Transcript
Page 1: Моє здоров'я

Практичне Практичне завдання:завдання:

“ Моє здоров’я ““ Моє здоров’я “

Page 2: Моє здоров'я

Оцінювання Оцінювання тесту:тесту: “Моє здоров’я” “Моє здоров’я” Затримка дихання:Затримка дихання: понад 40 с – здоровий;понад 40 с – здоровий; від 20 - 40 с - здоров’я від 20 - 40 с - здоров’я послаблене;послаблене; менш ніж 20 с – є менш ніж 20 с – є захворювання.захворювання.

Page 3: Моє здоров'я

До спільної мети:До спільної мети:Чисте повітря – це Чисте повітря – це запорука здоров’я, запорука здоров’я,

нормальної нормальної життєдіяльності життєдіяльності

організму.організму.

Page 4: Моє здоров'я

Тема уроку:Тема уроку:“Основи“Основи

здорового здорового способу життя”способу життя”

Page 5: Моє здоров'я

План уроку:План уроку:1. Поняття “здоровий спосіб життя”, його основні складові. Індикатори здорового способу 1. Поняття “здоровий спосіб життя”, його основні складові. Індикатори здорового способу

життя. життя. 2. Можливості реалізації здорового способу життя. 2. Можливості реалізації здорового способу життя. 3. Загроза майбутньому: 3. Загроза майбутньому: тютюнопаління, алкоголізм, тютюнопаління, алкоголізм, ВІЛ/СНІД та наркоманія.ВІЛ/СНІД та наркоманія.4. Висновок.4. Висновок.

Page 6: Моє здоров'я

1. Поняття 1. Поняття “здоровий спосіб “здоровий спосіб

життя”, його життя”, його основні складові. основні складові.

Індикатори Індикатори здорового способу здорового способу

життя.життя.

Page 7: Моє здоров'я

Ми всі однаковою мірою Ми всі однаковою мірою перебуваємо в небезпеці, і перебуваємо в небезпеці, і коли ми усвідомимо цю коли ми усвідомимо цю небезпеку, то залишиться небезпеку, то залишиться надія, що спільними надія, що спільними зусиллями ми зможемо зусиллями ми зможемо подолати її.подолати її.

А. Ейнштейн А. Ейнштейн

Page 8: Моє здоров'я

Визначення здоров’я за різними авторамиВизначення здоров’я за різними авторами..““Здоров’яЗдоров’я – це стан, … в якому ми не – це стан, … в якому ми не

відчуваємо болі і який не заважає виконувати відчуваємо болі і який не заважає виконувати функцій нашого щоденного життя: брати участь у функцій нашого щоденного життя: брати участь у керівництві, митися, пити та їсти і робити все, що керівництві, митися, пити та їсти і робити все, що

ми хочемо.”ми хочемо.” Гален.Гален.

““Здоров’яЗдоров’я – це стан повного фізичного, – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки духовного та соціального благополуччя, а не тільки

відсутність хвороб і фізичних вад”.відсутність хвороб і фізичних вад”. ВООЗ, 1958.ВООЗ, 1958.

““Здоров’яЗдоров’я єє умовою гармонійного розвитку умовою гармонійного розвитку людини і в той самий час показником рівня людини і в той самий час показником рівня

соціально – економічного розвитку суспільства.”соціально – економічного розвитку суспільства.” О. М. Анохін.О. М. Анохін.

Page 9: Моє здоров'я

Українські приказки та прислів’я про Українські приказки та прислів’я про здоров’я.здоров’я.

Аби моя голова здорова була, то все гаразд буде.Аби моя голова здорова була, то все гаразд буде. Без здоров’я не має щастя.Без здоров’я не має щастя. Без здоров’я ніщо людині не миле.Без здоров’я ніщо людині не миле. Бережи одежу з нова, а здоров’я з молоду.Бережи одежу з нова, а здоров’я з молоду. Було б здоров’я, а все інше наживем.Було б здоров’я, а все інше наживем. Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив.Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив. Здоровому все здорово.Здоровому все здорово. Здоров’я – найдорожчий скарб.Здоров’я – найдорожчий скарб. Ліпше здоров’я, як готові гроші.Ліпше здоров’я, як готові гроші. Не просімо хліба у Бога, а просімо здоров’я.Не просімо хліба у Бога, а просімо здоров’я. Щоб ти був здоров, як вода.Щоб ти був здоров, як вода. Світ великий, було б здоров’я.Світ великий, було б здоров’я. Той здоров’я не цінить, хто хворий не був.Той здоров’я не цінить, хто хворий не був. Щоб ти був здоров, як вода.Щоб ти був здоров, як вода. Як хочеш здоров’я мати, мусиш рано вставати, а звечора рано Як хочеш здоров’я мати, мусиш рано вставати, а звечора рано

лягати.лягати.

Page 10: Моє здоров'я

Здоровий спосіб життяЗдоровий спосіб життя – – це спосіб це спосіб

життєдіяльності життєдіяльності людини, метою якого є людини, метою якого є

формування, формування, збереження і зміцнення збереження і зміцнення

здоров’я.здоров’я.

Page 11: Моє здоров'я

Складові здорового Складові здорового способу життя:способу життя:

Рівень культури суспільства й Рівень культури суспільства й особи;особи;

Місце здоров’я серед потреб Місце здоров’я серед потреб людини;людини;

Мотивації збереження і зміцнення Мотивації збереження і зміцнення здоров’я;здоров’я;

Настанова на довге, здорове Настанова на довге, здорове життя;життя;

Навчання засобам збереження і Навчання засобам збереження і зміцнення здоров’я.зміцнення здоров’я.

