kiss márta kiss márta

of 5 /5
Kiss Márta Image not found https://gyerekesely.tk.hu/image?src=/data/www/gyerekesely.tk.hu/html/uploads/images/kutatok/Kiss_Marta.jpg&w=150&h=200&zc=resize Kiss Márta Tudományos munkatárs (TK Gyerekesély) Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: [email protected] Telefonszám: 0612246700 / 5335 Épület: T (Emelet, szobaszám: 0.40) Kutatási területek Hátrányos helyzetű térségek megélhetési stratégiái, oktatási hátrányok, helyi foglalkoztatás, helyi gazdaság/termék előállítás, kooperációs és koordinációs stratégiák; térség identitás és imázs Kiemelt publikációk Kiss Márta (2016): A szelektív iskolaválasztás tényezői, motivációi és az oktatás minőségével való összefüggései a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Socio.hu. 4: 46-72. Husz Ildikó, Kiss Márta (2016): A kistérségi programok fenntarthatósága. In: Husz Ildikó (szerk.): Gyerekesélyek a végeken II.: Kistérségi gyerekesély programok 2010–2015: tapasztalatok és eredmények. Budapest: MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport, 91-96. Kiss Márta (2016): Helyi termék mint továbblépés?: A helyitermék-előállítás szerepe és típusai a hátrányos helyzetű térségekben. Erdélyi Társadalom. XIV (1): 9-30. Kiss Márta (2015): A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása. Socio.hu. 4:62-75. Kiss Márta (2014): The coordination of tourism market along patron-client relations. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. 5 (2):131-151. Kiss Márta (2013): Turisztikai tájformálás és kollektív cselekvés. Szociológiai Szemle. 1: 69-88. Kuczi T. - Kiss M. - Rácz K. - Schwarcz Gy. (2011): „Alkalmazott Gazdaságszociológia Tananyag” (társszerző); online publikáció: http://www.tankonyvtar.hu Dénes, A – Kiss, M. – Rácz, K. – Schwarcz, Gy. (szerk.) (2008): Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában. Budapest: Jelenkutatások Alapítvány Kiss M. (2008): Túristvándi: kis falu, nagy tervekkel. In: Váradi, M (szerk.) Aprófalvak lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, 334-369 Kiss M. (2008): Tiszacsécse, a beágyazott falu. In Váradi Monika (szerk.) Aprófalvak lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, 369-400 Kiss M. (2006): „Itt én lakom” A körülmények hatalma és a lokalitás parancsa. Anthropolis Kulturális Antropológiai folyóirat. 2. (1-2):142-156. Kiss M. (2006): „A tündérkirály lakhelyén, a legendák földjén…” Lokális identitás, önreprezentáció és sztereotípiák. In Bakó-Papp-Szarka (szerk.) Mindennapi előítéleteink. Társadalmi távolságok és etnikus sztereotípiák. Budapest: Balassi Kiadó, 133-150

