godiŠnji plan i program rada za Šk. god. 2012./2013. · u najstarijoj, maloj zgradi nalaze se...

of 45 /45
Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 62. Statuta III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 35, Varaždin, Školski odbor na sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. Ravnateljica: Predsjednik ŠO: mr. sc. Jasenka Martinčević Siniša Lacković Varaždin, rujan 2012.

Author: others

Post on 29-Oct-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 62. Statuta

III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN, Trg Ivana Perkovca 35, Varaždin, Školski odbor na sjednici

održanoj 27. rujna 2012. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ZA ŠK. GOD. 2012./2013.

Ravnateljica: Predsjednik ŠO: mr. sc. Jasenka Martinčević Siniša Lacković

Varaždin, rujan 2012.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

OSNOVNA ŠKOLA : III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

ADRESA: VARAŽDIN, TRG IVANA PERKOVCA 35

BROJ I NAZIV POŠTE: 42000 VARAŽDIN

BROJ TELEFONA: 042/240-545

ŽUPANIJA: VARAŽDINSKA

BROJ UČENIKA : I. – IV. ___179 RAZREDNIH ODJELA: I. – IV. ____8__

V. – VIII. __211__ V. - VIII. ___9___

UKUPNO: ______390 UKUPNO: _____ 17___

BROJ PODRUČNIH RAZREDNIH ODJELA: NEMA

BROJ DJELATNIKA: a) UČITELJA RAZREDNE NASTAVE :____8___

b) UČITELJA PREDMETNE NASTAVE : __20___

c) STRUČNIH SURADNIKA: __________2 _______

d) OSTALI DJELATNICI: _________________9__

RAVNATELJ ŠKOLE: ____mr.sc. JASENKA MARTINČEVIĆ ___________

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

I. UVJETI RADA 1.1. Podaci o školskom području

Školsko područje III. osnovne škole Varaždin obuhvaća južni dio grada Varaždina i područje VII.

MO Varaždin, te MO Jalkovec, Črnec i Gojanec.

Prometna povezanost školskog područja i škole je neodgovarajuća, pa je za učenike organiziran autobusni

prijevoz.

Što se tiče socioekonomskog statusa, struktura stanovništva je raznolika, ali prevladavaju

radničko-seoska domaćinstva.

Cjelokupno pučanstvo ovog školskog područja tradicionalno je vezano uz rimokatoličku crkvu.

Od aktivnosti koje se odvijaju na školskom području najizraženije su sportske aktivnosti.

1.2. Prostorni uvjeti

1.2.1. Unutarnji školski prostori

Redovna nastava, te drugi oblici odgojno obrazovnog rada odvijaju se u tri školske zgrade.

U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke

kulture i fizike. U drugoj zgradi, koja je sastavljena od starog i novog, 2005. godine nadograđenog

dijela, nalazi se deset učionica, moderna i velika sportska dvorana, zbornica, ured ravnateljice, te

administracija škole. U rujnu 2008./09. šk. godine otvorena je najnovija školska zgrada s deset

novih učionica, zahvaljujući čemu je započela nastava u jednoj smjeni za sve učenike 1. – 8.

razreda.

Svake godine nastojimo upotpuniti opremom, nastavnim sredstvima i pomagalima učionice, i to

prema prijedlozima učitelja i ravnateljice, te financijskim mogućnostima škole.

Od šk. god. 2006./07. u Republici Hrvatskoj uveden je Hrvatski nacionalni obrazovni standard, prema

naputku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pa se u skladu s tim nabavljaju i nastavna sredstva i

pomagala.

Školska športska dvorana za nastavu TZK i druge aktivnosti škole u potpunosti odgovara našim

potrebama, a isto tako i potrebama naše lokalne zajednice.

Učionice su relativno dobro opremljene nastavnim sredstvima i pomagalima (televizori,

videorekorderi, CD i DVD diskovi, grafoskopi i ostali pribor specifičan za pojedine nastavne predmete).

U 13 učionica postavljeni su projektori, tako da se nastava može odvijati putem računalnih prezentacija.

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Školska zgrada u kojoj se odvija nastava 5. –8. razreda je stara i nije dovoljno funkcionalna za

održavanje nastave i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti. Pojedine učionice nisu dovoljno velike za

veći broj učenika. Hodnici su uski i nemaju dovoljno svjetla, što nastojimo ublažiti bojenjem u svijetle

boje, te uređivanjem panoa. Nova zgrada u kojoj se odvija nastava 1. – 4. razreda je moderna i

funkcionalna.

1.2.2. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnja novog prostora

Ove školske godine u planu je bojanje pojedinih učionica i popravci eventualnih šteta na školskoj imovini

nastalih tijekom školske godine. Zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu se poduzimati veći

zahvati adaptacije školskog prostora.

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

2. ZAPOSLENI DJELATNICI U 2012./2013. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o učiteljima

Red. broj

IME I PREZIME

God. staža

Struka Stupanj str. spreme

Predmet koji predaje

Doško lova nje

1. ŠTEFICA RADIĆ

26 nastavnik razredne nastave

VŠS razredna nastava

_

2. RENATA KOREN

21 nastavnik razredne nastave

VSS razredna nastava

_

3. MIRJANA POSPIŠ

23 nastavnik razredne nastave

VŠS razredna nastava

_

4. DUBRAVKA LEVATIĆ

19 nastavnik razredne nastave

VŠS razredna nastava

_

5. MIRJANA OREŠKOVIĆ

21 nastavnik razredne nastave

VŠS razredna nastava

_

6. RUŽICA MARČEC

24 nastavnik razredne nastave

VŠS razredna nastava

_

7. NATAŠA DOLENC

26 nastavnik razredne nastave

VŠS razredna nastava

_

8. SUZANA KUĆAR

19 nastavnik razredne nastave

VŠS razredna nastava

_

9.

ZDRAVKA STRMEČKI

15 prof. hrvatskog jezika i knjiž.

VSS hrv.jez.

_

10.

KATARINA RAJKOVIĆ

3 prof. eng.j. i knjiž. i povijesti

VSS engleski jezik

_

11.

DRAGANA SEVER

22 prof. hrvatskog jezika i knjiž.

VSS hrvatski jezik

_

12. INES BRCKAN

15 dipl. ing. geotehnike

VSS tehnička kultura

_

13.

IVANA FRIŠČIĆ

9 prof. geografije

VSS geografija

_

14.

ANICA VRAGOVIĆ

23 dipl. učitelj razredne nastave s pojačani-

VSS matematika _

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

matematik 15.

MARIJA ISTER

38 nastavnik matemat.- fizike

VŠS matematika _

16.

BRANKA PENTIĆ

13 prof. povijesti i etnologije

VSS povijest priroda

_

17.

DARKO CVEK

22 prof. TZK VSS TZK _

18.

NEVENKA ĐAKULOVIĆ

39 nastavnik likovne kulture

VŠS likovna kultura

_

19.

MILANA POPOVIĆ

2 prof. njem. j. i knjiž. i pov.umjet.

VSS njemački jezik

_

20. ŽELJKA HUTINSKI

6 dipl.učitelj razredne nastave s pojačanim njem. jez.

VSS njemački jezik

_

21.

MARIJA ŠANTEK

39 nastavnik biologije i kemije

VŠS biologija- kemija - priroda

_

22.

IRENA JOZIĆ

2 mag. relig.ped. i katehetike

VSS vjeronauk _

23.

DARKO ŠKERBIĆ

9 dipl. teolog

VSS vjeronauk _

24.

MARIJA MEŽNARIĆ

36 nastavnik glazbene kulture

VŠS glazbena kultura

_

25.

TOMISLAV LEČEK

11 mag. informat.

VSS informatika _

26. IVANA FIKET

7 dipl.učitelj razredne nastave s pojačanim eng. jez

VSS engleski jezik

_

27. KAMELIJA HABULIN

14 prof. franc.j. i knjiž. i indologije

VSS francuski jezik

_

28. MARINA HRNČIĆ

8 dipl.ing. geotehnike

VSS fizika _

Već jedanaestu školsku godinu provodi se izborni program – informatika, i to od 5. do 8. razreda.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Od šk. god. 2002./03. uvedena je i informatička grupa za učenike 4. razreda u sklopu

izvannastavnih aktivnosti.

Interes učenika i roditelja je iznimno velik. Informatiku pohađa iznad 60% učenika, a detaljnija

dokumentacija o tome čuva se u arhivi škole.

