOTE..............................................................................................................................2014. CURSIEFJE.............................................................................................................................2015. COLUMN..................................................................................................................................2216. ESSAY.....................................................................................................................................2317. STRIP.......................................................................................................................................2418. KINDER- EN JEUGDLITERATUUR.........................................................................................25

  Genrekenmerken epiek / p.1 van 25 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • VERHAALELEMENTEN

  1. GESCHIEDENIS EN VERHAAL...................................................................................................32. THEMA.........................................................................................................................................4

  2.1. HET EIGENLIJKE THEMA....................................................................................................42.2. MOTIEF................................................................................................................................42.3. MOTTO EN OPDRACHT......................................................................................................52.4. DE TITEL..............................................................................................................................52.5. IDEE.....................................................................................................................................62.6. SYMBOOL............................................................................................................................6

  3. TIJD..............................................................................................................................................63.1. VOLGORDE.........................................................................................................................63.2. CONTINUÏTEIT.....................................................................................................................73.3. TEMPO.................................................................................................................................83.4. HISTORISCHE PERIODE....................................................................................................8

  4. RUIMTE.......................................................................................................................................85. PERSONAGES............................................................................................................................96. VERTELPERSPECTIEF - VERTELSTANDPUNT......................................................................117. SPANNING.................................................................................................................................12

  Verhaalelementen / p.1 van 13 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • LITERAIRE BEGRIPPEN POËZIE

  1. VERZEN EN STROFEN...................................................................................................32. RIJM................................................................................................................................. 3

  2.1. HET AANTAL RIJMENDE LETTERGREPEN...........................................................32.2. DE AARD OF VORM VAN DE RIJMENDE WOORDEN OF WOORDDELEN..........42.3. DE PLAATS VAN DE RIJMENDE WOORDEN OF WOORDDELEN........................52.4. HET RIJMSCHEMA..................................................................................................6

  3. RITME EN METRUM........................................................................................................84. KLANKSYMBOLIEK....................................................................................................... 115. STIJLFIGUREN.............................................................................................................. 126. BEELDSPRAAK............................................................................................................. 237. ANDERE BEGRIPPEN...................................................................................................28

  Literaire begrippen poëzie / p.1 van 29 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • SOORTEN GEDICHTEN

  1. ACROSTICHON...........................................................................................................................32. BALLADE.....................................................................................................................................33. CHANSON DE GESTE................................................................................................................54. DIERENDICHT.............................................................................................................................55. ELEGIE........................................................................................................................................56. EPIGRAM.....................................................................................................................................67. EPITAAF......................................................................................................................................68. HAIKU..........................................................................................................................................79. HELDENDICHT OF EPOS...........................................................................................................710. HYMNE......................................................................................................................................711. LIMERICK..................................................................................................................................912. MINNELIED................................................................................................................................913. ODE.........................................................................................................................................1114. PALINDROOM.........................................................................................................................1115. PARLANDOPOËZIE.................................................................................................................1116. PASTORAAL GEDICHT...........................................................................................................1217. REFEREIN...............................................................................................................................1318. RONDEAU, RONDEEL............................................................................................................1519. SONNET..................................................................................................................................1620. VISUELE POËZIE....................................................................................................................17

  Soorten gedichten / p.1 van 19 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • THEATER

  1. ONTSTAAN EN ONTWIKKELING................................................................................................31.1. GRIEKENLAND....................................................................................................................31.2. MIDDELEEUWEN.................................................................................................................31.3. 16DE EN 17DE EEUW.........................................................................................................31.4. 18DE EN 19DE EEUW.........................................................................................................51.5. 20STE EEUW.......................................................................................................................5

  2. ENKELE BELANGRIJKE SOORTEN TONEEL............................................................................62.1. MYSTERIESPEL..................................................................................................................62.2. MORALITEIT........................................................................................................................72.3. MIRAKELSPEL.....................................................................................................................72.4. ABELE SPELEN...................................................................................................................72.5. KLUCHT...............................................................................................................................72.6. TRAGEDIE (TREURSPEL)...................................................................................................72.7. KOMEDIE (BLIJSPEL)..........................................................................................................82.8. TRAGIKOMEDIE..................................................................................................................92.9. ABSURD THEATER.............................................................................................................92.10. EENAKTER........................................................................................................................92.11. ARISTOTELISCH EN NIET-ARISTOTELISCH DRAMA...................................................102.12. TELEVISIEDRAMA...........................................................................................................102.13. SOAP................................................................................................................................10

