deepak chopra - savrseno zdravlje

Download Deepak Chopra - Savrseno Zdravlje

Post on 26-Oct-2015

135 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • "Dr. Chopra uzbuujue komunicira na samoj granici dananje medicine duha/tijela sa sofisticiranou vrsnog poznavaoca medicine."

  CRAIG A. LAMBERf, Harvard Magazine

  "Deepak Chopra se smatra Hipokratom modernog doba zbog svog naprednog pristupa koji kombinira drevne tradicije lijeenja s modernim istraivanjima." IRV KUPCINET, Chicago Sun Times Jedan od arhitekata nove medicine jest dr. Chopra, cijenjen i potovan lijenik koji je "platio svoje dugove" kao moderni lijenik." LARRY DOSSEY, autor Space, Time, and Medicine i Recovering the Soul "Dr. Chopra je fin, evokativan pisac." DR. JOHN W. ZAMARRA, The New England Journal of Medicine Ambiciozno i strpljivo, dr. Chopra povezuje naine lijeenja Istoka i Zapada u fascinantani, shvatljivi argument...." DR. STEVE SABOM, Houston Chronicle "Pisanje dr. Chopre sadri veliku Ijepotu, veliku snagu, veliko oduevljenje i mnogo zajednikog." COURTNEY JOHNSON, autor Henry James and the Evolution of Counsciousness

 • "Ne moemo prealiti to nije ivio dovoljno blizu da se meusobno posjeujemo." JUDITH HOOPER, The New York Times Book Review Rekli su o Kvantnom lijeenju: "Najmudrija, najdivnija knjiga koju sam ikada proitao." TOWNSEND HOOPES, bivi predsjednik Amerike izdavake asocijacije "Knjiga koju mora proitati" svaki napredni ... ovjek koji prua zdravstvenu skrb. Ona e proiriti nae horizonte, proiriti nae shvaanje i pomoi nam da stazom na kojoj se nalazimo odemo u novo stoljee. Uzbudljivo, stimulirajue i vrlo preporuljivo." ELISABETH KUBLER-ROSS, M.D.

  SAVRENO ZDRAVLJE

  Potpun vodi za duh/tijelo DR. DEEPAK CHOPRA

 • Maharishi Mahesh Yogiju

  ije je bezgranino znanje uinilo ovu knjigu moguom Naslov originala: PERFECT HEALTH The Complete Mind/Body Guide Copyright 1990 Deepak Chopra Preveli: Rade Sibila i Ruica ili

  Sadraj

  Zahvalnica DIO I MJESTO ZVANO SAVRENO ZDRAVLJE 1 Poziv na viu stvarnost 2 Otkrivanje vaega tjelesnog tipa Test za tjelesni tip Maharishi ayur-vede Karakteristike tjelesnih tipova: Vata Pitta Kapha Razumijevanje dvodonog tipa Razumijevanje trodonog tipa 3 Tri doe - graditelji stvarnosti Subdoe 4 Plan prirode Kako dolazi do poremeaja doa 5 Obnova ravnotee Uravnoteen ivot - ope toke DIO II

 • KVANTNO-MEHANIKO TIJELO OVJEKA 6 Kvantna medicina za kvantno tijelo 7 Otvaranje kanala lijeenja Panakarma Transcendentalna meditacija Primordijalni zvuk Pulsna dijagnoza Marma terapija Tehnika blaenstva Aroma terapija Terapija Gandharva glazbom 8 Sloboda od ovisnosti 9 Starenje je pogreka Rasayane - bilje za dugovjenost Kviz: koliko dobro starim? DIO Ill IVJETI U SKLADU S PRIRODOM 10 Impuls za evoluciju 11 Dnevna rutina - jahanje na valovima prirode 12 Prehrana - jedenje za savrenu ravnoteu Prehrana prema tjelesnom tipu: Dijeta za smirenje vate Dijeta za smirenje pitte Dijeta za smirenje kaphe est okusa Agni - probavna vatra Blaena dijeta 13 Tjelesno vjebanje - mit "bez muke nema nauke" Vjebe prema tjelesnom tipu Vjebe triju doa Pozdrav suncu Yoga poloaji

