anul 1 %80%a0%a0%92%b6 psg_a

of 16 /16
Dupa note de curs MORFOLOGIE SI TEHNICA URBANA lect. Angelica Stan Lectura Lectura sensibila sensibila este este un un demers demers preparator preparator pentru pentru analiza analiza morfotipologica morfotipologica 1. Lectura sensibila avand la baza perceptia 2. Lectura anal itica –avand la baza criterii de analiza Lectura Lectura urban urbana Lectura Lectura analitica analitica este este un un demers demers de de clasificare clasificare pe pe baza baza de de criterii criterii. FORMA URBANA FORMA URBANA CADRU URBAN CADRU URBAN VIATA URBANA VIATA URBANA CONSTRUIT CONSTRUIT NATURAL NATURAL

Upload: alina-farcas

Post on 06-Apr-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 1/15

Dupa note de curs MORFOLOGIE SI TEHNICA URBANA lect. Angelica Stan 

LecturaLectura sensibilasensibila esteeste unun demersdemers preparator preparator pentrupentru analizaanaliza morfotipologicamorfotipologica

1. Lectura sensibila – avand la baza perceptia

2. Lectura analitica – avand la baza criterii de analiza

LecturaLectura urbanurbanaa

LecturaLectura analiticaanalitica esteeste unun demersdemers dede clasificareclasificare pepe bazabaza dede criteriicriterii..

FORMA URBANAFORMA URBANA

••CADRU URBANCADRU URBAN

••VIATA URBANAVIATA URBANA

CONSTRUITCONSTRUIT

NATURALNATURAL

Page 2: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 2/15

• MOBILIZAREA SENSIBILITATII

• RECURSUL LA INTUITIE

• APELUL LA METAFORA, SIMBOL, SUGESTIE

• TREZIREA CONSTIINTEI CRITICE

• MOBILIZAREA SENSIBILITATII

• RECURSUL LA INTUITIE

• APELUL LA METAFORA, SIMBOL, SUGESTIE

• TREZIREA CONSTIINTEI CRITICE

LECTURA SENSIBILA PRESUPUNE:

CONFIGURAREA UNEI ATITUDINICONFIGURAREA UNEI ATITUDINI

Lectura Lectura sensibila sensibila este este o o operatiune operatiune desfasurata desfasurata constient constient si si cu cu intentie intentie ,,

avand avand ca fundament ca fundament perceptia perceptia ,, prin prin mobilizarea mobilizarea tuturor tuturor simturilor simturilor asupra asupra 

fenomenelor fenomenelor lumii lumii exterioare exterioare ..

Page 3: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 3/15

Axioma LECTURII : “orice lectura este generatoare de sens”

SUBIECTUL

OBSERVATORLECTOR ORASUL

CONTINUT(spatii, locuri, vegetatie,

oameni, activitati, conflicte,

evenimente, etc) – BAZA DEDATE

COD DE EXPRIMARE(relatiile dintre spatii si activitati, ce

semnifica, de ce a aparut acel spatiu, ce

conotatii are un lucru, etc) ~ SISTEMUL

DE VALORI

2 consecinte:

- determinarea sensuluisensului- descifrarea mesajuluimesajului

SENS

MESAJ

Page 4: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 4/15

*** Exista 3 NIVELE VALORICE in procesul de lectura:

- lectura libera (arbitrara, degajata ca atitudine, neorientata,nesistematizata)

- lectura standard (fidela, cu scopul intelegerii, orientata catre gasirea

sensului)

- lectura interactiva (interpreteaza, filtreaza prin prisma personalitatii,evalueaza “din mers”, dialogheaza cu textul)

*** “Pasii” unei lecturi eficiente:

• explorarea fizica (vizitarea lorcurilor, in momente diferite ale zilei/

anotimpului)

• identificarea entitatilor : prin auto-intrebari, evaluari, decizii, in cadrul

unor operatii mentale care presupun procese de:

similitudine, asociere, extrapolare, segregare, ierarhizare 

• rememorare si re-lectura (feed-back): confruntare intre diferitele

faze ale lecturii, selectia valorica

Page 5: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 5/15

Page 6: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 6/15

Page 7: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 7/15

Page 8: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 8/15

Page 9: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 9/15

Page 10: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 10/15

••FORMA URBANA COMPLEXAFORMA URBANA COMPLEXA – – inteleasainteleasa ca SISTEMca SISTEM bazatbazat pepe inter inter --relatiilerelatiile

dintredintre::

TESUT URBANTESUT URBAN

ISTORIE A LOCURILORISTORIE A LOCURILOR

PEISAJ URBANPEISAJ URBANFORMA SOCIALAFORMA SOCIALA

FORMA BIOCLIMATICAFORMA BIOCLIMATICA

“orice lectura este generatoare de sens”

FORMA URBANA – LECTURA URBANA - SENS

••CaCa sasa generezegenereze senssens formaforma urbanaurbana areare nevoienevoie de ode o anumeanume continuitatecontinuitate..

Tesut textură urbană

Page 11: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 11/15

Tesut - textur ă urbană.

…combinatie, impletitura, amestesc, ansamblu …

de elemente (celule, piese, etc) care functioneaza impreuna si formeaza un intreg

Page 12: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 12/15

….a încrucişa, a întretăia, a împleti, a

 îmbina, a urzi

Page 13: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 13/15

ŢESUTUL URBAN e compus din:

SISTEMUL

PARCELAR

SISTEMUL

STRADAL (VIAR)

SISTEMUL

CONSTRUIT

SISTEMUL

PLANTAT (VERDE)

•SISTEMUL CONSTRUIT

•SISTEMUL PARCELAR

•SISTEMUL STRADAL(VIAR)

•SISTEMUL PLANTAT(VERDE)

Page 14: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 14/15

SISTEMUL CONSTRUIT e compus din:

•Cladirea

•Gruparile / ansamblurile de cladiri

•Relatiile dintre cladiri

SISTEMUL PARCELAR e compus din:

•Parcela•Insula urbana (grupare de parcele)

•Relatiile dintre parcele/ grupari de parcele

SISTEMUL STRADAL (VIAR) e compus din:

•Strada (circulatia carosabila si pietonala)

•Trama stradala (ansamblul strazilor)

•Relatiile dintre strazi (intersectii, piete)•Trafic (cantitativ)

SISTEMUL PLANTAT (VERDE) e compus din:

•Spatiul plantat•Spatiul liber 

•Relatiile dintre spatiile plantate (conexiuni)

Page 15: ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

8/3/2019 ANUL 1 %80%A0%A0%92%B6 psg_A

http://slidepdf.com/reader/full/anul-1-80a0a092b6-psga 15/15

TIPOLOGII de ŢESUT URBAN

••DUPA FORMA TRAMEIDUPA FORMA TRAMEI

ŢŢESUT ORTOGONALESUT ORTOGONAL

ŢŢESUT RADIALESUT RADIAL--CONCENTRICCONCENTRIC

ŢŢESUT ALVEOLATESUT ALVEOLATŢESUT LINEARŢESUT LINEAR