Page 12: Моє здоров'я

Індикатори здорового Індикатори здорового способу життя.способу життя.

Задоволеність своїми даними:Задоволеність своїми даними:• зовнішність;зовнішність;• тіло;тіло;• успішність або виконання успішність або виконання

службових обов’язків порівняно з службових обов’язків порівняно з іншими;іншими;

• своїм статусом у колективі ( друзів, своїм статусом у колективі ( друзів, однодумців…)однодумців…)

• своїм статусом у сім’ї;своїм статусом у сім’ї;• своїм сприйняттям світу.своїм сприйняттям світу.

Page 13: Моє здоров'я

Задоволеність соціальним оточенням:Задоволеність соціальним оточенням:• сприйняття соціальних проблем;сприйняття соціальних проблем;• сім’я;сім’я;• сусіди;сусіди;• родичі;родичі;• колеги;колеги;• товариші у закладі освіти;товариші у закладі освіти;• рівень соціальної напруженості;рівень соціальної напруженості;• політична ситуація;політична ситуація;• довіра до керівних органів;довіра до керівних органів;• рівень безпеки.рівень безпеки.

Page 14: Моє здоров'я

Задоволеність можливостями:Задоволеність можливостями:• рівень зарплатні;рівень зарплатні;• житло;житло;• предмети довготривалого користування;предмети довготривалого користування;• престижні речі;престижні речі;• одяг;одяг;• харчування;харчування;• транспорт;транспорт;• освіта;освіта;• робота;робота;• медичне обслуговування;медичне обслуговування;• заняття спортом;заняття спортом;• проведення вільного часу;проведення вільного часу;• спілкування;спілкування;• сексуальні стосунки;сексуальні стосунки;• громадська активність.громадська активність.

Page 15: Моє здоров'я

2. Можливості 2. Можливості реалізації реалізації здорового здорового

способу життя.способу життя.

Page 16: Моє здоров'я

Показники здорового Показники здорового способу життя:способу життя:

Рухова активність.Рухова активність.Харчування.Харчування.Відсутність шкідливих Відсутність шкідливих

звичок.звичок.Безпечна сексуальна Безпечна сексуальна

поведінка.поведінка.

Page 17: Моє здоров'я

«Значення поживних елементів для «Значення поживних елементів для організму людини».організму людини».

Поживні Поживні елементиелементи

Значення для організмуЗначення для організму Продукти з найбільшим Продукти з найбільшим вмістом елементіввмістом елементів

Вуглеводи: Вуглеводи: крохмаль, цукор і крохмаль, цукор і клітковина.клітковина.

Забезпечують енергією Забезпечують енергією життєдіяльність організму. життєдіяльність організму. Допомагають травленню і Допомагають травленню і запобігають запорам. запобігають запорам. Сприяють накопиченню жиру.Сприяють накопиченню жиру.

Крупи, хліб, макаронні Крупи, хліб, макаронні вироби. Овочі і фрукти. Мед.вироби. Овочі і фрукти. Мед.

Жири тваринного Жири тваринного походження.походження.

Забезпечують енергією. Забезпечують енергією. Матеріал для побудови клітин Матеріал для побудови клітин організму.організму.

Тваринне масло, сир, жирне Тваринне масло, сир, жирне м’ясо.м’ясо.

Жири рослинного Жири рослинного походженняпоходження

Сприяють накопиченню жиру.Сприяють накопиченню жиру. Рослинна оліяРослинна олія

БілкиБілки Матеріал для побудови клітин Матеріал для побудови клітин організму. Каталізатори організму. Каталізатори обміну.обміну. Захист проти інфекціїЗахист проти інфекції

М'ясо, риба, яйця, квасоля, М'ясо, риба, яйця, квасоля, молоко, кефір, сир, горіхи.молоко, кефір, сир, горіхи.

Мінерали: Мінерали: кальцій, залізо, кальцій, залізо, фосфор.фосфор.

Матеріал для побудови клітин Матеріал для побудови клітин організму і підтримання їх у організму і підтримання їх у повноцінному стані.повноцінному стані.

Овочі.Овочі.

Вітаміни: А, В, С. Вітаміни: А, В, С. Д, Е, К та ін..Д, Е, К та ін..

Сприяють хімічним процесам в Сприяють хімічним процесам в організмі.організмі.

Молочні продукти, яйця, Молочні продукти, яйця, риба, фрукти.риба, фрукти.

ВодаВода Матеріал для побудови Матеріал для побудови клітин, «транспортний засіб» клітин, «транспортний засіб» для речовин в організмі.для речовин в організмі.

Вода, сік, овочі і фрукти.Вода, сік, овочі і фрукти.

Page 18: Моє здоров'я

Негативні явища Негативні явища життя:життя:

наркоманія,наркоманія,алкоголізм,алкоголізм,

ранні статеві ранні статеві стосунки,стосунки,

венеричні хвороби, венеричні хвороби, СНІД.СНІД.

Page 19: Моє здоров'я

3. Загроза 3. Загроза майбутньомумайбутньому:: тютюнопаління, тютюнопаління, алкоголізм, алкоголізм, наркоманія, наркоманія, ВІЛ/СНІД ВІЛ/СНІД

Page 20: Моє здоров'я

Вплив нікотину Вплив нікотину на організм на організм

людини.людини.

Page 21: Моє здоров'я

Шкідливі звички:Шкідливі звички: палінняпаління

Підготувала:Підготувала:Вітюк Марія ІгорівнаВітюк Марія ІгорівнаСоціальний педагогСоціальний педагог

М.Горохів ЗОШ№1 ім.І.Л.Франка

Page 22: Моє здоров'я

ЗвичкиЗвичкиКожен має свої звички:Кожен має свої звички:

гризе нігті на гризе нігті на руках;руках;облизує облизує пальці після пальці після їжі;їжі;надмірно надмірно захоплюється захоплюється комп'ютером.комп'ютером.

