convorbiri literare si junimea

of 12 /12
Catalogul expoziţiei-eveniment Convorbiri literare BIBLIOTECA NAŢIONALÃ A REPUBLICII MOLDOVA Chişinãu 2007

Upload: alexandru-marian

Post on 15-Jan-2016

22 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Despre Junimea si Convorbiri literare

TRANSCRIPT

Page 1: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Catalogul expoziţiei-eveniment

Convorbiri literare

BIBLIOTECA NAŢIONALÃ A REPUBLICII MOLDOVA

Chişinãu 2007

Page 2: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Director general: Alexe RãuAlcãtuitori:

Procesare computerizatã: Laurenţiu MelnicAlcătuitor: Raisa Melnic, Lilia Zaporojan

Page 3: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaI. JunImea: început de vIaţă nouă în

lIteratura naţIonală

Ornea, Z. Junimismul.- Bucureşti, 1966.- 261p.Arhip, Ion. Junimea şi junimiştii. Scrisori şi documente inedite.- Iaşi, 1973.-303p.Negruzzi, Iacob. Scrieri alese. Amintiri din „Junimea”. Vol.2.- Bucureşti, 1970.- 454p. Panu, George. Amintiri de la „Junimea” din Iaşi. Vol. 1.- Bucureşti, 1971.-441p.Tabloul „Junimii” // Miclea Ion. Iaşii marilor iubiri.- Bucureşti, 1971.-P. 89.Zub, Alexandru. Junimea. Implicaţii istoriografice.- Iaşi: „Junimea”, 1976.- 383p.Regman, Cornel. Junimea. Amintiri, studii, scrisori, documente. Vol.1.- Bucureşti: „Albatros”, 1971.- 318p.Regman, Cornel. Junimea. Amintiri, studii, scrisori, documente. Vol.2.- Bucureşti: „Albatros”, 1971.- 294p.Ornea, Z. Junimea şi junimismul.- Bucureşti: „Eminescu”, 1975.- 667p.Ornea, Z. Junimea şi junimismul. - Bucureşti: „Eminescu”, 1978.- 743p.Sediul Societăţii „Junimea” (Casa „V. Pogor”) actualul Muzeu de Literatură a Moldovei. [imagine].Iercoşan, Sara. Junimismul în Transilvania.- Cluj-Napoca: „Dacia”, 1983.- 270p.Salonul „Junimii”. Piese din mobilierul lui I. M. Melik. [imagine].Oală cu crizanteme // Luchian Ştefan.- Bucureşti, 1964.- Pl.59.

II. JunImIsmul ca stare de spIrIt

Mănucă, Dan. Documente literare junimiste.- Iaşi: „Junimea”, 1973.- 269p.Mircea, George. Implicaţii lingvistice. Iaşi: „Junimea”, 1983.Mănucă, Dan. Principiile criticii literare junimiste.- Iaşi: „Junimea”.- 2000.- 269p.

Page 4: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaMănucă, Dan. Critica literară junimistă. 1864-1973.- P. 104.Mănucă, Dan. Scriitori junimişti.- Iaşi: „Junimea”, 1971.- 271p.Scriitori junimişti // Piru Alexandru. Varia. Studii şi observaţii critice.- Bucureşti: „Eminescu”, 1973.- P.108.Convorbiri literare şi spiritul critic // Piru Alexandru. Varia. Studii şi observaţii critice.- Bucureşti: „Eminescu”, 1973.- P.104.Drăgan, Mihai. Clasici şi moderni // Spiritul junimii şi al „Convorbirilor literare”.- Bucureşti: „Cartea românească”, 1987.- P.13.Oprişan, I. File de istorie literară.- Bucureşti: „Albatros”, 1976.- 366p.Lovinescu, Eugen. Istoria literaturii române contemporane.- Chişinău: „Litera”, 1988.- 382p.Junimea literară // Lovinescu Eugen. Istoria literaturii române contemporane.- Chişinău: „Litera”, 1988.- P.13.Lucrări de căpătâi pentru junimism. [imagine].Peisaj // Ştefan Luchian. [album].- Bucureşti: „Meridiane”, 1994.- Pl. 53.

