lista de preŢuri 2021 - sw umwelttechnik

of 57/57
LISTA DE PREŢURI 2021 Valabilă începând cu Februarie 2021 21 21

Post on 31-Oct-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SW_Preisliste_2021.cdr2121
Logistic Marian Marin 055
ef laborator Marian Iordache +40 732 970269 [email protected] -
Ofertare 052
Denisa Berariu -
Olimpia Paut -
Ofertare 052
Claudiu Ciorobîtc
Zona de Nord - Est -
Management comenzi IZV
Management comenzi IZV
Management comenzi IZV
Management comenzi IZV
Management comenzi IZV
Management comenzi IZV
HART REPREZENTARE ZONAL
ORT Iuliana Pascu +40 256 296168 [email protected] -
CRI Madalina Zvoi +40 232 742900 [email protected] -
Victor Paut
Petru Farcu
Horaiu Pltinescu
Florin Pantilie
Adrian Danil
Bogdan Colea
SER BIA
INFRASTRUCTUR DE TRANSPORT 33-45
SUPRASTRUCTUR 47-52
Tuburi cu muf din beton armat, Tuburi cu talp, cep i buz din beton simplu, Timpane, Tuburi de dimensiuni mari, Tuburi pentru subtraversri din beton armat
Inele de aducere la cot, Cap tronconic, Inele pentru cmine, Plci de acoperire i reducie pentru cmine, Plci de acoperire de dimensiuni mici, Elemente de baz pentru cmine, Garnituri pentru cmine, Lubrifiant, Piese de racord pentru cmine, Piese suplimentare pentru elemente de baz
REZERVOARE DE AP. STAII DE POMPARE 29-32Bazine rectangulare, Plci de acoperire pentru bazine rectangulare, Inele de îmbinare, Bazine
cilindrice, staii de pompare, Bazine cu cuit cheson, Piese suplimentare pentru bazine, Inele de supraînlare pentru rezervoare, separatoare, staii de pompare, Plci de acoperire pentru bazine
an prefabricat, an ranforsat, Element an, Casiu prefabricat, Rigol acostament, Rigola carosabil, Dal carosabil, Palet, Rigole cu plac, Rigole fr plac, Rigole monobloc, Grinzi de pod, Aripi de pod, Cadre prefabricate pentru poduri, Timpane prefabricate pentru poduri, Elevaii prefabricate pentru poduri, Dale prefabricate pentru poduri, Panouri fonoabsorbante, Elemente de sprijin, Parapei de siguran, Elemente pentru ziduri de sprijin, Guri de scurgere, Cmine de racord
Gulere, Stâlpi, Grinzi, Fâii cu goluri, Predale, Scri
PRODUSE DE TEHNIC A MEDIULUI 53-57Separatoare de hidrocarburi, Conducte de BY PASS SMA,
Separatoare de grsimi, Staii de epurare Aquamax Classic, Staii de epurare Aquamax Professional
Cmine rectangulare, Plci de reductie pentru cmine rectangulare, Cmine de tragere, Plci de acoperire, Inele de îmbinare pentru cmine, Rame i capace circulare din font ductil sau compozit, Soluii de îmbinare a elementelor de cmin, Cmine de vid, Cmine pentru apometru
ELEMENTE ATIPICE DE CMIN 17-27
6. Cumprtorul are obligaia de a menine în vigoare garaniile oferite, atunci când acestea specific un termen de expirare înainte anterior expirrii Contractului sau când durata Contractului este prelungit, în conformitate cu prevederile acestuia. Astfel, Cumprtorul va înlocui garania cu cel puin 30 de zile înainte de expirarea sa cu o garanie având acceai natur, în scopul garantrii limitei de credit pe întreaga durat contractual.
10. Cumprtorul se oblig s plteasc Vânztorului contravaloarea mrfurilor, în urmtoarele condiii, conform înelegerilor stabilite anterior:
9. Preul transportului se va regsi în factura de marf ca poziie distinct pe factur i va fi achitat tot de ctre Cumprtor.
8. În situaia în care Contractul este reziliat sau înceteaz din orice cauz , cu excep ia neonorrii obligaiilor de plat de ctre Cumprtor, Vânztorul se oblig s returneze Cumprtorului garania, la data achitrii de ctre Cumprtor a tuturor datoriilor fa de Vânztor, derivate din prezentul Contract încheiat cu Vânztorul.
A 2 .TERMENUL I CONDIIILE DE PLAT
Cecul sau biletul la ordin va fi pltibil la banca la care Cumprtorul are deschise conturile principale i va fi însoit de o scrisoare eliberat de banc prin care aceasta confirm numrul contului bancar deschis pe numele emitentului i semnturile persoanelor autorizate s efectueze operaiuni în contul respectiv. 7. Vânztorul are dreptul de a prezenta garania la plat în cazul înclcrii de ctre Cumprtor a oricrora dintre obligaiile sale contractuale, dup notificarea prealabil a acestuia de ctre Vânztor. Înclcarea obligaiei de a reînnoi garania d dreptul Vânztorului de a o prezenta la plat pentru întreaga sum înscris.
nu respect obligaia contractual principal de a furniza informaii în mod constant despre starea financiar a sa; (c) întârzie în mod repetat plile; (d) nu prelungete valabilitatea garaniilor oferite.