Author: others

Post on 22-Nov-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tudományos munkatárs (TK Gyerekesély)
Kutatási területek
Kiemelt publikációk
Husz Ildikó, Kiss Márta (2016): A kistérségi programok fenntarthatósága. In: Husz Ildikó (szerk.): Gyerekesélyek a végeken II.: Kistérségi gyerekesély programok 2010–2015: tapasztalatok és eredmények. Budapest: MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport, 91-96.
Kiss Márta (2016): Helyi termék mint továbblépés?: A helyitermék-elállítás szerepe és típusai a hátrányos helyzet térségekben. Erdélyi Társadalom. XIV (1): 9-30.
Kiss Márta (2015): A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása. Socio.hu. 4:62-75. Kiss Márta (2014): The coordination of tourism market along patron-client relations. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. 5 (2):131-151. Kiss Márta (2013): Turisztikai tájformálás és kollektív cselekvés.  Szociológiai Szemle. 1: 69-88. Kuczi T. - Kiss M. - Rácz K. - Schwarcz Gy. (2011): „Alkalmazott Gazdaságszociológia Tananyag” (társszerz); online publikáció: http://www.tankonyvtar.hu Dénes, A – Kiss, M. – Rácz, K. – Schwarcz, Gy. (szerk.) (2008): Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában. Budapest: Jelenkutatások Alapítvány Kiss M. (2008): Túristvándi: kis falu, nagy tervekkel. In: Váradi, M (szerk.) Aprófalvak lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, 334-369 Kiss M. (2008): Tiszacsécse, a beágyazott falu. In Váradi Monika (szerk.) Aprófalvak lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, 369-400 Kiss M. (2006): „Itt én lakom” A körülmények hatalma és a lokalitás parancsa. Anthropolis Kulturális Antropológiai folyóirat. 2. (1-2):142-156. Kiss M. (2006): „A tündérkirály lakhelyén, a legendák földjén…” Lokális identitás, önreprezentáció és sztereotípiák. In Bakó-Papp-Szarka (szerk.) Mindennapi elítéleteink. Társadalmi távolságok és etnikus sztereotípiák. Budapest: Balassi Kiadó, 133-150
2005-
2005-2015
2006
2001
Magyar Szociológiai Társaság, tag
Fontosabb konferenciák
Kiss Márta (2015): ’Behind the touristic landscape’ The economic sociological mechanism of creating a brand: traditions and products of a touristic area. – IVDE-Jahrestagung „Gefundene und erfundene lokale Feste und Festivals nach der Wende: zwischen ‚Ethnobusiness‘ und Selbstvergewisserung", Freiburg Kiss Márta (2014): Creating the Landscape – ’Governing the Commons’– MSZT Konferencia, Kolozsvár Kuczi Tibor - Kiss Márta (2014) Bricolage a turizmusban - A táj és a hagyományok közös termelése. (Közös eladás Kuczi Tiborral). A Magyar Szociológiai Társaság Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztályának és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottságának közös konferenciája Kiss Márta (2013): Együtt vagy egymás mellett? Turisztikai piac szervezdése a szatmári térségben – A Magyar Szociológiai Társaság és az MTA TK Szociológiai Intézet közös jubileumi konferenciája Kiss Márta (2011): Kooperációs minták a lokális gazdaságban. A turisztikai piac szervezdése – BCE TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR/2010-0005 projekt keretében Kiss Márta (2009): Az autizmussal élk és családjaik társadalmi helyzetét felmér empirikus adatfelvétel ismertetése. Autizmus Nap – Jelenkutató Intézet és Alapítvány – Autisták Országos Szövetsége közös kutatása Kiss Márta (2007): Változatok a túlélésre. Aprófalvak turisztikai koncepciói - Remények és realitások az aprófalvas perifériákon. Az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlségéért” c. NKFP- kutatás záró konferenciája. Kiss Márta (2007): VII. Falukonferencia. A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után Eladás címe: Faluturizmus, mint megélhetési stratégia a szatmári Tiszahát és Erdhát településein. Kiss Márta (2006): „Értékek és normák” Interdiszciplináris megközelítésben c. konferencia. Eladás címe: Eltér falukoncepciók. A turizmus és a beköltözés hatásai a faluközösség érték- és normarendszerére. Kiss Márta (2005): A Magyar Szociológiai Társaság konferenciája és éves közgylése Faluszociológiai szakosztály; Eladás címe: Változások egy erdélyi faluközösségben a komasági kapcsolatok vizsgálatán keresztül. Kiss Márta (2005): II. Magyar Sunbelt Konferencia; Eladás címe: Egy székelyföldi faluközösség bels viszonyrendszere a komasági kapcsolatok vizsgálatán keresztül.
Díjak
2012
2005
Oktatási tevékenység
 
Terepmunka-felkészít Terepmunka-feldolgozó szeminárium
Egyéb önéletrajzi információ