koulutuskeskus salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · merja rui koulutuskeskus salpaus,...

of 21 /21
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 1 Yhtymähallitus 20.11.2017 Aika 20.11.2017 klo 08:35 - 10:00 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:35 - 10:00 puheenjohtaja Halme Juha 8:35 - 10:00 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:35 - 10:00 jäsen Granlund Päivi 8:35 - 10:00 jäsen Hyytiä Kari 8:35 - 10:00 jäsen Karjalainen Riitta 8:35 - 10:00 jäsen Karjula Markku 8:35 - 10:00 jäsen Laaksonen Jari 8:35 - 10:00 jäsen Rajajärvi Jouko 8:35 - 10:00 jäsen Vuori Riitta 8:35 - 10:00 jäsen Hokkanen Seppo 8:35 - 10:00 varajäsen (Mäentalo) Poissa Mäentalo Mika jäsen Muu Tokola Martti 8:35 - 10:00 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:35 - 10:00 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:35 - 10:00 pöytäkirjasihteeri Allekirjoitukset Merja Vahter Reija Launiemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 226 - 237 Pöytäkirjan tarkastus ____ /____ ______ Juha Halme Kari Hyytiä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa ____ /____ ______ Reija Launiemi, hallintosihteeri

Upload: dinhquynh

Post on 29-Aug-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 1

Yhtymähallitus 20.11.2017 Aika 20.11.2017 klo 08:35 - 10:00 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila

Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:35 - 10:00 puheenjohtaja Halme Juha 8:35 - 10:00 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:35 - 10:00 jäsen Granlund Päivi 8:35 - 10:00 jäsen Hyytiä Kari 8:35 - 10:00 jäsen Karjalainen Riitta 8:35 - 10:00 jäsen Karjula Markku 8:35 - 10:00 jäsen Laaksonen Jari 8:35 - 10:00 jäsen Rajajärvi Jouko 8:35 - 10:00 jäsen Vuori Riitta 8:35 - 10:00 jäsen Hokkanen Seppo 8:35 - 10:00 varajäsen (Mäentalo) Poissa Mäentalo Mika jäsen Muu Tokola Martti 8:35 - 10:00 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:35 - 10:00 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:35 - 10:00 pöytäkirjasihteeri Allekirjoitukset Merja Vahter Reija Launiemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 226 - 237 Pöytäkirjan tarkastus ____ /____ ______ Juha Halme Kari Hyytiä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Lahdessa ____ /____ ______ Reija Launiemi, hallintosihteeri

Page 2: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 2

KÄSITELLYT ASIAT § Otsikko Sivu

226 Kokouksen avaus 3

227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

228 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

229 Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan sekä Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan asettaminen

6

230 Yhtymähallituksen edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpauksen koulutusneuvottelukuntiin

8

231 Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen

10

232 Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen

13

233 Vuoden 2018 suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät

15

234 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 17

235 Ilmoitusasiat 18

236 Muut asiat 19

237 Muutoksenhakuohjeet 20

Page 3: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 3 Yhtymähallitus § 226 20.11.2017

Kokouksen avaus Hallitus § 226 Toimitusjohtaja:

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Page 4: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 4 Yhtymähallitus § 227 20.11.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus § 227 Toimitusjohtaja:

Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Page 5: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 5 Yhtymähallitus § 228 20.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus § 228 Toimitusjohtaja:

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Juha Halme ja Kari Hyytiä. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Juha Halme ja Kari Hyytiä.