  3. BEGRIPPEN..............................................................................................................................113.1. TONEELSTUK....................................................................................................................113.2. OPVOERING......................................................................................................................13

  4. ANALYSE...................................................................................................................................15

  Theater / p.1 van 17 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • HUMOR

  1. INLEIDING...................................................................................................................................32. PLATVLOERSE HUMOR.............................................................................................................33. SLAPSTICK..................................................................................................................................34. IRONIE.........................................................................................................................................35. SARCASME.................................................................................................................................56. CYNISME.....................................................................................................................................6

  Humor / p.1 van 7 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS

  1. DE MIDDELEEUWEN..................................................................................................................31.1. INLEIDING............................................................................................................................31.2. ALGEMENE KENMERKEN VAN DE MIDDELEEUWEN......................................................41.3. EERSTE PERIODE: ± 1170 - ± 1300...................................................................................41.4. TWEEDE PERIODE: ± 1300 - ± 1430..................................................................................71.5. DERDE PERIODE: ± 1430 - ± 1550.....................................................................................7

  2. RENAISSANCE EN BAROK......................................................................................................112.1. RENAISSANCE..................................................................................................................112.2. BAROK...............................................................................................................................122.3. GODSDIENSTOORLOGEN................................................................................................132.4. GOUDEN EEUW................................................................................................................14

  3. CLASSICISME EN VERLICHTING............................................................................................153.1. BEGRIPPEN.......................................................................................................................153.2. LITERATUUR IN DE 18DE EEUW.....................................................................................16

  4. ROMANTIEK..............................................................................................................................184.1. ALGEMENE KENMERKEN VAN DE ROMANTIEK............................................................194.2. BEGINPERIODE EN VROEGE ONTWIKKELING..............................................................194.3. VOLLE ROMANTIEK..........................................................................................................204.4. UITDOVENDE ROMANTIEK..............................................................................................20

  5. REALISME.................................................................................................................................216. STROMINGEN VAN ROND DE EEUWWISSELING..................................................................22

  6.1. IMPRESSIONISME.............................................................................................................226.2. NATURALISME..................................................................................................................266.3. SYMBOLISME....................................................................................................................286.4. NEOROMANTIEK (1).........................................................................................................296.5. NEOCLASSICISME............................................................................................................29

  7. MODERNISME EN AVANT-GARDE..........................................................................................307.1. EXPRESSIONISME............................................................................................................317.2. VITALISME.........................................................................................................................327.3. NIEUWE ZAKELIJKHEID....................................................................................................337.4. DADAÏSME.........................................................................................................................347.5. FUTURISME.......................................................................................................................347.6. SURREALISME..................................................................................................................35

  8. NA DE TWEEDE WERELDOORLOG........................................................................................368.1. EXISTENTIALISME............................................................................................................368.2. VIJFTIGERS.......................................................................................................................378.3. MAGISCH REALISME........................................................................................................388.4. NEOREALISME..................................................................................................................408.5. NEOROMANTIEK (2).........................................................................................................428.6. POSTMODERNISME.........................................................................................................428.7. GENERATIE NIX................................................................................................................44

  Literatuurgeschiedenis / p.1 van 44 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • OEFENINGEN VERHAALANALYSE

  1. DE BINOCLE – LOUIS COUPERUS.........................................................................................32. DRIE JODEN – AART VAN DER LEEUW.................................................................................83. DE DOOD VAN JELGERSMA - JACQUES VAN HATTUM.....................................................104. HET SCHERM – MARGA MINCO...........................................................................................135. BEKENTENIS – BELCAMPO..................................................................................................176. EEN LANDINGSPOGING OP NEW FOUNDLAND – W.F.HERMANS....................................227. GESPONNEN SUIKER – JAN WOLKERS..............................................................................278. DE MATROOS ZONDER LIPPEN – CEES NOOTEBOOM.....................................................329. DE VERLIEFDE GEVANGENE – CEES NOOTEBOOM.........................................................3710. POZUELO DE ALARCON – CEES NOOTEBOOM...............................................................4211. OPLOSSINGEN.....................................................................................................................45

  Oefeningen verhaalanalyse / p.1 van 55 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • OEFENINGEN: VERS, STROFE, RIJM EN METRUM