- termenul de plat este cel stabilit în Anexa 2 la Contract;
11. Plata se consider efectuat la data la care sumele pltite au intrat în contul Vânztorului.
- avansul la livrare este de 0,00 %;
- plata se va face prin fil cec sau bilet la ordin remise în ziua livrrii, documente a cror sum va acoperi valoarea mrfurilor livrate, sau virament bancar cu ordin de plat, la data scadenei.
Condiiile de vânzare/livrare vor constitui parte integrant a contractelor de vânzare- cumprare a Produselor în condiiile stabilite de ctre SWU (“Contractele”, sau individual „Contractul”). Dac exist discrepane între Contract i “Condiiile de vânzare-livrare”, prevederile Contractului vor prevala.
A 1.PREUL
A. CONDIII FINANCIARE
Prezentele “Condiii de vânzare/livrare” includ termenii i procedurile privind încheierea i executarea contracte lor de vânzare- c u m p r a r e , s e m n a t e î n t r e S C S W Umwelttechnik România SRL („SWU”) i respectivul cumprtor în baza contractului (“Cumprtorul”), referitor la comerul cu produsele SWU (“Produse”).
Vânztorul poate accepta garantarea soldului la termen a facturilor fiscale i prin una din urmtoarele forme: scrisoare de garanie bancar, contract de ipotec, contract de gaj, polia de cauiune etc.
GENERALITATI
1. Preurile Produselor ce nu conin TVA. 2. În termenii Condiiilor de vânzare-livrare i ale Contractului, “Limita de credit” va însemna valoarea total a Produselor care au fost livrate de ctre Vânztor dar nu au fost pltite de ctre Cumprator. Limita de credit va fi stabilit la s e m n a re a C o n t ra c t u l u i d e V â n z a re - Cumprare. În cazul în care în Contract nu se prevede o limit de credit, înseamn c Cumprtorul nu beneficiaz de limit de credit. 3. Limita de credit va fi garantat cu fil cec sau bilet la ordin în alb, avalizat fr protest în nume personal de ctre deinatorul majoritii parilor sociale sau acionarul majoritar al Cumprtorului (“Limita de Credit”).
4. În cazul depirii Limitei de Credit sau în cazul neîndeplinirii de ctre Cumprtor a obligaiei de plat la termen, asumat cu privire la Produsele livrate, chiar dac Limita de Credit nu a fost depit, Vânztorul are dreptul oricând de a refuza vânzarea i livrarea de Produse Cumprtorului. Vânztorul nu este responsabil pentru nici o pierdere suferit de ctre Cumprtor sau de tere pri în legtur cu refuzul de a efectua o livrare potrivit prevederii anterioare, inclusiv plata oricror penaliti sau despgubiri. 5. Vânztorul are dreptul de a anula Limita de credit în cazul în care Cumprtorul (a) este în incapacitate de plat sau împotriva sa a fost deschis procedura insolvenei (inclusiv procedura falimentului) i/sau orice procedur de lichidare sau de executare silit; (b) oricare dintre garaniile Cumprtorului i/sau informaiile furnizate Vânztorului se dovedesc a fi false sau incorecte, sau Cumprtorul
4 |
CONDIII DE VÂNZARE / LIVRARE SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL
B. CONDIIILE DE LIVRARE, EXPEDIERE, TRANSPORT I RECEPIE
Comenzile vor fi onorate în funcie de stocurile existente i termenele de producie. Termenul de livrare solicitat în comand nu creaz o obligaie pentru SWU.
12. Cumprtorul, cu sprijinul Consultantului tehnic i comercial, va întocmi i va transmite o comand ferm, semnat i tampilat de Cumprtor, în scris, pe fax sau email, iar fiecare comand confirmat va deveni parte a Contractului. Comanda se va redacta pe baza formularului de la Anexa 4 la Contract.
13. La primirea unei comenzi (semnate i tampilate), Vânztorul se angajeaz s o confirme sau s o resping în termen de 3 (trei) zile lucrtoare de la primire, exprimându-i astfel dorina de a începe executarea comenzii în conformitate cu prezenta. Dac Vânztorul nu confirm o comanda în termen de 3 (trei) zile lucrtoare de la primire, comanda va fi considerat respins. 14. Produsele se l ivreaz în func ie de termenele stabilite de comun acord, cu aviz de expediie i factur fiscal i la preturile de vânzare agreate, livrrile ulteriorare fiind condiionate de efectuarea plilor la termenele convenite. 15. Comanda transmis de Cumprtor i confirmat de Vânztor nu mai poate fi anulat decât în cazuri excepionale, i numai dac nu a fost lansat în fabricaie. Comanda, pentru a fi considerat valid , trebuie semnat i tampilat de ctre Cumprtor. Cumprtorul are obligaia de a ridica i a plti Produsele din respectiva comand. 16. Livrarea Produselor se va face în baza comenzii confirmate de ctre Vânztor, eliberându-se totodat i documentele legale justificative aferente Produselor comandate i confirmate: avizul de expediie, factura fiscal, certificatele de garanie, instruciunile de folosire, specificaiile tehnice ale fiecrui produs etc.