2.2. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

IME I PREZIME God. staža Struka

1. JASENKA MARTINČEVIĆ 23 magistar odgojnih

znanosti, prof.

pedagogije, prof.

sociologije

2. VANJA BOJANIĆ 12 dipl.defektolog-

socijalni pedagog

3. BERISLAV NJEGOVEC 4 prof. filozofije i komp.

književnosti i dipl.

bibliotekar

Sve nastavno osoblje ima položen stručni ispit.

U školi je zaposleno 28 učitelja, ravnateljica, stručna suradnica soc. pedagog, stručni suradnik

knjižničar, te 9 administrativno-tehnička djelatnika.

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

2.3. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju

Red. broj

IME I PREZIME

God. staža

Struka Stupanj str.spreme

Poslovi koje obavlja

Doško- lovanje

1. NADA TASKOVIĆ

25 upravni pravnik

VŠS tajnica _

2. BRANKA FARES HUSAK

20 informatičar VŠS računovotkinja _

3. MARICA GOLUBIĆ

32 kuharica KV kuharica _

4. DREVEN DRAGUTIN

30 strojobravar ATK

SSS domar-ložač _

5. VERA SUKAČIĆ

38 radnica NKV spremačica _

6. ĐURĐICA GOLUBIĆ

16 kuharica SSS kuharica _

7. MARINA SLUNJSKI

14 tkalački dizajner

SSS spremačica _

8. SNJEŽANA KUHAR

24 radnica PKV spremačica

9. DRAŽENKA MATUŠIN

17 zoo tehnolog SSS spremačica

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

3. ORGANIZACIJA RADA 3.1. Podaci o učenicima i razrednim odjelima Razred Ime i prezime razrednika učenika odjela djevojčice učenici s

teškoćama

PUTNICI Po čl. 69 Zakona o odgoju i obraz. u osnovnim i srednjim školama

I. 55 2 29 - 29 NATAŠA DOLENC RUŽICA MARČEC

II. 42 2 19 - 22 ŠTEFICA RADIĆ RENATA KOREN

III. 38 2 18 - 22 MIRJANA POSPIŠ DUBRAVKA LEVATIĆ

IV. 44 2 26 11 24 MIRJANA OREŠKOVIĆ SUZANA KUĆAR

II.. –– IIVV.. 117799 88 9922 11 9977

V. 46 3 22 3 8 DARKO ŠKERBIĆ ZDRAVKA STRMEČKI KATARINA RAJKOVIĆ

VI. 53 2 34 3 12 MILANA POPOVIĆ IVANA FIKET

VII. 55 2 28 4 14 DRAGANA SEVER BRANKA PENTIĆ

VIII. 57 2 32 2 19 ANICA VRAGOVIĆ IVANA BANEK

VV.. –– VVIIIIII.. 221111 99 111166 1122 5533 II.. –– VVIIIIII.. 339900 1177 220088 1133 115500

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj
Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Ukupno imamo 390 učenika raspoređenih u 17 razrednih odjela. Niži razredi broje 179 učenika

raspoređenih u 8 razrednih odjela. U višim razredima je 211 učenika raspoređenih u 9 razrednih odjela.

Brojčano su najveći 1., 7. i 8. razredi.

Posebna pažnja pridaje se školovanju djece s teškoćama. Po prilagođenom programu radi 5

učenika, Rješenjem na temelju mišljenja Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece, a 8

učenika ima Rješenje o redovnom programu uz individualizirani pristup. U tijeku je postupak utvrđivanja

adekvatnog oblika odgoja i obrazovanja za još nekoliko učenika.

Za učenike je organiziran autobusni prijevoz u skladu s odredbama Zakona o odgoju i

obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

3.2. Organizacija smjena

Nastava se odvija u jednoj smjeni, s početkom u 8,00 sati.

Učenici putnici dolaze u školu školskim autobusom, koji ih i odvozi kući nakon nastave. Autobusi polaze

nakon 4., 5. i 6. sata.

U školi je organizirana prehrana za učenike od I. – VIII. razreda. Učenici snose troškove prehrane, a za

10-ak socijalno najugroženije djece dio troškova prehrane snosi Grad Varaždin.

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

3.3 Godišnji kalendar škole Obrazovno razdoblje

Mjesec Broj dana Nedjelje Blagdani

Subote Obilježavanje Dana škole, Dana državnosti i drugih blagdana

nastavnih radnih

I. od 3.9. do 21.12. 2012.

IX. 20 4 4 - X. 21 1 5 4 Dani kruha, Dan neovisnosti XI. 20 1 5 4 Svi sveti XII. 15 3 3 Dan Grada Vž., Sv. Nikola,

Božić, Nova godina IX.-XII. 76 2 17 15

II. od 14.1. do 14.6. 2013. Proljetni praznici: Od 25.3. do 29.3. 2013.

I. 14 2 2 - II. 20 4 4 Maskenbal, Valentinovo III. 16 4 4 Uskrs IV. 21 5 4 - V. 20 1 6 4 Dan škole VI. 10 1 2 2 Školski izleti i ekskurzije I.-VI. 100 2 22 20

sveukupno: I. i II. polugodište 176 NASTAVNI DAN

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 4.1. Godišnji fond sati nastavnih predmeta po razrednim odjelima NAZIV PREDMETA GODIŠNJI FOND SATI REDOVNE NASTAVE UKUPNO PLANIRANO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HRVATSKI JEZIK 350 350 350 350 525 350 280 280 2835 LIKOVNA KULTURA 70 70 70 70 105 70 70 70 595 GLAZBENA KULTURA 70 70 70 70 105 70 70 70 595 ENGLESKI JEZIK 70 70 70 70 210 105 105 105 805 NJEMAČKI JEZIK 70 70 70 70 105 105 105 105 700 MATEMATIKA 280 280 280 280 420 280 280 280 2380 PRIRODA 157.5 140 297.5 BIOLOGIJA 140 140 280 KEMIJA 140 140 280 FIZIKA 140 140 280 PRIRODA I DRUŠTVO 140 140 140 210 630 POVIJEST 210 140 140 140 630 GEOGRAFIJA 157.5 140 140 140 577.5 TEHNIČKA KULTURA 105 70 70 70 315 TZK 210 210 210 140 210 140 140 140 1400 U K U P N O : 1260 1260 1260 1260 2310 1610 1820 1820 12600

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

4.2. Plan izvanučioničke nastave – ekskurzije, Škola u prirodi

Ove školske godine organizirat će se školske ekskurzije - izleti prema planu Učiteljskog vijeća i

Vijeća roditelja, u lipnju 2013. godine.

Za 1., 2., 3., 5., 6. i 8. razrede organizirat će se jednodnevni izleti, za 4. razrede organizirat će se

Škola u prirodi, a za učenike sedmih razreda maturalno putovanje.

Realizacija izleta i ekskurzije ovisi o materijalnim prilikama roditelja – skrbnika.

Plan učeničkih izleta i ekskurzija:

1. razred – Slugovine

2. razred – Marija Bistrica, Gornja Stubica

3. razred – Krapina, Veliki Tabor

4. razred - Škola u prirodi na Rabu i izlet u Zagreb

5. razred – Sekirišće

6. razred – Krapina, Veliki Tabor

7. razred – maturalno putovanje – Jadransko more

8. razred – Pula, Brijuni

Za sve djelatnike škole postoji mogućnost organiziranja stručne ekskurzije.

O svim izletima/ekskurzijama razrednici su dužni izvijestiti roditelje i samo uz njihov pismeni

pristanak organizirat ćemo izlet/ekskurziju, prema Naputku o ekskurzijama. Za svaki izlet/ekskurziju

razrednici trebaju napraviti plan i upoznati učenike i roditelje s ciljem, a po povratku razgovarati s

učenicima i utvrditi je li cilj ostvaren..

S obzirom da, kao i ostale osnovne škole u RH, od šk. god. 2006./07. provodimo HNOS u nastavi, više

pažnje posvetit ćemo planiranju i izvođenju nastave kroz različite oblike i metode rada, a jedan od takvih

oblika je i izvanučionička/terenska nastava.

Planiranje takve nastave ovisi o više čimbenika, a svakako su najvažnije materijalne mogućnosti

roditelja.

Izvanučionička i terenska nastava detaljno je opisana u školskom kurikulumu za šk. god. 2012./13.

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

4.2.1. Zaštita okoliša

U školi se poklanja velika pažnja zaštiti okoliša škole, što predstavlja priliku za odgojni utjecaj na

naše učenike. I kroz nastavne i kroz izvannastavne sadržaje djeca se podučavaju o važnosti i načinima

zaštite okoliša. Učenici su organizirani u eko-patrole, koje svakodnevno za vrijeme velikog odmora

obilaze školsko dvorište i paze na čistoću i urednost.