До шкідливих До шкідливих звичок відносяться:звичок відносяться:

паління;паління;вживання вживання алкоголю;алкоголю;наркоманіянаркоманія

Звички має кожен, та погано, коли вони - шкідливі…

Page 23: Моє здоров'я

Я обрала цю тему, тому що:Я обрала цю тему, тому що: Паління – велика проблема в Україні. Паління – велика проблема в Україні. Паління викликає багато захворювань.Паління викликає багато захворювань. Деякі люди не усвідомлюють всієї небезпеки Деякі люди не усвідомлюють всієї небезпеки

паління.паління.

Page 24: Моє здоров'я

Що таке куріння.Що таке куріння.КурінняКуріння - це шкідлива звичка, що полягає у - це шкідлива звичка, що полягає у

вдиханні диму тліючого тютюну; це одна із форм вдиханні диму тліючого тютюну; це одна із форм токсикоманії.токсикоманії.

Паління сьогодніПаління сьогодні – – одна з найсерйозніших одна з найсерйозніших проблем,проблем, з якою борються в усьому світі.з якою борються в усьому світі.

Найстрашніша з них рак!!!Найстрашніша з них рак!!!

Page 25: Моє здоров'я

ЦЦіікаво, що…каво, що…Дим сигарети містить близько 8000 тисяч шкідливих Дим сигарети містить близько 8000 тисяч шкідливих компонентів, 80 з яких стимулюють утворення компонентів, 80 з яких стимулюють утворення ракових клітин, близько 30 - отрутині. ракових клітин, близько 30 - отрутині. Щороку помирає близько 5 мільйонів осіб від Щороку помирає близько 5 мільйонів осіб від хвороб, що пов’язані з курінням;хвороб, що пов’язані з курінням;Люди, що почали палити до 15-ти років, помирають Люди, що почали палити до 15-ти років, помирають від раку в 5 разів частіше ніж ті, хто почав палити від раку в 5 разів частіше ніж ті, хто почав палити після 25-ти.після 25-ти.Смертельна доза нікотину для дорослого – пачка, Смертельна доза нікотину для дорослого – пачка, випалена зразу ж. Для молодого організму, що випалена зразу ж. Для молодого організму, що розвивається – півпачки. розвивається – півпачки. Частіше всього підліток починає палити через вплив Частіше всього підліток починає палити через вплив оточення: компанія, реклама…оточення: компанія, реклама…

Все це зумовило мене обрати тему палінняпаління.

Page 26: Моє здоров'я

В школі, а також в моєму класі В школі, а також в моєму класі є товариші, котрі пристрастились є товариші, котрі пристрастились до сигарет. Наводить страх до сигарет. Наводить страх думка про те, що курять не думка про те, що курять не тільки хлопці, але й дівчата. тільки хлопці, але й дівчата.

Про те, що курити шкідливо, Про те, що курити шкідливо, знають всі: і початківці, і курці зі знають всі: і початківці, і курці зі стажем. стажем.

Page 27: Моє здоров'я

Етапи дослідження:Етапи дослідження:1-ий етап.1-ий етап. Виявити причини того, чому Виявити причини того, чому

мої однолітки починають курити?мої однолітки починають курити?2-ий етап.2-ий етап. Показати як вливає куріння Показати як вливає куріння

на здоров’я моїх одногрупників?на здоров’я моїх одногрупників?3-ий етап.3-ий етап. Проведення опитування Проведення опитування

учнів нашого училища і його аналіз.учнів нашого училища і його аналіз.4-ий етап.4-ий етап. Мої висновки.Мої висновки.

Page 28: Моє здоров'я

В чому, на думку учнів В чому, на думку учнів сенс паління?сенс паління?

23%

8%69%

розвага

потреба

незамислювався

Page 29: Моє здоров'я

Статистика:Статистика:ПаліїПалії НепаліїНепалії

НервозністьНервозність 14%14% 1%1%

Зниження Зниження слухуслуху

13%13% 1%1%

Погана Погана пам’ятьпам’ять

12%12% 1%1%

Низька Низька успішністьуспішність

18%18% 3%3%

Повільна Повільна реакціяреакція

19%19% 3%3%

Page 30: Моє здоров'я

Розподіл молоді що палить, за віком та Розподіл молоді що палить, за віком та статтюстаттю..

ВІКВІК ЧОЛОВІКИЧОЛОВІКИ ЖІНКИЖІНКИ10 років10 років 5%5% 9%9%11 років11 років 6%6% 11%11%12 років12 років 8%8% 19%19%13 років13 років 15%15% 33%33%14 років14 років 30%30% 45%45%15 років15 років 35%35% 60%60%16 років16 років 45%45% 59%59%17 років17 років 48%48% 69%69%18 років18 років 44%44% 72%72%19 років19 років 45%45% 86%86%20 років20 років 46%46% 82%82%

21 рік21 рік 55%55% 72%72%22 роки22 роки 42%42% 71%71%

Page 31: Моє здоров'я

20%

20%50%

10% ) в ідчув аю в ідразу;

задов оленням попрошусигаретку для себе;

мені в сеодно;

мені її шкода.

Як ми почуваємо себе поряд з людиною, що палить?

