c20.2 boala lyme cristea

of 11 /11
BOALA LYME BOALA LYME ( ( Eritemul cronic migrator Eritemul cronic migrator ) ) Dr Cristiana CRISTEA Dr Cristiana CRISTEA

Upload: maria-asavei

Post on 18-Jan-2016

58 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

boli infectioase-babes

TRANSCRIPT

Page 1: c20.2 Boala Lyme Cristea

BOALA LYMEBOALA LYME((Eritemul cronic migratorEritemul cronic migrator))

• Dr Cristiana CRISTEADr Cristiana CRISTEA

Page 2: c20.2 Boala Lyme Cristea

•• EtiologieEtiologie Borrelia burgdorferi este o spirochetă, Borrelia burgdorferi este o spirochetă, sensibilă la sensibilă la

Penicilină G, Penicilină G,

EEritromicină,ritromicină,

TTetraciclină, etraciclină,

DoxiciclinăDoxiciclină,,

Cef gen III.Cef gen III.

Page 3: c20.2 Boala Lyme Cristea

•• Epidemiologie Epidemiologie -răspândire universală-răspândire universală

-predo-predominamina formele asimptomaticformele asimptomaticee

• Sursa de infecţie: rozătoare mici, căprioare, Sursa de infecţie: rozătoare mici, căprioare, animale domestice: câini,bovine,cai, capreanimale domestice: câini,bovine,cai, capre

(inf asimptomatice).(inf asimptomatice).

Transmiterea Transmiterea îîntre animale şi de la ntre animale şi de la animal la om, se realizează prin animal la om, se realizează prin căpuşa ixodescăpuşa ixodes

Factori de risc: agricultori, zootehnişti, îngrijitori de animale.Factori de risc: agricultori, zootehnişti, îngrijitori de animale.

Page 4: c20.2 Boala Lyme Cristea

• PatogeniePatogenie: : Bb pătrunde Bb pătrunde îîn tegumentul n tegumentul persoanelor prin muşcătura produsă persoanelor prin muşcătura produsă de căpuşde căpuşaa ixodes ixodes

Spirocheta se multiplică la poarta de intrare şi Spirocheta se multiplică la poarta de intrare şi diseminează hematogen şidiseminează hematogen şi limfatic.limfatic.

Page 5: c20.2 Boala Lyme Cristea
Page 6: c20.2 Boala Lyme Cristea

Tabloul clinic Tabloul clinic : : Incubaţia medie 7 zile, Incubaţia medie 7 zile, evolueaevoluează 3 ză 3 stadii.stadii.

-stadiul 1 (eritem migrator cronic-stadiul 1 (eritem migrator cronic) ) se se caracterizează prin:caracterizează prin:

AA manifestări cutanatemanifestări cutanate: : la nivelul muşcăturii apare o papulă la nivelul muşcăturii apare o papulă care se extinde periferic în formă de inel(eritemul este roşu la care se extinde periferic în formă de inel(eritemul este roşu la periferie şi clar central); uneori centrul leziunii devine roşu, periferie şi clar central); uneori centrul leziunii devine roşu, indurat, necrotic.Pot apare multiple eriteme inelare cu caracter indurat, necrotic.Pot apare multiple eriteme inelare cu caracter migrator.migrator.

BB manifestări generalemanifestări generale: : febră, frisoane, cefalee, mialgii, febră, frisoane, cefalee, mialgii, artralgii migratorii, limfadenopatiiartralgii migratorii, limfadenopatii

Page 7: c20.2 Boala Lyme Cristea

Tabloul clinic Tabloul clinic ..

--stadiul 2stadiul 2 → → manifestări cardiacemanifestări cardiace: : miocardită, bloc AV,pericardită, miocardită, bloc AV,pericardită,

vasculite. vasculite.

→ → manifestări neurologicemanifestări neurologice: meningită limfocitară, : meningită limfocitară, encefalită, encefalită, ppoliradiculonevrită, neuropatie perifericăoliradiculonevrită, neuropatie periferică

LCR:Ac specifici IgM, IgG, IgALCR:Ac specifici IgM, IgG, IgA-stadiul 3-stadiul 3→ → artrită oligoarticulară/poliarticulară,caracter artrită oligoarticulară/poliarticulară,caracter

migrator (genunchi, cot, gleznă) - este o artrită inflamatorie migrator (genunchi, cot, gleznă) - este o artrită inflamatorie (eroziuni ale cartilajului articular)(eroziuni ale cartilajului articular)- poate dura săptămâni, luni cu intervale libere - evoluţia artritei - poate dura săptămâni, luni cu intervale libere - evoluţia artritei este lungă(luni) cu exacerbări periodice este lungă(luni) cu exacerbări periodice

Laborator VSH Laborator VSH , IgM, IgM, C3, C, C3, C₄₄ normale, LG uşor normale, LG uşor modificată, în ser apar crioglobuline şi CIC(în artrite, modificată, în ser apar crioglobuline şi CIC(în artrite, nevrite, miocardită)nevrite, miocardită)