Page 6: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 6 Yhtymähallitus § 229 20.11.2017

Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan sekä Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan asettaminen 94/00/00/01/2015 Hallitus § 229

Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) mukaan aiemmin koulutuksen järjestäjien lakisääteisten ammattiosaamisen toimikuntien toiminta on päättynyt 31.12.2017. Tuolloin lakkautetaan myös valtakunnalliset tutkintotoimikunnat ja niiden tilalle tulevat jatkossa Opetushallituksen asettamat valtakunnalliset työelämätoimikunnat, joiden tehtävät painottuisivat ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistamiseen. Tutkintojen ja koulutuksen järjestäjillä on kuitenkin edelleen lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Alueellisen yhteistyön muodot ja mahdolliset toimielimet ovat koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Uudet toimielimet Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosääntöä on päivitetty tältä osin yhtymäkokouksessa 30.10.2017 § 33. Hallintosääntöön on lisätty kohta uusien toimielinten perustamisesta 7 § Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvistaa toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Toimikuntien kokoonpanoa tarkastellaan kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Toimikuntien kokoonpano koostuu mm. puheenjohtajasta (yrityselämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). Koulutusneuvottelukuntien tehtävänä on mm.: − Ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen − Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen

tukeminen Salpaustasolla

Page 7: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 7 Yhtymähallitus § 229 20.11.2017

− Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien sekä toimintakulttuurin vahvistaminen. Erityisesti pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen sekä työelämäkumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen -kehitysohjelmat

− Aluevaikuttavuuden varmistaminen − Kommenttien ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tutkintoihin,

osaamisaloihin, pedagogiikkaan jne. − Osallistuminen erilaisiin arviointiprosesseihin (esim. Kansallinen

koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, arvioinnit) − Osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn. Rehtori: Hallitus asettaa Koulutuskeskus Salpaukseen kaksi toimielintä, koulutusneuvottelukuntaa 1. Palvelualojen koulutusneuvottelukunta ja 2. Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunta, edellä määriteltyjä tehtäviä varten. Toimikuntien toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa 1.1.2018. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot kuntayhtymän palkkiosäännön mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Page 8: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 8 Yhtymähallitus § 230 20.11.2017

Yhtymähallituksen edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpauksen koulutusneuvottelukuntiin 94/00/00/01/2015 Hallitus § 230

Hallintosäännön 81 § Yhtymähallituksen edustaja muissa toimielimissä mukaan "Yhtymähallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yhtymähallituksen varajäsen, toimitusjohtaja ja/tai rehtori. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan eikä tilapäiseen valiokuntaan." Perussopimuksen 15 § Muut toimielimet todetaan, että "Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä." Vuoden 2018 alusta voimaan tulevan lain ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017) mukaan aiemmin koulutuksen järjestäjien lakisääteisten ammattiosaamisen toimikuntien toiminta päättyy 31.12.2017. Hallituksen varapuheenjohtaja Merja Vahter toimii ko. toimikunnassa puheenjohtajana. Kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 30.10.2017 hyväksynyt esitetyn muutoksen hallintosääntöön 1.1.2018 alkaen: "7 § 'Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet' Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvistaa toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet." Yhtymähallitus on perustanut 20.11.2017 Koulutuskeskus Salpaukseen kaksi koulutusneuvottelukuntaa, joiden toiminta käynnistyy 1.1.2018. Koulutusneuvottelukuntien tehtävät, toimikausi ja jäsenet on nimetty 20.11.2017. Neuvottelukunnat ovat − Palvelualojen koulutusneuvottelukunta ja − Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunta. Ammatillisen koulutuksen reformin suurten muutosten edellyttämien tutkinto- ja työelämäyhteistyön kehittämisen jatkuvuuden näkökulmasta uusiin neuvottelukuntiin on tarkoituksenmukaista nimetä yhtymähallituksen edustajat, jotka ovat olleet mukana aiemmassa Salpauksen ammattiosaamisen toimikunnassa. Kuntayhtymässä ei tällä hetkellä ole muita toimielimiä, joissa hallituksen edustajia olisi nimettynä. Rehtori:

Page 9: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 9 Yhtymähallitus § 230 20.11.2017

Hallitus nimeää yhtymähallituksen edustajaksi − Palvelualojen koulutusneuvottelukuntaan hallituksen puheenjohtaja Merja

Vahterin ja − Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukuntaan hallituksen

jäsen Kari Hyytiän. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin tarkennuksella, että nimetyt henkilöt toimivat koulutusneuvottelukunnissa toistensa varajäseninä.