 • Uravnoteeno disanje (pranayama) 14 Sezonska rutina - ravnotea cijele godine Epilog: cvijee u kvantnom polju Dodatak A: izvori za Maharishi ayur-vedu Dodatak 8: rjenik Bibliografija

  Zahvalnica

  elim iz sveg srca zahvaliti Svojoj obitelji, za njihovu duboku ljubav i podrku,

  koja je osnova svega to inim. Barneyu Shermanu, koji je prvi organizirao i proistio

  opseno tijelo neobraenih informacija; bez njegovog strpljivog rada, ova knjiga ne bi bila izdana. Dvojici vrhunskih agenata - i vrlo cijenjenih prijatelja - Lynn Franklin i Muriel Hellis, zato to su me uvjerile da e ovaj projekt uspjeti. Huntleyu Dentu, bliskom prijatelju iji mi je otroumni literarni sud pomogao da tekst uobliim u kompletirani oblik. Svome uredniku, Peteru Guzzardiju, koji je inzistirao na perfekciji i iznio ono najbolje to sam mogao ponuditi. I posveenoj obitelji lijenika, medicinskih sestara, tehniara, instruktora i pomonog osoblja koji istinski mogu nazvati uspjeh Maharishi ayur-vede svojim vlastitim. Svatko od vas inspirirao me je svakodnevnim ivljenjem ideala zdravlja. (naroito, vidim ovaj ideal utjelovljen u dr. Richardu Averbachu i dr. Stuartu Rothenbergu, dvojici prvih lijenika u SAD koji su uinili Maharishi ayur-vedu svojim ivotnim zvanjem. Njihov profesionalni savjet na svakom od stupnjeva ove knjige

 • bio je od neprocjenjive vrijednosti. Hvala vam, najdrae kolege, za slijeenje puta.

  Dio I

  MJESTO ZVANO SAVRENO ZDRAVLJE 1. Poziv na viu stvarnost U svakom ovjeku postoji mjesto koje je bez bolesti, koje nikada ne osjea bol, koje ne moe ostarjeti ili umrijeti. Kada doete do tog mjesta, granice koje svaki od nas prihvaa prestaju postojati. One ak ne postoje - ni kao mogunost. To mjesto naziva se savreno zdravlje. Posjeti tom mjestu mogu biti vrlo kratki ili mogu potrajati godinama. ak i najkrai posjet potie duboku promjenu. Tako dugo dok ste ondje, pretpostavke koje vrijede za uobiajenu egzistenciju promijenjene su, a poinju cvasti ideali nove, vie i bolje egzistencije. Ova je knjiga za Ijude koji bi eljeli istraiti tu novu egzistenciju, koji bi je doveli u svoj ivot i uinili stalnom. Uzrok bolesti esto je izuzetno kompleksan, no jedno se sa sigurnou moe rei: nitko nije dokazao da je potrebno biti bolestan. Ustvari, obrnuto. Svakog dana dolazimo u dodir s milijunima virusa, bakterija, alergena i gljivica i tek siuan dio uzrokuje bolest. Nije rijetkost da lijenici vide pacijente iji respiratorni putovi sadre

 • grozdove tetnih bakterija meningokoka koji tu sasvim bezopasno ive. Samo u rijetkim okolnostima oni izbijaju i uzrokuju meningitis, ozbiljnu a katkada kobnu infekciju centralnog ivanog sustava. to izaziva takav napad? Nitko tono ne zna, ali ini se da to ukljuuje misteriozni faktor zvan kontrola od strane domaina, to znai da im mi, nosioci klica, na neki nain otvaramo ili zatvaramo vrata. Vie od 99,99 posto vremena vrata su zatvorena, to znai da je svatko od nas mnogo blie savrenom zdravlju nego to mislimo.

