czytaj cały numer

Download czytaj cały numer

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • POLSKIETOWARZYSTWOTURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZEZARZDGWNY

  KOMISJAKRAJOZNAWCZA

  KrajoznawcaBiuletynInformacyjny

  KKZGPTTK

  Nr14

  2013PADZIERNIK

 • 1

  Spistreci:

  Str.2WprowadzenieKrzysztofTczaStr.3XVIIIWalnyZjazdPTTKKrzysztofTczaStr.660.latKoaPrzewodnikwSudeckichwJeleniejGrzeKrzysztofTczaStr.12NowepolskiewpisynaListwiatowegoDziedzictwaUNESCOSzymonBijakStr.13Sierpniowyspacerkrajoznawczy2013KrzysztofTczaStr.18KatowickiPomnikHistoriiNikiszowiecStanisawDziubaStr.20OglnopolskiZlotOddziawikrodowiskowychwUniejowieKrzysztofTczaStr.29BiuletynPodkomisjikolekcjonerstwaKrajoznawczegoKrzysztofTczaStr.31pozostayladyuaskichpodkwKrzysztofCzerepowickiStr.37SeminariumMijajcekrajobrazyZiemiJeleniogrskiejKrzysztofTczaStr.45SyfonKodnicyWitoldKlizaStr.47PodsumowanieIVedycjiprojektuMojaMaaOjczyznaKrzysztofTczaStr.50NiecooEwangelicyzmieKrzysztofR.MazurskiStr.60XXIIOglnopolskiPrzegldKsikiKrajoznawczejiTurystycznejKrzysztofTczaStr.65JedenzzamojskichwtkwakcjiratowaniazotaprzedNiemcamiWitoldKlizaStr.68AntoninaSobierajskaKrzysztofTczaStr.70LiniakolejowaJeleniaGraSzklarskaPorbaJakuszyceKorenovTanwaldHenrykMagoStr.73MojewraeniazCZAKu2013KrzysztofTcza

 • 2

  DelegacinaWalnyZjazdPTTKzDolnegolskanazamkuKsi.Foto:KrzysztofTcza

  KrzysztofTczaWprowadzenie

  SzanowneKoleankiiKoledzy.

  Waniemiaomiejsce najwaniejszewydarzeniew naszym Towarzystwie.OdbysiXVIIIWalnyZjazdPTTK.DelegaciwybralinowyskadZarzduGwnego.Mamynowego prezesa na najblisze cztery lata. Zosta nim Roman Bargie. Miejmynadziej,elatatebdpomylnedlanaswszystkich.Abyjednaktakbyomusimywszyscypomcwtymnowemuzarzdowi.

  Teraz nadchodzi pora na wybory nowych skadw do poszczeglnych komisjistatutowych.Koczcasikadencja tookres rozlicze ipodsumowa.Toporabyzobaczyczydokonalimytegowszystkiegocosobiezaoylimycztery latatemu.To pora podejmowania przez dziaaczy decyzji o ich dalszym zaangaowaniu wpracydladobraPTTK.Musimybywiadomi,enaszezaangaowaniewspoecznejwkocupracyniewynika tylkozchwilowego impulsu,ale ebdzieono trwae inie opuci nas a do koca nowej kadencji. Inaczej nie osigniemysatysfakcjonujcychnaswynikw.

  W roku przyszym Towarzystwo nasze bdzie promowao haso Turystyka czypokolenia. I susznie.Czynie jestprzyjemniej gdywwycieczcebiorudzia cae

 • 3

  rodziny.Gdyobok rodzicw id ichdzieci.Alenie tylkooprzyjemno tuchodzi.Waniejszymjestaspektwychowawczy.Dzieciprzeciebiorprzykadzestarszych.Patrzna ichpostpowanie iwycigajwnioski.Gdywidz,e ichrodzicepoznajswojOjczyzn, epodziwiaj jejpikno, e kultywuj tradycje,napewnobd,chociawczci,ichnaladowa.

  Wspomniane haso wypyno z Komisji rodowiskowej dlatego zamieszczam wnowym numerze Krajoznawcy relacj z tegorocznego Oglnopolskiego ZlotuOddziaw i K rodowiskowych w Uniejowie. Bardzo ciekawy jest tekst ospotkaniu uanw. Jako, e mielimy rok przewodnikw turystycznych wanymwydarzeniem s obchody 60lecia Koa Przewodnikw Sudeckich. Zamieszczamtake relacj zkolejnego seminariumMijajcychkrajobrazw.Tym razemodbyosi ono w Jeleniej Grze. Najwaniejsz jednak w tym numerze jest relacja zCentralnegoZlotuKrajoznawcw,ktryodbysiwSupralu. Jestemprzekonany,espotkanietobyobardzoudanea jegouczestnicynietylkopoznaliconowegoalemogliwczysidowieluprowadzonychtamdyskusji.Jakzwyklezamieszczamwiele ciekawych artykuw opisujcych rne wydarzenia krajoznawcze. Mylzatem,ekadyznajdziecocogozainteresuje.

  yczprzyjemnejlektury.