18. Factura fiscal va avea înscris data scadent stabilit pentru plat; semntura de primire i tampilarea facturii fiscale de ctre Cumprtor, constituie act de acceptare a termenelor de plat înscrise pe factura fiscal (dac factura nu este trimis prin pot sau curier). În cazul transmiterii facturii prin pot, curier sau prin intermediul unui transportator ter parte, Cumprtorul poate s conteste cuprinsul facturii în termen de 5 zile de la transmiterea acesteia de ctre Vânztor.
17. Cumprtorul este obligat s solicite livrarea sau s ridice cu mijloace proprii Produsele (produsele prefabricate din beton) în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data când au fost fabricate. Dup acest termen Produsele vor fi facturate automat i vor fi considerate în custodie , în depozi tul Vânztorului.
Vânzarea /Livrarea se vor face numai dup semnarea Contractului de vânzare-cumprare.
SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Condiii de vânzare
5
În cazul în care Cumprtorul nu a contestat factura în termenul menionat se va considera c acesta a acceptat în mod tacit factura.
20. În cazul în care transportul este efectuat de ctre Cumprtor, recepia cantitativ-calitativ s e v a e f e c t u a d e r e p r e z e n t a n t u l Cumprtorului, la depozitul Vânztorului.
ambalajelor i a Produselor.
19. În cazul în care transportul este asigurat de ctre Vânztor, recepia cantitativ-calitativ se va efectua de reprezentantul Cumprtorului, la punctele de lucru de descrcare indicate în comand, dup descrcrea mrfurilor, reprezentantul care va contrasemna recepia lor, prin numrarea i verificarea integritii ambalajelor i a produselor.
Î n m o m e n t u l r i d i c r i i P r o d u s e l o r, reprezentantul va contrasemna recepia lor, prin numrarea i verificarea integritii
CONDIII DE VÂNZARE / LIVRARE SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL
SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Condiii de vânzare
22. În cazul în care la recepia Produselor se constat Produse deteriorate, se procedeaz la întocmirea unui proces verbal de constatare împreun cu oferul care a fcut livrarea i se notific Vânztorul în termen de cel mult 48 (patruzeci iopt) ore pentru rezolvarea problemei. 23. Refuzul unei pri din Produsele livrate nu îl scutete pe Cumprtor de obligaia de a plti Produsele pe care nu le refuz sau de a executa alte obligaii contractuale.
21. În cazul în care transportul este asigurat de o ter parte, angajat de ctre Vânztor / Cumprtor, Cumprtorul beneficiaz de un termen de 2 (dou) zile lucrtoare în care poate transmite Vânztorului eventualele obieciuni fa de cuprinsul documentelor de însoire a Produselor. În cazul în care nici o obieciune nu este comunicat în termen de 2 (dou) zile de la recepionarea Produselor, se va considera c Produsele au fost acceptate fr obieciuni de ctre Cumprtor.
24. Costurile de transport ale Produselor vor fi suportate de ctre Cumprtor. Produsele livrate i acceptate de ctre Cumprtor, ca urmare a comenzii ferme (semnate i tampilate) lansate de ctre acesta, nu pot fi returnate ulterior, fiind inacceptabil orice renunare ulterioar. 25. În situaia în care se înregistreaz întârzieri ale plilor cu mai mult de 30 (treizeci) zile calendaristice fa de data scadent, livrrile vor f i suspendate automat, programul informatic nemaipermiând întocmirea avizelor i facturilor pentru Cumprtor. Reluarea livrrilor se poate face numai dup achitarea tu turor sumelor restante , inc lus i v a penalitilor de întârziere .