Page 8: c20.2 Boala Lyme Cristea

Evoluţia bolii:Evoluţia bolii:lungă , caracter cronic. Artrita lungă , caracter cronic. Artrita devine cronic progresivă devine cronic progresivă

Complicaţiile neurologice devin croniceComplicaţiile neurologice devin cronice

Modificările cutanate: Modificările cutanate: acroderma cronică atroficăacroderma cronică atrofică

Page 9: c20.2 Boala Lyme Cristea

Diagnosticul pozitivDiagnosticul pozitiv : :• 1 date epidemiologice 1 date epidemiologice (mediul rural, contact RI, (mediul rural, contact RI,

muşcătură de căpuşă)muşcătură de căpuşă)• 2 date clinice → 2 date clinice → eritem migrator cronic(75% din formele acute),eritem migrator cronic(75% din formele acute),

puseuri de artrită(prinderea a 2 articulaţii), manifestări puseuri de artrită(prinderea a 2 articulaţii), manifestări neurologice, miocardiceneurologice, miocardice

• 3 confirmat de examene de laborator: 3 confirmat de examene de laborator: a.vizualizarea Bb în leziunile de eritem a.vizualizarea Bb în leziunile de eritem migrator cronic înmigrator cronic în faza acută prin faza acută prin biopsiebiopsie cutanatcutanatăăb.examenul serologicb.examenul serologic: Ac specifici IgM, IgG, IgA : Ac specifici IgM, IgG, IgA (reacţia de imunofluorescenţă, ELISA, Western-blot, (reacţia de imunofluorescenţă, ELISA, Western-blot, imuno-blot, PCR), IgM apar după 3-4 săptămâni de la imuno-blot, PCR), IgM apar după 3-4 săptămâni de la începutul bolii.începutul bolii.

Page 10: c20.2 Boala Lyme Cristea

TratamentTratament : : boală cu spitalizare obligatorie şi declarare nominală boală cu spitalizare obligatorie şi declarare nominală

11 Tratament specific cu antibiotic precoce instituit Tratament specific cu antibiotic precoce instituit (împiedică instalarea sechelelor articulare) (împiedică instalarea sechelelor articulare)

a a Eritem migratorEritem migrator:: Doxicilină 100 mg x 2/zi→21 zile po Doxicilină 100 mg x 2/zi→21 zile po sausau Amoxicilina 500 mg x 3/zi →21 zile poAmoxicilina 500 mg x 3/zi →21 zile po

sau sau Cefuroxim axetil 500 mg x 2/zi →21 zile poCefuroxim axetil 500 mg x 2/zi →21 zile po

bb Complicaţii neurologice Complicaţii neurologice -paralizii de nn cranieni: -paralizii de nn cranieni: Doxicilină 100 mg x 2/zi→21-28 zile poDoxicilină 100 mg x 2/zi→21-28 zile po

sausau Amoxicilina 500 mg x 3/zi →21-28 zile po Amoxicilina 500 mg x 3/zi →21-28 zile po

- - meningită, encefalită: meningită, encefalită: Ceftriaxon 2g/zi iv→14-28 zile Ceftriaxon 2g/zi iv→14-28 zile

sau sau Cefotaxim 2g x 3/zi iv→14-28 zile Cefotaxim 2g x 3/zi iv→14-28 zile

sau sau Penicilină G 20-24 Mil U/zi iv→14-28 zilePenicilină G 20-24 Mil U/zi iv→14-28 zile

Page 11: c20.2 Boala Lyme Cristea

TratamentTratament : : boală cu spitalizare obligatorie şi declarare nominală boală cu spitalizare obligatorie şi declarare nominală

11 Tratament specific cu antibiotic precoce instituit Tratament specific cu antibiotic precoce instituit (împiedică instalarea sechelelor articulare) (împiedică instalarea sechelelor articulare)

c.boli cardiacec.boli cardiace: : Doxicilină 100 mg x 2/zi→21-28 zile poDoxicilină 100 mg x 2/zi→21-28 zile po

sausau Amoxicilina 500 mg x 3/zi →21-28 zile po Amoxicilina 500 mg x 3/zi →21-28 zile po

-în forme severe Ceftriaxon 2g/zi iv→14-21 zile-în forme severe Ceftriaxon 2g/zi iv→14-21 zile

sau sau Penicilină G 20-24 Mil U/zi iv→14-28 zilePenicilină G 20-24 Mil U/zi iv→14-28 zile

d. artrităd. artrită: : Doxicilină 100 mg x 2/zi→28 zile poDoxicilină 100 mg x 2/zi→28 zile po

sausau Amoxicilina 500 mg x 3/zi →21-28 zile po Amoxicilina 500 mg x 3/zi →21-28 zile po

sausau Ceftriaxon 2g/zi iv→14-21 zile Ceftriaxon 2g/zi iv→14-21 zile

sau sau Penicilină G 20-24 Mil U/zi iv→14-28 zilePenicilină G 20-24 Mil U/zi iv→14-28 zile