kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - foresight friday 12.2.2016

21
Kiertotalous raaka- aineiden globaalien hintatrendien valossa Foresight Friday 12.2.2016 Ernesto Hartikainen

Upload: ernesto-hartikainen

Post on 13-Apr-2017

193 views

Category:

Economy & Finance


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossaForesight Friday 12.2.2016Ernesto Hartikainen

Page 2: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Koettu hyvinvointi

Talous

Luonnonvarojen käyttö ja ilmastopäästöt (1.5˚C)

Ennakoiva terveydenhuolto

Kiertotalous

2

Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta

Digitalisaatio on keskeinen muutoksen mahdollistaja!

2Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Page 3: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Rakenteeltaan vahvistuva systeemi vaalii materiaalien ja niihin sitoutuneen arvon kiertoa mahdollisimman pitkään

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 3

Biologiset kierrot

Viljely/keräys

BiokemiallinenhyödyntäminenPalauttaminen

maaperään

Biokaasu

Anaerobinen hajottaminen jakompostointi

Biokemiallisentuotteen ekstraktointi

Alku-/välituotteenvalmistaja

Lopputuotteen valmistaja

Jälleenmyyjä/palvelun tarjoaja

Uusiokäyttö/jälleenmyynti

Uudistus/uudelleenvalmist

us

Kierrätys

Kaivostoiminta/materiaalien valmistus

Tekniset kierrot

Keräys Keräys

Energiaksi

Kaatopaikka

Kuluttaja Käyttäjä

Käyttö toisella tavalla

Ylläpito

Hyödyntäminentoisessaarvoketjussa

Lähde: Ellen MacArthur Foundation

Page 4: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

4Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Mahdollisuuksien vuosittainen arvo Milj. euroa vuoteen 2030 mennessä

Rakennusala

Metsä-teollisuus

Ruokahävikinminimointi

Jakamis-talous & second hand

Konepaja-teollisuus

Yhteensä~ 1.8 mrd €

Ravinteiden kierto

375230

165

450255

310

1785

Eräitä kiertotalouden mahdollisuuksia SuomelleLähde: McKinsey, Gaia Consulting

Page 5: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

5Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia

Tuote palveluna

Jakamis-alusta

Tuote-elinkaaren

pidentäminen

Kiertoketju Palautuminen & kierrätys

Omistajuuden kokonaiskus-tannukset tuottajilla ja jälleenmyyjilläLiisaus ja käytöstä maksaminenSuorituskyky korvaa määrää, kestävyys hävittämistä

Tavaroiden ja resurssien hyötykäytön lisääminenVuokraaminenJakaminenVaihtaminen

Aktiivinen tuotteiden ylläpitäminen KorjaaminenPäivittäminenUudelleen-valmistus Uudelleenmark-kinointi

Uusiutuvat, kierrätettävät ja biohajoavat

materiaalitPeräkkäiset

elinkaaret

Jäte arvokasta raaka-ainetta Kierrätys ja käyttö toiseen tarkoitukseenEnergiaksi

Lähde: Lacy & Rutqvist, 2015

Page 6: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Euroopan unioni vauhdittaa kiertotaloutta kiertotalouspaketilla

6Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Tavoitteet• Edistetään kilpailukykyä • Luodaan uusia

työpaikkoja• Tuetaan kestävää kasvua

Toimintasuunnitelma edistää materiaalikierron sulkemista ja tuotteiden elinkaaren hallintaa. Keinoja:• Ekosuunnittelu (korjattavuus, kestävyys,

kierrätettävyys)• Laajennettu tuottajavastuu (EPR) • Vihreät julkiset hankinnat • Uusioraaka-aineiden edistäminen EU:n

sisämarkkina• Suunnitellun vanhenemisen torjuminen

Lainsäädäntöehdotuksia jätteistä (2030 mennessä):• 65 % kierrätystavoite yhdyskuntajätteelle• 75 % kierrätystavoite pakkausjätteelle• ≤ 10 % kaikesta jätteestä kaatopaikalle Lähde: EU:n komissio

Page 7: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Keskeisten toimijoiden näkemykset yhteen haastattelujen avulla• Holistinen ymmärrys kiertotaloudesta • Toimintaympäristön muutostarpeet ja tarvittavat toimenpiteet

edelläkävijyyteen

Synteesi & pyöreän pöydän keskustelut• Poikkiyhteiskunnalliset keskustelut ja verkostot• Kiertotalouden tiekartan työstäminen

Vaikuttavuuden varmistaminen toimeenpanosuunnitelmalla ja keskeisten tahojen sitouttamisella

Tiekartasta viestiminen eri sektoreiden näkökulmasta7Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Tiekartta kiertotalousvision toteuttamiseksi

Page 8: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Globaalit talous- ja hintatrendit

8Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Page 9: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 9

Maailman BKT:n kasvunopeus hidastuu

1961

1964

1967

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

2024

2027

2030

2033

2036

2039

2042

2045

2048

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7World GDP annual growth rate 1961-2015%

Data: Maailmanpankki

?

