higiene postural / centres docents

Download Higiene postural / Centres docents

Post on 06-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Higienepostural/

  Docents

  Vicen T. Segarra

  Estar dret impartintuna classe, portar unabossa massa plena dellibres, aclucar-se peragafar a coll un nenque plora al parvulari,passar una estonagran assegut treballantamb l'dordinador...

  Blanquerna

 • Higiene postural/Docents

 • SumariIntroducci 5

  Mecanisme postural normal 7

  Anlisi de riscos posturals en docents 9

  Prevenci: concepte i mesures 10

  Higiene postural 11

  Procediments teraputics 18

  Educaci sanitria 19

  Conclusions 36

  Bibliografia 36

  123

  45

  3.13.23.3

  Producci: Blanquerna Tecnologia i Serveis, S. L.PREVENCI RISC LABORAL - SERVEI MANCOMUNATMallorca, 303 , 2n. 2a. - 08037 Barcelona

  Autor: Vicen T. Segura. Professor titular EUIF Blanquerna

 • IntroducciEstar dret impartint una classe, portar una bossa massa

  plena de llibres, aclucar-se per agafar a coll un nen que plora

  al parvulari, passar una estona gran assegut treballant amb

  lordinador...

  Sn accions quotidianes que tenen en com la posici en

  qu les fem, i el pes que ens cal suportar.

  La repetici de postures incorrectes donen lloc des de lleus

  molsties musculars a greus patologies estructurals.

  Aquest opuscle te com a objectiu donar a conixer els

  mecanismes posturals bsics i les mesures de prevenci

  necessries per a mantenir un bon estat de salut.

 • 71 # El mecanisme postural normal

  El terme postura fa referncia a la posici queadopta el nostre cos en lespai i als mecanismesdadaptaci a la fora de gravetat terrestre.

  Les diferents postures sn possibles a causadel desenvolupament de corbes fisiolgiquesen la columna vertebral.

  El to muscular s el grau de contracci delsmsculs en estat de reps. (to postural)

  LORDOSI: corba daproximaci respecte a la

  lnia de gravetat

  CIFOSI: corba de separaci respecte la lnia de

  gravetat

  Lnia de gravetat

  Lordosi cervical

  Cifosi dorsal

  Kordosi lumbar

 • 81 # El mecanisme postural normal 92 # Anlisis de riscos posturals docents

  El planeta Terra on vivim sotmet els cossos a unafora constant que es dirigeix cap al centre de laTerra i que sanomena fora de gravetat.

  Aquesta fora pot ser considerada com un vectorque t un punt daplicaci o centre de gravetat.Els centres de gravetat del cos sn:

  - Al cap (per darrere de lorella)- El punt clau central: centre de gravetat quan estemasseguts.- A la pelvis: centre de gravetat del cos quan estemdrets.- A la part davantera dels turmells.

  Lalineament dels centres de gravetat o punts claucorporals determina la postura normal i el to posturalnormal.

  El to postural s suficientment alt per vncer la forade gravetat i, alhora, suficientment baix per permetrela mobilitat.

  Desalinear el punts clau s adoptar una posturaincorrecta i provocar una sobrecrrega muscular.

  Treball a classe: generalment en BP

  Treball fora de classe: generalment en SD

  Altres activitats: crrega de pes

  Professor detapa inicial

  Sovint aixeca nens. (aixecar pesos)

  Actitud en flexi desquena sostinguda quan passa per les taules.

  Professor de secundria

  Activitats fsiques amb els alumnes: caminar, excursions, esports: lesions

  musculoesqueltiques.

  Sobrecrrega de pes, portant material, llibres o treballs dels alumnes,

  generalment el pes es carrega sobre el bra dominant ( el costat dret

  majoritriament).

  Tensi amb els alumnes, que sovint es somatitza en forma de tensi muscular

  Professor universitari

  Moltes hores de preparaci de classes i material: postures incorrectes en

  sedestaci, sovint davant lordinador, amb espai poc adequat a les necessitats

  personals o disposici incorrecta del material de treball (ordinador).

  Moltes hores amb visi propera, prdua dacomodaci a visi llunyana

  Sobrecrrega de pes ( cartera amb material o llibres lateralitzaci del pes;

  transport inadequat de material a braos sobrecrrega de lesquena

 • 103 # Concepte de prevenci 113.1 # Higiene posturals en docents

  La prevenci s el conjunt de mesures adreades a evitar que un fet

  succeeixi o un cop produt, apaivagar les seves conseqncies.

  La prevenci primria s el conjunt de mesures per evitar que un dany

  es produeixi. Referit a la postura, sn les mesures dhigiene postural

  que ens cal seguir.

  La prevenci secundria s el conjunt de mesures que cal endegar

  per guarir un dany ja establert. Sn els procediments teraputics

  especfics de cada patologia.

  La prevenci terciria fa referncia al conjunt de mesures que cal seguir

  per apaivagar les conseqncies que sen deriven dun dany prviament

  ja establert. s leducaci sanitria.

  La postura en seure

  Seure, desquena a la cadira,inclinant lleugerament endavantel tronc alhora que doblega elsmalucs i genolls. Cal mantenir

  recta lesquena en tot moment.

