infektologija vse bolezni

Download Infektologija Vse Bolezni

Post on 19-Dec-2015

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

TRANSCRIPT

1

1. SPLONI DEL1. INF. BOLEZNI: So bolezni, ki jih povzroajo MO (bak, vir, glive, paraziti). irjenje: osebe v inkubaciji, bolniki, rekonvalescenti, osebe z latentno okubo, zaasni ali trajni klicenosci in nosilci MO na sluznicah, v krvi in tkivih. Pojav: sporadino (zbolijo posamezniki), epidemino (zbolijo ljudje na irem obmoju), pandemino (raziritev obolenja po kontinentu), endemino (stana prisotnost bolezni na enem mestu). Povzroitelji: eksogeni-zunanji zajedalci (zrak, aerosol, zloki dihal, slina, prah, voda, hrana, piki uelk, ugrizi ivali, stik z bolnikom, pokodbe, okuene injekcije, stik z okueno krvjo); endogeni notranji zajedalci (1014 bakterij, 150 vrst vir., glive, paraziti, okvarjena imunska obramba, patogeni mikrobi). Simptomi+znaki: Nespecifini zgodnji z. (slabo poutje, blag glavobol, utrujenost, izguba apetita, motnje koncentracije), lokalni z. vnetja (rdeina, boleina, toplota, oteklina, motena funkc.), Sistemski s+z: vroina, mrzlica, glavobol, boleina v miicah, dehidracija, zmedenost, delirij). Lab. pre.: odvzem vzorca, barvanje po G, doloanje antigena iz likvorja, hitri antibiogram, hemokultura, seroloke preiskave (IgM, IgG).2. OKUBE DIHAL1. PREHLAD: Povzroajo: najvekrat virusi (rino, virusi influence in parainfluence, RSV, adenovirusi.). Ep. rez.: lovek. Obolevnost: predvsem otroc (vrtci, ole) prenos v dom. okolje.Prenos: kapljino, direktno, indirektno. KS: ink. 1-3d. Kihanje, izcedek iz nosu, praskajoe in pekoe boleine v relu, suh kaelj, lahko T. Zapleti: sinusitis, otitis. ZD: simptomatsko, vit. C, grgranje tople slane vode, poitek. PRE: osamimo pac, pogosto temeljito umivanje rok, kihanje, kaljanje v robke za 1x uporabo.