4.3. Plan izborne nastave u školi

Naziv

programa

Razred Broj Ime izvršitelja

programa

Sati

učenika grupa tjedno godišnje

Vjeronauk 1.a 26 1 Irena Jozić 2 70

Vjeronauk 1.b 28 1 Irena Jozić 2 70

Vjeronauk 2.a 20 1 Irena Jozić 2 70

Vjeronauk 2.b 21 1 Irena Jozić 2 70

Vjeronauk 3.a 16 1 Irena Jozić 2 70

Vjeronauk 3.b 22 1 Irena Jozić 2 70

Vjeronauk 4.a 19 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 4.b 25 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 5.a 15 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 5.b 15 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 5.c 16 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 6.a 26 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 6.b 27 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 7.a 28 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 7.b 26 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 8.a 28 1 Darko Škerbić 2 70

Vjeronauk 8.b 29 1 Darko Škerbić 2 70

Ukupno : 387 17 34 1190

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Naziv

programa

Razred Broj Ime izvršitelja

programa

Sati

učenika grupa tjedno godišnje

Informatika 5.abc 38 3 Tomislav Leček 6 210

Informatika 6.ab 24 3 Tomislav Leček 6 210

Informatika 7.ab 24 2 Tomislav Leček 4 140

Informatika 8.ab 22 2 Tomislav Leček 4 140

Ukupno : 108 10 20 700

Naziv

programa

Razred Broj Ime izvršitelja

programa

Sati

učenika grupa tjedno godišnje

Engleski

jezik

4.-8. 82 5 Katarina Rajković

Ivana Fiket

10 350

Njemački

jezik

4.-8. 49 5 Milana Popović

10 350

Francuski

jezik

4.-8. 32 5 Kamelija Habulin 10 350

Ukupno: 4.-8. 163 15 30 1050

4.4. Učenici s teškoćama

Po prilagođenom programu radi 5 učenika koji su uključeni u redovne razredne odjele. Rješenje o

individualiziranom pristupu uz redovni nastavni plan i program ima 8 učenika.

Pedagoginja škole redovno prati te učenike i surađuje s učiteljima i ravnateljicom kako bi im se osigurali

što bolji uvjeti za odgoj i obrazovanje. Dokumentacija o tome čuva se u školi.

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Podaci o učenicima koji se školuju po PRILAGOĐENOM I INDIVIDUALIZIRANOM PROGRAMU RADA za šk. god. 2012./2013.

Razred Broj učenika Program Ime i prezime

razrednika 4.a 1 Ind. Mirjana Orešković

5.a

2 1 učenik pril. 1 učenik ind.

Darko Škerbić

5.c 1 Ind. Katarina Rajković

6.a

2 1 učenik pril. 1 učenik ind.

Milana Popović

6.b 1 Ind. Ivana Fiket

7.a 2 1 učenik pril. 1 učenik ind.

Dragana Sever

7.b 2 1 učenik pril. 1 učenik ind.

Branka Pentić

8.a 2 1 učenik pril. 1 učenik ind.

Anica Vragović

4.5. Dopunska nastava

Dopunska nastava organizirana je u svim nižim razredima i to prema potrebi iz matematike ili

hrvatskog jezika. U višim razredima dopunska nastava organizirana je također iz hrvatskog jezika i

matematike.

1. – 4. razred

Predmet tjedno sati godišnje sati

Hrvatski jezik 4 140

Matematika 4 140

UKUPNO: 280

5. – 8. razred

Predmet tjedno sati godišnje sati

Hrvatski jezik 1 35

Matematika 2 70

Engleski jezik 1 35

Njemački jezik 1 35

UKUPNO : 175

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

4.6. Dodatna nastava

1. – 4- razred – dodatna nastava

Predmet tjedno sati godišnje sati

Matematika

(svi razredni odjeli po 1 sat)

8 280

5. – 8. razred – dodatna nastava

Predmet tjedno sati godišnje sati

Hrvatski jezik 1 35

Engleski jezik 1 35

Njemački jezik 1,5 52,5

Francuski jezik 1 52,5

Matematika 2 70

Geografija 1,5 52,5

Fizika 1 35

Tehnička kultura 1 35

Povijest 2 70

Informatika 1 35

Biologija 0,5 17,5

Kemija 1 35

UKUPNO: 14,5 507,5

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

4.7. Plan izvannastavnih aktivnosti i učeničkih društava

Red. broj

NAZIV AKTIVNOSTI PLANIRANO TJEDNO SATI

PLANIRANI GODIŠNJI BROJ SATI

IZVRŠITELJI

1. Recitatorska skupina 1 35 Mirjana Orešković

1 35 Dubravka Levatić

2. Plesna skupina

1 35 Renata Koren

1 35 Nataša Dolenc

3. Glazbeno-scenska skupina

1 35 Mirjana Pospiš

1 35 Ružica Marčec

4. Likovno-scenska skupina

1 35 Suzana Kućar

6. Mali zbor 1 35 Štefica Radić

7. Veliki zbor 2 70 Marija Mežnarić

8. Knjižničarsko-novinarska skupina

1

35

Berislav Njegovec

9. Estetsko uređenje škole 2 70 Nevenka Đakulović

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

10. Sportski klub "Mladost" 2 70 Darko Cvek

11. Univerzalna sportska

škola

2 70 Darko Cvek

12. Prometna skupina 1 35 Ines Brckan

13. Mali folkloraši 1 35

Ivana Fiket

14. Informatička družina 1 35 Tomislav Leček

UKUPNO: 20 700

4.8. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

Naši učenici uključeni su u izvanškolskim aktivnostima u razna sportska društva, dječje zborove,

plesne grupe, glumački studio, škole stranih jezika, Društvo "Naša djeca", glazbenu školu, kulturno-

umjetnička društva, te DVD Biškupec..

Škola surađuje s navedenim društvima i prati rad učenika.

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

5. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI

MJESEC S A D R Ž A J I NOSITELJI AKTIVNOSTI

IX Priredba za doček učenika prvih razreda

Ružica Marčec, Nataša Dolenc

X Dani kruha Biciklijada

Učitelji/ce RN i PN Darko Škerbić, učitelji/ce PN

IX.-VI. Uređenje panoa-hodnika

Učitelji/ce RN i PN, pedagoginja

XI. Posjet kazalištu

Svi razrednici i učitelji

X. Edukacijska predstava u školi Učiteljice RN XII. Aktivnosti i uređenje škole za Dan

Grada, Božić, Novu Godinu

Svi djelatnici škole

II. Školska natjecanja Lidrano i PZM 12.2. FAŠNIK Maskenbal 14.2. VALENTINOVO

Učiteljice hrvatskog jezika, učitelji/ce prirodne grupe predmeta, razrednici, učiteljice RN, pedagoginja

III. Uređenje okoliša-sadnja cvijeća Posjet kinu Dan otvorenih vrata škole

Čistačice, domar Svi razrednici

IV. Gradsko natjecanje i susreti iz pojedinih područja Športska natjecanja Dan otvorenih vrata

Zaduženi učitelji za određena područja, pedagoginja

V. Športska natjecanja Dan škole Majčin dan Županijska natjecanja

Svi razrednici i zaduženi učitelji, pedagoginja

VI. Izleti učenika Izložba učeničkih radova

Svi razrednici i učitelji, pedagoginja

Osim navedenih sadržaja realizirat će se i drugi sadržaji, prema školskom kurikulumu.

5.1. Profesionalno informiranje i usmjeravanje

Profesionalno informiranje provode pedagoginja škole i razrednici u suradnji s predstavnicima

srednjih škola i Zavodom za zapošljavanje. Organiziraju se predavanja, prezentacija škola i zanimanja, te

individualno savjetovanje učenika.

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

5.2. Vanjsko vrednovanje obrazovanja

U školskim ustanovama se, radi unapređenja kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti, provodi vanjsko

vrjednovanje i samovrjednovanje.

Škole koriste rezultate ispita vanjskog vrjednovanja i sve druge pokazatelje uspješnosti odgojno-

obrazovnog rada za analizu i samovrjednovanje, radi trajnog unapređenja rada škole.

Vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika 4. razreda provedeno je u travnju 2008. godine, a vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika 8. razreda provedeno je u svibnju 2008. godine. Školske godine 2010./11. provedeno je vanjsko vrednovanje iz matematike za učenike osmih razreda.

Na temelju rezultata ispitivanja, te procjenom mišljenja učenika, učitelja i roditelja o procesima unutar

škole, izrađen je školski razvojni plan koji se svake školske godine provjerava i, prema potrebi,

nadopunjuje.

