crónicas ulloa - setembro

Download Crónicas Ulloa - Setembro

Post on 02-Aug-2015

45 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Crnicas da ComarcaMensual independente do comarca da Ulloa Ano 1. N 5 - Setembro 2012COMARCA E a suba do IVE perxudica tanto s familias como aos propios concellos

enTRevisTA

O adianto de Feijoo fai perigar o futuro de 145 familias da UlloaA decisin de Alberto Nez Feijoo de adiantar as eleccins autonmicas sen asinar antes os convenios en materia de servizos sociais e emprego pon en perigo axudas por 2,5 millns de euros en Lugo. Na comarca da Ulloa, isto afecta directamente aos parados e s 145 familias que reciben a prestacin das Axudas no Fogar, que poderan deixar de recibir estes ingresos. E mentres, a suba do IVE supn unha diPx. 3 ficultade engadida.

Pablo Taboada. Palas de Rei ter fogar residencial en 2013Px. 2

COMARCA

Melloras nos camposantos de Antas de Ulla e MonterrosoPx. 6

MOnTeRROsO

A comarca vibrou coa volta Ciclista a espaaPx. 12

A residencia de Monterroso xa ten mobiliarioPx. 4

XenTe DAQU

O adianto electoral de Feijo fai perigar axudas s familias

COMARCA

Palas celebra o Ecce Homo e Monterroso o San Miguel

COMARCA

Px. 2

Pxs. 5 e 13

Clausuradas as actividades de vern en Monterroso e PalasPxs. 10-11

2

Crnicas da Comarca - setembro 2012

ACTUAliDADeENTREVISTA Pablo Taboada, alcalde de Palas de Rei

no ano 2013 a unidade residencial ser unha realidade en Palas de ReiO alcalde de Palas de Rei, o popular Pablo Taboada, repasa con Crnicas da Comarca a actualidade do seu municipio, dende ese histrico inicio dunha etapa da Volta Ciclista a Espaa ata accins de futuro nas que traballa o Concello, como a posta en marcha dun Fogar Residencial de cincuenta prazas.- Palas de Rei foi inicio dunha - Como o presidente da Mancoetapa da Volta Ciclista a Espaa, que munidade do Camio de Santiago, en significou esto para a vila? que medida beneficia o Camio a Pa- Podo facer un balance moi posi- las de Rei? tivo, foi un momento histrico. Non - O Camio de Santiago o ele doado que a Volta Ciclista a Espaa mento turstico mis importante da pase por un concello e moito mis provincia de Lugo, ten unha imporcomplicado que poidamos albergar tancia vital para a nosa economa. Na unha chegada ou unha sada. Eu tiven poca estival, en Palas de Rei a maiora a oportunidade de ir nun dos coches dos hoteis, balnearios, pensins teen da organizacin e puiden comprobar unha afluenza espectacular de ocuque no tramo de Palas, e incluso por pantes. Penso que xunto coa gandeira Monterroso e Guntn, a ambas marxes o pilar mis importante que temos se da estrada haba centos de persoas falamos da economa do noso concepara ver os ciclistas. O balance moi llo. Isto o que fai que en certa mefavorable e como para repetir, ogall dida non teamos unha tasa de paro teamos esa sorte algn da. tan elevada como outros concellos, - Existen rumores de que a Volta Palas ten unha porcentaxe de desemCiclista a Espaa tivo un custe elevado prego do 8%. para o Concello - Na aldea palense de Merln - O Concello de Palas de Rei non abriuse o primeiro albergue privado pagou nin un s nesta zona do caO Concello de Palas de Rei mio primitivo euro. Colaboranon pagou nin un s euro mos coa loxs- Moita xente Volta Ciclista. O balance foi refrese a Palas tica, coas vallas, co equipo de Pro- moi positivo e quero dar as gra- como unha beteccin Civil e con zas a todos os que colaboraron leza entre camimoitos vecios de xeito desinteresado os. A ubicacin e vecias que se que temos toda transformaron ese da en voluntarios unha sorte, o que fai que moitas famipara que todo saise ben. Quero apro- lias decidan montar negocios privaveitar para darlle as grazas a todas as dos para prestar servizos aos peregripersoas que de maneira desinteresada nos. Este novo albergue privado, que colaboraron para que a xornada se non o primeiro no camio primitivo, desenvolvese con normalidade. abriuse concretamente no lugar das - Palas solicitou recentemente un Seixas, ten unha inversin particular obradoiro de emprego con outros moi grande e est situado lado do concellos da contorna, porque se rea- nico albergue pblico que hai no caliza esta peticin conxunta? mio primitivo na nosa zona. - un proxecto que xunto cos alcal- Recentemente inagurouse en Vides de Antas de Ulla, Taboada e Porto- lar de Donas un hipdromo, que conmarn xa levbamos tempo falndoo. secuencias econmicas e sociais pode Somos conscientes de que a tasa de ter na comarca da Ulloa? paro inferior a outros concellos lim- Tiven a fortuna de inagurar o hitrofes pero esta poca de crise, na que pdromo grazas invitacin da Asonon fcil obter un posto de traballo ciacin de Vecios A Capela, a promonin unha formacin laboral, levounos tora deste proxecto. O Concello de Paa facer unha solicitude para 60 des- las axudou en todo o que estivo na sa empregados que se adicarn a mello- man para que o hipdromo de Vilar rar os espazos verdes dos nosos con- de Donas chegara a ser real e consecellos, xestionar os residuos e a peque- guiu unha axuda do Grupo de Desnas obras de infraestrutura de intere- envolvemento Rural 7 para que, a ses xeral que tanto valoran os vecios. travs de cartos procedentes de Penso que o que fixemos ns, unirnos Europa, conseguirn materializar para facer esta peticin conxunta un esta infraestructura. As, o hipexemplo de colaboracin entre entida- dromo un alicerce mis para des municipais. dinamizar a hostelera local e por outra banda quedan cumpridas as as expectativas de moitos afecionados que hai do cabalo na nosa comarca. - O Concello de Palas conta tamn cun evento do motor propio: o Rallie da Ulloa e tamn presta apoio incondicional ao Rallie de Histricos que se celebra na Terra de Melide - O Rallie de Ulloa unha proba moi consolidada, cun calado importante e cunha afeccin ao mundo do motor que non deixa indiferente a ningun. Son moitas as persoas da comarca e de fra dela que se achegan as nosas terras para ver este rallie. No tocante ao Rallie de Histricos, apoimolo porque, anda que toca pouquio a Palas, unha maneira de colaboracin municipal cos concellos limtrofes. Ademais, para a ns importante xa que hai unha morea de casas rurais pola zona do baixo Ulla que os das do rallie ven aumentadas as sas reservas. - O ano 2012 ser recordado por ser o momento no que a crise econmica comeza a notarse nas vilas pequenas, que valoracin fai do traballo realizado por este Concello neste perodo? - Este ano foi moi complicado. Sobre todo os Concellos de Lugo non o temos fcil xa que a Deputacin colabora escasamente connosco. Eu sempre poo o mesmo exemplo: o Concello de Toques, con 1.500 habitantes, recibe da Deputacin da Corua o triple de fondos que Palas de Rei. As deputacins deberan axudar aos pequenos concellos e con Palas non acontece iso. Anda as, dende o Concello impulsamos medidas de aforro enerxtico moi importantes, fixronse plans de aforro que tern unha importante repercusin econmica nos vindeiros anos. Neste ltimo semestre, firmamos coa Xunta un convenio para pavimentar varias ras, entre elas a estrada a Antas de Ulla. No BOE do 11 de xuo concedeuse a Palas de Rei unha axuda para a creacin dunha Unidade Asistencial. Isto materializase na transformacin dun edificio que o Concello pose na ra do Muo, que actualmente funciona como Centro de Da, pero que se acondicionar no futuro Fogar Residencial, que ter 50 prazas e que disfrutaremos no vindeiro 2013. A maiores, o Plan de Insfraestruturas Rurais investir mis de 90.000 euros en varios camios de aldeas como Gont ou Penapieiro. Tamn o Concello, cun convenio coa Consellera de Presidencia, crear as reas recreativas de Merln e da Ulloa, que actualmente est en fase de execucin. O Concello de Palas, xunto co de Taboada, adquirirn unha pala excavadora para o servizo de obras municipais dos dous concellos. Isto vainos a permitir executar un plan de apertura de moitos camios no rural. E agardamos que outros proxectos se vaian inagurando como o Cuartel da Garda Civil, o Centro de Mantemento de Carreteras e a futura rea de Servizo da autova Lugo-Santiago. Polo tanto, anda en poca de crise, o Concello de Palas de Rei contina traballando para que todos estes proxectos se vaian convertindo en realidade.