Page 10: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 10 Yhtymähallitus § 231 20.11.2017

Koulutuskeskus Salpauksen Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen 94/00/00/01/2015 Hallitus § 231

Kuntayhtymän yhtymäkokous on 30.10.2017 hyväksynyt muutoksen kuntayhtymän hallintosääntöön, johon on lisätty kohta uusien toimielinten perustamisesta 7 § Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvistaa toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Toimikuntien kokoonpanoa tarkastellaan kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Toimikuntien kokoonpano koostuu mm. puheenjohtajasta (yrityselämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). Koulutusneuvottelukuntien tehtävänä on mm.: − Ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen − Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen

tukeminen Salpaustasolla − Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien sekä

toimintakulttuurin vahvistaminen. Erityisesti pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen sekä työelämäkumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen -kehitysohjelmat

− Aluevaikuttavuuden varmistaminen − Kommenttien ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tutkintoihin,

osaamisaloihin, pedagogiikkaan jne. − Osallistuminen erilaisiin arviointiprosesseihin (esim. Kansallinen

koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, arvioinnit) − Osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn. Toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa 1.1.2018. Rehtori: Yhtymähallitus nimeää edellä esitettyyn tehtävään, toimikaudeksi 2018 - 2019 Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti

Page 11: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 11 Yhtymähallitus § 231 20.11.2017

Varsinainen jäsen

Yritys/taho, nimike Varajäsen Yritys/taho, nimike

puheenjohtaja Sanna Virtainlahti

Osuuskauppa Hämeenmaa, henkilöstöjohtaja

Teppo Ylä-Hemmilä

Viipurilainen Kotileipomo Oy, yrittäjä

varapuheenjohtaja Tuija Sulonen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, PHHYKY, ylihoitaja

Maria Borg Lahden Diakonialaitos, Dila, palvelujohtaja

jäsen Lauri Pöyhönen

Pelicans Oy/Pelicans Ravintolat Oy, talousjohtaja

Outi Lyte bm Day Spa, General Director

jäsen Pasi Jääskeläinen

Ravintola Kettu ja Kana Ky, yrittäjä

Minna Helminen

KOKO Lahti Oy, Marketing and Communications Manager

jäsen Emma Joki Rantalainen Oy, Lahti toimitusjohtaja

Jarmo Tuovinen

ICT-Palvelut Provincia Oy, liiketoimintajohtaja

jäsen Marja-Liisa Väisänen

Hämeen TE-toimisto, palveluesimies

Marja-Leena Muuri

Hämeen TE-toimisto, palvelujohtaja

jäsen Tytti Järvinen JHL, Lahden kaupunki, Humpulan päiväkoti, lähihoitaja

Kimmo Nikula Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, sopimuspäällikkö

yhtymähallituksen edustaja

Merja Vahter Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja

Kari Hyytiä Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja

opettajajäsen Outi Nieminen

Koulutuskeskus Salpaus, tuntiopettaja

Tommi Backman

Koulutuskeskus Salpaus, lehtori

opiskelijajäsen Joona Lehtinen

Koulutuskeskus Salpaus, nuoriso- ja vapaa-aika-ala

Pate Lahti Koulutuskeskus Salpaus, opiskelijajäsen, talotekniikan pt, putkiasennuksen osaamisala

Lahden ammattikorkeakoulun edustaja

Jari Hautamäki

Lahden ammattikorkeakoulu, aluekehitysjohtaja

Silja Kostia Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, yksikön johtaja

asiantuntija Hely Korpela Koulutuskeskus Salpaus, asiakkuuspäällikkö

Jyrki Pyykkönen

Koulutuskeskus Salpaus, asiakkuuspäällikkö

asiantuntija, esittelijän varahenkilö

Seija Katajisto

Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori

Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus, kehittämispäällikkö

esittelijä Merja Tirkkonen

Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja

Seija Katajisto Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori

sihteeri Aija Lehikoinen

Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri

Tuula Wirtanen Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Page 12: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 12 Yhtymähallitus § 232 20.11.2017

Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen 94/00/00/01/2015 Hallitus § 232

Kuntayhtymän yhtymäkokous on 30.10.2017 hyväksynyt muutoksen kuntayhtymän hallintosääntöön, johon on lisätty kohta uusien toimielinten perustamisesta 7 § Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvistaa toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Toimikuntien kokoonpanoa tarkastellaan kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Toimikuntien kokoonpano koostuu mm. puheenjohtajasta (yrityselämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). Koulutusneuvottelukuntien tehtävänä on mm.: − Ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen − Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen

tukeminen Salpaustasolla − Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien sekä

toimintakulttuurin vahvistaminen. Erityisesti pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen sekä työelämäkumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen -kehitysohjelmat

− Aluevaikuttavuuden varmistaminen − Kommenttien ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tutkintoihin,

osaamisaloihin, pedagogiikkaan jne. − Osallistuminen erilaisiin arviointiprosesseihin (esim. Kansallinen

koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, arvioinnit) − Osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn. Toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa 1.1.2018. Rehtori: Yhtymähallitus nimeää edellä esitettyyn tehtävään, toimikaudeksi 2018 - 2019 Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti

Page 13: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 13 Yhtymähallitus § 232 20.11.2017

Varsinainen

jäsen Yritys/taho, nimike Varajäsen Yritys/taho, nimike

puheenjohtaja Jukka Mandelin

Kemppi, henkilöstöohjaaja

Jari Kinnunen

Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, aluepäällikkö

varapuheenjohtaja Jari Kinnunen

Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, aluepäällikkö

Sami Lari Mäkelän Sähkö Oy, toimitusjohtaja

jäsen Vesa Pokkinen

Koiviston Auto Oy, liikennepäällikkö

Eero Juhonen

Puuliitto, työehtosihteeri (puusepänteollisuus, veneteollisuus, harja- ja sivellinala)

jäsen Satu Jokela Uponor, henkilöstöjohtaja Mikko Pyöttiö

Nastolan teollisuusyhdistys/Uponor Infra Oy, tehtaanjohtaja

jäsen Saija Hakonen

Orimattilan yrittäjät/LVI Palvelut Hakonen Oy, toimitusjohtaja

(nimetään myöhemmin)

jäsen Juha Tähkänen

Heinolan yrittäjät/Louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy, yrittäjä

Marko Jauhiainen

DB Schenker Oy, Land Trasport, Lahti

jäsen Jukka-Pekka Kataja

MTK Häme, Hämeen toimisto, toiminnanjohtaja

Jyrki Näsi MTK Hämeen toimisto, aluepäällikkö

yhtymähallituksen edustaja

Kari Hyytiä Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja

Merja Vahter

Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja

opettajajäsen Tommi Backman

Koulutuskeskus Salpaus, lehtori

Outi Nieminen

Koulutuskeskus Salpaus, tuntiopettaja

opiskelijajäsen Pate Lahti Koulutuskeskus Salpaus, opiskelija, talotekniikan pt, putkiasennuksen osaamisala

Joona Lehtinen

Koulutuskeskus Salpaus, opiskelija, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus

Lahden ammattikorkeakoulun edustaja

Silja Kostia Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, yksikön johtaja

Jari Hautamäki

Lahden ammattikorkeakoulu, aluekehitysjohtaja

asiantuntija Jyrki Pyykkönen

Koulutuskeskus Salpaus, asiakkuuspäällikkö

Hely Korpela

Koulutuskeskus Salpaus, asiakkuuspäällikkö

asiantuntija, esittelijän varahenkilö

Seija Katajisto

Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori

Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori

esittelijä Risto Salmela

Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja

Seija Katajisto

Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori

sihteeri Aija Lehikoinen

Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri

Tuula Wirtanen

Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Page 14: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 14 Yhtymähallitus § 233 20.11.2017