TUBURI CU TALP TUBURI
DIN BETON SIMPLU
8 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Tuburi
Tuburi cu muf din beton armat Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
Denumire Produse d [cm]
1100000430
1100000431
1100000432
1100000433
1100000434
Tub din beton armat TCB30C L230 g7,2 Tub din beton armat TCB40C L230 g7,0 Tub din beton armat TCB50C L230 g6,7 Tub din beton armat TCB60C L230 g7,5 Tub din beton armat TCB80C L230 g9,5
44.4
54
63.4
75
99
30
40
50
60
80
7.2
7.0
6.7
7.5
9.5
230
230
230
230
230
557
667
777
1024
1685
304,03 399,75 490,72 630,61 869,57
Tuburi cu talp, cu cep i buz din beton simplu Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000435
1100000436
1100000438
1100000439
1100000441
Tub cu talp TT30 L100 g4,0 Tub cu talp TT30S L100 g4,0/7,0 Tub cu talp TT40 L100 g4,5 Tub cu talp TT50 L100 g5,0 Tub cu talp TT60 L100 g5,5
38
38/42
49
60
71
30
30
40
50
60
4.0
4.0/7.0
4.5
5.0
5.5
100
100
100
100
100
120
168
175
260
375
289,90 271,54 307,55 281,05 367,79 343,77 398,75 419,90 636,50 289,90
Timpan TT30 L130 g14 h100 DN30 Timpan TT40 L130 g14 h100 DN40 Timpan TT50 L130 g14 h120 DN50 Timpan TT60 L130 g14 h120 DN60 Timpan TCB30 L130 g14 h100 DN30 Timpan TCB40 L130 g14 h100 DN40 Timpan TCB50 L130 g14 h120 DN50 Timpan TCB60 L140 g15 h130 DN60 Timpan TCB80 L150 g20 h155 DN80 Timpan RC L130 g14 h100
9 SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Tuburi
Tuburi de dimensiuni mari Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000442
1100000443
1100000444
1100000445
1100000446
1100000447
1100000448
1100000449
1100000450
1100000451
1100000944
1100000943
1100000942
1100000941
1100000940
1100000452
1100000453
1100000454
1100000455
1100000456
1100000816
1100000947
1100000946
1100000945
1100000457
1100000458
1100000459
1100000828
1100000951
1100000950
1100000949
1100000948
Tub dimensiuni mari TDM DN100 L300 g14 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L250 g14 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L200 g14 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L150 g14 Tub dimensiuni mari TDM DN100 L100 g14 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L300 g14,5 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L250 g14,5 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L200 g14,5 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L150 g14,5 Tub dimensiuni mari TDM DN120 L100 g14,5 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L300 g16 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L250 g16 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L200 g16 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L150 g16 Tub dimensiuni mari TDM DN140 L100 g16 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L300 g15 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L250 g15 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L200 g15 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L150 g15 Tub dimensiuni mari TDM DN150 L100 g15 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L240 g20 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L200 g20 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L150 g20 Tub dimensiuni mari TDM DN180 L100 g20 Tub dimensiuni mari TDM DN200 L200 g25 Tub dimensiuni mari TDM DN200 L150 g25 Tub dimensiuni mari TDM DN200 L100 g25 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L300 g25 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L250 g25 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L200 g25 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L150 g25 Tub dimensiuni mari TDM DN250 L100 g25
128
128
128
128
128
149
149
149
149
149
172
172
172
172
172
180
180
180
180
180
220
220
220
220
250
250
250
300
300
300
300
300
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
180
180
180
180
200
200
200
250
250
250
250
250
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
300
250
200
150
100
300
250
200
150
100
300
250
200
150
100
300
250
200
150
100
240
200
150
100
200
150
100
300
250
200
150
100
3675
3063
2450
1838
1225
4508
3757
3003
2254
1503
5733
4778
3822
2867
1911
5733
4778
3822
2867
1911
7400
6167
4625
3083
8273
6205
4137
15876
13230
10584
7938
5292
11.225,00 9.345,00 7.644,98 5.944,98 4.244,95
Tuburi pentru subtraversri din beton armat Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000460
1100000461
1100000462
1100000463
1100000464
1100000465
1100000466
1100000467
1100000468
1100000469
1100000470
1100001208
1100000471
1100001209
1100000472
1100000473
1100000474
1100000475
1100000476
1100000477