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE

SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE

ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATE

LJI OSTVARIVA

NJA CILJEVA

Obrazovna postignuća (znanja

i vještine iz pojedinih predmeta

Povećati obrazovna postignuća učenika iz pojedinih predmeta

Korištenje raznih oblika rada s učenicima (ind. i grupni rad, samostalno istraživanje učenika, projekti), korištenje multimedije u poučavanju, češće provjere znanja, motiviranje učenika zanimljivim načinom poučavanja, motiviranje učenika na kontinuiran rad pohvalama, nagradama i sl., poticanje učenika na samostalno mišljenje i zaključivanje, njegovanje dobrog odnosa s učenicima, kvalitetno planiranje rada

Tehnička opremljenost (kompjutori, projektori, TV, video i audio uređaji), didaktička sredstva za pojedine predmete, priručnici za učitelje, edukacija učitelja

Travanj, 2013. Ravnateljica, učitelji pojedinih predmeta

Školske provjere znanja, školska, županijska i državna natjecanja učenika, nacionalni ispiti

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE

SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE

ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATE

LJI OSTVARIVA

NJA CILJEVA

Odnos učenika prema drugim učenicima i školi

Kontinuirano pratiti i razvijati dobre odnose među učenicima u školi

Nastaviti rad na projektu „Stop nasilju među djecom“, razvijati dobar odnos učitelja prema učenicima, što više uključiti roditelje u život škole (pogotovo roditelje djece s problemima u ponašanju),rješavati sukobe među djecom odmah, čim se pojave, razvijati pozitivnu atmosferu u školi gdje se svi mogu osjećati prihvaćeni, pronalaziti jake strane kod učenika s teškoćama u ponašanju i pomagati im da se dokažu na pozitivan način, razgovori s pedagoginjom, razrednicima i ravnateljicom (s ciljem pomaganja učenicima koji imaju teškoće u socijalizaciji), radionice i predavanja za učitelje, učenike i roditelje, suradnja sa službama izvan škole, adekvatna primjena pohvala i kazni iz Pravilnika o pedagoškim mjerama, zajedno s učenicima donijeti i istaknuti vrijednosti kojima škola teži, kao i kućni red škole

Suradnja sa službama izvan škole Međusobna suradnja nastavnog i nenastavnog osoblja Suradnja s roditeljima

Travanj, 2013. Socijalna pedagoginja, ravnateljica, razrednici, učitelji

Razgovori s učenicima, ankete za učenike i učitelje, razgovori s roditeljima

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE

SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE

ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATE

LJI OSTVARIVA

NJA CILJEVA

Stručno usavršavanje djelatnika škole

Unaprijediti stručno usavršavanje djelatnika škole

Ispitivanje djelatnika o područjima usavršavanja za koje postoji najveća potreba. Predavanja i radionice za učitelje unutar škole koje vodi stručna suradnica, članovi mobilnog stručnog tima i drugi stručnjaci. Prezentacija primjera dobre prakse učitelja iz škole i iz drugih sredina. Odlazak djelatnika škole na što veći broj stručnih usavršavanja koje organizira AZOO, te druge ustanove i udruge.

Dobra organizacija rada škole, s unaprijed planiranim vremenom za stručno usavršavanje djelatnika. Veći broj višednevnih stručnih usavršavanja (u skladu s financijskim mogućnostima škole).

Lipanj, 2013. Ravnateljica, socijalna pedagoginja, knjižničar

Veći broj kvalitetnih stručnih usavršavanja u odnosu na prošlu školsku godinu.

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

6. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU

ZAŠTITU UČENIKA

Mjesec S a d r ž a j Nositelj aktivnosti

IX. Uključivanje učenika u školsku kuhinju Pregled za oslobođenje od nastave TZK Cijepljenje i mali sistematski pregled – 6.r. Pregled sluha – 7. r. Organizacija prijevoza učenika

Svi razrednici Pedagoginja

X.

Škola plivanja – 3.raz. Sistematski pregled učenika trećih, petih i osmih razreda

Učitelj TZK Razrednici III., V. i VIII. raz.

XII. Sistematski pregled učenika prvih razreda

Razrednici prvih razreda

II. Predavanje na teme zdravlja Pedagoginja Razrednici

III. Sistematski pregled učenika sedmih razreda

Razrednici VII. razreda

V. Organizacija izleta I.-VIII. razreda prema planu izleta Sistematski pregled učenika osmih razreda

Svi djelatnici škole Razrednici VIII. razreda

Kroz godinu Cijepljenje 1. raz. (DI-TE-POLIO+M,P,R) Cijepljenje 2. i 7. raz. TBC Cijepljenje 8. raz. DI-TE-POLIO Provođenje zdravstvenog odgoja

Razrednici i pedagoginja

Osim gore navedenih sadržaja trajno se vodi briga o socijalno ugroženim učenicima besplatnim

uključivanjem u školsku kuhinju.

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

Tijekom čitave školske godine škola prema potrebi kontaktira sa Centrom za socijalnu skrb, s

ciljem pomoći učenicima koji dolaze iz rizičnih sredina ili manifestiraju određene poremećaje u

ponašanju vezane uz socio-ekonomski status obitelji.

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

7. PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU

Intenzitet i učestalost pojave poremećaja u ponašanju kod djece i mladih raste iz godine u godinu, pri čemu se dobne granice pomiču prema sve nižoj dobi. Školskim preventivnim programom obuhvaćene su razne kategorije djece: od onih čije ponašanje nije problematično do onih koja žive u tzv. rizičnim obiteljima ili već manifestiraju neke oblike poremećaja u ponašanju. Osnovna stepenica u kreiranju prevencije jest stvaranje školskog ozračja u kojem djeca mogu izraziti svoje potrebe, formirati pozitivne stavove i vrijednosti, te razviti i korisno upotrijebiti svoje potencijale. Škola ima zadaću provoditi mnoštvo aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju takvog ozračja: od kvalitetnog provođenja i unapređivanja nastavnog i izvannastavnog rada do njegovanja dobrog odnosa s učenicima u individualnom i grupnom radu. U pozitivnom školskom ozračju lakše se uviđaju posebne potrebe djece i pružaju se razne mogućnosti njihovog zadovoljavanja, a prema potrebi se na vrijeme poduzimaju razne zaštitne intervencije. Koordinator provedbe prevencijskog programa je pedagoginja škole, a u rad će biti uključena i ravnateljica, učitelji i ostali djelatnici škole, te vanjski suradnici i institucije. U školskoj godini 2012./2013. planiraju se sljedeće aktivnosti: - razgovori s učenicima u neposrednoj životnoj situaciji - identifikacija i praćenje djece koja žive u rizičnim obiteljskim prilikama - identifikacija, opservacija i tretman djece s poremećajima u ponašanju - praćenje djece koja se školuju po prilagođenim programima rada - grupni rad s učenicima kod kojih postoji rizik ili manifestiraju neke oblike poremećaja u ponašanju - individualni rad s učenicima koji se školuju po prilagođenom programu ili pokazuju teškoće u

učenju (vježbe koncentracije i pažnje, vježbanje memorije, metodika učenja) - kontinuirani individualni rad s pojedinim učenicima - radionice na satu razrednog odjela, u svakom razrednom odjelu - uređivanje panoa s pedagoškim temama za učenike - uređivanje panoa s pedagoškim temama za roditelje

- edukacijska predavanja za roditelje na roditeljskim sastancima - predavanja za učitelje na učiteljskim vijećima - organiziranje predavanja vanjskih suradnika u sklopu stručnog usavršavanja učitelja - individualni razgovori i savjetovanje roditelja

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

7.1. Protokol ponašanja u slučaju nasilja među učenicima

1. Odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje prema djetetu, a u slučaju potrebe zatražiti pomoć drugih djelatnika odgojno – obrazovne ustanove ili po potrebi pozvati djelatnike policije;

22.. Ukoliko je dijete povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled ili se prema okolnostima slučaja može razumno pretpostaviti ili posumnjati da su takva intervencija ili pregled potrebni, odmah pozvati službu hitne liječničke pomoći ili na najbrži mogući način, koji ne šteti zdravlju djeteta, otpratiti ili osigurati pratnju djeteta od strane stručne osobe liječniku, te sačekati liječnikovu preporuku o daljnjem postupanju i dolazak djetetovih roditelja ili zakonskih zastupnika;

33.. Odmah po prijavljenom nasilju o tome obavijestiti roditelje djeteta ili zakonske zastupnike, te ih upoznati sa svim činjenicama i okolnostima i izvijestiti ih o aktivnostima koje će se poduzeti;