Crnicas da Comarca - setembro 2012

3

ACTUAliDADeCOMARCA A Deputacin non est dacordo co adianto electoral COMARCA

O adianto de Feijoo pon en perigo 2,5 millns para parados e familiasA Deputacin de Lugo denuncia que a primeira consecuencia na provincia do anticipo exprs dos comicios autonmicos que Feijo pon en perigo 2,5 millns de euros para parados e familias lucenses por adiantar as eleccins por conveniencia, segundo o voceiro socialista Manuel Martnez, quen explica que esta decisin fixo que hoxe teamos un Goberno galego en funcins, que paraliza asuntos de enorme calado xa que, tal e como recolle a Lei, s pode realizar xestins ordinarias. Por exemplo, pagar facturas ou nminas. Por este motivo, dubidamos moito que o Executivo autonmico poida asinar coa Deputacin de Lugo os convenios en materia de polticas activas de emprego e servizos sociais na provincia que deixou pendentes, cifrados en 2,5 millns de euros. Neste senso, Martnez lembrou que en xullo o Goberno galego remitiu ao organismo provincial varios convenios, que foron avaliados minuciosamente polos servizos xurdicos da institucin luguesa. Das mis tarde e co fin de axilizar a posta en marcha destas iniciativas na provincia, a Deputacin respostou Xunta, adxuntando os informes resultantes, nos que presentabamos serias cuestins de urxente solucin para poder continuar a tramitacin destes convenios, explica o voceiro socialista. Martnez pon varios exemplos: por una banda a Xunta ofreca 1,2 millns de euros prodecentes da Unin Europa para desempregados e estableca a sa contratacin dende a sinatura do convenio e ata o 16 de novembro. Sen embargo, non aclaraba que Administracin xestionara estes fondos europeos. Por outro lado, o Goberno galego defina un mesmo co