kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov olav aspli, fagsjef fka

of 29 /29
Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Author: sierra

Post on 20-Mar-2016

53 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA. Stabilt kornareal i Trøndelag. Trøndelag har økt kornarealet siste 10 årene, men reduksjon 2 siste årene Trøndelag har nå samme areal som i 2003 – ca 478.000 daa. Kornleveranser Midt-Norge. 2000 - 130.000 t - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov

Olav Aspli, fagsjef FKA

Page 2: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Stabilt kornareal i Trøndelag

•Trøndelag har økt kornarealet siste 10 årene, men reduksjon 2 siste årene•Trøndelag har nå samme areal som i 2003 – ca 478.000 daa

Page 3: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA
Page 4: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Kornleveranser Midt-Norge• 2000 - 130.000 t• 2001 - 105.000 t• 2002 - 147.000 t• 2003 - 154.000 t• 2004 - 178.000 t• 2005 - 151.000 t• 2006 – 171.000 t• 2007 - 130.000 t• 2008 – 200.000 t (snittavling – ca. 440 kg/daa)• 2009 – 166.000 t • 2010 –139.000 t• 2011 –150.000 t • 2012 -170.000 t

Page 5: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA
Page 6: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA
Page 7: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

• 2-3 % dreining fra bygg til havre siste 5 årene ( 2012 -9,4 %)

Fylke S. Tr.lag N. Tr.lag

Kornsort Areal Areal andel

Avling kg/daa Areal

Areal andel

Avling kg/daa

Hvete 3 096 1,8 % 439 7 640 2,5 % 358Rug 236 0,1 % - 1 274 0,4 % -Bygg 141 538 84,3 % 362 279 519 90,0 % 385Havre 22 942 13,7 % 341 22 081 7,1 % 297Totalt 167 812 352 310 514 356

Page 8: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

• Økningen fra 2011 til 2012 var 98.000 tonn. – Salg til drøvtyggere utgjorde 72.000 tonn– Salg til fjørfe utgjorde 30.000 tonn.

• I 2008 var det spesielt høyt salg av kraftfôr til drøv.

Page 9: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Hovedtrekk i salg av kraftfôr

• Vekst i kraftfôrforbruket for alle dyreslag, - henger sammen med økt kjøttforbruk

• Mest økning på fjørfefôr

• Økning på drøvtyggerfôr pga mer intensiv storfekjøttfôring og høyere avdrått i melkeproduksjon

• Andel proteinfôrmidler har økt i kraftfôrblandingene - mindre plass til korn generelt i reseptene

Page 10: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Kraftfôrindustriens ønsker:• Råvarer med høyt næringsinnhold: Energi og protein

• Tilpassa fordeling av kornarter - kraftfôrslagene har ulike tilsettinger av bygg,havre,hvete etc.

• Frisk korn med god hygenisk kvalitet - mugg, mykotoksiner, vær- lagerskade, etc.

• Råvare uten forurensninger og innblandinger

Kornguiden gir god oversikt !

.

Page 11: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Drøvtyggerfôr • Kvantum 2013: 1.007.000 t

• Sortimentet differensiert etter avdrått og grovfôrkvalitet

• Ved moderat avdrått – råvarer med stor andel norsk korn

• Høg avdrått: Mere vombestandig stivelse og mere energi. Det krever mais, durra, roesnitter

(bygg har lett nedbrytbar stivelse)

Page 12: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Svinefôr• Kvantum 2013: 480.000 t• Svin – forholdsvis stabil produksjon og en god avtaker av norsk korn

– Ønskelig med mer er hvete enn det som er tilgjengelig i et normalår

– Griser tåler ikke noe særlig mykotoksiner

– I perioder svært gunstig å kunne benytte erter – fortsatt rom for noe økning i ertearealet

Page 13: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Fjørfefôr• Kvantum 2013: 490.000 t

• Konsentrerte blandinger med forholdsvis mye fett og protein

• Moderat med KH og svært lite norsk bygg

• Lite havre pga at den gir begrensninger i energi• Betydelig hvete og litt mais

Page 14: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Felleskjøpets forbruk - mottak av korn i Midt-Norge

Bygg t Ca

Havre t Ca

Forbruk 2013

120.000 50.000 55.000 t fôrhvete

2004/05 113.000 10.000 Utskiping bygg til Bergneset + overlagring

2006/07 108.000 9.500 Utskiping av bygg til Bergneset2008/09 128.000 11.000 Utskiping + overlagring av

13.000 t bygg

2012/13 108.000 11.000

Page 15: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Kornproduksjon i Tr.lag tilpasset industriens behov ?