Page 32: Моє здоров'я

Курці-початківці.Курці-початківці.У людей, що починають курити, в т.ч. у школярів У людей, що починають курити, в т.ч. у школярів виникають:виникають:- - головокружіння;головокружіння;- м’язова слабкість;- м’язова слабкість;- розширення зіниць; - розширення зіниць; - слиновиділення;- слиновиділення;- блідність шкіри; - блідність шкіри; - зниження артеріального тиску;- зниження артеріального тиску;- прискорене серцебиття;- прискорене серцебиття;- зниження апетиту;- зниження апетиту;- вони не можуть скоро заснути. - вони не можуть скоро заснути.

Page 33: Моє здоров'я

Як впливає куріння на здоров’я Як впливає куріння на здоров’я людей?людей?

Із 100 випадків захворювання туберкульозом 95 Із 100 випадків захворювання туберкульозом 95 припадає на курців;припадає на курців;

розвивається рак легень та рак нижньої губи;розвивається рак легень та рак нижньої губи; уражуються судини серця, мозку та кінцівок;уражуються судини серця, мозку та кінцівок; виразка шлунка; виразка шлунка; знижується статева функція у чоловіків;знижується статева функція у чоловіків; смертність від раку легенів на 100 тис. чоловік смертність від раку легенів на 100 тис. чоловік :: У тих, хто палить сигарети – 11,4%;У тих, хто палить сигарети – 11,4%; У тих, хто палить люльку – 28,1%;У тих, хто палить люльку – 28,1%; У тих, хто палить сигари – 78,6%.У тих, хто палить сигари – 78,6%.

Page 34: Моє здоров'я

Серед людей, з якими ми Серед людей, з якими ми спілкуємось, багато курців?спілкуємось, багато курців?

18%

59%

23%таких немає

деякі палять

майже всі

Page 35: Моє здоров'я

Якщо Якщо пропонують,пропонують,

ВІДКАЖИСЬ!!!ВІДКАЖИСЬ!!!

Page 36: Моє здоров'я

Так виглядає мозок Так виглядає мозок колишнього курця.колишнього курця.

Page 37: Моє здоров'я

Так виглядають легені курця.Так виглядають легені курця.

Page 38: Моє здоров'я

Обличчя жінки, яка курить.Обличчя жінки, яка курить. 

Page 39: Моє здоров'я

Так дитині сприймається їжа, коли вона Так дитині сприймається їжа, коли вона одночасно вдихає тютюновий дим.одночасно вдихає тютюновий дим. 

Page 40: Моє здоров'я

Що всі учні класу розуміють, що Що всі учні класу розуміють, що

паління – шкідливе для здоровпаління – шкідливе для здоров’’я.я.

- Нажаль, є учні, що палять, хоч палять - Нажаль, є учні, що палять, хоч палять небагато.небагато. - Більшість не пробували палити. - Більшість не пробували палити. - Багато опитуваних ставляться однаково - Багато опитуваних ставляться однаково до тих, хто палить і хто не палить. до тих, хто палить і хто не палить.

Я з'ясувала:Я з'ясувала:

Page 41: Моє здоров'я

Зупинись!Зупинись! Поки є ще можливість!!! Поки є ще можливість!!!

Page 42: Моє здоров'я

Вплив алкоголю Вплив алкоголю на організм на організм

людини.людини.

Page 43: Моє здоров'я

АлкогольАлкоголь та його роль у та його роль у

суспільствісуспільстві

ПІДГОТУВАЛА ПІДГОТУВАЛА РОБОТУ:ВІТЮК М.І.РОБОТУ:ВІТЮК М.І.Соціальний педагогСоціальний педагог

М.Горохів ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім.І.Л.Франка

Page 44: Моє здоров'я

Чому саме ця тема?Чому саме ця тема?

Алкоголь - одна із шкідливихАлкоголь - одна із шкідливих звичок;звичок; Ця проблема стосується усього Ця проблема стосується усього суспільства;суспільства; Це питання взагалі дуже цікаве Це питання взагалі дуже цікаве для нас.для нас.

Page 45: Моє здоров'я

Що таке алкоголь?Алкоголь - те ж саме, що спирт. Алкогольні напої - те ж саме, що спиртовмісні напої. Це відносится в тому числі і до пива і до домашніх вин - спирт в них утворюєтся, так як і в інших алкогольних напоях, за рахунок бродіння. Тому всі здогадки про те, що "пиво не алкоголь" - повне безглуздя.

Page 46: Моє здоров'я

Що таке алкоголізм?Алкоголізм - різновидність наркоманії, хвороблива пристрасть до вживання етилового спирту (етилового алкоголю, етанолу). Алкоголь - один из самих шкідливих наркотиків, його можна порівняти з героїном і кокаїном. Він високо токсичний, ядовитий, здатний пошкоджувати внутрішні органи, може викликати важкі форми залежності (власне алкоголізм).

Page 47: Моє здоров'я

Чому вживаються Чому вживаються спиртні напої?спиртні напої?

33%

7%0%

60%

за компанію

отриматинезнайомівідчуття

з цікавості

для настрою

Page 48: Моє здоров'я

Де вживаються Де вживаються спиртні напої?спиртні напої?

31%

13%

56%

вдома збатьками

вдома здрузями

з друзями навулиці

Page 49: Моє здоров'я

Якому спиртному Якому спиртному напою надається напою надається

перевага?перевага?

02468

1012

пиво

легкі

напо

їви

но

шампа

нськ

е

горілка

Page 50: Моє здоров'я

Вплив алкоголю на Вплив алкоголю на організм:організм:

Відбувається закупорювання капілярів головного мозку і Відбувається закупорювання капілярів головного мозку і клітини мозку гинуть.клітини мозку гинуть.

