fiyat listesi † 14 kasım 2016 - elmark · pdf file 2017-05-09 · siprotec...

Click here to load reader

Post on 03-Apr-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fiyat Listesi • 14 Kasım 2016

  www.kavrammuhendislik.com.tr

 • www.kavrammuhendislik.com.tr

 • Fiyat Listesi

  14 KASIM 2016

  fialt ve Enstalasyon Tekni¤i

  Fiyat Listesi’ni pdf format›nda afla¤›daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tr/adfiyatlistesi

  Teknik Destek

  444 0 747 teknikdestek.tr@siemens.com

  www.kavrammuhendislik.com.tr

 • 5SL Classic Serisi 6 kA Otomatlar >N< Otomatlar 5SL6 Serisi 6 kA Otomatlar 5SL4 Serisi 10 kA Otomatlar DC Otomatlar Otomatik Sigortalar için Yard›mc› Donan›mlar Minized Sigortalar Neozed Sigortalar Toprakl› Priz (Raya Montaja Uygun) ‹flletme Saat Sayac› Silindirik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri Mandall›, Korumas›z, Devre Açma-Kapama Anahtarlar› Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› (Kaçak Ak›m Koruma Röleleri) Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› için Yard›mc› Donan›mlar SIGRES ve SIQUENCE Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› Otomatlar Ark Hatas› Alg›lama Rölesi Alçak Gerilim Parafudrlar› INSTA Kontaktörler INSTA Kontaktörler için Yard›mc› Kontaklar Haftal›k Digital fialt Saati Günlük Mekanik fialt Saati NH - B›çakl› Sigorta Buflonlor› ve Altl›klar› Çift Göstergeli NH Buflonlar SITOR H›zl› Sigorta Buflonlar› NH B›çakl› Sigortalar ‹çin Yard›mc› Donan›mlar Diazed Sigortalar SIRIUS Innovation 3RT2 Serisi Kontaktör ve aks. SIRIUS Innovation 3RV2 Serisi Motor Koruma fialterleri SIRIUS Innovation 3RV2 Aksesuarlar› SIRIUS Innovation 3RU2 Termik Röleler SIRIUS Innovation 3RB3 Serisi Elektronik Termik Röleler Kontaktörler (3TF ve Sirius Serisi) 3TG 10 - Mini Kontaktör, 3TF2 Serisi Kontaktörler 3UA70 - Mini Termik Röleler Yard›mc› Kontaktörler (3TH2, 3TH4, 3RH) Yedek Bobinler Yedek Ana Kontaklar ve Yard›mc› Kontak Tak›mlar› Mekanik Kilitleme Mekanizmas› SIRIUS 3RT1 Kontaktörler ve Aksesuarlar› 3UA, 3UW Serisi Termik Röleler Elektronik Afl›r› Ak›m Rölesi 3RB20, 3RB22, 3RB29 SIRIUS 3RU1 Serisi Termik Röleler Kutulu Yolvericiler, Dönüfl Kombinasyonlar› SIRIUS 3RV1 Motor Koruma fialterleri ve Aksesuarlar› SIRIUS Bara Sistem Ürünleri 3RA6 SIRIUS Kompakt Motor Ç›k›fllar› Simocode PRO M200D - ET200S Motor Yolvericiler ET200SP Motor Yolvericiler AS-Interface Sikostart, Softstarter 3RW30, 3RW40, 3RW44 Solid State Röleler SENTRON 3VA Kompakt Güç fialterleri SENTRON 3VA2 Haberleflmeli Kompakt Güç flalterleri SENTRON 3VM Kompakt Güç fialterleri SENTRON 3VL Kompakt Güç fialterleri Kaçak Ak›m Koruma Kombinasyonlar› SENTRON 3VT Kompakt Güç fialterleri

  SENTRON 3WL Aç›k Tip Otomatik fialterler SENTRON ATC 5300 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz› SENTRON ATC 3100 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz› SENTRON 3WT Aç›k Tip Güç fialterleri SENTRON 3KD Yük Kesicileri SENTRON 3KL5 Sigortal› Yük Kesicileri SENTRON 3KA71 Yük Kesici SENTRON NJ4 Dikey Tip Yük Kesici SENTRON 3KF Tipi Sigortal› Yük Kesicileri SENTRON 3NP1 NH - B›çakl› Sigortal› Yük Ay›r›c› Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Alçak Gerilim Güç Kondansatör Aksesuarlar› Harmonik Reaktörler SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri Dinamik Kompanzasyon Ürünleri, Reaktif Güç Rölesi PFC 3C Reaktif Güç Kontrol Rölesi SENTRON PAC3100, PAC3200, PAC4200 Enerji Analizörü SENTRON PAC5100, PAC5200 Enerji Analizörü ve Kalite Kaydedici SENTRON Power Manager SENTRON PAC1500, PAC1200 Enerji Ölçer SENTRON 3LD Ana fialter /Acil Stop fialteri 3LF0 Serisi Paket fialterler ve Aksesuarlar› 3SU1 Serisi Plastik Buton Elemanlar› 3SU1 Serisi Metal Buton Elemanlar› 3SU1 Serisi Mat Metal Buton Elemanlar› 3SU1 Serisi 30 mm, Mat Metal, Yass› Buton Elemanlar› 3SU1 Serisi Potansiyometreler, Joystick Butonlar ve Aksesuarlar 3SU1 Serisi Metal ve Plastik Gövdeli Buton Kutular› 3SU1 Serisi Plastik Buton Kafaları 3SU1 Serisi Metal Buton Kafaları 3SB3 Serisi Plastik Buton Elemanlar› 3SB3 Serisi Metal Buton Elemanlar› 3SB3 Serisi Metal ve Plastik Gövdeli Buton Kutular› 3SB3 Serisi Buton Aksesuarlar› 3SB2 Serisi 16 mm Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar› SIRIUS Çift-El Konsollar› ve Ayak Pedallar› SIRIUS 3TK28 Emniyet Röleleri SIRIUS 3SK1 Emniyet Röleleri SIRIUS 3RM1 Motor Yolvericiler Mentefle Emniyet fialterleri Mekanik Emniyet fialterleri RFID ve Manyetik Emniyet fialterleri ‹pli Emniyet fialterleri 3SE5 - Nihayet fialterleri 3SE5 - Aksesuarlar Sinyal Kolonlar› Interface Dönüfltürücüler DC Besleme / Güç Kaynaklar› Emniyet - ‹zolasyon Transformatörleri SIRIUS 3R Elektronik Zaman Röleleri 3UG Serisi Kontrol Röleleri PTC Termistör Koruma Rölesi S›cakl›k Denetleme Röleleri Siemens Endüstri Röleleri Orta Gerilim Vakum Kesiciler ve Kontaktörler Sinamics V20 H›z Kontrol Cihazlar› Reyrolle Argus-C Aflırı Akım Koruma Röleleri Siprotec 7SJ80, 7SJ62, 7SJ82 ve 7SJ85 Aflırı Akım Koruma Röleleri Siprotec 7UT82 Trafo diferansiyel Koruma Rölesi Siprotec 7SD80 Hat Diferansiyel Koruma Rölesi 7RW80 Gerilim Koruma Röleleri ve Röle Yazılımları Yardımcı Cihazlar SICAM P50, P850, P855, Q100, Q200 ve SICAM T Enerji analizörü, Kalite Kaydedici ve Transdücer SICAM FCG, FCI,FPI, FCM Da¤ıtım fiebekesi Arıza Tespit Cihazları SICAM CMIC Mini RTU Cihazları