4. Po prijavi, odnosno dojavi nasilja odmah obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja, a u slučaju da je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim to bude moguće. Ovi razgovori s djetetom obavljaju se uvijek u nazočnosti nekog od stručnih djelatnika odgojno-obrazovne ustanove, a na način da se postupa posebno brižljivo, poštujući djetetovo dostojanstvo i pružajući mu potporu;

5. Roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je žrtva vršnjačkog nasilja dati obavijesti o mogućim oblicima savjetodavne i stručne pomoći djetetu u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, a s ciljem potpore i osnaživanja djeteta te prorade traumatskog doživljaja;

6. Obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju spoznaju o učinjenom nasilju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, težinu i vremensko trajanje nasilja;

7. Ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili dužem vremenskom trajanju nasilja, koje može izazvati traumu i kod druge djece, koja su svjedočila nasilju, savjetovati se s nadležnom stručnom osobom ili službom poradi pomoći djeci, svjedocima nasilja;

8. Što žurnije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje uz nazočnost stručne osobe, ukazati djetetu na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja, te ga savjetovati i poticati na promjenu takvog ponašanja, a tijekom razgovora posebno obratiti pozornost iznosi li dijete neke okolnosti koje bi ukazivale da je dijete žrtva zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje, u kojem slučaju će se odmah izvijestiti centar za socijalnu skrb, a po potrebi ili sumnji na počinjenje kažnjive radnje izvijestiti policiju ili nadležno državno odvjetništvo, a odgojno-obrazovna ustanova će poduzeti sve mjere za pomirenje djece i za stvaranje tolerantnog, prijateljskog ponašanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi;

9. Pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje, upoznati ih s događajem, kao i s neprihvatljivošću i štetnošću takvog ponašanja, savjetovati ih s ciljem promjene takvog ponašanja djeteta, te ih pozvati na uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć unutar škole ili izvan nje (centri za socijalnu skrb, poliklinike za zaštitu djece, obiteljska savjetovališta i slično) i izvijestiti ih o obvezi odgojno-obrazovne ustanove da slučaj prijavi nadležnom centru za socijalnu skrb, Uredima državne uprave u županiji, policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu;

10. O poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opažanjima sačiniti službene bilješke, kao i voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka koje će se dostaviti na zahtjev drugim nadležnim tijelima.

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

8. ZDRAVSTVENI ODGOJ Cilj zdravstvenog odgoja je razvijanje svjesnosti o važnosti očuvanja mentalnog, socijalnog i tjelesnog zdravlja, kao i usvajanje znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja. Kroz školske aktivnosti nastoji se:

- razvijati kod djece stavove o važnosti očuvanja vlastitog zdravlja - poučavati djecu pojmovima tjelesnog, mentalnog i socijalnog zdravlja - razvijati kod djece zdrave navike - osposobljavati djecu da se aktivno uključe u zaštitu svojeg zdravlja (stavovi, znanja, vještine, navike) - razvijati negativne stavove prema sredstvima ovisnosti - osposobljavati djecu za sigurno ponašanje u prometu - razvijati empatiju i dobre odnose s drugima - provoditi aktivnosti u cilju osnaživanja djece (samopoštovanje, samosvijest, slika o sebi) - provoditi preventivne aktivnosti (prevencija ovisnosti, prevencija poremećaja u ponašanju, prevencija

nasilja) - provoditi dodatne aktivnosti s djecom i obiteljima kod kojih postoje rizični faktori u smislu narušavanja psihofizičkog zdravlja

- sadržaji zdravstvenog odgoja bit će integrirani u postojeće nastavne planove i programe (priroda, priroda i društvo, biologija, tjelesna i zdravstvena kultura, hrvatski i strani jezici…)

- primjenjivat će se metode poučavanja usmjerene na stjecanje vještina i primijenjenog znanja - dodatni sadržaji kurikuluma zdravstvenog odgoja bit će integrirani u sat razredne zajednice, do 12 sati u

nastavnoj godini - zdravstveni odgoj provodit će se kroz 4 modula: ''Živjeti zdravo'', ''Prevencija ovisnosti'', ''Prevencija

nasilničkog ponašanja'' te ''Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje'' - zdravstveni odgoj provodit će se i kroz različite školske aktivnosti, izvannastavne aktivnosti i aktivnosti

Dječjeg foruma - održavat će se i radionice i predavanja u suradnji sa stručnjacima izvan škole

9. VIJEĆE UČENIKA U Vijeće učenika bira se po jedan učenik iz svakog razrednog odjela, a sastanci se periodično održavaju tijekom školske godine. Kroz rad Vijeća učenici su upoznati s važnim pitanjima koja se tiču njihovog obrazovanja, te mogu sami davati prijedloge s ciljem unapređenja nastave i sveukupnog školskog života. Na taj način oni postaju aktivni sudionici odgojno-obrazovnog rada škole. Cilj rada Vijeća učenika je omogućavanje prava, slobode i odgovornosti učenika u odgojno-obrazovnom procesu, te poticanje raznih oblika učeničkog stvaralaštva i izražavanja. Rad Vijeća učenika obuhvaća: - mogućnost sudjelovanja delegiranog predstavnika u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, ali bez prava odlučivanja - briga o poštivanju pravila kućnog reda škole - sudjelovanje u planiranju i organiziranju izvannastavnih aktivnosti - sudjelovanje u organiziranju kulturnih događanja u školi - sudjelovanje u organiziranju svakodnevnog rada škole (prehrana, odnosi učenika i učitelja, skrb o urednosti prostora, zaštita okoliša, autobusni prijevoz idr.) - različiti oblici pomoći učenicima - druge aktivnosti u svezi ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovnog procesa

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

10. FORUM ZA PRAVA DJETETA

U školi djeluje Forum za prava djeteta u koji su uključeni učenici od 5. do 8. razreda. Na Forumu

učenici raspravljaju i uče o ljudskim i dječjim pravima i obavezama, sudjeluju u pedagoškim

radionicama i pridružuju se raznim društveno korisnim akcijama u suradnji s Društvom Naša djeca i

lokalnom zajednicom. Dvoje predstavnika Foruma sudjeluje u radu Dječjeg gradskog vijeća. Na taj način

djeca se podučavaju demokraciji i odgajaju za odgovoran život u civilnom društvu.

Forum vodi pedagoginja Vanja Bojanić.

11. PRODUŽENI BORAVAK

U školi je organiziran produženi boravak za učenike 1. – 4. razreda, koji vode učiteljice Suzana Kućar,

Nataša Dolenc, Ružica Marčec i pedagoginja Vanja Bojanić. Boravak je organiziran od 11,45 do 16,30

sati. U sklopu boravka djeca ručaju, uče i pišu zadaće, igraju se i provode slobodno vrijeme na

konstruktivan način.

12. RASPORED SATI

Raspored sati izrađuje satničar – učiteljica matematike Anica Vragović, u suradnji s ravnateljicom.

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

13. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika odvija se kroz dva oblika i to:

individualno i kolektivno.

Individualno – svaki se djelatnik prema svom planu stručno usavršava.

Kolektivno – putem aktiva, seminara i stručnih predavanja.

Od šk. god. 2006./07. sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj primjenjuju Hrvatski nacionalni

obrazovni standard u svom radu. Djelatnici naše škole su kvalitetno educirani kroz svoja stručna vijeća i

seminare organizirane od Agencije za odgoj i obrazovanje o primjeni HNOS-a, a edukacije se nastavljaju

i u ovoj školskoj godini. Cilj odgojno-obrazovnog rada je osposobiti djecu za cjeloživotno učenje, pružiti

im kvalitetno znanje, motivirati ih za rad i postignuća, te razvijati pozitivne osobine ličnosti. Kako bi se

postiglo rasterećenje učenika od nepotrebnih sadržaja i olakšalo im se učenje, smanjen je fond sati

hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva u razrednoj nastavi, a u provođenju nastave koriste se

korelacije i integracija više predmeta. Osim frontalnog poučavanja, koriste se i drugi oblici i metode rada,

s naglaskom na grupni rad i izvođenje projekata. Nastava se ne odvija samo u učionicama, već i izvan

škole, u neposrednoj životnoj okolini.

Takve promjene nalažu nam spremnost na nove poticaje i napore, a sve u cilju sveopćeg napretka.

Stoga je važna svaka nova informacija, svaka novost bilo metodičke naravi, bilo s aspekta realizacije

materijalnih zadaća nastave ili pak ostvarivanja odgojne funkcije.

Permanentno usavršavanje tako ima velik značaj i treba mu posvetiti osobitu pozornost.

Nova literatura, i to ne samo ona koja obuhvaća uže stručno područje, kao i praćenje tiska jesu

izvori permanentnog usavršavanja.