• Situasjonen tidligere– For mye bygg i gode avlingsår (2004 – 2006 -2008)– Må tvinge inn mer bygg i reseptene – øker råvarekostnaden– Utskiping av bygg uten fraktstøtte - overlagring

• Situasjon framover– Reduksjon i byggarealet vil hindre overskudd av bygg i gode kornår– Mere økologisk korn (selvforsyningsgrad – 50 %)

• Alternativer til dyrking av bygg ? - Fôrindustrien tar gjerne i mot mer lokal havre og fôrhvete (svin –fjørfe). Erter

kan utnyttes (svin – fjørfe). Oljevekster (drøvtyggerfôr)

Page 16: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Dårlig respons på FKs pristillegg på havre i

Midt-Norge• Trøndelagstillegg på havre de siste 8-9 år: + 8 øre/kg i tillegg • Målpriser: - Bygg – 2,50 pr kg - Havre -2,28 pr kg

Page 17: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Havredyrking kan være lønnsomt !

• Kraftfôrindustrien ønsker mer havreproduksjon - mindre problem med mykotoksiner i Tr.lag Havre gir normalt større avling enn bygg ved rett dyrkingsteknikk (moderat N-gj. – vekstregulering)

• DB kan bli større for havre enn for bygg med dagens priser (mindre gjødsel og plantevern)

• Nøysom kornart

• Viktig vekst for vekstskifte• Mere stabilt dyrkingsopplegget – mindre risiko

Page 18: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Lønnsomhet i korndyrkingen (rel.tall)

Art Avling DB Inntekter KostnadBygg 440 100 100 100

Havre 490 108 100 80

Vårhvete * 440 93 113 123

Høsthvete* 600 143 145 149

* 60 % matkorn

Page 19: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Hel havre til hest ( Champion)og valsa havre• Behov: 2000 – 3000 tonn.• Mestparten produseres på Steinkjer Kornsilo SA

• Pristillegg på inntil 15 øre pr kg

• Lagringsmuligheter på gården

• Floghavrefri gård

Page 20: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Hygenisk kvalitet

Stadig strengere krav til kraftfôrkvalitet gjør at det er kraftig fokus på hygenisk kvalitet.

Det som kan redusere kvaliteten:

• Mugg, værskade, groing, soppskader, lagerskader, lukt, forurensninger (plantevernmidler, beiset korn, røykgass, kjemikalier, ekskrementer fra dyr eller fugl)

• Mykotoksiner den store utfordringen (spesielt i havre på Østlandet)

Page 21: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Hva er mykotoksiner ?

• Mykotoksiner er giftstoffer produsert av muggsopp, som enten kan være feltsopp eller lagersopp– Fusarium er en feltsopp som bl.a. produserer

mykotoksinene DON, NIV, HT-2, T2 og Zeareleon

– Lagersopp som for eksempel Penicillium og Aspergillus produserer bl.a mykotoksinene Aflatoksin og Ochratoksin

Page 22: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

DON - grenseverdier

500 ug/kg ferdig fôr til gris (EU – grense maks 900)

2000 ug/kg til rugegg, kalv, lam, kje og hest.

5000 ug/kg til voksne drøvtyggere og annet fjørfe

Page 23: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Pristrekk i havre ved høye DON-verdier

DON- verdi µg pr kg

Trekk pr kg

0 - 2000 02000 - 5000 8 øre 5000 - 8000 13 øre > 8000 23 øre

Page 24: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Oversikt over fordeling av DON i salgskornpartier (2011)

Page 25: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

DON pr 18/11 – 2013 tørket og rullert korn

 ØSTLANDET Gj.snitt maks minHavre 587 1600 110Bygg 114 190 24Hvete 135 440 10

 TRØNDELAG Gj.snitt maks minHavre 240 1240 60Bygg 136 554 125

Page 26: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Dyrkingsråd for å unngå fusarium• Regnvær i blomstringen - forsterkes av varmt vær• Forgrøde - mais, hvete, rughvete og havre mest mottagelig for fusarium og dermed ugunstig - bygg og høstrug mindre mottagelig

• Jordarbeiding og halmbehandling - fjerning av gamle planterester fra jordoverflaten

viktig - tradisjonell jordarbeiding sikrere enn redusert

jordarbeiding

Page 27: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA

Fusarium og sprøyting havre 2008Kilde Bioforsk,O Elen

Behandl. Dose Stadie DON EffektUbeh 1772 0%

ADT 100 ml Z54 1671 6%

Proline 80 ml Z54 1645 7%

Proline 80 ml Z61* 977 45%

Proline 80 ml Z66 988 44%

*Z 60-61: Begynnende blomstring – dvs sein sprøyting

Page 28: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA
Page 29: Kornproduksjon tilpasset kraftfôrindustriens behov Olav Aspli, fagsjef FKA