  Fer servir una cadira de respatllerrecte i ferm, amb una alada que

  li permeti mantenir malucs igenolls amb un angle de 90, la

  esquena , malucs i peus benrecolzats.

  Repetir la mateixa operaci perposar-se dret.

 • 123.1 # Higiene posturals en docents 133.1 # Higiene posturals en docents

  La postura en posar-sedret i caminar

  El joc de la higiene postural:

  per qu sn incorrectes aquestespostures?

  Estar dret amb lesquenarecta, les mans per davant del

  cos, fent una lleu contracci dela musculatura abdominal i de

  les natges.

  Si cal estar dempeus una estona,fer transferncia de pes recolzant-se ms sobre una cama que laltra,

  de forma alternativa , o posaralternativament cada cama sobre

  una ala de 8 a 10 cm dalt (untamboret o un esgla).

  En caminar, mantenir recte eltronc, la vista enfocadaendavant i horitzontal, i

  acompanyar-se dun lleubalanceig dels braos. Recolzar

  els peus des del tal fins lapunta del peu.

 • 143.1 # Higiene posturals en docents 153.1 # Higiene posturals en docents

  La postura per dormir

  Dormir sobre un somier i matals ferm, per que respecti les corbesfisiolgiques de lesquena.

  El coix del cap cal que sigui dalada intermdia ni massa alt ni massabaix. Procurar dormir de costat, preferentment sobre el costat dret, ambel tronc recte i les cames lleugerament flexionades.

  Si dorm panxa enlaire, cal posar-se un coix no gaire gros sota els genolls.

  Dormir panxa avall no aporta cap avantatge i cal vigilar la posici del troncper no fer cap torsi de tronc inadequada.

  Aixecar objectesdes del terra

  La postura en empnyer objectes

  Posar un peu davant de laltre,doblegar els malucs i genolls,inclinar el tronc endavant amb

  lesquena recta i fer la fora perempnyer amb els braos.

  s ms higinicempnyer elsobjectes, que arrossegar-los.

  Abans daixecar i carregar objectescal adonar-se de les dimensions,

  pes, forma i el trajecte que calcarregar-lo per a evitar una lesi i/o

  caiguda.

  Posar-se davant lobjecte acarregar, amb les cames

  lleugerament separades, i una msavanada que laltra, doblegar lescames i inclinar el tronc endavant,

  tot mantenint recta lesquena

  Mantenir lobjecte a propdel cos, i al davant.

  Fixar amb fermesa el peus,mantenir recta lesquena i la

  panxa ferma, agafar lobjecte ambles dues mans i mantenir-lo aprop del cos, a lalada de la

  cintura.

  Fixar amb fermesa el peus,mantenir recta lesquena i la

  panxa ferma, agafar lobjecteamb les dues mans i mantenir-lo a prop del cos, a lalada de

  la cintura.

 • 163.1 # Higiene posturals en docents 173.1 # Higiene posturals en docents

  Agafar objectes situats msamunt que nosaltres

  Per descarregar objectes,procedir a l'inrevs del que

  sha descrit.

  No aixecar objectes moltpesats o voluminosos oque sigui difcils dagafar.

  Cal demanar ajut o ferservir un ajut mecnic.

  INCOR

  RECT

  E

  Assegurar-sen de tenirvisi per dalt o per un

  costat de la crrega quees transporta.

  No fer girs de cinturamentre saguanta un

  objecte pesat

  INCOR

  RECT

  ESi lobjecte s situat per sobre

  del nostre cap, fer servir unaescala per agafar-lo.

  Fer servir un banc o un escala fermes,que no tinguin risc de caiguda.

  Demanar ajuda si lobjectes pesat o volumins.

 • 183.2 # Procediments terpeutics 193.3 # Educaci sanitria

  Sn el conjunt de mesures teraputiques que cal fer quan hi ha una lesi

  establerta.

  Els professionals sanitaris adequadament preparats sn el personal adient

  per portar a terme les cures necessries.

  El dolor s el gran smptoma que avisa que quelcom sha danyat o no funciona

  adequadament.

  El millor mitj de prevenci secundria s insistir a tenir hbits posturals sans

  i seguir els consells deducaci sanitria.

  s el procs que identifica, analitza i controla els factors de risc que produeixen

  trastorns musculars i esqueltics

  Els principals factors de risc sn:

  - Postures forades

  - Moviments repetitius

  - Crrega de treball excessiva

  - Aixecar pesos sovint, o sobreesforos

  - Vibracions en el lloc de treball

  Hi ha un seguit de mesures que cal practicar:

  1. Alternar els perodes de sedestaci i bipedestaci, controlant el temps

  de cada perode.

  2. Quan estem dempeus, fer recolzament alternatiu sobre les cames.

  3. Realitzar pauses posturals i aprofitar-les per practicar exercicis de

  flexibilitzaci i relaxaci mental.

  4. Incorporar lhbit de la prctica dexercici fsic.

  5. Prendre conscincia de lactitud postural habitual i detectar les alteracions

  posturals que podem present