III. osnovna škola Varaždin s obzirom na broj učenika je škola srednje veličine, što znači da

nemamo puno učitelja istog predmeta u predmetnoj nastavi. Stoga se organiziraju stručni aktivi prema

grupama nastavnih predmeta.

Red.broj STRUČNI AKTIV NOSIOCI

1. Jezično područje

- Dragana Sever- voditeljica aktiva

učitelji hrvatskog jezika učitelji njemačkog, engleskog i francuskog jezika

2. Društveno područje

- Branka Pentić

učitelji povijesti i zemljopisa

3. Prirodno –matematičko-tehničko područje - Marija Šantek – voditeljica aktiva

učitelji fizike, kemije i biologije

4. Aktiv odgojne grupe predmeta - Darko Cvek- voditelj aktiva

učitelji likovne kulture, glazbene kulture, TZK

5. Aktiv razredne nastave - Nataša Dolenc – voditeljica aktiva

učitelji razredne nastave predsjednica Nataša Dolenc

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

14. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA I ORGANA UPRAVLJANJA

14.1. Plan rada učiteljskog vijeća, razrednih vijeća i razrednika

Vrijeme izvršenja

Planirani poslovi Izvršitelji

IX. - organizacija odgojno-obrazovnog rada škole u šk .god. 2012./2013.

- donošenje godišnjih planova nastavnog rada - donošenje Plana i programa rada škole - organizacija izborne nastave-informatika,

vjeronauk, strani jezici

Ravnateljica-svi učitelji, pedagoginja Učiteljsko vijeće, ŠO Učitelji izbornih predmeta

IX.-VI. - sjednice razrednih vijeća - mjesečno planiranje nastave i izvještavanje o ostvarivanju planiranog

Učitelji, pedagoginja, ravnateljica

X. - održavanje radnih sastanaka-uključivanje učenika u DOD nastavu

Ravnateljica, pedagoginja i svi učitelji

XII. - analiza uspjeha učenika na I. polugodištu - stručno predavanje

Ravnateljica, pedagoginja i svi učitelji

III. - praćenje stručnog usavršavanja učitelja-stručnog i pedagoškog

- organizacija pomoći slabijim učenicima

Ravnateljica, pedagoginja i svi učitelji

IV. - u suradnji sa Vijećem roditelja odobravanje plana ekskurzija

- organiziranje stručnih izleta

Ravnateljica, pedagoginja i svi učitelji

VI. - analiza uspjeha učenika na kraju lipnja - analiza realizacije Plana i programa rada

škole

Ravnateljica, pedagoginja i svi učitelji

VIII. - priprema za početak školske godine-zaduženja djelatnicima

- formiranje razrednih odjela

Ravnateljica, pedagoginja

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

14.2.Program rada Vijeća roditelja i Školskog odbora za šk. god. 2012./2013.

1. Rasprava o organizaciji odgojno-obrazovnog rada škole

2. Rješenja o poboljšanju učenja slabijih učenika.

3. Rješavanje pitanja socijalnih problema učenika (u suradnji s Centrom za socijalni rad )

4. Analiza rada školske kuhinje.

5. Pomoć pri organizaciji učeničkih ekskurzija.

6. Pomoć pri organizaciji završne svečanosti škole.

7. Pomoć pri organizaciji izvanškolskih aktivnosti.

8. Prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada škole.

9. Prihvat i razrješavanje djelatnika škole.

10. Utvrđivanje periodičnog obračuna kao i završnog računa.

11. Odobravanje prekovremenog rada djelatnika.

12. Razmatranje postignutih rezultata rada u odgojno-obrazovnom radu.

13. Kontrola rada ravnatelja škole.

14. Odluka o rashodovanju sredstava.

15. Suradnja s organima mjesnih odbora Črnec, Jalkovec, Poljana, Gojanec i VII. mjesnim odborom

Varaždin.

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

14.3.Plan rada ravnatelja

Mjesec Sadržaj rada

IX. • organizacija nastavnog procesa • masovni sastanak s roditeljima učenika prvih razreda • raspored smjena- učionica • organizacija vjeronauka • nabava literature i udžbenika za učitelje • organizacija izvannastavnih aktivnosti • organizacija prijema učenika • organizacija izborne nastave • izrada Plana i programa rada škole

X. • rad s učenicima s teškoćama u razvoju • rad s učenicima sa smetnjama u ponašanju • suradnja s Vijećem roditelja • praćenje rada učitelja početnika • pregled razredne administracije • suradnja s Centrom za socijalni rad

XI. • praćenje rada učitelja nižih razreda – praćenje nastave i INA • praćenje rada učitelja početnika • rad na profesionalnoj orijentaciji s učenicima osmih razreda • analiza rada DOP-a i DOD-a • suradnja s mjesnim odborima Črnec, Jalkovec, Poljana, Gojanec i VII.

mjesnim odborom Varaždin • suradnja i praćenje napredovanja učenika prvih razreda

XII. • praćenje rada učitelja viših razreda-praćenje nastave • praćenje stručne literature • organizacija sjednica Razrednih vijeća I.-VIII. razreda • rad s roditeljima učenika slabijeg školskog uspjeha • suradnja u radu stručnih aktiva • u suradnji s učiteljima prvih razreda analiza napredovanja učenika prvih

razreda • analiza uspjeha učenika na kraju I. polugodišta • pokretanje postupka kategorizacije

I. • sjednica- analiza periodičnog obračuna i završnog računa • organizacija rada na popravku oštećenog namještaja • pregled razredne administracije • praćenje realizacije Plana i programa škole i školskog kurikuluma • rad s roditeljima učenika slabijeg školskog uspjeha

II. • analiza rada DOP-a i DOD-a • analiza rada izvannastavnih aktivnosti • nabava nastavnih sredstava i pomagala – plan nabave u svezi

financijskih sredstava • profesionalna orijentacija – rad s učenicima osmih razreda • uključivanje učenika u Pokret “Znanost mladima” i “Lidrano”

III.

• praćenje rada učenika s teškoćama u učenju • sastanak roditelja osmih razreda u svezi profesionalne orijentacije

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

učenika • analiza rada školske kuhinje – tražiti poboljšanje kvalitete prehrane

učenika • pružiti pomoć kod organizacije natjecanja među razredima i pokreta

“Znanost mladima” i “Lidrano” IV. • praćenje rada učitelja nižih razreda – uvid u nastavu

• analiza rada izborne nastave- vjeronauka u suradnji sa vjeroučiteljima- rad na unapređenju nastave

• organizacija roditeljskih sastanaka I. – VIII. razreda V. • praćenje rada učitelja viših razreda-uvid u nastavu

• praćenje realizacije Plana i programa • sastanak Vijeća roditelja u svezi ekskurzija učenika • organizacija školskih ekskurzija I.-VIII. razreda prema Planu ekskurzija • surađivati na pripremama za održavanje završne svečanosti u školi

(priredba i izložba) • pripreme za upis djece u prvi razred, predupisi

VI. • održavanje sjednica razrednih vijeća I.-VIII. razreda – suradnja u pripremama

• analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine • učiteljsko vijeće – analiza stručnog usavršavanja učitelja • pregled pedagoške dokumentacije • formiranje prvih razreda, organizacija popravnih ispita 1. Rok

VII. • sjednica ŠO – izvršiti analizu uspjeha učenika na kraju lipnja • sređivanje pedagoške dokumentacije • organizacija rada kroz praznike – čišćenje, krečenje, popravak

namještaja • godišnji odmor djelatnika

VIII. • organizacija popravnih ispita, 2. rok • formiranje razrednih odjela • organizacija rada na početku školske godine-zaduženja djelatnika • osim gore navedenih poslova permanentno se radi na praćenju stručne i

pedagoške literature • suradnja sa školama na području Varaždina • suradnja s ravnateljima osnovnih škola • suradnja s Centrom za socijalnu skrb • suradnja s Medicinskim centrom Varaždin