III. SocIetatea „JunImea” şI renaşterea conştIInţeI naţIonale

Toronţiu, I. Studii şi documente literare. Vol. 3. „Junimea”.- Bucureşti, 1932.- 480p.1867, 1 martie a apărut la Iaşi revista „Convorbiri literare” // Leonte Elena. O istorie a culturii ieşene în date. 1400-2000.- Iaşi: „Princeps Edit”, 2006.- P.193.Iaşi. Muzeul Literaraturii Române. Casa V. Pogor // Leonte Elena. O istorie a culturii ieşene în date. 1400-2000.- Iaşi: „Princeps Edit”, 2006.- P.500.Societatea literară „Junimea”. 130 de ani de la înfiinţare // Calendarul bibliotecarului.- 1998.- P.147.Rolul „Junimii” în literatură // Iorga Nicolae. Pagini de tinereţe.- Bucureşti, 1968.- P.140.Membrii fondatori ai „Junimii”: [imagine].

Page 5: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaVintilescu, Virgil. Scriitorii clasici şi „Junimea”.- Timişoara, 1976.- 314p.Lunca de la poduri // Luchian Ştefan. [album].- Bucureşti: „Meridiane”, 1978.- Pl.38.Relaţiile cu „Junimea” // Cornea Paul. Curs de istoria literaturii române moderne.- Bucureşti, 1974.- P.31.Invitaţie la banchetul anual-1885- al „Junimii”: [imagine].Fănică, Gheorghe N. Popasuri în timp.- Bucureşti, 1972.- 215p.Vedere din Iaşi 1850 // Istoria literaturii române.- Bucureşti, 1968.- P.381.Rotaru, Ion. O istorie a literaturii române. Vol.1.- Galaţi, 1994.- 400p.Crăciun, Corneliu. Societăţi academice din Bucovina.- Oradea, 1997.- 223p.Casa V. Pogor. În pagina web.

Iv. JunImISmul ca mIşcare a IntelectualIlor.naşterea SpIrItuluI crItIc

Junimea literară // Lovinescu E. Istoria literaturii române contemporane.- Bucureşti. „Minerva”, 1989.- P.12.Junimea ca grupare // Cioculescu Şerban. Istoria literaturii române moderne.- Bucureşti: „Eminescu”, 1985.- P.131.Păcurariu, D. Scriitori şi direcţii literare // Hasdeu, B.P. Paşoptism şi junimism.- Bucureşti: „Albatros”, 1984.- P.104.Ornea, Z. Junimea şi junimismul. Vol.1.- Bucureşti, 1998.- 405p.Vintilescu, Virgil. Scriitorii clasici şi junimea.- Bucureşti, [S.a.].- 272p.Junimea // Negoiţescu I. Istoria literaturii române.- Bucureşti: „Minerva”, 1991.- P.103.Adversarii junimismului // Negoiţescu I. Istoria literaturii române.- Bucureşti: „Minerva”, 1991.- P.123.Orientări clasice la alţi critici junimişti // Păcurariu D. Clasicism şi tendinţe clasice în literatura română.- Bucureşti: „Cartea Românească”, 1979.- P.243.

Page 6: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaÎn revista JUNIMII, „Convorbiri literare”, s-au dat

lupte crâncene în contra a tot ce era mediocru, pretenţios şi absurd; din „Convorbiri literare” atâţea tineri şi-au luat avântul spre glorie...”