Руйнуються клітини серцевого м’яза, розвивається серцева Руйнуються клітини серцевого м’яза, розвивається серцева недостатність.недостатність.

Кровоносні судини втрачають еластичність, а різке Кровоносні судини втрачають еластичність, а різке коливання артеріального тиску може призвести до коливання артеріального тиску може призвести до розриву кровоносних судин мозку.розриву кровоносних судин мозку.

Алкоголь подразнює голосові зв’язки, голос стає грубим.Алкоголь подразнює голосові зв’язки, голос стає грубим. Печінка збільшується в розмірах. Частина клітин печінки Печінка збільшується в розмірах. Частина клітин печінки

гине, а функції її погіршуються – цироз печінки.гине, а функції її погіршуються – цироз печінки. Порушується функція нирок.Порушується функція нирок. Прискорюються процеси старіння людини.Прискорюються процеси старіння людини. Алкоголь знімає гальмування кори головного мозку, тому в Алкоголь знімає гальмування кори головного мозку, тому в

стані сп’яніння людина може вчинити будь – який злочин.стані сп’яніння людина може вчинити будь – який злочин. У людей, які постійно вживають алкоголь, спостерігаються У людей, які постійно вживають алкоголь, спостерігаються

розлади психічного здоров’я.розлади психічного здоров’я.

Page 51: Моє здоров'я

Прояви алкогольного отруєння:

1. Блідність шкіри;

2. Багаторазова рвота; 3. Головокружіння;

4. М’язова слабкість; 5. Ускладнене дихання;

6. Тахікардія.

Page 52: Моє здоров'я

Соціальні наслідки алкоголізму:

- Розпадаються сім’ї; - Зростає злочинність; - Скорочується тривалість життя; - Знижується інтелектуальний рівень суспільства; - В багатьох сферах суспільства вже стало непристойно бути тверезим в неробочий час; - Тепер нормою стають сім’ї, де чоловік і жінка – алкоголіки, а діти залишаються без нагляду.

Page 53: Моє здоров'я

Як лікується алкоголізм?Алкоголізм не лікується. Всі види лікування зводяться до того, щоб допомогти людині повністю кинути пити. Але більшість алкоголіків не хочуть кинути пити, а хочуть стати «вміру випиваючими» що, на жаль, не можливо..

Page 54: Моє здоров'я

ВисновкиВисновкиДослідження показали, що:Дослідження показали, що:

32% алкоголіків звикли до 32% алкоголіків звикли до алкоголю у віці до 10 років;алкоголю у віці до 10 років;64% - 11 – 15 років;64% - 11 – 15 років;96% - у дитячому і юнацькому віці.96% - у дитячому і юнацькому віці.

Таким чином, ми знаходимося в Таким чином, ми знаходимося в проблемному віці і повинні чітко проблемному віці і повинні чітко визначитися у своєму відношення визначитися у своєму відношення

до алкоголю.до алкоголю. Ми проти алкоголю!!!Ми проти алкоголю!!!

Page 55: Моє здоров'я
Page 56: Моє здоров'я

Вплив Вплив наркотичних наркотичних речовин на речовин на

організм організм людини.людини.

Page 57: Моє здоров'я

м.Горохів ЗОШ І-ІІІ ст.м.Горохів ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім.І.Л.Франка №1 ім.І.Л.Франка

Підготувала:Вітюк М.І Підготувала:Вітюк М.І соціальний педагогсоціальний педагог

Page 58: Моє здоров'я

НАРКОМАНІЯ – ЩО НАРКОМАНІЯ – ЩО ЦЕ ?ЦЕ ?

Наркоманія - патологічний

потяг до вживання наркотичних

речовин. Термін "наркотик"

походить від грецького дієслова "narkoo", що

означає оціпеніти, зробитись нечутливим.

Page 59: Моє здоров'я

Психостимулятори - речовини, що стимулюють центральну нервову систему- кокаїн, эфедрин і інші. Сюди ж відносяться і маріхуана, висушенні і подрібненні листки коноплі, гашишу, смола коноплів.

ОСНОВНІГРУПИ

НАРКОТИКІВ

Опіати - речовини, що виділяються з

маку і його похідні: морфін і кодеїн, із

морфіну синтетично отримують героїн.

Снодійні- нешкідливі на перший погляд ліки

можуть викликати звикання, як справжні

наркотики.

Інгалянти - речовини, які вводять в організм через дихальні шляхи. Це клей,

бензин, ацетон та інші токсичні речовини.

Галлюциногени - речовини, що

здатні викликати глибокі зміни психіки, що

призводять до галлюцинацій.

Page 60: Моє здоров'я

Шляхи вживання Шляхи вживання наркотичних речовин:наркотичних речовин:• КурінняКуріння (конопля, гашиш, опій…)(конопля, гашиш, опій…)• Внутрішньовенне введенняВнутрішньовенне введення (екстракт з (екстракт з

макової соломки “ширка”, героїн, кокаїн, макової соломки “ширка”, героїн, кокаїн, ефедрин…);ефедрин…);

• КовтанняКовтання (конопля, кодеїн, ЛСД, (конопля, кодеїн, ЛСД, “Екстазі”…)“Екстазі”…)

• ВдиханняВдихання – – через слизову оболонку носа через слизову оболонку носа (кокаїн, героїн)(кокаїн, героїн)

Page 61: Моє здоров'я

НАРКОМАНІЯ В УКРАЇНІНАРКОМАНІЯ В УКРАЇНІ За останні роки кількість осіб, які незаконно вживають За останні роки кількість осіб, які незаконно вживають

наркотичні засоби і психотропні речовини, в Україні наркотичні засоби і психотропні речовини, в Україні подвоїлась. У 2001 році становила 107, 1 тис., з них:подвоїлась. У 2001 році становила 107, 1 тис., з них:

68% - молодь віком до 30 років;68% - молодь віком до 30 років; 5,4 тис. – неповнолітні.5,4 тис. – неповнолітні. За даними незалежних соціальних досліджень, За даними незалежних соціальних досліджень,

сьогодні в Україні кожний п’ятий підліток у віці 15 – сьогодні в Україні кожний п’ятий підліток у віці 15 – 18 років уже мав знайомство з якимось із наркотиків.18 років уже мав знайомство з якимось із наркотиків.