Vuoden 2018 suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät 59/02/02/2017 Hallitus § 233

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Lisäksi OKM vahvistaa kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Vuoden 2018 suoritepäätökset tehdään 8. joulukuuta 2017 mennessä. Tätä varten koulutuksen järjestäjiltä on pyydetty esitykset mm. opiskelijavuosien tavoitteelliseksi määräksi. Esitykset, hakemukset ja korjauspyynnöt tuli toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 17.11.2017 mennessä. Vuotuisella opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksellä päätetään tulevan varainhoitovuoden tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka ei voi alittaa koulutuksen järjestämisluvassa päätettyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Niille koulutuksen järjestäjille, joille järjestämisluvassa on määrätty työvoimakoulutuksen tehtävä, päätetään myös, mikä osa opiskelijavuosien tavoitteellisesta määrästä kohdennetaan työvoimakoulutukseen. Suoritepäätöksellä päätetään seuraavat asiat: − Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät − Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus − Suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja

perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Opetus- ja kulttuuriministeriö laati suoritepäätöksen valmistelun pohjaksi ehdotuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentamisesta alueittain ottaen huomioon alueelliset, valtakunnalliset ja toimialakohtaiset tarpeet. Koulutuksen järjestäjiltä pyydettiin palautetta suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytettyjen kriteerien soveltuvuudesta ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä. Lisäksi koulutuksen järjestäjiltä pyydettiin esitystä perusteluineen opiskelijavuosien tavoitteelliseksi määräksi. Niiden järjestäjien, joille on myönnetty työvoimakoulutuksen tehtävä, tuli esittää myös, mikä osuus niiden opiskelijavuosimäärästä kohdennetaan työvoimakoulutukseen. Koulutuksen järjestäjät voivat samassa yhteydessä hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä oli mahdollisuus tarvittaessa esittää pyyntö suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevia suoritteita tai perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta koskevasta korjauksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee koulutuksen järjestäjien opiskelijavuosia koskevien ehdotusten ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korostusta koskevien hakemusten pohjalta varainhoitovuotta 2018 koskevan suoritepäätöksen 8.12.2017 mennessä.

Page 15: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 15 Yhtymähallitus § 233 20.11.2017

Suorite- ja rahoituspäätösluonnosten kommentointi on osa uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaista koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmää. Koulutuskeskus Salpaukselle myönnettiin uusi koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018 alkaen (OKM 6.10.2017). Toimitusjohtaja ja rehtori esittelevät kokouksessa opetus- ja kulttuuriministeriöön 17.11. toimitetun Koulutuskeskus Salpauksen palautteen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Page 16: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 16 Yhtymähallitus § 234 20.11.2017

Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus § 234 Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.10. - 31.10.2017 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Page 17: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 17 Yhtymähallitus § 235 20.11.2017

Ilmoitusasiat Hallitus § 235 Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. Päätös: Ei ollut ilmoitusasioita.

Page 18: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 18 Yhtymähallitus § 236 20.11.2017

Muut asiat Hallitus § 236 Ei ollut muita asioita.

Page 19: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 19 Yhtymähallitus § 237 20.11.2017

Muutoksenhakuohjeet Hallitus § 237 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Page 20: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 20

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 20.11.2017 § 237 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 226 - 228, 233 - 236

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 229, 230, 231, 232

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus- viranomainen ja – aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 229, 230, 231, 232 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti [email protected] puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. .

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Page 21: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 21/2017 1 · Merja Rui Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaattori esittelijä Risto Salmela Koulutuskeskus Salpaus, opetusalajohtaja Seija

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 21/2017 21

VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jä-sen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava − valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero − päätös, johon haetaan muutosta − miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi − muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä − päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä − todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen

ajankohdasta. − asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-

tu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.