  1,2 3-5 6,7 8,9 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17

  18,19 20 20 20 20 21 21 22 23 23

  24,25 26 27 28 29

  30-32 33 33 34 35 36 36

  37-39 40,41 41, 42

  42 43

  44,45 46 47

  48,50 51 52

  53,54 55,56 56,57 58-71 72-73 74-76 77-83

  84 85-91

  92-100 101 102

  103-104 105-108

  110 110-111

  109 109 112 113 114 114 114 115 115 116 117 118 119

  120-121 124,125 126,127

  128 129

  130,131 132 133 134

  135,136 137,138

  139 140 141 142 142 143 144 145 146

  146,147 148 149

  150,151 152,153 154,155

  156 157 157

  158,159 159 160 160 161

  162-165 166,167

  168 169-170

  170 171 172 173

  174-176

  177 177

  ‹Ç‹NDEK‹LER

  Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.Not: Siparifl numaralar› indeksi arka sayfadad›r. www.kavrammuhendislik.com.tr

 • 1

  5SL61..-.YA

  5SL63..-.YA

  6

  10

  16

  20

  25

  32

  40

  5SL6506-6YA

  5SL6510-6YA

  5SL6516-6YA

  5SL6520-6YA

  5SL6525-6YA

  5SL6532-6YA

  5SL6540-6YA

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  B

  B

  B

  B

  B

  B

  B

  40,40

  40,40

  40,40

  40,40

  40,40

  42,20

  45,40

  Çabuk

  Karakterli

  Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar

  6

  8

  10

  16

  20

  25

  32

  40

  5SL6306-7YA

  5SL6308-7YA

  5SL6310-7YA

  5SL6316-7YA

  5SL6320-7YA

  5SL6325-7YA

  5SL6332-7YA

  5SL6340-7YA

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  65,00

  65,00

  65,00

  65,00

  65,00

  65,00

  68,00

  69,40

  Yavafl

  Karakterli

  Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar

  6

  8

  10

  16

  20

  25

  32

  40

  5SL6606-7YA

  5SL6608-7YA

  5SL6610-7YA

  5SL6616-7YA

  5SL6620-7YA

  5SL6625-7YA

  5SL6632-7YA

  5SL6640-7YA

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  87,60

  87,60

  87,60

  87,60

  87,60

  87,60

  92,40

  95,00

  Yavafl

  Karakterli

  Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar

  6

  8

  10

  16

  20

  25

  32

  40

  5SL6106-7YA

  5SL6108-7YA

  5SL6110-7YA

  5SL6116-7YA

  5SL6120-7YA

  5SL6125-7YA

  5SL6132-7YA

  5SL6140-7YA

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  C

  18,80

  16,80

  15,20

  15,20

  15,20

  15,20

  16,00

  19,60

  Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar

  Yavafl

  Karakterli

  3 Kutup

  5SL Classic 6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC YEN‹

  Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar

  Çabuk

  Karakterli

  B

  B

  B

  B

  B

  B

  B

  6

  10

  16

  20

  25

  32

  40

  5SL6106-6YA

  5SL6110-6YA

  5SL6116-6YA

  5SL6120-6YA

  5SL6125-6YA

  5SL6132-6YA

  5SL6140-6YA

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  12

  15,60

  12,60

  12,60

  12,60

  12,60

  15,60

  18,00

  Min. Siparifl Adedi

  Malzeme Cinsi Tip

  Anma Ak›m› In (A)

  Siparifl No

  Birim Fiyat›

  TL

  Standart Ürünler 14 Kas›m 2016 / Fiyat Listesi

  www.kavrammuhendislik.com.tr

 • 5SL Classic 6 kA OTOMATLARIN AVANTAJLARI

  2

  A.Kolay kullanım sa¤layan ergonomik ve genifl mandal

  B. 35 mm’lik standart çelik raydan kolaylıkla çıkarılmasını sa¤layan ray tutucu

  A

  B

View more