carmina burana - .carmina burana april 2012 officieel orgaan der reünistenvereniging sanctus...

Download CARMINA BURANA - .CARMINA BURANA april 2012 Officieel orgaan der Reünistenvereniging Sanctus Virgilius

Post on 14-Aug-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • C A R M I N A B U R A N ARenistenveRenig ingSanctus%V irg i l i us

  RenIe}2012zateRdag 24 nOveMBeR

  OV-AVONDzateRdag 2 juni

 • II

  REnistenVeReniging SAnCTuS VIRgILIuS

  Nick Peters VoorzitterRenee Jaarsma SecretarisPaul Balvers PenningmeesterDenie Andriessen Commissaris MediaGwendolyn Kolfschoten Commissaris JaarcommissarissenAdres

  Postbus 231 bestuur@virgielreunist.nl2600 AE Delft www.virgielreunist.nl

  Oud-Leden COmmissie 2011 - 2012

  Sunna Schuijt VoorzitterToon van der Linden Commisaris Jonge ReunistNick Noordam Commissaris DatabankWouter Kuijsters Commissaris CarminaSannah Scholtes Commissaris RenieAdres

  Oude Delft 57 olc@virgiel.nl2611 BC Delft www.virgiel.nl

  Het lidmaatschap van de Renistenvereniging kan te allen tijde worden opgezegd per brief of per e-mail aan het bestuur. De contributie is verschuldigd per 1 januari van elk kalenderjaar, deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

  II

  CARMINA BURANA april 2012

  Officieel orgaan der Renistenvereniging Sanctus Virgilius te Delft

  Colofon

  Redactie OLC 2011 - 2012Drukkerij Deltahage Den HaagOplage 2000 stuks

  OmslagJohannes Vermeer Gezicht op Delft, omstreeks 1660

  DisclaimerAlle fotos behoren toe aan de desbetreffende eigenaars. Renisten Vereniging Sanctus Virgilius is een non-profit organisatie en wij bedanken hen voor het gebruik van deze afbeeldingen.

  AankOndiging OV-avOnd

  Van de OLC Sunna Schuijt

  Veranderende tijden Nick Peters

  Vanuit het TOrentje Milan Baars

  Virgilianen & COmmissies Katja Smoor

  VerbOuwing keuken Michiel van Arkel & Wouter Stijntjes

  Herakles Theater Productie

  AntifOOn Piet Mertens

  Verslag ALV

  Virgiel OratOrium Piet Mertens

  Reunie 2011 Nick Peters

  Lustrum Simon Luitse staat van het klOOster Milan Baars & Wouter Stijntjes

  Statutenwijziging

  Dakar 2011 Jac Gilles

  FOTOS Activiteitenkalender 2012

  1

  2

  4

  6

  7

  9

  10

  12

  13

  14

  15

  18

  20

  21

  22

  24

  25

  INHOUDSOPGAVE

 • 1

  Die knappe trainer van uw hockeyteam, is die misschien weer beschikbaar? Wellicht is hij ondertussen gescheiden, je weet maar nooit. Nog n keer dat prachtige lied zingen met de fantastische bariton van Balder? Het zit nog vaak in uw hoofd onder de douche tenslotte, geen probleem. Hoe zou het nou toch gaan met de enkel van uw laatste man bij Taurus? Hopelijk loopt hij weer zoals in zijn eerste jaar. Nou, u merkt het al: redenen te over om weer eens bij te kletsen met de vrienden van uw ondervereniging van toen. Dat vindt u. En dat vinden wij ook.

  Na succes 2011 OV-avond voor iedereen!

  Vorig jaar hebben we vanuit de Renistenvereniging een avond georganiseerd voor de onderverenigingen van weleer: onderverenigingen die nu niet meer actief zijn op de toko. Dat was een daverend succes, incluis een goede opkomst. De avond heeft zelfs geleid tot een wederopstanding van Balder en Oktopoes. Dat konden we niet zonder vervolg aan ons voorbij laten gaan. We vonden dat ook mensen met een nog actieve ondervereniging weer eens bij elkaar moesten kunnen komen.

  Avond in rustiger setting dan renie

  Daarom organiseren we op 2 juni een nieuwe OV-avond: een avond waarin u onder het genot van een drankje bij kunt kletsen met al die mensen die u wellicht al een tijd niet heeft gezien. Het wordt een heerlijke avond waarin u herinneringen kunt ophalen in een iets andere en vooral kleinere setting dan op de renie. U kunt kortom in alle rust met elkaar spreken, drinken en genieten. Maak gerust een afspraak voor volgende maand op de tennisbaan: wellicht kunt u uw gedoodverfde tegenstander van toen nu makkelijk de baas. Wie niet waagt, wie niet wint!

  Eventueel voorproefje voor lustrum ondervereniging

  Zeker met de lustra van allerhande onderverenigingen dit jaar is de OV-avond een geweldige kans om iedereen weer eens te spreken. Wellicht kunt u met uw teamgenoten toch nog even de afspraak maken om wel naar de activiteit te gaan van uw jubilerende vereniging: samen is het dan toch makkelijker om over de aanmelddrempel te stappen.

  Meld u dus aan

  U kunt zich opgeven voor de avond via bestuur@renistenvereniging.nl, ook op de website www.virgielrenist.nl zult u in de komende maanden een aankondiging vinden, inclusief een aanmeldformulier. We zullen u overigens ook een e-mail sturen naar het bij ons bekende e-mailadres: ontvangt u deze niet vr 15 mei, geeft u dan uw juiste e-mailadres door.

  We hopen u te begroeten op 2 juni spoor in uw eigen archieven naar uw toenmalige teamgenoten en wellicht is die knappe trainer daar! Of die bariton. Of loopt de laatste man weer als een keivit: raadsels zijn er tenslotte om opgelost te worden!