1. ANGINA: = akutno vnetje tonzil, zlasti nebnic in okoljne sluznice. Povzroitelj: bak. Streptococcus Pyogenes. Najpogosteje otroci 6-12 let, pri otrocih starev kadilcev pogosteja, hladni meseci. Prenos: s tesnim stikom preko relnega izloka, s kontaminirano hrano, rokami, predmeti. KS: inkubacija 12h-14 d. Nenaden zaetek z mrzlico, T, boleina v relu, oteeno poiranje, spremenjen glas, pri ot. ev. bol. v trebuhu, rdee relo, obloge in epki, vratne bezg., zadah. Veinoma blag potek. Zapleti: ak. revmatina vroica, ak. vnetje ledvic, okuba okolnjega tkiva, huda splona okuba org. DG: kl. pregled, bris rela (mikrobiol. pr. izolacija povzoitelja) ZD: atb (penicilin 10 d, cefalosporin I, makrolidi), krg. odstranitev nebnic (e preide v kronino fazo), simptomatko. PRE: redna higiena rok, robki 1x uporabo, preventivno atb ve let ali vse ivljenje, splona skrb za zdravje in odporost. 3. KRLATINKA: = angina + 2. dan izpuaj. Obolevnost: otroci 3-5 l. Povzroajo: betahemolitini streptokoki skupine A (izloajo pirogeni eksotoksin). KS: Ink. 2-3 d. Zaetek nenaden, mrzlica, vroina, glavobol, boleine pri poiranju, obloge na nebnicah, mono pordel obraz, znailen bel trikotnik okrog ust (Filatov trikotnik), pikate krvavitve v konih gubah (Pastijev znak), malinast jezik, vrat. bezg., 2. dan se pojavi folikularni izpuaj, najpogosteji je v zgibih, izpuaj se zane luiti ez 7d. Zapleti: akutna revmatina vroica, otitis, sinutitis. DG: klinina, lab. pre. krvi, izolacija streptokoka iz rela, nosu, hitri testi, bris rela. ZD: atb (penicilin) 10d, ob alergiji makrolidi. PRE: penicilin p.o./d ali i.m./mes.4. VNETJE SREDNJEGA UESA OTITIS MEDIA: = ak. ali kr. Povzroitelji: bak. in vir. Pogosto pri otrocih starev kadilcev, dojenkih, ki so dojeni prekratek as ali sploh niso. Okuba preko evstahijeve cevi iz ust in zg. dihal. KS: tek. v uesu, T, nespenost, jokavost, glavobol, umenje v uesu, vrtoglavica, obutek tianja v uesu, boleina v uesu, gnojen izcedek iz uesa, poslaban sluh. Zapleti: motnje v razvoju govora, naglunost. DG: klinina, otoskopija (pordel bobni) ZD: akutni: samodejno, e ne atb; kronini: sprememba okolja, prepihavanje tub, adenotomija, ORL posegi. PRE: izboljanje okolja, preventivno atb, izogibanje dej. tveg.5. ATIPINA PLJUNICA: (BAKTERIJSKA: Povzroitelji: Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Clamidia pneumoniae, Clamidia psittaci. KS: poasen zaetek, nekoliko T, glavobol, bol. v m+s, po nekaj dneh suh, drae kaelj, brez izpljunka, avskultatoren izvin bp. DG: anamneza, klinini pre., RTG plju, lab. pore. krvi in urina. ZD: atb, simptomatsko. (VIRUSNA: pogosteje pri otrocih do 5 let. Prenos: kapljien, kontakten. Povzroitelji: RSV, CMV, ZVZ, vir. influence, adenovir. KS: T, suh kaelj, bol. v p. kou, dispnea. ZD: vzrono (RSV, CMV, VZV, vir. influence), simptomatsko. PRE: dojenje, izolacija, hig. rok6. BAK. PLJUNICA: = najpogosteja bak. bolezen starostnikov; 50 x pogosteja >75 let. Povzroitelji: H. influenzae, streptococcus pneumonae, K. pneumoniae, Moraxella catarrhalis, S. aureus. Ogroeni: stareji, kadilci, slabo prehranjeni, kronini B (jetra, ledvice,SB), Kv bolezni, kr. bronhitis, alkoholizem, malignomi, nevroloke bol., st. po preboleli virozi, B v EIT. KS: nenaden zaetek z mrzlico, vroina, bol. v p. kou, produktiven kaelj, lahko krvav, dispnea, tipien avskultatorni izvid. Pri starejih lahko neznailni znaki: zmedenost, bol. v trebuhu, izguba apetita, tahipnea, tahikardija. DG: anamneza, klinini pre., RTG plju, lab. pore. krvi in urina, analiza sputuma. ZD: atb, pri hudi obliki atb i.v., O2, veliko tekoine, opazovanje, izolacija. PRE: cepljenje proti influenci, pnevmokoku, dojenje, opustitev kajenja, zdrav. nain ivljenja, higiena3. OKUBE OSR. IVEVJA

1. PREPREEVANJE MGT: Gnojni: kemoprofilaksa kemoprofilaksa (preventivno atb v primeru stika z okuenim), imunoprofilaksa (meningokona polisaharidna cepiva po 2. letu, popotniki, IK; cepljenje proti Hib vsi do 5 let; pnevmokokno polisaharidno cepivo za stareje od 65 let in kronine B, IK). Serozni: cepljenje: TBC, mumps, poliomielitis, KME. Tuberkulozni: aktivna imunizacija (do 1. l, 14. in 19 l, do 25. l, posebej izpostavljeni, stik z B ob neg. testu, ZD), kemoprofilaksa (individualna).2. GNOJNI MGT: = akutno, smrtno nevarna bolezen, ki povzroa vnetje ovojnic C. Povzroitelji: v 95% pnevmokoki, meningokoki, Hib. Pojav: s., ep. (mm); zima, pomlad.. Prenos: k,a,d,i. Epid. rez.: bolnik, bacilonosec (otroci do 4. l, starostniki.) Dej. tveg.: spol (M>), starost (novorojenki, do 4. l), primarne in sek. motnje imun. odziva, splenektomija, malignomi, SB, pokodbe glave, nedohranjenost. KS: potek je odvisen od starosti B in trajanja bol. Neznailni znaki pri novorojenkih (vroina, zaspanost, inapetenca, zlatenica, bruhanje, driska, razdraljivost, napeta meava, motnje zavesti, kri) in starostnikih (vroina, huda prizadetost). Otroci in dodrasli (hud potek bolezni, vroina, glavobol, bruhanje, trd tilnik, fotofobija, motnje zavesti, osebnosti, zmedenost, ar. nevro. izpadi, prizadetost mo. ivcev, kritremor, purpure, patehije meningokokni mtg). Posledice (vsi): okvare sluha, slaba koncentracija, hidrocefalus, okvara govora, cerebralna paraliza, hemipareza, kri. DG - vsi: nujna zgodnja dg. KS, lab. pre (likvor, kri), izolacija povzroitelja, MRI, CT, RTG. ZD: imprej z atb i.v., nadzor ivljenjskih funk. PRE vsi : kemoprofilaksa (preventivno atb v primeru stika z okuenim), imunoprofilaksa (meningokona polisaharidna cepiva po 2. letu, popotniki, IK; cepljenje proti Hib vsi do 5 let; pnevmokokno polisaharidno cepivo za stareje od 65 let in kronine B, IK).(MENINGOKOKNI MGT: Povzroa: Neisseria menigitidis. Obolevnost: otroci do 4. l, maldi do 19. l. Pojav: s, epi. (tip A); zima, pomlad. KS: nenaden zaetek, vroina, mrzlica, glavobol, bruhanje, trd tilnik, petehije, ekhimoze, spremembe na koi. ZD: atb 10-14 d (penicilin, kloramfenikol).