Page 62: Моє здоров'я

Середній вік звикання до Середній вік звикання до наркотиків в Україні складаєнаркотиків в Україні складає 15-17 15-17 роківроків, , але збільшились випадки але збільшились випадки першого вживання наркотиків першого вживання наркотиків дітьмидітьми 11-13 років11-13 років. . Є випадки вживання наркотиків Є випадки вживання наркотиків дітьмидітьми 6-7 років6-7 років..

Наркомания в Україні Наркомания в Україні продовжує продовжує «омолоджуватись". За «омолоджуватись". За останніми даними,останніми даними, більше більше 60 %60 % наркоманів - люди у наркоманів - люди у віцівіці 18-30 років18-30 років і майжеі майже 20 % 20 % - школярі- школярі..

Page 63: Моє здоров'я

Особливо школи і місця масових розваг Особливо школи і місця масових розваг молоді, в першу чергу дискотеки, являються молоді, в першу чергу дискотеки, являються

сьогодні основними місцями розповсюдження сьогодні основними місцями розповсюдження наркотиків.наркотиків. ЗаЗа три рокитри роки наркоманія серед дітей наркоманія серед дітей

і підлітків виросла майжеі підлітків виросла майже в 6 раз в 6 раз..

Page 64: Моє здоров'я

Наслідки наркоманіїНаслідки наркоманії. .

В першу чергу наркотики впливають на В першу чергу наркотики впливають на психіку, призводять до духовної деградації і психіку, призводять до духовної деградації і повного фізичного виснаження організму.повного фізичного виснаження організму.

Page 65: Моє здоров'я

При вживанні наркотиків починає При вживанні наркотиків починає розкладатись печінка, змінюють свою роботу розкладатись печінка, змінюють свою роботу

нирки і як наслідок за ними починають нирки і як наслідок за ними починають розкладатися всі органи в організмі, людина розкладатися всі органи в організмі, людина вживаюча наркотики, стає інвалідом на все вживаюча наркотики, стає інвалідом на все

життя.життя.

Page 66: Моє здоров'я

Наркоман - раб наркотику; заради нього він піде на любу підлість і злочин, що рано чи пізно призведе до

смерті. Навіть одного прийому достатньо, щоб стати "залежним".

Page 67: Моє здоров'я

Середня тривалість життя

активного наркомана

складає 3 роки. Діти, народжені від наркоманів,

помирають дуже швидко,

доживаючи максимум до

4 місяців. Наркотик губить наше майбутнє

покоління, наших дітей, а значить, і

майбутнє всієї країни.

Page 68: Моє здоров'я

ПАМ’ЯТАЙТЕ!У людей, які вживають

наркотики, народжуються діти-

уроди чи нежиттєздатні діти.

Page 69: Моє здоров'я

ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ

Блідність шкіри; Розширені чи звужені зіниці; Почервонілі чи помутнілі очі; Сповільнена мова; Погана координація рухів; Втрата або прибавка у вазі; Блиск в очах; Порушення травлення.

Page 70: Моє здоров'я

Сліди від уколів, порізи, синяки. Згорнуті в трубочку бумажки. Маленькі ложечки. Капсули, бутилочки, баночки. Запахи тютюнового диму з домішками запахів трав чи синтетики.

Наявні ознаки:

Page 71: Моє здоров'я

Наростаюча байдужість. Неможливість зосередитись. Болюча реакція на критику. Часта і різка зміна настрою. Зміна кола знайомих . Негативне відношення до навчання . Прояви грубості, лінощів. Порушення сну .

Зміни в поведінці:

Page 72: Моє здоров'я

«У кого є здоров’я, у того є надія. У кого є надія, у того є все». Східна мудрість

Page 73: Моє здоров'я

С Н І ДС Н І Д

Page 74: Моє здоров'я
Page 75: Моє здоров'я

м.Горохів ЗОШ І-ІІІ ст.№1

ім.І.Л.Франка

Підготувала:Вітюк Підготувала:Вітюк М.І.Соціальний педагогМ.І.Соціальний педагог

Page 76: Моє здоров'я

Перше Перше знайомствознайомство

Перші відомості про збудника нової хвороби пов’язаної з важкими розладами імунної системи людини з’явилися у травні 1983 року.Вірус, що викликає СНІД, у 1986 році було вирішено називати вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

Page 77: Моє здоров'я

ВІЛ/СНІД в УкраїніВІЛ/СНІД в Україні

У 1987 році було вперше виявлено 6 українців та 70 іноземців, інфікованих ВІЛ.До 1994 року було зареєстровано 183 ВІЛ-інфікованих.У 1994 році серед інфікованих ВІЛ вперше були виявлені споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН).До середини 2006 року діагноз "ВІЛ-інфекція" підтверджено майже у 77 тис українців.

Page 78: Моє здоров'я

Майже 9 тис ВІЛ-інфікованих - діти, 98% з них народжені ВІЛ-інфікованими матерями.

Понад 5,5 тис людей уже померли від СНІДу, серед них - 156 дітей.