Tub pentru subtraversri DN50 L200 g13 Tub pentru subtraversri DN60 L200 g13 Tub pentru subtraversri DN70 L200 g13 Tub pentru subtraversri DN83 L300 g13 Tub pentru subtraversri DN90 L300 g14 Tub pentru subtraversri DN100 L300 g14 Tub pentru subtraversri DN120 L300 g14 Tub pentru subtraversri DN140 L300 g16 Tub pentru subtraversri DN150 L300 g16 Tub pentru subtraversri DN160 L300 g16 Tub pentru subtraversri DN180 L300 g20 Tub pentru subtraversri DN180 L200 g20 Tub pentru subtraversri DN200 L300 g20 Tub pentru subtraversri DN200 L200 g25 Tub pentru subtraversri DN220 L300 g25 Tub pentru subtraversri DN240 L300 g25 Tub pentru subtraversri DN250 L300 g25 Tub pentru subtraversri DN260 L250 g25 Tub pentru subtraversri DN280 L250 g25 Tub pentru subtraversri DN300 L250 g30
76
86
96
109
128
128
149
172
182
192
220
220
240
250
270
290
300
310
330
360
50
60
70
83
90
100
120
140
150
160
180
180
200
200
220
240
250
260
280
300
13.0
13.0
13.0
13.0
19.0
14.0
14.5
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
30.0
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
200
300
200
300
300
300
250
250
250
1260
1460
1660
2880
3360
3683
4501
5761
6130
6499
9232
6154
12982
8655
14136
15290
15867
13703
14665
19040
la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere
ELEMENTEL EM
EN TE
ST AN
DA RD
DE C
MI N
RADIERE PENTRU CMINE
ELEMENTE STANDARD DE CMIN
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000478
1100000479
80
80
61.5
61.5
9.7
9.7
5
10
38
76
49,81
61,83
[cm] Greutate
[kg] Pre
110,87 157,26 212,21 307,23 377,50
Con de reducie CCS 80/35/62,5/12 Con de reducie CCS 100/60/62,5/10 Con de reducie CCS 100/60/62,5/12 Con de reducie CCI 100/75/80/12 Con de reducie CCS 120/60/62,5/9
g d g
35
60
60
75
60
12 | SW Umwelttechnik Romania Srl | List Preuri 2021 | Elemente standard de cmin
Inele pentru cmine [elemente drepte] Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000505
1100000506
1100000507
1100000512
1100000513
1100000514
1100000515
1100000508
1100000509
1100000510
1100000511
1100000517
1100000516
Inel pentru cmine CI 80/25/12 Inel pentru cmine CI 80/50/12 Inel pentru cmine CI 80/75/12 Inel pentru cmine CI 100/25/10 Inel pentru cmine CI 100/50/10 Inel pentru cmine CI 100/75/10 Inel pentru cmine CI 100/100/10 Inel pentru cmine CI 100/25/12 Inel pentru cmine CI 100/50/12 Inel pentru cmine CI 100/75/12 Inel pentru cmine CI 100/100/12 Inel pentru cmine CI 120/50/9 Inel pentru cmine CI 120/100/9
104
104
104
120
120
120
120
124
124
124
124
138
138
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
12
12
12
10
10
10
10
12
12
12
12
9
9
25
50
75
25
50
75
100
25
50
75
100
50
100
215
430
610
210
420
630
820
255
520
750
1020
461
912
115,79 137,43 188,87 122,20 141,28 198,10 254,68 154,34 193,60 259,17 339,56 356,25 635,00
Plci de acoperire i reducie pentru cmine Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100001039
1100001052
1100001053
1100000494
1100000495
1100000496
1100000497
1100000498
1100000499
1100000501
1100000502
1100000503
1100000504
1100000534
1100000535
1100000536
1100000537
1100000538
1100000539
1100000540
1100000541
1100000542
1100000543
1100000544
Placa pentru cmine PNC D104/62/15 Placa pentru cmine PNC D127/62/15 Placa pentru cmine PNC D122/62/15 Plac pentru cmine PCC D104/62/20 gol Plac pentru cmine PCC D104/62/20 capac Plac pentru cmine PCC D127/62/20 gol Plac pentru cmine PCC D127/62/20 capac Plac pentru cmine PCC D127/80/20 gol Plac pentru cmine PCC D127/80/20 capac Plac pentru cmine PCC D122/62/20 gol Plac pentru cmine PCC D122/62/20 capac Plac pentru cmine PCC D122/80/20 gol Plac pentru cmine PCC D122/80/20 capac Plac pentru cmine PCC D138/62/20 gol Plac pentru cmine PCC D138/80/20 gol Plac pentru cmine PCC D138/100/20 gol Plac pentru cmine PCC D138/62/20 capac Plac pentru cmine PCC D138/80/20 capac Plac pentru cmine PCC D150/62/25 Plac pentru cmine PCC D150/80/25 Plac pentru cmine PCC D150/100/25 Plac pentru cmine PCC D180/100/25 Plac pentru cmine PCC D180/80/25 Plac pentru cmine PCC D180/62/25
104
127
122
104
104
127
127
127
127
122
122
122
122
138
138
138
138
138
150
150
150
180
180
180
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
80
80
62.5
62.5
80
80
62.5
80
100
62.5
80
62.5
80
100
100
80
62.5
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
220
419
404
300
300
500
500
338
338
500
500
338
338
662
564
392
662
564
980
860
660
1100
1225
1348
378,87 427,76 409,06 497,08 497,08 572,00 572,00 531,17 531,17 572,00 572,00 531,17 531,17 807,50 657,23 513,88 807,50 657,23 963,75 877,00 708,63
1.183,79 1.212,13 1.306,25
Observaie: costul capacului de font nu este inclus în pre.