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

14.4. Plan rada socijalnog pedagoga POSLOVI I ZADACI VRIJEME

REALIZACIJE 1. Planiranje i programiranje rada 2. Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma 3. Organizacija nastave i priprema za početak nove školske godine 4. Pomoć u planiranju i programiranju rada učitelja 5. Neposredan rad s učenicima 6. Individualni rad s učenicima 7. Rad sa skupinom učenika 8. Rad u razrednom odjelu 9. Pripreme za rad s učenicima 10. Vođenje dokumentacije o radu 11. Individualni razgovori s roditeljima 12. Predavanja za roditelje 12. Organizacija upisa djece u prvi razred i formiranje razrednih odjela 13.Identifikacija, opservacija i tretman djece s teškoćama u razvoju 14. Identifikacija i pomoć pri radu s nadarenim učenicima 15. Suradnja s drugim školama i ustanovama soc. i zdravstvene zaštite 16. Izvješća o uspjehu učenika na kraju obrazovnih razdoblja 17. Statistička izvješća za Ministarstvo 18.Suradnja s učiteljima radi unapređenja odgojno-obrazovnog rada 19. Individualno stručno usavršavanje 20. Pomoć pri stručnom usavršavanju učitelja 21. Osposobljavanje učenika za samostalni rad i učenje 22. Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika VIII. razreda 23. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole 24. Sudjelovanje u organizaciji izleta i ekskurzija 25. Popravni i razredni ispiti 26. Istraživački rad 27. Identifikacija i tretman djece s poremećajima u ponašanju 28. Vođenje sjednica s temom mjesečnog planiranja i programiranja 29. Vođenje sjednica Vijeća učenika 29. Vođenje Dječjeg foruma 30. Izrada i organizacija provedbe prevencijskih programa (prevencija poremećaja u ponašanju, prevencija nasilja, prevencija ovisnosti, zdravstveni odgoj)

VI.-XII. VI.-XII. VIII.-XII. VII.-X. VIII.-VII. X.-VI. X.-VI. VIII.-VII. VIII.-VII. VIII.-VII. IX.-VII. X.- V. IV.-IX. IX.-VI. IX.-VI. IX.-VI. XII., VI. VIII., IX., X., VI. IX.-V. VIII.- VII. VIII.-VII. IX.-VI. X.-V. IX:-VI. IX.-VI. VI.-VIII. X.-IV. IX.-VI. IX-VI IX-VI IX-VI IX-VI IX-VI

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

14.5. Plan rada knjižničara

AKTIVNOSTI

RAZDOBLJE

ODRŽAVANJA

NOSITELJI

AKTIVNOSTI

RU

JAN

- Upoznavanje učenika prvih razreda sa

prostorom i djelatnostima školske knjižnice

- Sudjelovanje u obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti

- Formiranje grupe ''Mladi knjižničari'' - Stručni poslovi: rad na knjizi inventara, utvrđivanje inventarnog stanja, zakasnina

- Ispis i plastificiranje članskih iskaznica za učenike prvog razreda

- Predstavljanje časopisa, narudžba i distribucija

- Tijekom mjeseca

- 8. rujna

- Tjedni sastanci - Tijekom mjeseca

- Tijekom mjeseca

-Školski knjižničar i razrednici prvih razreda -Školski knjižničar i učenici -Školski knjižničar u dogovoru sa aktivom profesora hrvatskog jezika i učenici -Školski knjižničar -Školski knjižničar i razrednici prvih razreda -Školski knjižničar

LISTOPA

D

- Obilježavanje mjeseca hrvatske knjige:

izrada panoa, radionice na temu čitanja, posjet gradskoj knjižnici

- Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje

- Obilježavanje Međunarodnog dana školskih knjižnica

- Održavanje radionica u korelaciji sa satovima čitanja lektire

- Dogovor oko nabave nove građe za lektiru

- Tijekom mjeseca - 12. listopada

- 25. listopada

- Tijekom mjeseca

-Školski knjižničar u dogovoru sa aktivom profesora hrvatskog jezika i učenici -Školski knjižničar u dogovoru sa aktivom učitelja razredne nastave i učenici -Školski knjižničar u dogovoru sa aktivom profesora hrvatskog jezika i učenici -Školski knjižničar, učitelji hrvatskog jezika i učitelji razredne nastave -Školski knjižničar, učitelji hrvatskog jezika u dogovoru sa aktivom učitelja razredne nastave i ravnatelj

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

STUD

ENI

- Obilježavanje Dana hrvatskog kazališta - Stručni poslovi, upis novih knjiga - Izložba fotografija ''Jesen u mojem kraju''

u prostorima knjižnice

- Određeni datumi - Tijekom mjeseca - Tijekom mjeseca

-Školski knjižničar, aktiv profesora hrvatskog jezika i učenici -Školski knjižničar -Školski knjižničar, učitelj likovne kulture i učenici

PRO

SINA

C

- Ukrašavanje prostora školske

knjižnice i škole - Uređivanje panoa i stavljanje

sastavaka i pjesama na temu zime. - Izrada preporuka što čitati preko školskih

praznika - Stručni poslovi: izvještaj o poslovanju

knjižnice, izrada statistika posjećenosti po mjesecima, izrada top liste najčitanijih knjiga

- Tijekom mjeseca

- Tijekom mjeseca - Tijekom mjeseca

- Tijekom mjeseca

-Školski knjižničar, učitelj likovne kulutre -Školski knjižničar, učitelji hvatskog jezika, učenici -Školski knjižničar, članovi čitateljske grupe -Školski knjižničar

SIJEČA

NJ

- Obilježavanje godišnjica rođenja

znamenitih pisaca

(Marija Jurić Zagorka – 140 godina od

rođenja)

- Stručni poslovi na utvrđivanju fizičkog

stanja knjižnične građe, pregled

oštećenih i dotrajalih knjiga

- Određeni datumi - Tijekom mjeseca

- Školski knjižničar, članovi čitateljske grupe - Školski knjižničar, članovi čitateljske grupe, učenici

VELJA

ČA

- Radionica na temu Maskenbala: Tradicionalne maske našeg kraja

- Obilježavanje godišnjica rođenja znamenitih pisaca (Jules Verne – 185 godina rođenja)

- Sudjelovanje u realizaciji školske priredbe povodom Valentinova

-

- Određeni datum - Određeni datumi

- Određeni datum

-Školski knjižničar, učitelj likovne kulture, učenici -Školski knjižničar, članovi čitateljske grupe -Školski knjižničar, aktiv učitelja razredne nastave, učenici

OŽU

JAK

- Obilježavanje Svjetskog dana pripovijedanja – radionica na temu ''Pročitaj mi svoju priču''

- Obilježavanje znamenitih godišnjica (Josip Kozarac – 155 godina rođenja)

- 20. ožujka

- 18. ožujka

-Školski knjižničar, aktiv profesora hrvatskog jezika -Školski knjižničar, aktiv profesora hrvatskog jezika, članovi čitateljske grupe, učenici

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Poslovi tijekom godine:

- upis novih knjiga u program Metelwin

- popravak oštećene građe

- prezenitacija i distribucija časopisa

- izrada statistike posjećenosti knjižnice po mjesecima

- provođenje revizije i otpisa

- rad na uređivanju web stranice škole; praćenje aktivnosti u školi, prikupljanje članaka i slika za objavu,

uređenje web stranice školske knjižnice

- izrada preporuka što čitati u školskoj knjižnici u suradnji sa čitateljskom grupom

- radionice na temu kako koristiti izvore informacija u školskoj knjižnici

- suradnja sa kulturnim ustanovama; muzejima, gradskom knjižnicom i drugim školama, - posjeti u

dogovoru sa razrednicima

- izrada mjesečnih planova

- stručno usavršavanje; pohađanje radionica i predavanja u organizaciji gradske knjižnice ili županijskog

vijeća školskih knjižničara

TRA

VA

NJ

- Obilježavanje blagdana Uskrsa, izrada

panoa i poučnih tekstova na prigodnu temu

- Obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige – radionica i izrada panoa

- Određeni datum - 2. travnja

-Školski knjižničar, članovi čitateljske grupe -Školski knjižničar, aktiv profesora hrvatskog jezika

SVIB

AN

J

- Održavanje radionica na temu ''Kako

koristiti izvore informacija u školskoj knjižnici'' za učenike osmih razreda

- Obilježavanje Dana zaštite prirode - Obilježavanje Dana Europe

- Tijekom mjeseca - 22. svibnja - 9. svibnja

-Školski knjižničar, razrednici i učenici osmih razreda -Školski knjižničar, učitelj biologije -Školski knjižničar, aktiv učitelja stranih jezika

LIPAN

J

- Stručni poslovi: izrada godišnjeg izvješća, podsjetnika za vraćanje knjiga, statistike čitanosti

- Izrada preporuka što čitati preko školskih praznika

- Provođenje otpisa i revizije

- Tijekom mjeseca - Tijekom mjeseca

-Školski knjižničar -Školski knjižničar, članovi čitateljske grupe -Školski knjižničar, članovi povjerenstva za reviziju i otpis

