gefanuc - proficy machine edition

Download GeFanuc - Proficy Machine Edition

Post on 18-Jan-2016

58 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pierwsze kroki

  GFK-1868G-PLLipiec 2004Wersja 5.00

  Proficy Machine Edition

 • Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej publikacji nie moe by reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposb elektroniczny lub mechaniczny, wczajc w to wykonywanie kserokopii i nagrywanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia od GE Fanuc Automation Americas, Inc..

  Zrzeczenie si gwarancji i odpowiedzialnoci

  Dooono wszelkich stara, aby zamieszczone informacje byy dokadne i rzetelne. Nie mniej jednak, GE Fanuc Automation Americas, Inc. nie ponosi odpowiedzialnoci za adne bdy, niedokadnoci lub niecisoci itp. Bez ograniczenia powyszych postanowie, GE Fanuc Automation Americas, Inc. zrzeka si wszystkich form i rodzajw gwarancji, jawnej lub domniemanej, wczajc w to gwarancj handlow i przydatnoci zastosowania do konkretnego celu, w odniesieniu do informacji zamieszczonych w tym podrczniku oraz opisanego w nim oprogramowania. Cae ryzyko, zarwno co do jakoci, jak i przydatnoci tych informacji oraz oprogramowania spoczywa na kliencie lub uytkowniku. GE Fanuc Automation Americas, Inc. nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek uszkodzenia, wczajc w to uszkodzenia specjalne lub powstae w konsekwencji, spowodowane korzystaniem z tych informacji lub oprogramowania, nawet jeli firma GE Fanuc Automation Americas, Inc. zostaa wczeniej powiadomiona o moliwoci wystpienia tych uszkodze. Korzystanie z informacji zamieszczonych w tym podrczniku i niniejszego oprogramowania jest przedmiotem standardowej umowy licencyjnej GE Fanuc Automation Americas, Inc. ktra musi by zawarta przez klienta lub uytkownika przed rozpoczciem korzystania z tych informacji lub oprogramowania.

  Uwaga

  GE Fanuc Automation Americas, Inc. zastrzega prawo do dokonywania zmian w produkcie opisanym w tej publikacji, w dowolnym okresie czasu i bez uprzedniego powiadamiania.

  2005 GE Fanuc Automation Americas, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Proficy to zastrzeony znak towarowy GE Fanuc Automation. Wszystkie pozostae znaki towarowe zostay wymienione wycznie w celu okrelenia kompatybilnoci z produktami GE Fanuc Automation Americas, Inc.

 • GSpis treci

  1 Witamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Instalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Autoryzacja produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Autoryzacja poprzez klucz sprztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Autoryzacja poprzez klucz programowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Ameryka Pnocna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Ameryka Poudniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  2 Proficy Machine Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8rodowisko Machine Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Pierwsze kroki z oprogramowaniem Machine Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  Menu wywietlane po klikniciu prawym przyciskiem myszy . . . . . . . . . . . . . .11Wywoywanie Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Pasek narzdziowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Okno Nawigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Ustawianie waciwoci w oknie Inspektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Listy Podgldu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Listy kontekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Toolchest (Biblioteka szablonw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Okno Feedback Zone (Komunikaty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Zarzdzanie zmiennymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  Projekty Machine Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Udostpnianie projektw pomidzy stanowiskami Machine Edition . . . . . . . .22Uruchamianie przykadowego projektu (View/Logic Developer - PC) . . . . . . . .22Tworzenie projektu Machine Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Sprawdzanie i przesyanie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Testowanie projektu View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  3 Logic Developer - PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Edytor SFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

  Program SFC (Sequential Function Chart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Praca z edytorem SFC - Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Praca z edytorem SFC - Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

  Edytor LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Program LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Praca z edytorem LD - Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Praca z edytorem LD - Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  Edytor IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Program IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Praca z edytorem IL - Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Machine Edition 5.00 iFK-1868G-PL

 • S p i s t r e c iPraca z edytorem IL - Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Edytor ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Jzyk ST (Structured Text) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Praca z edytorem ST - Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Praca z edytorem ST - Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Edytor FBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Jzyk FBD (Functional Block Diagram) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Praca z edytorem FBD - Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Praca z edytorem FBD - Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Logic Developer - PC Web Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Programy komunikacyjne ukadw We/Wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Programy komunikacyjne We/Wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Okno Control I/O (Ukady We/Wy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Obsuga okna Control I/O (Ukady We/Wy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Kontroler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Obsuga Kontrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Rezerwacja Warm Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Obsuga systemu z rezerwacj Warm Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Rezerwacja Hot Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Obsuga systemu z rezerwacj Hot Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Serwery OPC a rezerwacje Warm Standby i HotStandby . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  4 View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Edytor paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Obsuga edytora paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Obiekty do wywietlania komunikatw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Edytor skryptw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Skrypty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Jzyki skryptw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60S

View more >