13 SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Elemente standard de cmin
Plci de acoperire de dimensiuni mici Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000500
1100000804
1100000759
1100001180
Plac pentru cmine PNC D122/62/12 Plac acoperire PA D80/6 Plac acoperire PA90/20 Plac acoperire rectangular PA120/120/20
122
80
90
120
62,5
80
62,5
120
12
6
20
20
270
90
175
580
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000545
1100000546
1100000547
1100000557
1100000558
1100000559
1100000549
1100000551
1100000553
1100000561
1100000563
1100000565
1100000548
1100000550
1100000552
1100000560
1100000562
1100000564
1100000554
1100000566
1100000555
1100000567
1100000556
1100000568
Radier pentru cmine CR 80/50/12 Radier pentru cmine CR 80/75/12 Radier pentru cmine CR 80/100/12 Radier pentru cmine CRJ 80/50/12 Radier pentru cmine CRJ 80/75/12 Radier pentru cmine CRJ 80/100/12 Radier pentru cmine CR 100/50/12 Radier pentru cmine CR 100/75/12 Radier pentru cmine CR 100/100/12 Radier pentru cmine CRJ 100/50/12 Radier pentru cmine CRJ 100/75/12 Radier pentru cmine CRJ 100/100/12 Radier pentru cmine CR 100/50/15 Radier pentru cmine CR 100/75/15 Radier pentru cmine CR 100/100/15 Radier pentru cmine CRJ 100/50/15 Radier pentru cmine CRJ 100/75/15 Radier pentru cmine CRJ 100/100/15 Radier pentru cmine CR 100/100/16 Radier pentru cmine CRJ 100/100/16 Radier pentru cmine CR 120/125/15-30 Radier pentru cmine CRJ 120/125/15-30 Radier pentru cmine CR 150/140/15-35 Radier pentru cmine CRJ 150/140/15-35
104
104
104
104
104
104
124
124
124
124
124
124
130
130
130
130
130
130
132
132
180
180
220
220
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
150
150
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
16
16
30
30
35
35
593
796
978
751
953
1135
793
1034
1265
1003
1244
1475
835
1097
1402
1045
1307
1717
2126
2310
4330
4781
6043
6732
Observaie: elementele tip CRJ au jgheabul inclus în pre.
357,51 399,57 470,92 398,34 440,41 511,75 397,05 478,33 560,57 460,05 541,33 623,57 532,11 574,57 665,00 595,11 637,57 728,00 798,00 861,00
2.501,41 2.676,82 4.239,78 4.511,55
D
Observaie: În schi este prezentat placa tip PA90/20; la cerere se pot oferi fiele tehnice i pentru celelalte tipuri de plci.
14 | SW Umwelttechnik Romania Srl | List Preuri 2021 | Elemente standard de cmin
Garnituri pentru cmine Cod Produs DCMIN
[cm] Pre/ml [RON]
L
[mm]
3100000050
3100000051
3100000045
Garnituri pt. cmine DN800 Garnituri pt. cmine DN1000 Garnitur cauciuc crud 30x30
80
100
[RON] Denumire Produse
DN
[mm]
3100000066
3100000067
3100000068
3100000069
3100000070
3100000071
3100000072
3100000073
3100000074
3100000075
3100000076
3100000077
3100000078
3100000079
3100000080
3100000081
3100000082
3100000083
3100000084
3100000085
3100000086
3100000087
3100000088
3100000089
3100000090
Pies de racord PR PVC DN110 Pies de racord PR PVC DN125 Pies de racord PR PVC DN160 Pies de racord PR PVC DN200 Pies de racord PR PVC DN250 Pies de racord PR PVC DN315 Pies de racord PR PVC DN400 Pies de racord PR PVC DN500 Pies de racord PR PE DN40 Pies de racord PR PE DN50 Pies de racord PR PE DN63 Pies de racord PR PE DN75 Pies de racord PR PE DN90 Pies de racord PR PE DN110 Pies de racord PR PE DN125 Pies de racord PR PE DN160 Pies de racord PR PE DN200 Pies de racord PR PE DN225 Pies de racord PR PE DN250 Pies de racord PR PE DN280 Pies de racord PR PE DN315 Pies de racord PR PE DN355 Pies de racord PR PE DN400 Pies de racord PR PE DN500 Pies de racord PR PE Dn560
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
110
125
160
200
250
315
400
500
40
50
63
75
90
110
125
160
200
225
250
280
300
355
400
500
560
127,86 175,46
30,12 30,98 34,65 35,57 36,96 45,21 47,36 56,83 75,30 79,69 84,08 93,98
102,56 114,57 126,58 135,97 149,62
Observaie: garnitura de cauciuc crud se livreaz la metru liniar. Nu se ofer discount.