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

14.6.Plan rada tajništva i administrativno tehničke službe 14.6.1.Tajnik škole

• organizacija rada pomoćnog i tehničkog osoblja • sudjelovanje u izradi i dopuni normativnih akata • pripremanje sjednica organa upravljanja i raznih povjerenstava • sudjelovanje na sjednici organa upravljanja • praćenje zakonskih propisa iz radnih odnosa i drugih propisa vezanih za uspješno obavljanje

radnih zadataka • sudjelovanje u raznim organizacijskim poslovima u školi • izrada raznih rješenja iz radnih odnosa i drugih poslova vezanih za radne odnose • primanje, urudžbiranje i otprema pošte te vođenje evidencije o odsutnosti djelatnika • sudjelovanje u organizaciji zdravstvene zaštite učenika • suradnja s društvenopolitičkih organizacijama, Domom zdravlja i drugim institucijama • vođenje i izrađivanje raznih statističkih podataka • vođenje dosjea o svakom djelatniku, matičnih knjiga i dr. • suradnja s ravnateljem, učiteljima, učenicima, računovođom i roditeljima • vođenje arhive Škole • prijepis raznih akata • pripreme za obračun plaće i obračun plaće • vođenje blagajničkog dnevnika • primanje novaca od učenika • obračun prijevoza • poslovi u svezi sa statistikom • evidencija kredita • vođenje raznih administrativnih poslova

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

14.6.2.Računovođa škole:

• praćenje financijskih troškova • pregled blagajničkog dnevnika • pregled platnih lista, virmana, računa i drugih isplata • pregled utroška potrošnog materijala • izrada izvješća o financijskom poslovanju za banku • slaganje priloga, kontiranje i knjiženje ulaznih računa • slaganje, kontiranje i knjiženje temeljnica • kontrola i knjiženje izlaznih računa • zbrajanje dnevnika i kartica • slaganje, kontiranje i knjiženje blagajne • uvođenje računa u knjigu, otvaranje kartica i knjiženje osnovnih sredstava • vođenje sitnog inventara • knjiženje potrošnog materijala • završni račun – izrada • izrada periodičnog obračuna • pisanje virmanskih naloga • obračun plaće (obrasci za platni promet) • praćenje zakonskih propisa iz knjigovodstva • ostali tekući poslovi

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

15. TJEDNO ZADUŽENJE UČITELJA

Redni

broj

Ime i prezime učitelja

Razredi Razr.

Red.

nast.

Izb. nast.

Razre

dništvo D

OP

DO

D

INA

UK

UP

NEPO

SRED

NI

OST.

POS.

ČL.65

.ST.3

OSTA

LI PO

SLO

VI

ČL.65

ST.2

POSE

BN

I PO

SL U

KU

PN

O

IZNA

D

NO

R

1. DRAGANA SEVER

7.AB, 5.A 5.C Hrvatski j.

7.A 18 2 1 1 22 16 2 40

2. ZDRAVKA STRMEČKI

Hrv.j. 5.B 6.A 6.B 8.A 8.B

5.B 20 2 22 16 2 40 3

3. MARIJA MEŽNARIĆ

5.-8. Gl.kul.

9 2 11 9 20

4. NEVENKA ĐAKULOVIĆ

5.-8. Lik.kul.

9 2 11 9 20

5. KATARINA RAJKOVIĆ- engleski j.

5.B 5.C 7.B Izb 7A,8A

5.C 9 4

2 1 16 11 2 29

6. MILANA POPOVIĆ –njem. j.

6A 7.A 8.A Izb. 4.-8. BC

6.A 9 10 2 1 1 23 15 2 40

7. IVANA FIKET – eng. j.

1.- 4.B, 6.B 8.B Izb. 4A, 5A, 6.A

6.B 14 6 2 1 1 24 14 2 40

8. ŽELJKA HUTINSKI – nj.j.

Red. 1A,2A,3A,4A, 5.A

11 0,5 11,5 8,5 20

9. KAMELIJA HABULIN – fran.

Izb. 4.-8. raz. 10 1,5 11,5 8,5 20

10. ANICA VRAGOVIĆ-mat

6.AB, 8.AB -mat. 8.A 16 2 1 1 20 14 2

4 40

11. MARIJA ISTER-mat

5.ABC, 7.AB 20 1 1 22 18 40

12. MARIJA ŠANTEK

Bio, kem. – 7AB, 8AB Prir. 5ABC 6A

22,5 1,5 24 16 40

13. BRANKA PENTIĆ 5.-8 – pov.ijest 6.B – priroda

7.B 20 2 2 24 14 2 40

14. IVANA BANEK Geo 5.-8.

7.B 16,5 2 1,5 20 14 2 4 40

15. MARINA HRNČIĆ Fizika 7AB 8.AB

8 1 9 7 16

16. INES BRCKAN

Tehnička kult. 5.-8.

9 1 1 11 9 20

17. DARKO CVEK

TZK –5.-8.

17 2 19 11

10 40

18. IRENA JOZIĆ 1.-3. AB vjeronauk

12 12 10 22

19. DARKO ŠKERBIĆ

5.ABC,6.AB,7.AB, 8.AB 4.AB vjeron.

5.A 22 2 24 16 40

20. TOMISLAV LEČEK

5.-8. Informatika

22 1 1 24 16 40

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Redni broj

Ime i prezime učitelja Razrednik

Redovna

nast.

Izborna nast.

Razredništv

o DO

P

DO

D

INA

UK

UPN

N

EPOSR

ED

NI R

AD

OST.

POS.

čl.38ST. 3.i 4.

OST.PO

S. Č

L.38 ST. 2

UK

UPN

O

IZNA

D

NO

RM

E

1. RUŽICA MARČEC

1.A 16 2 1 1 1 21 17 2 40

2. NATAŠA DOLENC

1.B 16 2 1 1 1 21 17 2 40

3. ŠTEFICA RADIĆ

2.A 16 2 1 1 1 21 17 2 40

4. RENATA KOREN

2.B 16 2 1 1 1 21 17 2 40

5. MIRJANA POSPIŠ

3.A 16 2 1 1 1 21 17 2 40

6. DUBRAVKA LEVATIĆ

3.B 16 2 1 1 1 21 17 2 40

7. MIRJANA OREŠKOVIĆ

4.A 16 2 1 1 1 21 17 2 40

8. SUZANA KUĆAR

4.B 16 2 1 1 1 21 17 2 40

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj

Broj učenika prema mjestu stanovanja Mjesto stanovanja 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Ukupno: VŽ - Biškupečka 1 1 2 Varteksova 1 1 1 3 Gospodarska 2 1 1 4 M. Maleza 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 Trg I. Perkovca 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 15 Lj. Babića 1 1 2 I. Mažuranića 1 1 3 1 2 2 2 1 3 1 4 1 22 Športska 1 2 1 3 2 2 11 Kneza Višeslava 1 1 Moslavačka 2 1 1 1 5 Zagrebačka 1 7 3 3 4 1 5 3 4 5 4 2 5 1 48 Miškulina 1 1 1 1 1 1 2 2 3 13 Plitvička 1 1 1 1 1 1 6 Mirka Kolarića 1 3 1 3 8 Sajmišna 1 2 1 1 2 1 8 Trpimirova 1 2 2 1 1 1 8 V. Kolandera 1 2 1 1 1 6 V. Deduša 1 1 2 Lj. Pihlera 4 1 5 Križanićeva 1 1 S.Vukovića 1 1 M. Trnine 1 1 2 I.Režeka 1 1 2 Jalkovečka 1 1 2 UKUPNO: 7 17 11 10 8 14 11 11 11 6 11 13 14 11 9 14 10 188 JALKOV. Radićeva 3 2 2 5 1 1 1 3 1 2 2 5 1 2 4 35 M. Gupca 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 12 S. Tomaškovića 1 2 1 2 2 2 10 Čretna 1 1 2 2 1 1 1 1 10 Plitvička 2 2 1 2 7 Gajev trg 1 1 Vrtna 1 1 1 1 1 2 1 1 9 Nova 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 15 Hrv.proljeća 1 1 2 Gajeva 1 1 2 Varaždinska 1 1 F.Bobića 1 2 3 6 UKUPNO: 9 8 5 9 3 1 5 8 4 4 3 7 8 10 12 3 11 110 ČRNEC 4 2 1 3 2 1 3 2 5 2 4 3 8 6 46 TURČIN 1 2 2 1 1 2 1 3 13 POLJANA 5 2 2 2 2 3 3 4 3 1 2 2 31 GOJANEC 2 2 UKUPNO: 11 3 4 3 5 7 3 6 5 2 6 5 7 6 11 8 92

SVEUKUPNO: 27 28 20 22 16 22 19 25 15 15 16 26 27 28 27 28 29 390

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2012./2013. · U najstarijoj, maloj zgradi nalaze se dvije učionice: računalna učionica, te učionica tehničke kulture i fizike. U drugoj