G. Enescu

Constantinescu, P. Studii şi cronici literare.- Bucureşti: “Albatros”, 1974.- 262p.Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan. Slavici: [imagini] // Muzeul de Literatură Română. Iaşi. – Iaşi, 1989.- P.14-15.Convorbiri literare. Bibliografie.- Bucureşti, 1975.- 538p.

v. convorbIrI lIterare – revISta care a deSchIS drumurIle culturII naţIonale

moderne

Junimea. Convorbiri literare. În pagina web.Titu Maiorescu: [foto].„Junimea” şi „Convorbiri literare” // Iorga, Nicolae. Istoria literaturii româneşti contemporane.- Bucureşti: „Minerva”, 1986.- P.74.Negruzzi, Iacob. Convorbiri literare. 1 martie, 1867- 1 martie 1868.- Iaşi: „Junimea”, 1973.- 411p.Marcea, Pompiliu. „Convorbiri literare” şi spiritul critic.- Bucureşti: „Minerva”, 1972.- 307p.Revista „Convorbiri literare” 1867- 1944 // Calendarul Naţional.- Chişinău: BNRM, 2007.- P. 98.Convorbiri literare. Anul 1. 1 martie 1867-1 martie 1868: [imagine] // Universitatea Al. I. Cuza. Iaşi.- Bucureşti, 1971.- P.25.Reprezentanţi ai primei generaţii de postmaiorisceni şi membrii din noul comitet de conducere – 1885- al „Convorbirilor literare” (S. Mehedinţi, M. Dragomirescu, I. Bogdan, P. Negulescu). [foto].

Page 7: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaMai toate scrierile lui Creangă au aparut întâi în

“Convorbiri literare”. Această revistă avea prostul obicei de a îndrepta textul autorilor. Creangă a protestat. Din ce a lăsat şi din ce a schimbat putem să ne facem o idee despre măiestria sa. Creangă scrie limba Românilor de pretutindeni, îndulcind sunetele, moldoveneşte, pe ici pe colo, cu mare socoteală.

G. Călinescu

Convorbiri literare.- Iaşi, 15 septembrie 1868 // Cartea “Convorbirilor literare”.- Iaşi: “Junimea”, 1978.- P.264.“Junimea” şi Societatea “ Convorbiri literare”. În pagina web.“Junimea” şi revista “Convorbiri literare”. Scopul revistei, colaboratori: Titu Maiorescu, îndrumător al culturii şi literaturii române. În pagina web.Convorbiri literare // Dicţionar al presei literare româneşti (1790-1982).- Bucureşti, 1987.- P.84.

vI. tItu maIoreScu şI orIentarea fIloSofIcă

Junimea. Titu Maiorescu – îndrumător cultural al epocii marilor clasici. În pagina web.Titu Maiorescu şi prima generaţie de maiorisceni. Corespondenţă.- Bucureşti: “Minerva”, 1978.- 781p.Ghiţă, Simion. Titu Maiorescu.- Bucureşti: “Ştiinţa”, 1974.- 268p.Titu Maiorescu: [foto].Popescu – Sireteanu, I. Amintiri despre Titu Maiorescu.- Iaşi: “Junimea”, 1973.- 217p.Brătescu-Voiniceşti I., Al. Ce datoresc “Convorbirilor” // Popescu – Sireteanu, I. Amintiri despre Titu Maiorescu.- Iaşi: “Junimea”, 1973.- P.28.Maiorescu, Titu. Scrieri din tinereţe.- Cluj-Napoca: “Dacia”, 1931.- 435p.Ornea, Z. Viaţa lui Titu Maiorescu. – Bucureşti, 1997.- 287p.Ivaşcu, George. Titu Maiorescu .- Bucureşti: “Albatros”, 1972.- 170p.

Page 8: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaLovinescu, E.T. Maiorescu şi contemporanii lui.- Bucureşti: “Minerva”, 1974.- 451p.

... Gust rafinat, simţire dreaptă, vedere limpede şi de extraordinară agerime... Întotdeauna a cautat sa adune în jurul său, sa povăţuiască şi să îndemne la muncă pe tineri în care descoperă un început de talent. Pe multi i-a scos la lumina...”