Page 10: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 10

Kehittyvien talouksien viilentyminen heijastuu muualle

Page 11: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Öljyn ja kivihiilen hintakehitykset 1991-2015

0

20

40

60

80

100

120

140

Crude Oil - Average Monthly PriceUSD/barrel

1/199

14/1

992

7/199

3

10/19

941/1

996

4/199

77/1

998

10/19

991/2

001

4/200

27/2

003

10/20

041/2

006

4/200

77/2

008

10/20

091/2

011

4/201

27/2

013

10/20

140

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Coal, South African (export) – Monthly Price USD/ton

11

Page 12: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 12

Hintaromahduksella vahvat seuraukset öljy- ja kaivosaloilla

www.telegraph.co.uk

www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-01/goldman-here-s-why-miners-have-it-worse-than-oil-producers

Page 13: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

There are a number of ‘known unknowns’ which are likely to affect the market in 2016:• Iran’s return to the international market is being marked by a refusal to

discuss any limits on production, a stance which will almost inevitably exacerbate global oversupply.

• US output is likely to continue to decline, although it edged higher in December and remains above 9 million barrels a day (compared to a peak output of 9.6 million barrels).

• The lifting of the 40 year-old US ban on crude oil exports in December 2015 is likely to have an impact on international markets as 2016 progresses.

• Iraqi output is threatened by the geopolitical situation in the region and may not hold.

• The effect of Indonesia’s rejoining of OPEC will begin to be felt; although the country is a net importer of oil and its entry is unlikely to have a direct impact on output, some analysts believe its return to the OPEC fold may be used as an excuse by the organisation to lift its overall production ceiling.

13

“THE GLOBAL ENERGY SECTOR OUTLOOK FOR 2016”

Lähde: S&P Capital IQ

Page 14: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 14

Yhdysvaltojen öljyntuotanto on kasvanut ja tuonti vähentynyt

Lähde: http://www.bloombergview.com/quicktake/u-s-crude-oil-export-ban

Page 15: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 15

Öljyn hinnan kasvuennusteet vuodelle 2016 ovat maltillisia

Page 16: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 16

Baltic Dry Index 2011-2016 – Rahtauskustannusten kehitys

Page 17: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

Maatalousraaka-aineiden ja metallien hintakehitykset 1991-2015

0

50

100

150

200

250

Agricultural Raw Materials Monthly PriceIndex

0

50

100

150

200

250

Metals Price Index Monthly PriceIndex

17

Page 18: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 18

Entä keskeisten suomalaisten raaka-aineiden hintakehitys?19

919

919

919

919

919

919

919

919

919

920

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

020

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

10

10

20

30

40

50

60

70

80

Puun hankintahinnan kehitys Suomessa 1995-2015

MäntytukkiKuusitukkiKoivutukkiMän-tykuitupuuKu-usikuitupuuKoivukuitupuu

€/m3

Page 19: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 • 19

Havupuusellun hinnat ovat korkealla

0100200300400500600700800900

1000

01002003004005006007008009001000

Softwood Kraft Pulp Monthly Price€/t USD/t

Page 20: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Sitra • Ernesto Hartikainen • 12.2.2016 •

1. Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskeneet erittäin alhaiselle tasolle. • Aiheuttaa kannattavuushaasteita perinteiselle energia-alalle.• Ilmastosopimukset aiheuttavat poliittista painetta estää lisäkuluttamista.

2. Poltto- ja raaka-aineiden globaalit hintaheilahtelut ovat entistä rajumpia.• Kiertotalous ja aineettomuus kasvattavat resilienssiä hintavaihteluille ja

omavaraisuutta.• Uusiutuviin pohjautuvat tuotteet ja palvelut säilyttävät paremmin

kannattavuutensa.• Kierrätysraaka-aineiden markkinoita halutaan edistää (kilpailevat

neitseellisten kanssa).3. Energian ja raaka-aineiden edullisuus ei näytä enää takaavan talouskasvua.

• Uusille toimintamalleille kasvavaa kysyntää4. Geopoliittinen tilanne ja globaali talous ovat edelleen hyvin epästabiileja.

• Merkittäviä talousshokkeja odotettavissa jatkossa.20

Yhteenvetoa

Page 21: Kiertotalous raaka-aineiden globaalien hintatrendien valossa - Foresight Friday 12.2.2016

Rakennamme huomisen menestyvää Suomeasitra.fi

Facebook.com/SitraFund@SitraFund@ernestoharti