Lubrifiant Cod Produs Ambalaj Greutate
[kg] Pre
3100000052 Lubrifiant Gleat 5 111,6
15 SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Elemente standard de cmin
Piese de racord pentru cmine Cod Produs Material Greutate
[kg] Pre
1100000621
1100000622
1100000623
1100000624
1100000625
1100000626
1100000627
1100000628
1100000629
1100000630
1100000631
1100000632
1100000633
1100000634
1100000954
1100000955
1100000635
1100000636
1100000956
1100000957
1100000637
1100000638
1100000755
1100000756
Pies de racord PR Beton DN300 Cep Pies de racord PR Beton DN300 Muf Pies de racord PR Beton DN400 Cep Pies de racord PR Beton DN400 Muf Pies de racord PR Beton DN500 Cep Pies de racord PR Beton DN500 Muf Pies de racord PR Beton DN600 Cep Pies de racord PR Beton DN600 Muf Pies de racord PR Beton DN800 Cep Pies de racord PR Beton DN800 Muf Pies de racord PR Beton DN1000 Cep Pies de racord PR Beton DN1000 Muf Pies de racord PR Beton DN1200 Cep Pies de racord PR Beton DN1200 Muf Pies de racord PR Beton DN1400 Cep Pies de racord PR Beton DN1400 Muf Pies de racord PR Beton DN1500 Cep Pies de racord PR Beton DN1500 Muf Pies de racord PR Beton DN1800 Cep Pies de racord PR Beton DN1800 Muf Pies de racord PR Beton DN2000 Cep Pies de racord PR Beton DN2000 Muf Pies de racord PR Beton DN2500 Cep Pies de racord PR Beton DN2500 Muf
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
300
300
400
400
500
500
600
600
800
800
1000
1000
1200
1200
1400
1400
1500
1500
1800
1800
2000
2000
2500
2500
110
160
120
210
180
220
240
280
300
422
613
613
751
751
956
956
956
956
1,542
1,542
2,168
2,168
2,646
2,646
122,62 147,38 150,45 200,58 199,94 266,18 247,93 329,08 376,09 501,24 559,18 559,18 653,43 653,43 796,06 796,06 852,20 852,20
1.409,85 1.409,85 1.675,98 1.675,98 3.063,26 3.063,26
Piese suplimentare pentru elemente de baz Grup discount
Cod Produs Greutate [kg]
DN
DN
16 | SW Umwelttechnik Romania Srl | List Preuri 2021 | Elemente standard de cmin
ELEMENT
ELEMENTE ATIPICE DE CMIN
[mm] Greutate
[kg] Pre
Cmin rectangular CRE Di 120/120/130/15 Cmin rectangular CRE Di 150/150/150/20 Cmin rectangular CRE Di 170/150/170/20 Cmin rectangular CRE Di 190/150/190/20 Cmin rectangular CRE Di 210/150/210/20 Cmin rectangular CRE Di 230/150/230/20 Cmin rectangular CRE Di 250/150/250/20 Cmin rectangular CRE Di 280/150/275/25
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
10.059,49 10.956,93 14.014,57
120
150
150
150
150
150
150
150
Plci de reducie pentru cmine rectangulare Cod Produs DMAX RACORD PAFSIN
[mm] Greutate
[kg] Pre
Plac cmin rectangular PRE 150/150/20 Plac cmin rectangular PRE 190/190/25 Plac cmin rectangular PRE 210/190/25 Plac cmin rectangular PRE 230/190/25 Plac cmin rectangular PRE 250/190/25 Plac cmin rectangular PRE 270/190/25 Plac cmin rectangular PRE 290/190/25 Plac cmin rectangular PRE 330/200/25
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
DMAX RACORD BETON [mm]
150
190
190
190
190
190
190
200
18 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Elemente atipice de cmin
Cmine de tragere Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
Cmin de tragere CT Di100/100/100/12 Cmin de tragere CT Di80/80/80/12
100
80
100
80
12
12
100
80
1882
1263
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000640
1100000953
Plac cmin de tragere PCT 124/124/20 Plac camin de tragere PCT 104/104/20
124
104
124
104
20
20
663
418
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000585
1100000586
Inel de imbinare D104 d80 g12 Hext15 Inel de imbinare D130 d100 g15 Hext15
104
130
80
100
15
15
100
150
12
15
Rame i capace circulare din font ductil Cod Produs d Greutate
[kg] Pre
[cm]
3100000053
3100000054
3100000055
3100000056
3100000123
3100000124
3100000063
3100000125
3100000144
3100000143
3100000142
3100000141
Rama si capac circular fonta Di625 125kN Rama si capac circular fonta Di625 250kN Rama si capac circular fonta Di625 400kN Rama si capac circular fonta Di800 400kN Rama si capac ventilat fonta Di625 125kN Rama si capac ventilat fonta Di625 250kN Rama si capac ventilat fonta Di625 400kN Rama si capac ventilat fonta Di800 400kN Rama si capac compozit Di625 125kN Rama si capac compozit Di625 250kN Rama si capac compozit Di625 400kN Rama si capac compozit Di800 400kN
62.5
62.5
62.5
80
62.5
62.5
62.5
80
62.5
62.5
62.5
80
6
7.5
10
10
6
7.5
10
10
6
7.5
10
10
37
54
67
123
37
54
54
123
20
30
40
60
[cm]
19 SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Elemente atipice de cmin
Îmbinare cu garnitur
Denumire Produse d [cm]
80
80
61.5
61.5
9.7
9.7
5
10
38
76
49,81
61,83
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000487 80 62.5 12 38 315 110,87Con de reducie CCS 80/35/62,5/12
HUTIL [cm]
Plci de acoperire i reducie pentru cmine Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
Inele pentru cmine [elemente drepte] Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000505
1100000506