A.Vlahuţă

Dumitrescu - Buşulenga, Zoe. Istoria literaturii române.- Bucureşti, 1979.- 323p.Maiorescu şi Junimea – începutul “spiritului critic” în cultura românească // Istoria literaturii române.- Bucureşti, 1979.- P.126.Casele junimiştilor: P. Poni, N. Volenti, Şt. Vârgolici, N. Gane: [foto] // I. Creangă.- Iaşi, “Lumina”, 1983.- P.140.Salonul “Junimii”. Piese din mobilierul lui Titu Maiorescu: [imagine].Mecu, Nicolae.Titu Maiorescu.- Bucureşti, 1996.- 142p.Luchian, Şt. [album].- Bucureşti, 1968.- P.56-57.Carp, P. Discursuri.- Bucureşti, 1907.- 482p.Carp, P. 1837 – 1919 // Calendarul Naţional.- Chişinău: BNRM, 2000.- P.197.

vII. v. alecSandrI şI I.l. caragIale

Vasile Alecsandri: [foto].Nicolescu, G.C. Viaţa lui Vasile Alecsandri.- Bucureşti, 1965.- 692p.Alecsandri, Vasile. Fântâna Blanduziei.- Bucureşti, 1962.- 480p.Fântâna Blanduziei. [imagine] // Muzeul de Literatură Română.- Iaşi, 1999.- P.35.Călinescu, G. V. Alecsandri.- Bucureşti, 1965.- 143p.Ion Luca Caragiale: [foto].Cioculescu, Şerban. I. L. Caragiale.- Bucureşti, 1967.- 115p.

Page 9: Convorbiri Literare si Junimea

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaBucur, Marin. O bibliografie a lui I.L. Caragiale.- Bucureşti, 1989.- 401pCioculescu, Şerban. Viaţa lui I. L. Caragiale.- Bucureşti, 1969.- 373p.Cioculescu, Şerban. Viaţa lui I. L. Caragiale. Caragialiada.- Bucureşti, 1977.- 607p.Caragiale, I. L. Comedii. Momente.- Chişinău: „Litera”, 1997.- 327p.Capuşan, M.V. Despre Caragiale.- Cluj – Napoca, 1982.- 243p.Caragiale, I. L. O scrisoare pierdută.- Bucureşti, 1996.- 125p.Delavrancea, Barbu. Iaşii şi banchetul junimiştilor // Caragiale, I. L. Studiu introductiv, antologie.- Bucureşti: „Eminescu”, 1974.- 23p.Iosifescu, Silvian. Dimensiuni caragialiene.- Bucureşti: „Eminescu”, 1972.- 267p.Cioculescu, Şerban. Viaţa lui I. L. Caragiale.- Chişinău: „Hiperion”, 1992.- 364p.Cazimir, Şt. Amintiri despre Caragiale.- Bucureşti: „Minerva”, 1972.- 241p.

vIII. emIneScu la „JunImea”

Medalionul Junimii. (1873).- Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România. Cabinetul de ştampe: [imagine].Creţu, Ion. Mihai Eminescu. Colaborarea la „Convorbiri literare” continuă.- Bucureşti, 1968.- P.203.Călinescu, George. Viaţa lui Mihai Eminescu.- Bucureşti: „Minerva”, 1983.- 401p.Convorbiri literare. Coperta numărului omagial al revistei dedicat lui Mihai Eminescu (iunie-septembrie 1939) // Eminescu, M. Un veac de nemurire. Vol. 2.- Bucureşti: „Minerva”, 1991.- P. 453.Mihai Eminescu. (1850- 1889):[foto].Mihai Eminescu şi Ioan Slavici la „Convorbiri literare”. Pictură (ulei) de Sever Frenţiu:[imagine].Pop, Augustin. Mărturii. Eminescu. Veronica Micle.- Chişinău, 1989.- 190p.

Page 10: Convorbiri Literare si Junimea

�0

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaCasa Pogor. Muzeul literaturii din Iaşi //Crăciun, Cristina. Ei l-au văzut pe Eminescu.- Cluj-Napoca: „Dacia”, 1989.- Pl. 10.Horvat, Saiuc. Dicţionar cronologic. Eminescu.- Baia-Mare, 1994.- 299p.Popovici, Constantin. Eminescu. Viaţa şi opera.- Chişinău: „Litera”, 2005.- 771p.Eminescu în amintirea contemporanilor.- Chişinău: „Cartea Moldovenească”, 1968.- P.161.Oprea, Al. În căutarea lui Eminescu gazetarul.- Bucureşti: „Minerva”, 1983.- P.29.Popescu, Ion. Amintiri despre Eminescu.- Iaşi: „Junimea”, 1971.- 247p.