  KrzysztofTcza

  XVIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego

  Wdniach1415wrzenia2013rokuwWarszawieodbysiXVIIIWalnyZjazdPTTK.PoniewaTowarzystwonaszeliczyponad60.000czonkwzadaniewyborunowychwadz, majcych poprowadzi nasz organizacj przez kolejne cztery lata,powierzono 147 delegatom wyonionym na Regionalnych KonferencjachOddziaw PTTK poszczeglnych wojewdztw. Zwaywszy na kryzys w jakimznalazasigospodarkanaszegokrajuzadanietoniebdziewcaletakie atwe.Zewyniki gospodarcze dotycz przeciewszystkich bezwyjtku, awiec take i nas.Organizacja tak dua jak PTTK posiada sporymajtek,w skad ktregowchodziwiele schronisk bdcych czsto obiektami wiekowymi. Trzeba zatem nie tylkodostosowa jedoobecnych standardw aleprzedewszystkimutrzyma, coprzyrosncych obcieniach nie jest proste. Rwnie bieca dziaalno naszegoTowarzystwa, mimo i w duej mierze prowadzona jest spoecznie, to i takangauje spore rodki finansowe. Po zapoznaniu si ze sprawozdaniem

 • 4

  ustpujcychwadzwidajaktrudnebdzietozadanie.Zwaywszyjednaknafakt,i organizacja naszawci jest postrzegana jako gwny partnerw prowadzeniudziaalnoci turystycznej i krajoznawczej, musimy nie tylko podtrzymywa juwypracowanewzorce ale take dy do nowych, dostosowanych do obecnegostyluycia.Iwanietaktrudnedorealizacjizadaniastajprzednowymiwadzami.Dlatego my, kadra Towarzystwa ale take i szeregowi jej czonkowie, musimyzarwno bacznie przyglda si poczynaniom wybranych wadz ale i takewszelkimisposobamiimpomaga.Towarzystwobowiemnaszejestnaszwsplnorganizacj i jako takie jest, aprzynajmniejpowinnoby,bliskienamwszystkim.Nie wdajc si zatem w szczegy podaj nowy skad zarzdu bymy wiedzieliktrzy z Koleanek i Kolegw zostali obdarzeni kredytem zaufania na obecnkadencj.

  CzonkowieZarzduGwnegoPTTKXVIIIkadencji.Foto:KrzysztofTcza

  ZarzdGwnyPTTKXVIIIkadencji

  PrezesRomanBargieWiceprezesiAndrzejGordon,HenrykMioszewski,StanisawSikoraSkarbnikJerzyKaponCzonkowieDanutaCierpisz,JacekCzober,JarosawDbrowski,LechDrodyski,JerzyGajewski,Marian Jurak,WojciechKoprowski,EdwardKutya,PaweMordal,Jakub Nowak,Waldemar Osypiuk, Jacek Potocki, Aleksandra Staszak, AgnieszkaWaach,AndrzejWasilewski

 • 5

  GwnaKomisjaRewizyjnaPTTKXVIIIkadencji

  PrezesBeataDziduszkoWiceprezesiTadeuszHarazin,RyszardWuliczSekretarzElbietaMoszczyskaCzonkowie Krystian Grajczak, Jarosaw Kaczmarczyk, Zdzisaw Klose, BogdanKomorowski, SawomirKorpysz,AndrzejKudlaszczyk,DariuszKuelewski,AndrzejMichalik,PaweMikowiec,DariuszNazarczyk,JzefRusiecki

  GwnySdKoleeskiPTTKXVIIIkadencji

  PrezesWojciechTomalakWiceprezesiTadeuszMarkowski,WojciechNapirkowskiSekretarzJolantaSzulcCzonkowieMarcinHusak,PaweIdzik,PaweKamiski,KrystianKorus,MarianKotarski,StanisawLenik,RenataRadomskaKrenz,ElbietaRydelPiskorska,AnnaTeodorczyk,LeszekWarowny,PaweZa

  Foto:KrzysztofTcza

  Podczas Zjazdu nie zapomniano owyrniajcych siw swojej spoecznej pracydziaaczachpoprzedniejkadencji.Wieluznichzostaowyrnionychodznaczeniamipastwowymialechybanajwaniejszewyrnieniedlakadegodziaacza,zktrychniejedendlaTowarzystwapowiciniemal cae swoje ycie, to godnoCzonkaHonorowegoPTTK.Tymrazemobdarzonychtnajwyszgodnocizostaoa45osb.Wwikszoci s to Koleanki lub Koledzy, dla ktrych praca pod szyldemPolskiegoTowarzystwaTurystycznoKrajoznawczego,byaniezwykle istotnaw ichyciu. S to osoby, dla ktrych praca dla innych, przede wszystkim pracaskierowanaw strondzieci imodziey,bya rzecznaturaln.Biorcpoduwagpowyszemoemybypewni, edopkiwnaszymTowarzystwiebdpracowatacy dziaacze, dopty bdzie ono organizacj darzon szacunkiem. Nam zapozostajetylkobraznichwzorce.