  1. GEEF DE SPECIFIEKE NAAM VAN DE STROFEN....................................................................32. BENOEM HET RIJM....................................................................................................................43. BENOEM HET RIJM....................................................................................................................54. BENOEM HET RIJM....................................................................................................................65. NOTEER HET RIJMSCHEMA EN ZEG DAN OM WELK TYPE RIJM HET GAAT.......................66. BENOEM HET METRUM.............................................................................................................77. OPLOSSINGEN...........................................................................................................................8

  Oefeningen: vers, strofe, rijm en metrum / p.1 van 9 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • OEFENINGEN: STIJLFIGUREN EN BEELDSPRAAK

  1. BENOEM DE STIJLFIGUUR........................................................................................................32. BENOEM DE STIJLFIGUUR........................................................................................................33. BENOEM DE STIJLFIGUUR OF STIJLFOUT..............................................................................34. BENOEM DE STIJLFIGUUR........................................................................................................45. BENOEM DE STIJLFIGUUR........................................................................................................46. BENOEM DE BEELDSPRAAK.....................................................................................................77. BENOEM DE BEELDSPRAAK.....................................................................................................78. BENOEM DE BEELDSPRAAK.....................................................................................................89. OPLOSSINGEN...........................................................................................................................9

  Oefeningen stijlfiguren en beeldspraak / p.1 van 10 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • OEFENINGEN GEDICHTEN ANALYSEREN

  Jacqueline van der Waals: ‘Sinds ik het weet’................................................................................3M. Vasalis, Parken en Woestijnen (fragment 1).............................................................................3M. Vasalis, Parken en Woestijnen (fragment 2).............................................................................4Simon Vestdijk...............................................................................................................................4H. Marsman...................................................................................................................................4Jacques Perk.................................................................................................................................4H. Marsman...................................................................................................................................5Eva Gerlach, Verdeeld...................................................................................................................5J.C. Bloem, Oude steden...............................................................................................................6Bert Voeten, De vogels..................................................................................................................6Willem Elsschot, Openbaring.........................................................................................................6M. Nijhoff, De vogels......................................................................................................................7OPLOSSINGEN.............................................................................................................................8

  Oefeningen gedichten analyseren / p.1 van 8 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • OEFENINGEN GEDICHTEN ANALYSEREN: REEKS 2

  DE GEVANGENE – HANS ANDREUS.............................................................................................3IK AT JOUW BROOD – HANS ANDREUS.......................................................................................4BLOEMEN LEVEN LICHT-ZINNIG IN HUN BLADEN – HANS ANDREUS......................................5HYMNE AAN EEN VELDLEEUWERIK – H. H. TER BALKT............................................................6GEDULD, WILG – H. H. TER BALKT...............................................................................................7DOOD VAN EEN HEER – R. A. BASART........................................................................................8OVERLEVENDE RUITER – HUUB BEURSKENS............................................................................9BEVRIJDING – J. C. BLOEM.........................................................................................................10DE DAPPERSTRAAT – J.C. BLOEM.............................................................................................11HET KERKHOF AAN HET MEER – J.C. BLOEM...........................................................................12ROEPING – ANNEKE BRASSINGA...............................................................................................13DE MOEDER – HUGO CLAUS......................................................................................................15DAVOS – ANTHONIE DONKER....................................................................................................17MOEDER – WILLEM ELSSCHOT..................................................................................................19ZONDER BEGEERTE, ZONDER HOOP – HANS FAVEREY........................................................20MIJN VADERTJE – MARNIX GIJSEN............................................................................................21DE STERVENDE PELGRIM – GEERTEN GOSSAERT.................................................................23OMA’S MEMO – LUUK GRUWEZ..................................................................................................25ALS SLAKJES – JUDITH HERZBERG...........................................................................................26DE CEDER – HAN G. HOEKSTRA................................................................................................27POGROM – ED HOORNIK.............................................................................................................28REQUIEM – ED HOORNIK............................................................................................................29MONT VENTOUX – JAN KAL........................................................................................................30OPLOSSINGEN.............................................................................................................................31

  Oefeningen gedichten analyseren: reeks 2 / p.1 van 38 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • NEDERLANDS EN ANDERE TALEN

  1. INDO-EUROPESE TALEN EN TAALFAMILIES...........................................................................32. DE ONTWIKKELING VAN HET NEDERLANDS..........................................................................5

  2.1. VOORGESCHIEDENIS........................................................................................................52.2. OUDNEDERLANDS.............................................................................................................72.3. MIDDELNEDERLANDS........................................................................................................72.4. NIEUWNEDERLANDS.......................................................................................................11