Щомісяця в Україні реєструється 800-900 нових випадків інфікування ВІЛ.

Page 79: Моє здоров'я

Шляхи зараження ВІЛШляхи зараження ВІЛ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4

1.Статевий. 2. Від матері до дитини (перинатальний шлях ).3. Ін’єкційне споживання наркотиків. 4. Інші.

- у світі – блакитним, - в Україні – червоним

Переважання статевого шляху інфікування свідчить про генералізовану стадію розвитку епідемії ВІЛ/СНІД у більшості країн світу.

Page 80: Моє здоров'я

За прогнозами фахівців,

до 2010 року в

Україні, кількість

ВІЛ-інфікованих

може становити понад 500 тис. осіб.

Висновок.

Page 81: Моє здоров'я

Хто найчастіше хворіє на Хто найчастіше хворіє на СНІД?СНІД?

І група:І група: гомосексуали – 70%;гомосексуали – 70%;ІІ група:ІІ група: наркомани – до 20%;наркомани – до 20%;ІІІ група:ІІІ група: гетеросексуали, які не мають гетеросексуали, які не мають постійних статевих партнерів – до 5%;постійних статевих партнерів – до 5%;ІІV V група:група: хворі на гемофілію(чоловіки), хворі на гемофілію(чоловіки), зараження відбувається при переливанні зараження відбувається при переливанні крові – до 4%;крові – до 4%;VVгрупа:група: вихідці з Гаїті та жителі вихідці з Гаїті та жителі Центральної Африки – до 5%;Центральної Африки – до 5%;VVІ група:І група: діти інфікованих батьків – до 1%.діти інфікованих батьків – до 1%.

Page 82: Моє здоров'я

Як проявляється СНІД:Як проявляється СНІД: Серйозні симптоми:Серйозні симптоми:1. Зменшення маси тіла на 10% і більше протягом1. Зменшення маси тіла на 10% і більше протягом місяця без причин; місяця без причин;2. Хронічна діарея тривалістю більше ніж місяць;2. Хронічна діарея тривалістю більше ніж місяць;3. Лихоманка тривалістю більше ніж місяць 3. Лихоманка тривалістю більше ніж місяць (перемінна чи постійна); (перемінна чи постійна);

Незначні симптоми:Незначні симптоми:1. Постійний кашель, більше як місяць;1. Постійний кашель, більше як місяць;2. Дерматит на великій ділянці тіла;2. Дерматит на великій ділянці тіла;3. Незникаючий герпес у різних частинах тіла, 3. Незникаючий герпес у різних частинах тіла, з часом прогресуючий; з часом прогресуючий;4. Грибкові ураження порожнини рота і глотки;4. Грибкові ураження порожнини рота і глотки;5. Збільшення лімфовузлів відразу у кількох 5. Збільшення лімфовузлів відразу у кількох місцях (лімфоденапатія). місцях (лімфоденапатія).

Page 83: Моє здоров'я

За прогнозами фахівців до 2020 року в 45 країнах світу, які найбільш уражені

епідемією,

від СНІДу передчасно загине майже 70 млн.

людей!Перед

проблемою СНІДу усі рівні!

Page 84: Моє здоров'я

Та, незважаючи на активні дослідження,

СНІД і сьогодні залишається

хворобою, що неодмінно

призводить до смерті хворого!

Висновок.

Page 85: Моє здоров'я
Page 86: Моє здоров'я

11 правил здорового способу 11 правил здорового способу життя:життя:

1. Займайтеся фізичною культурою, хоча б 30 1. Займайтеся фізичною культурою, хоча б 30 хвилин на добу;хвилин на добу;

2. Раціональне харчування;2. Раціональне харчування;3. Уникайте надмірної ваги;3. Уникайте надмірної ваги;4. Упродовж дня пийте більше рідини;4. Упродовж дня пийте більше рідини;5. Готуйте їжу недовго та при низькій 5. Готуйте їжу недовго та при низькій температурі;температурі;6. Дотримуйтесь режиму дня;6. Дотримуйтесь режиму дня;7. Будьте психологічно урівноважені;7. Будьте психологічно урівноважені;8. Загартовуйте свій організм;8. Загартовуйте свій організм;9. Звичайно не курити, не зловживати 9. Звичайно не курити, не зловживати алкоголем та іншими шкідливими звичками;алкоголем та іншими шкідливими звичками;10. Частіше гуляйте у парках, на свіжому 10. Частіше гуляйте у парках, на свіжому повітрі.повітрі.11. Творіть добро.11. Творіть добро.

Page 87: Моє здоров'я

Десять заповідей для Десять заповідей для здорового життя:здорового життя:

Навчіться дбати про своє здоров’я.Навчіться дбати про своє здоров’я. Пам’ятайте: ніхто не в змозі розсердити вас, якщо ви Пам’ятайте: ніхто не в змозі розсердити вас, якщо ви

цього самі не хочете.цього самі не хочете. Умійте вислуховувати інших.Умійте вислуховувати інших. Тримайте в чистоті ваші думки, душу і тіло.Тримайте в чистоті ваші думки, душу і тіло. Ніколи не приймайте рішення, коли знаходитеся в стані Ніколи не приймайте рішення, коли знаходитеся в стані

роздратування, емоційного збудження чи пригнічення.роздратування, емоційного збудження чи пригнічення. Не забувайте, що зло повертається бумерангом, а добро Не забувайте, що зло повертається бумерангом, а добро

воздається сторицею.воздається сторицею. Посмішка і почуття гумору – чудова зброя.Посмішка і почуття гумору – чудова зброя. Навчіться влаштовувати собі свято.Навчіться влаштовувати собі свято. Не повертайтеся в минуле і не заглядайте в майбутнє – Не повертайтеся в минуле і не заглядайте в майбутнє –

краще подбайте про теперішнє.краще подбайте про теперішнє. І не забувайте поради Св. Августина:І не забувайте поради Св. Августина: ““Любов – понад усе.Любов – понад усе.