(H. INFLUENZAE MGT: HI obiajno povroa otitis, sinusitis, bronhitis, pljunico, torak. emipem. Pojav: s. Obolevnost: otroci 2m - 2 l oz. 4 l. KS: pred mgt pogosto vnetje zg. dihal, mrzlica, v,m,g,b, mot. zavesti, mgt znaki, kri 2x pogosteje kot mm. ZD: atb 7-10 d (penicilin), deksametazon. (PNEVMOKOKNI MGT: Povzroa: Streptococcus pneumoniae. Pojav: s. Obolevnost: vse starostne skup. KS: nen. za., v,m,g,b, mot. zavesti, lahko bol. v m+s, ar. nev. znaki. ZD: atb 10 d (cefotaksin, rifanpicin, deksa)3. SEROZNI MGT: Povzroajo: vir. (enterovir.); bak. (Borrelia burgdorferi sensu lato, Mycobacterium tubercuclosis), glive, paraziti. Pojav: s, ep, en (LB, KME). Vedno preveriti: letni as, geo. obmoje, stik z ivaljo. KS: nenaden/poasen zaetek, edo/dvofazen, ak./kr. potek, v,g,b, mgt znaki (nakazani, izraziti, odsotni), lahko prehladni znaki, izpuaji, driska, inapetenca, otrplost tilnika, ar. nev. znaki, halucinacije, mot. osebnosti, kri, pareze M. DG: klinina, lab. pre. (kri, likvor), izolacija in dokaz povzroitelja, seroloke pre. ZD: odvisno od povzroitelja. PRE: cepljenje. TBC, mumps, poliomielitis, KME.4. TBC MGT: Povzroa: Mycobacterium tuberculosis. Odvisen od soc eko hig pogojev. Obolevnost: vse starostne skupine, M in . (revne, nerazvite drave) KS: v,g,b, ved. motnje, mot. zav., kri, pareza M (hidrocefalus), ar. nev. zanki (vaskulitis), spremembe v likvorju, izrazita otrplost tilnika, motnje dihanja, koma. Posledice: motnje sluha, govora, debelost, zaostalost. DG: lab. pre. 8kri, likvor), poz. Mantoux test, izolacija in dokaz povzroitelja, ser. pre., RTG plju, CT, MRI. ZD: imprej, kombinacija atb, kortikosteroidi (IK). PRE: aktivna imunizacija.4. ENCEFALITIS ME: = ak./kr. vnetje moganov (E), pogosto pa tudi meninge (ME). Povzoajo: bak, vir, glive, paraziti. Epid. zna.: letni as, geo. obmoje, postinfekcijski, herpetini. KS: Lahko eno/dvofazen, subak./ak./kr. potek. Glavobol, mot. zavesti, osebnosti, zaspanost, zmedenost, koma, ar. nev. zaki, kri, tremor, vroina, diabetes insipidus, pareze M. Posledice: intelektualne + du. mot., gibalna prizadetost, epi, motnje vida, sluha. DG: klinina, lab. pre. (likvor), izolacija iz lik., krvi, mog., oftalmoskopija (oeno ozadje), EEG, CT, MRI, scintigrafija mogan, ser. pre., biopsija mogan. ZD: vzrono (herpetini E), simptomatsko, EIT. PRE: cepljenje: opice, norice, mumps, rdeke, polio., KME, steklina, rne koze.4. REVESNE OKUBE:

1. SALMONELOZA: Povz