  3. HET NEDERLANDS IN DE WERELD........................................................................................143.1. FEITEN OVER HET NEDERLANDS...................................................................................143.2. WORDT HET NEDERLANDS BEDREIGD?.......................................................................15

  4. INVLOED VAN HET NEDERLANDS OP ANDERE TALEN........................................................184.1. DAAR SPREEKT MEN NEDERLANDS..............................................................................184.2. NEDERLANDS IN EUROPA...............................................................................................204.3. NEDERLANDS IN AZIË......................................................................................................214.4. NEDERLANDS IN NOORD-AMERIKA...............................................................................214.5. NEDERLANDS IN ZUID-AMERIKA....................................................................................224.6. NEDERLANDS IN AFRIKA.................................................................................................22

  Nederlands en andere talen / p.1 van 24 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • TAALVARIËTEITEN

  1. INLEIDING...................................................................................................................................32. GROEPSTALEN OF SOCIOLECTEN..........................................................................................4

  2.1. LEEFTIJD.............................................................................................................................52.2. BEROEP...............................................................................................................................62.3. GESLACHT..........................................................................................................................7

  2.3.1. Breinverschillen.............................................................................................................72.3.2. Taalgebruik.................................................................................................................112.3.3. Taalseksisme..............................................................................................................11

  2.4. MODE.................................................................................................................................122.5. SOCIALE KLASSE.............................................................................................................132.6. DENKWERELD...................................................................................................................132.7. ETNISCHE AFKOMST.......................................................................................................142.8. NOOD AAN GEHEIMHOUDING.........................................................................................14

  3. DIALECTEN...............................................................................................................................153.1. TAAL EN DIALECT.............................................................................................................153.2. WAT DIALECT WEL EN NIET IS........................................................................................163.3. DE NEDERLANDSE DIALECTEN......................................................................................183.4. STUDIE VAN DIALECTEN.................................................................................................19

  3.4.1. Dialectwoordenboeken................................................................................................193.4.2. Dialectkaarten.............................................................................................................19

  3.5. ONTWIKKELING EN TOEKOMST......................................................................................234. REGISTERS...............................................................................................................................245. HET STANDAARDNEDERLANDS.............................................................................................25

  5.1. HET STANDAARDNEDERLANDS IN BELGIË...................................................................265.2. DE TAAL ALS UI.................................................................................................................29

  6. TAALGEBRUIKERS...................................................................................................................31

  Taalvariëteiten / p.1 van 32 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • PRAGMATIEK

  1. COMMUNICATIE.........................................................................................................................31.1. WAT IS COMMUNICATIE?...................................................................................................31.2. HET COMMUNICATIEPROCES...........................................................................................31.3. HET COMMUNICATIEMODEL.............................................................................................51.4. SOORTEN COMMUNICATIE...............................................................................................6

  1.4.1. Intrapersoonlijke communicatie.....................................................................................61.4.2. Interpersoonlijke communicatie.....................................................................................61.4.3. Massacommunicatie......................................................................................................71.4.4. Eenzijdige communicatie...............................................................................................71.4.5. Meerzijdige communicatie.............................................................................................71.4.6. Verbale communicatie...................................................................................................71.4.7. Non-verbale communicatie............................................................................................8

  1.5. COMMUNICATIEPROBLEMEN EN -STOORNISSEN..........................................................91.5.1. Ruis.............................................................................................................................101.5.2. Communicatiestops.....................................................................................................11

  1.6. INHOUD EN BETREKKING................................................................................................121.7. OEFENINGEN....................................................................................................................14

  2. ARGUMENTATIELEER..............................................................................................................162.1. FEIT EN MENING...............................................................................................................162.2. ARGUMENTEN..................................................................................................................17

  2.2.1. Feitelijke en niet-feitelijke argumenten........................................................................172.2.2. Soorten argumenten....................................................................................................172.2.3. Verzwegen argumenten..............................................................................................18

  2.3. REDENERINGEN...............................................................................................................192.4. REDENEERVORMEN........................................................................................................20

  2.4.1. Inleiding.......................................................................................................................202.4.2. Inductie........................................................................................................................212.4.3. Deductie......................................................................................................................222.4.4. Syllogisme...................................................................................................................222.4.5. Dilemma......................................................................................................................23

  2.5. REDENEERFOUTEN.........................................................................................................232.6. OEFENINGEN....................................................................................................................28