  Tot 2 juni!

  Namens de renistenvereniging,Rene Jaarsma, secretaris

  2 juni OV-avOnd: OntmOet je teamgenOten van tOen

  AANkONDIGING

 • 2

  VAN DE OLCSunna Schuijt - Voorzitter Oud-leden Commissie 2011-1012

  Een nieuw jaar, een nieuwe OLC

  Dit jaar staat er weer een nieuwe enthousiaste groep Virgilianen klaar om een aantal mooie activiteiten te organiseren voor de renisten met als hoogtepunt natuurlijk de Renie. Tevens zal in samenwerking met de Renistenvereniging een aantal mooie activiteiten worden neergezet. Ook zal er dit jaar flink nagedacht worden over hoe activiteiten nog beter kunnen worden uitgevoerd en welke activiteiten onze opvolging mag uitvoeren.

  Lustrum

  Zoals al een aantal keer naar voren is gekomen, zal Virgiel in 2013 haar 115e verjaardag vieren. Met het oog op het 23e lustrum zullen wij het verbindende element vormen tussen de Pre-lustrumcommissie en de Renistenvereniging en denken we actief mee over de inhoud van het lustrum. Daarbij denken we vooral na over hoe we de renist(van alle leeftijden) bij het lustrum kunnen betrekken, wat de renist kan betekenen voor Viriglianen en wat Virgiel kan betekenen voor de renist.

  Renie

  De activiteit waarbij Virgiel een mooie dag teruggeeft aan de renist, is een van onze belangrijkste activiteiten, namelijk het neerzetten van een mooie reunie op 24 november. We zijn heel blij om op te merken

  dat de interesse vanuit de renisten voor deze activiteit de laatste jaren toeneemt, met vorig

  jaar een overweldigende opkomst van 406 renisten. Een van onze speerpunten is dan ook zeker deze stijgende lijn voort te zetten, met de gebruikelijke altijd-zo-geweestjes. Dit grote aantal mensen brengt natuurlijk ook verschillende uitdagingen met zich mee, waar wij oplossingen voor zullen bedenken. Hierover is meer te lezen in het stuk van Nick Peters.

  OV-avond

  Na het succes van de avond van de onderverenigingen van weleer van vorig jaar zal er dit jaar een soortgelijke activiteit plaatsvinden, ditmaal voor alle onderverenigingen die Virgiel rijk is en was. Dit is het jaar waarin bijna alle onderverenigingen hun lustrum vieren en dus zullen er al een aantal activiteiten door deze onderverenigingen zelf worden georganiseerd, daarnaast zullen wij een avond organiseren waarbij alle onderverenigingen samen kunnen komen. Deze vindt plaats op zaterdag 2 juni.

  Uitbreiding van het aanbod

  In voortzetting van het beleid van de OLC 2011, zullen wij ons naast de gebruikelijke activiteiten ook richten op de jongere renist. Wij onderzoeken de manieren waarop de jonge renist en de huidige Virgiliaan bij elkaar kunnen worden gebracht om zoveel mogelijk profijt van elkaar te hebben. We hopen hierbij uit te komen op een extra activiteit dit jaar waarover binnenkort meer te horen zal zijn.

 • de OLC 2012, met van links naar rechts: Nick Noordam, Sannah Scholtes, Toon van der Linden, Wouter Kuijsters, Sunna Schuijt

  3

  Als nieuwe OLC hopen wij u te zien op de Onderverenigingenavond op 2 juni en natuurlijk bij de Renie op 24 november!

  Sunna Schuijt

 • Nick Peters - Voorzitter Renistenvereniging

  4

  VERANDERENDE TIjDENDe Renistenverenging gaat mee in veranderende tijden, niet als speelbal van ontwikkelingen met weloverwogen aanpassingen in haar activiteiten en bedrijfsvoering. Natuurlijk verdwijnt het goede hierbij niet. De renie is zoals elk jaar eind november, met bijzondere aandacht voor de jubileumjaren. De OV-avond die we vorig jaar voor het eerst organiseerden, krijgt een vervolg in juni. De Renisten Carmina waarvan het eerste nummer nu voor u ligt - verschijnt ook dit jaar twee maal, het tweede nummer mag u in oktober verwachten. Ook dit jaar wordt de vereniging weer ondersteund door een prima Oudledencommissie. Dat is dus wat er allemaal blijft.

  Grote bezoekersaantallen renie

  Onze uitdagingen liggen op diverse andere vlakken. De renie had afgelopen november meer dan 400 reniegangers. Dat maakt logistieke en veiligheidsuitdagingen waar we nog niet eerder mee te maken hadden. Meer hierover leest u elders in deze Carmina.

  Verenigingsfinancin

  Een tweede punt van zorg zijn de verenigingsfinancin. De uitgaven waren al enige tijd niet meer in lijn met de inkomsten. Wij als verenigingsbestuur hebben in de afgelopen periode uitgebreide analyses gedaan naar onze financile bronnen en putten, en hoe we die beter kunnen beheersen. Het voert hier nu te ver om in te gaan op alle details, maar afgelopen jaar hebben we een significante kentering kunnen bewerkstelligen. Alleen we zijn er nog niet.

  Opt-in-regeling Carmina

  Een relatief grote bleeder is de verzending van de gedrukte Renisten Carmina, die aan de betalende leden wordt gestuurd. Daarom beginnen we dit jaar met een zogenaamde opt-in-regeling: als u het gedrukte exemplaar wilt blijven ontvangen, dan is dat mogelijk. De standaardregel wordt ech

Recommended

View more >