 • 6

  KrzysztofTcza60.latKoaPrzewodnikwSudeckichwJeleniejGrze

  Kadywykonywanyprzezczowiekazawdwymagawiedzy takbywykonywagoprawidowo,byniktniemgpowiedzie,etrafinapartacza.S jednakzawody,ktre wymagaj nie tylko wspomnianej wiedzy ale take wiedzy dalekowykraczajcej poza zakrelone podstawy. Do takich naley zawd przewodnikagrskiego.Kadyktopodejmujesiwykonywatenzawdmusinietylkowiedziejak zorganizowa wycieczk, jak j przeprowadzi, na co zwrci uczestnikomuwag,naco ichuczuli.Przewodnikbowiempodejmuje sinie tylko rzetelnegowykonania powierzonego mu zadania ale bierze na siebie cakowitodpowiedzialno za bezpieczestwo, a nieraz ycie uczestnikw prowadzonejwycieczki.Dlategomusi on zna zasady udzielania pierwszej pomocy czy zasadywzywania pomocy w grach. Musi wiedzie gdzie, w zalenoci od aktualniepanujcych warunkw pogodowych, moe zabra swoj grup. Bo to, e danagrupachcedotrzewokrelonemiejscenieoznacza, iprzewodnikmusi ich tamzaprowadzi. Towanie on decyduje, na podstawie swojego dowiadczenia, czydoprowadziichtambezpiecznieczynie.Dlategotemusiposiadaszerokwiedznietylkoopogodzie,ojejzmiennociwgrach,aletakewiedzotychgrach.Oich geografii, omoliwociach dotarciaw konkretnemiejsce, o niespodziankachjakie mog wystpi. T wiedz przewodnik nabywa tylko i wycznie podczasswoichwdrwek,nieda si jejposiw teorii.Teoria tobowiem tylkopewnezarysytegocowgrachmoesiprzytrafi.Najwaniejszajestjednakpraktyka.Towaniewtedydowiadczamytychspraw,ktreniesmoliwedonauczeniasiichw saliwykadowej, towaniewtedy zdobywamy prawdziwwiedz o grach. Idlategoprzewodnicys jakwino: imstarsitym lepsi.Oczywicieniemwimytuowieku z metryki. W tym wzgldzie prawdziwi przewodnicy zawsze s modzi.Mwimytuostauprzewodnickim.Kadazosbprowadzcych innychpograchmusi posiada spor wiedz krajoznawcz. Bo samo wyjcie w gry moeoczywicie przysporzy moc przey, moe dostarczy wystarczajc dozsatysfakcji, jednak dodana do tegowiedza krajoznawcza na pewnowzbogaci tedoznania o wartoci, ktrych uczestnicy wycieczki nie posiedli by gdyby niekorzystali z usug przewodnika. Dlatego wanie organizowane s kursyprzewodnickie. To wanie podczas takich szkole kandydaci na przyszychprzewodnikw poznaj podstawy tego zawodu. To tam jest im przekazywanawiedza teoretyczna. Ale towaniew trakcie takich kursw odbywaj si liczne

 • 7

  wycieczki szkoleniowepodczasktrychmogonipoznanaczymmapolega ichprzysza praca. To wanie wtedy mog dowiadczy tego wszystkiego o czympisaempowyej.Towtedy take chtnido zostania zawodowymprzewodnikiemdowiedzsiczy ichkondycja fizycznapozwoli imnawykonywaniewymarzonegozawodu. Nieraz sam fakt otrzymania zawiadczenia lekarskiego o brakuprzeciwskazadowykonywania tego zawodunicnie znaczy.Czasami jest tak, edopiero podczas zamieci nienej czy podobnie ekstremalnych warunkw jakiezastaniemy w grach dany kandydatmoe wiadomie i odpowiedzialnie podjsuszndecyzj.Dlatego ci,ktrzypomylnieprzejd szkolenie i zdecyduj sinapodjciepracyprzewodnikasludminatyledowiadczonymi,espokojniemonapowierzawichrcegrupyturystyczne.

  Prawiewszy