  Pragmatiek / p.1 van 35 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • PSYCHOLINGUÏSTIEK - TAALVERWERVING

  1. WAT IS PSYCHOLINGUÏSTIEK?.................................................................................................32. HOE VERWERFT EEN KIND ZIJN MOEDERTAAL?...................................................................3

  2.1. DE PRELINGUALE FASE (0 tot 1 jaar)................................................................................42.1.1. Huilen............................................................................................................................42.1.2. Vocaliseren...................................................................................................................42.1.3. Brabbelen......................................................................................................................52.1.4. Sociaal aangepast brabbelen........................................................................................5

  2.2. DE VROEGLINGUALE PERIODE (1 jaar tot 2,5 jaar)..........................................................52.2.1. Eenwoordzinfase...........................................................................................................52.2.2. Tweewoordenzinfase....................................................................................................62.2.3. Drie- en meerwoordenzinfase.......................................................................................7

  2.3. DE DIFFERENTIATIEFASE (2,5 jaar tot 5 jaar)....................................................................72.3.1. Woordenschat...............................................................................................................72.3.2. Morfologie.....................................................................................................................9

  2.4. DE VOLTOOIINGSFASE (VIJF JAAR EN OUDER)...........................................................103. DE GROTE THEORIEËN...........................................................................................................12

  3.1. SKINNER............................................................................................................................123.2. CHOMSKY..........................................................................................................................123.3. DE MODERNE VISIE.........................................................................................................12

  4. TWEE- EN MEERTALIGHEID....................................................................................................134.1. SAMEN MET DE MOEDERTAAL.......................................................................................134.2. ALS ECHTE TWEEDE TAAL..............................................................................................14

  5. BEGRIPPEN..............................................................................................................................17

  Psycholinguïstiek - Taalverwerving / p.1 van 20 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • FONOLOGIE

  1. DE SPRAAKKETEN.....................................................................................................................32. KLANKEN....................................................................................................................................4

  2.1. INDELING VAN DE MEDEKLINKERS (CONSONANTEN)...................................................52.2. INDELING VAN DE KLINKERS (VOCALEN)........................................................................6

  3. SPREKEN....................................................................................................................................84. MORFEMEN................................................................................................................................95. FONEMEN...................................................................................................................................96. SCHRIJVEN...............................................................................................................................10

  Fonologie / p.1 van 11 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • MORFOLOGIE EN SEMANTIEK: OORSPRONG EN BETEKENIS VAN WOORDEN

  1. ETYMOLOGIE..............................................................................................................................32. DE SYSTEMATIEK VAN WOORDVORMING..............................................................................4

  2.1. KLANKNABOOTSING OF ONOMATOPEE..........................................................................42.2. BEELDSPRAAK...................................................................................................................52.3. LEENWOORDEN.................................................................................................................62.4. NEOLOGISMEN...................................................................................................................72.5. VOLKSETYMOLOGIE..........................................................................................................8

  3. WOORDBETEKENIS: DENOTATIE EN CONNOTATIE.............................................................104. WOORDBETEKENIS: POLYSEMIE...........................................................................................115. BETEKENISRELATIES: HYPONYMIE EN HYPERONYMIE......................................................136. BETEKENISWIJZIGING.............................................................................................................15

  6.1. WOORDEN HANDHAVEN ZICH TERWIJL DE DINGEN VERANDEREN..........................156.2. WOORDEN VERANDEREN VAN BETEKENIS..................................................................15

  7. STIJLFIGUREN..........................................................................................................................187.1. EUFEMISME......................................................................................................................187.2. DYSFEMISME....................................................................................................................197.3. PLEONASME.....................................................................................................................207.4. TAUTOLOGIE.....................................................................................................................207.5. HYPERBOOL.....................................................................................................................207.6. PARADOX..........................................................................................................................21

  8. BEELDSPRAAK.........................................................................................................................218.1. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK TAALGEBRUIK.................................................................218.2. VORMEN VAN BEELDSPRAAK.........................................................................................248.3. BEELDEND TAALGEBRUIK...............................................................................................25

  9. ONOMASTIEK...........................................................................................................................279.1. PERSOONSNAMEN OF ANTROPONIEMEN....................................................................279.2. PLAATSNAMEN OF TOPONIEMEN..................................................................................31