IX. I. SlavIcI şI I. negruzzI

Ioan Slavici: [foto].Slavici, Ioan. Amintiri.- Bucureşti: „Minerva”, 1983.- 350p.Marcea, P. Slavici Ioan.- Bucureşti, 1965.- 414p.Bălan, Ion. Ioan Slavici.- Bucureşti: „Albatros”, 1985.- 254p.Slavici, Ioan. Romanele vieţii.- Cluj-Napoca, 1979.- 314p.Bugnariu, T. Slavici Ioan. (1848-1925). Bibliografie.- Bucureşti, 1973.- Pl. 4.Popas la Iaşi // Vatamaniuc, D. Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut.- Bucureşti, 1968.- P.175.Leon, C. Negruzzi şi Junimea. (1890) // Maiorescu, Titu. Critice.- Bucureşti, 1989.- P.354.Negruzzi, Iacob. Jurnal. – Cluj- Napoca: „Dacia”, 1980.- 287p.Negruzzi, Iacob. Scrieri. Vol.1.- Bucureşti: „Minerva”, 1980.- 926p. Negruzzi, Iacob. Scrieri. Vol.2.- Bucureşti: „Minerva”, 1983.- 750p.Fraţii Iacob şi Leon Negruzzi, studenţi la Viena: [foto].

Page 11: Convorbiri Literare si Junimea

��

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaX. Ion creangă verSuS JunImISmul

Ion Creangă. În pagina web.Călinescu, George. Ion Creangă.- Bucureşti, 1989.- 315p.Mitican, Ion. Cu Mihai Eminescu şi Ion Creangă prin târgul Ieşilor.- Bucureşti, 1990.- 190p.Boutiere, Jean. Viaţa şi opera lui Ion Creangă.- Iaşi: „Junimea”, 1976.- P. 352.Călinescu, George. Ion Creangă. Viaţa şi opera.- Bucureşti: „Eminescu”, 1973.- P.65.Ion Creangă. 1839-1889. [foto].Bălu, Ion. Viaţa lui Ion Creangă.- Bucureşti: „Cartea Românească”, 1990.- 195p.Sadoveanu, Mihail. Despre Ion Creangă. – Bucureşti: „Scrisul Românesc”, 1996.- 127p.Convorbiri literare. Ion Creangă:[imagine] // Muzeul de literatură al Moldovei.- Iaşi, 1981.- P.23.Popescu-Sireteanu, Ion. Ion Creangă. Amintiri.- Iaşi, 1981.- 215p.

Unic prin geniul lui oral, Creangă apare, prin neasemanata lui putere de a evoca viaţa, un scriitor din linia realismului lui Negruzzi, rămânând un reprezentant tipic al “Junimii”, prin acea vigoare a conştiinţii artistice care il uneşte aşa de strâns cu Maiorescu şi Eminescu, bucuroşi din primul moment de a fi ghicit în el o conştiinţă înrudita. (...)

T. Vianu

Bratu, Savin. Ion Creangă.- Bucureşti, 1968.- P.201.Creangă, Ion. Nu ştiu alţii cum sunt...: [album].- Iaşi, 1979.- P.186.Creangă, Ion. Alte povestiri şi poezii.- Bucureşti, 1993.- P. 41.Creangă, Ion. Opere.- Bucureşti, 1953.- P.13.Bojdeuca lui Ion Creangă.- Iaşi, 1987.- 40p.Ion Creangă:[foto].Hanul lui Topor (Iaşi) din str. Sărărie vizitat de Creangă şi Eminescu: [imagine].

Page 12: Convorbiri Literare si Junimea

��

Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaCasa în care a locuit Ion Creangă // Creangă, Ion. Documente.- Bucureşti, 1964.- P. 160.„Convorbiri literare” – colecţia BNRM.Creangă şi Eminescu:[calendar - 2000].