  Vodei uzrok smrti u Sjedinjenim Dravama jesu bolesti srca, koje u veini sluajeva uzrokuje taloenje ploica koje zaepljuju koronarne arterije koje vode kisik do srca. Kada kolesterol ili drugi otpaci ponu zatvarati te arterije, nedostatak kisika kodi radu srca. Pa ipak, tok sranih bolesti vrlo je individualan. Jednog ovjeka sa sasvim malom koliinom ploica moe onesposobiti angina, bolni gr u prsima karakteristian za koronarne arterijske bolesti. Drugi ovjek s nekoliko naslaga ploica dovoljno velikih da zaepe veinu protoka kisika ne osjea nita. Znamo za Ijude koji su trali maraton, a ije su koronarne arterije bile do 85 posto zaepljene, dok su drugi s potpuno prohodnim arterijama pali mrtvi od sranog udara. Naa fizika sposobnost za obranu od bolesti izvanredno je elastina.

  Osim toga tjelesnog fizikog imuniteta, svi imamo jak emocionalni otpor prema bolesti. Kao to je jedna starija ena, moja pacijentica, rekla: Proitala sam dosta iz psihologije da znam kako se za dobro prilagoenoga odraslog ovjeka pretpostavlja da se pomirio s boleu, starenjem i konano i sa samom smrti. Na nekoj razini to i razumijem - ali emocionalno i instiktivno, ne vjerujem u sve to. Starenje i tjelesno pogoranje izgledaju kao

 • stravina pogreka; stalno se nadam da e netko naii i ispraviti je.

  Ta ena sada ima gotovo 70 godina, a njezina je fizika i mentalna kondicija izvanredna. Zapitana to joj predstoji, rekla je: Moete pomisliti da je to ludost, ali moj je stav da neu ostarjeti i da neu umrijeti." Da li je to tako nerazumno? Za Ijude koji za sebe misle da su previe zaposleni da se razbole" zna se da su natprosjenog zdravlja, dok oni koji se previe brinu oko bolesti mnogo ee postaju njezin plijen. Neki drugi ovjek rekao nam je da ga ideja o savrenom zdravlju privlai stoga jer je to kreativno rjeenje - moda jedino rjeenje - za prevladavajue probleme s kojima se suoava suvremena medicina. Taj ovjek, vrlo uspjean direktor u elektronskoj industriji, usporedio je savreno zdravlje s nekom vrsti novog miljenja" koje transformira poduzea.

  Novo miljenje jedinstveni je oblik rjeavanja problema: ukljuuje stvaranje bolje situacije na taj nain da prvo povisite vlastita oekivanja, znatno vie nego to itko vjeruje da je mogue, a potom pronalazite naine da vam se to ostvari. Ako ljudi i dalje misle i djeluju na iste poznate naine, komentirao je taj ovjek, marljivijim radom mogu postii pet do deset posto poboljanja. No da bi se ostvarilo poboljanje od dva do deset puta, ciljevi se moraju postaviti dovoljno visoko da ljudi kau: Dakle, ako elite postii toliko poboljanja, morat emo to uiniti na sasvim drukiji nain".

  Novi nain miljenja bio je primijenjen u naprednim kompjuterskim kompanijama u Silicijskoj dolini. Recimo, ako je za razvoj nekoga suvremenog modela hardwarea ili softwarea bilo potrebno etrdeset osam mjeseci, slijedea generacija bila je predviena za dvadeset etiri

 • mjeseca. Ako su pogreke u proizvodnji smanjene na pet posto, tada nula greaka" postaje pravilo budunosti. Na isti nain djeluje savreno zdravlje - postavlja cilj od nula pogreaka i potom otkriva nain kako da ostvari taj cilj. U svijetu kompjutera trokovi popravka neispravnog stroja mogu