  10. TAALFOUTEN OP WOORDNIVEAU.......................................................................................3310.1. BARBARISMEN................................................................................................................3310.2. PURISMEN.......................................................................................................................3510.3. DIALECTISMEN...............................................................................................................3610.4. ARCHAÏSMEN..................................................................................................................3610.5. NEDERLANDS IN NEDERLAND EN VLAANDEREN.......................................................38

  Morfologie en semantiek: Oorsprong en betekenis van woorden / p.1 van 41 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • MORFOLOGIE: WOORDVORMING EN FLEXIE

  1. BASISBEGRIPPEN......................................................................................................................32. WOORDVORMING......................................................................................................................4

  2.1. SAMENSTELLING................................................................................................................42.1.1. Nominale samenstellingen............................................................................................62.1.2. Adjectivische samenstellingen.......................................................................................72.1.3. Verbale samenstellingen...............................................................................................8

  2.2. AFLEIDINGEN......................................................................................................................92.2.1. Substantieven................................................................................................................92.2.2. Adjectieven..................................................................................................................112.2.3. Werkwoorden..............................................................................................................122.2.4. Bijwoorden..................................................................................................................13

  2.3. SAMENSTELLENDE AFLEIDING.......................................................................................132.3.1. Substantieven..............................................................................................................142.3.2. Adjectieven..................................................................................................................142.3.3. Werkwoorden..............................................................................................................14

  3. FLEXIE.......................................................................................................................................153.1. FLEXIE BIJ HET SUBSTANTIEF........................................................................................153.2. FLEXIE BIJ HET ADJECTIEF.............................................................................................18

  3.2.1. Trappen van vergelijking.............................................................................................183.2.2. In nominale constituenten............................................................................................19

  3.3. FLEXIE VAN HET WERKWOORD.....................................................................................19

  Morfologie: woordvorming en flexie / p.1 van 29 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso

 • WOORD- EN ZINSSEMANTIEK: MODALITEIT EN STIJLFOUTEN

  1. MODALITEIT................................................................................................................................31.1. WAT IS MODALITEIT?.........................................................................................................31.2. SOORTEN MODALITEIT......................................................................................................3

  1.2.1. Gevoelsmodaliteit..........................................................................................................31.2.2. Verstandsmodaliteit.......................................................................................................4

  1.3. MANIEREN OM MODALITEIT UIT TE DRUKKEN...............................................................51.3.1. Hulpwerkwoorden van modaliteit...................................................................................51.3.2. Naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde.................................................................71.3.3. Werkwoordstijden..........................................................................................................81.3.4. Bijwoordelijke bepaling..................................................................................................91.3.5. Zinsdelen die beginnen met een voorzetsel................................................................101.3.6. Mijns /uws / zijns / haars / onzes / huns inziens..........................................................101.3.7. Bijzinnen van modaliteit...............................................................................................101.3.8. Tussenwerpsels of interjecties....................................................................................11

  2. STIJLFOUTEN...........................................................................................................................122.1. CONTAMINATIE.................................................................................................................122.2. CONTEXTFOUT.................................................................................................................122.3. MALAPROPISME...............................................................................................................142.4. DUBBELE ONTKENNING..................................................................................................142.5. FOUTIEF GEBRUIKTE BEKNOPTE BIJZIN.......................................................................152.6. FOUTIEVE INVERSIE........................................................................................................162.7. FOUTIEVE SAMENTREKKING..........................................................................................172.8. HIAAT EN ELLIPS..............................................................................................................182.9. INCONGRUENTIE OF DISCONGRUENTIE.......................................................................192.10. PLEONASME...................................................................................................................212.11. TAUTOLOGIE...................................................................................................................222.12. SYMMETRIEFOUTEN......................................................................................................232.13. VERKEERDE WOORDPLAATSING.................................................................................232.14. DOORBREKING VAN DE WERKWOORDELIJKE EINDGROEP.....................................242.15. VERWIJSFOUTEN...........................................................................................................262.16. ONBEDOELDE WISSEL VAN ONDERWERP..................................................................282.17. PASSIVITIS......................................................................................................................292.18. NAAMWOORDSTIJL........................................................................................................292.19. OVERSPANNEN TANGCONSTRUCTIE..........................................................................302.20. EXTRA OEFENINGEN.....................................................................................................312.21. OPLOSSINGEN................................................................................................................33

  Woord- en zinssemantiek: modaliteit en stijlfouten / p.1 van 42 / versie 2020 © Edulogos cvba-vso