bài 2 - marketing mix và e-marketing mix

Download Bài 2 - Marketing mix và e-marketing mix

Post on 11-Feb-2017

150 views

Category:

Marketing

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 1

  Mn hc: e-MarketingBi 2

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 2

  Ni dung

  Marketing mix e-marketing mix

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 3

  1. Marketing mix

  (Marketing) manager = mixer of ingredients

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 4

  nh hng sn phm: 4P Product (sn phm) Price (gi) Promotion (xc tin

  thng mi) Place (a im)

  Marketing mix nh hng

  khch hng: 4C Lauterborn:

  consumer, cost, communication, convenience

  Shimizu: commodity, cost, communication, channel

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 5

  1.1. Product (Sn phm)

  Mt sn phm = tha mn mt nhu cu ca khch hng.

  Hng ha (hu hnh) hoc dch v (v hnh) Phn bit?

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 6

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 7

  Product mix (Hn hp sn phm)

  nh hnh HHSP b sung cho nhau

  Chin lc pht trin SP S lng

  dng SP S lng SP

  mi dng nh v sn phm Khai thc thng

  hiu

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 10

  1.2. Price (Gi c)

  S tin khch hng tr cho sn phm

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 11

  nh v sn phm & CL gi

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 12

  Chi ph sn xut

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 13

  Cu th trng

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 14

  Ma v, s kin

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 15

  1.3. Promotion (XTTM)

  Promotion (xc tin thng mi - h tr bn hng - chiu th - khuyn mi) l tt c cc phng php truyn thng mt nh tip th c th s dng cung cp thng tin v sn phm

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 16

  1.4. Place (a im)

  Phn phi l cung cp sn phm ti mt a im thun tin cho khch hng

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 18

  1.5. Marketing mix 7P Physical evidence

  (Bng chng vt l): L cc yu t bn trong, bn ngoi ca hng, trang phc nhn vin, bin hiu,

  People (Con ngi): Nhn vin ca t chc, tip xc trc tip vi khch hng

  Process (Quy trnh): Cc quy trnh v h thng trong t chc

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 19

  1.6. Khch hng mc tiu Khch hng mc tiu, hay cn gi l th trng mc tiu, l

  nhm khch hng m sn phm hng ti KHMT phi c nhu cu v sn phm (dch v) m DN cung

  cp v phi c kh nng chi tr cho sn phm (dch v) y Who: Ai s l ngi mua? Ai s dng? Ai gy nh hng? ... What: H tm kim iu g sn phm? Why: Ti sao h quan tm ti iu ? H mua lm g? Where: H u? Thuc tng lp no? a im mua sm no

  gn gi vi h? When: H mua khi no? Vo dp no?

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 21

  2. e-Marketing mix

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 22

  e-Marketing taxonomy

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 23

  2.1. Product

  Sn phm hu hnh / v hnh Sn phm s (ch s dng trn cc TB s) Danh mc sn phm online Cc sn phm / dch v m rng (extended)

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 24

  2.2. Price Tc ng ca chi ph gi sn phm Khai thc cc ngun thu t website

  Ph thnh vin Qung co

  Cng khai gi cnh tranh Phng thc mua bn, thanh ton a dng

  u gi Cc dch v thanh ton

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 25

  2.3. Promotion Phng tin a dng, tc nhanh Mc khuych tn: ton cu Kh nng kt hp vi cc knh xc tin thng

  mi khc (integration) Yu cu sng to cao Nhc im?

  Trnh k thut Trnh sng to

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 26

  2.4. Place

  Cung cp thng tin sn phm (vt l) Cung cp sn phm s Phng thc thanh ton ph hp

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 27

  2.5. People

  Thng bo t ng (autoresponder) Trao i trc tip (chat, email) Tr l o (virtual assitant) Dch v khch hng qua mng x hi (social

  media CRM)

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 28

  2.6. Process & physical evidence

  Xy dng website p, tin dng Ho n, chng t c th lu / in Kt hp hiu qu cc hot ng offline

 • TS. on Xun Huy Minh dxhminh@gmail.com 29

  2.7. Partnership

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 18Slide 19Slide 21Slide 22Slide 23Slide 24Slide 25Slide 26Slide 27Slide 28Slide 29