Коли мовчиш – мовчи з любові.Коли мовчиш – мовчи з любові.Коли говориш – говори з любові.Коли говориш – говори з любові.

Коли виправляєш – виправляй з любові.Коли виправляєш – виправляй з любові.Май завжди в глибині серця корінь любові.Май завжди в глибині серця корінь любові.

І нехай з того кореня виростуть тільки добрі справи”.І нехай з того кореня виростуть тільки добрі справи”.

Page 88: Моє здоров'я

МІСТ ЗДОРОВ’ЯМІСТ ЗДОРОВ’ЯНАРОДЖЕННЯ – ДОВГЕ ЩАСЛИВЕ НАРОДЖЕННЯ – ДОВГЕ ЩАСЛИВЕ

ЖИТТЯЖИТТЯ Дбати про чистоту довкілля.Дбати про чистоту довкілля. Раціональне харчування.Раціональне харчування. Загартовування.Загартовування. Рух.Рух. Дотримання режиму дня.Дотримання режиму дня. Навчитися володіти емоціями.Навчитися володіти емоціями. НІ – шкідливим звичкам.НІ – шкідливим звичкам.

Page 89: Моє здоров'я

Тест “ Чи в порядку мої захисні Тест “ Чи в порядку мої захисні сили?”сили?”1. Чи страждаєте ви від надмірної ваги або її нестачі?1. Чи страждаєте ви від надмірної ваги або її нестачі?2. Чи хворієте ви на простудні захворювання більш ніж чотири рази 2. Чи хворієте ви на простудні захворювання більш ніж чотири рази на рік? на рік?3. Ви погано спите, тому що багато працюєте, навчаєтесь?3. Ви погано спите, тому що багато працюєте, навчаєтесь?4. У вас малорухомий спосіб життя? 4. У вас малорухомий спосіб життя? 5. Ви часто переїдаєте, вживаєте мало фруктів, овочів?5. Ви часто переїдаєте, вживаєте мало фруктів, овочів?6. Чи полюбляєте ви загоряти на сонці, відпочивати біля моря?6. Чи полюбляєте ви загоряти на сонці, відпочивати біля моря?7. Чи маєте ви хронічні захворювання?7. Чи маєте ви хронічні захворювання?8. Ви маєте шкідливі звички?8. Ви маєте шкідливі звички?9. Ви легко дратуєтесь, нервуєтесь через дрібниці?9. Ви легко дратуєтесь, нервуєтесь через дрібниці?10. У вас мало друзів, ви не задоволені своїм особистим життям?10. У вас мало друзів, ви не задоволені своїм особистим життям?11. Ви живете в місті? Чи часто ви користуєтесь міським 11. Ви живете в місті? Чи часто ви користуєтесь міським транспортом? транспортом?12. Вам важко навчатися й одночасно виконувати домашні 12. Вам важко навчатися й одночасно виконувати домашні обов’язки? обов’язки?13. Вам видалили мигдалини або ж ви хворієте на хронічний 13. Вам видалили мигдалини або ж ви хворієте на хронічний тонзиліт? тонзиліт?14. Ви алергік?14. Ви алергік?15. У вас постійно холодні руки, ноги?15. У вас постійно холодні руки, ноги?16. Будь – яке захворювання ви намагаєтесь подолати за допомогою 16. Будь – яке захворювання ви намагаєтесь подолати за допомогою ліків? ліків?

Page 90: Моє здоров'я

Результати тесту:Результати тесту:Менш ніж 100 балів:Менш ніж 100 балів: у вас сильний імунітет. у вас сильний імунітет.

Якщо хворієте, то без ускладнень. Продовжуйте Якщо хворієте, то без ускладнень. Продовжуйте й й

надалі опікуватись своїм здоров’ям.надалі опікуватись своїм здоров’ям.

Від 100 до 130 балів:Від 100 до 130 балів: причин для серйозного причин для серйозного занепокоєння поки що не має, але необхідно занепокоєння поки що не має, але необхідно

змінити спосіб життя.змінити спосіб життя.

Від 135 до 160 балів:Від 135 до 160 балів: ваш імунітет “на нулю”, у вас ваш імунітет “на нулю”, у вас постійне нездужання. Пройдіть обстеження у постійне нездужання. Пройдіть обстеження у

терапевта, отоларинголога, імунолога…терапевта, отоларинголога, імунолога…

Page 91: Моє здоров'я

1

2              

 3

           

  4 

     5

   

     

     6

     

     

      8 9 

         

       

       

10 

                           

     

 

11 

           

По вертикалі: 1. Наркотики на грецькій мові. 4. Хвороблива

пристрасть до вживання етилового спирту. 6. Найчастіший шлях

вживання наркотиків – це … . 9. Як називається стан піднесеного

настрою, відчуття радості, безтурботності при невідповідності

реальних умов?По горизонталі: 2. Хімічна

речовина рослинного та штучного походження (наркотик). 3. Яка група наркотичних засобів має

такий вплив на організм як: цироз печінки, пошкодження травної та нервової системи? 5. Скільки існує

груп наркотичних засобів? 7. Абстинент ний синдром. 8.

Найчастіша причина для початку вживання наркотиків.

10. Які люди найчастіше починають приймати наркотики?

11. Шкідлива звичка, що полягає у вдиханні диму тліючого тютюну.

КросвордКросворд


Top Related