1100000507
Inel pentru cmine CI 80/25/12 Inel pentru cmine CI 80/50/12 Inel pentru cmine CI 80/75/12
104
104
104
80
80
80
12
12
12
25
50
75
215
430
610
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000545
1100000546
1100000547
1100000557
1100000558
1100000559
Radier pentru cmine CR 80/50/12 Radier pentru cmine CR 80/75/12 Radier pentru cmine CR 80/100/12 Radier pentru cmine CRJ 80/50/12 Radier pentru cmine CRJ 80/75/12 Radier pentru cmine CRJ 80/100/12
104
104
104
104
104
104
80
80
80
80
80
80
12
12
12
12
12
12
593
796
978
751
953
1135
HEXT [cm]
g d g D
H
Dmax
20 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Elemente atipice de cmin
Observaie: nu se ofer discount
Îmbinare fr garnitur
Denumire Produse d [cm]
80
80
61.5
61.5
9.7
9.7
5
10
38
76
49,81
61,83
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000489 100 62.5 10 62 466 157,26Con de reducie CCS 100/60/62,5/10
HUTIL [cm]
Plci de acoperire i reducie pentru cmine Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
Inele pentru cmine [elemente drepte] Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000512
1100000513
1100000514
1100000515
Inel pentru cmine CI 100/25/10 Inel pentru cmine CI 100/50/10 Inel pentru cmine CI 100/75/10 Inel pentru cmine CI 100/100/10
120
120
120
120
100
100
100
100
10
10
10
10
25
50
75
100
210
420
630
820
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000549
1100000551
1100000553
1100000561
1100000563
1100000565
Radier pentru cmine CR 100/50/12 Radier pentru cmine CR 100/75/12 Radier pentru cmine CR 100/100/12 Radier pentru cmine CRJ 100/50/12 Radier pentru cmine CRJ 100/75/12 Radier pentru cmine CRJ 100/100/12
124
124
124
124
124
124
100
100
100
100
100
100
12
12
12
12
12
12
793
1034
1265
1003
1244
1475
HEXT [cm]
Observaie: nu se ofer discount
21 SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Elemente atipice de cmin
g d g
Denumire Produse d [cm]
80
80
61.5
61.5
9.7
9.7
5
10
38
76
49,81
61,83
[cm] Greutate
[kg] Pre
HUTIL [cm]
Plci de acoperire i reducie pentru cmine Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
Inele pentru cmine [elemente drepte] Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000508
1100000509
1100000510
1100000511
Inel pentru cmine CI 100/25/12 Inel pentru cmine CI 100/50/12 Inel pentru cmine CI 100/75/12 Inel pentru cmine CI 100/100/12
124
124
124
124
100
100
100
100
12
12
12
12
25
50
75
100
255
520
750
1020
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000548
1100000550
1100000552
1100000554
1100000560
1100000562
1100000564
1100000566
Radier pentru cmine CR 100/50/15 Radier pentru cmine CR 100/75/15 Radier pentru cmine CR 100/100/15 Radier pentru cmine CR 100/100/16 Radier pentru cmine CRJ 100/50/15 Radier pentru cmine CRJ 100/75/15 Radier pentru cmine CRJ 100/100/15 Radier pentru cmine CRJ 100/100/16
130
130
130
132
130
130
130
132
100
100
100
100
100
100
100
100
15
15
15
16
15
15
15
16
835
1097
1402
2126
1045
1307
1717
2310
HEXT [cm]
g d g D
H
Dmax
22 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Elemente atipice de cmin
Observaie: nu se ofer discount
Observaie: costul capacului nu este inclus în pre.
Îmbinare cu garnitur i continuare cu elemente DN1000
Cod Produs D [cm]
Denumire Produse d [cm]
80
80
61.5
61.5
9.7
9.7
5
10
38
76
49,81
61,83
[cm] Greutate
[kg] Pre
HUTIL [cm]
Plci de acoperire i reducie pentru cmine Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
Inele pentru cmine [elemente drepte] Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000508
1100000509
1100000510
1100000511
Inel pentru cmine CI 100/25/12 Inel pentru cmine CI 100/50/12 Inel pentru cmine CI 100/75/12 Inel pentru cmine CI 100/100/12
124
124
124
124
100
100
100
100
12
12
12
12
25
50
75
100
255
520
750
1020
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000585
1100000586
Inel de îmbinare D104 d80 g12 Hext15 Inel de îmbinare D130 d100 g15 Hext15
104
130
80
100
12
15
100
150
Observaie: costul capacului nu este inclus în pre.
23 SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Elemente atipice de cmin
Plci de acoperire i reducie pentru cmine Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000539
1100000540
1100000541
1100000542
1100000543
1100000544
Plac pentru cmine PCC D150/62/25 Plac pentru cmine PCC D150/80/25 Plac pentru cmine PCC D150/100/25 Plac pentru cmine PCC D180/100/25 Plac pentru cmine PCC D180/80/25 Plac pentru cmine PCC D180/62/25
150
150
150
180
180
180
62.5
80
100
100
80
62.5
25
25
25
25
25
25
980
860
660
1100
1225
1348
[cm] Greutate
[kg] Pre
Radier pentru cmine CR 120/125/15-30 Radier pentru cmine CRJ 120/125/15-30 Radier pentru cmine CR 150/140/15-35 Radier pentru cmine CRJ 150/140/15-35
180
180
220
220
120
120
150
150
30
30
35
35
4330
4781
6043
6732
g dint g
H in t
D
Dmax
H
24 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Elemente atipice de cmin
Îmbinare fr garnitur i continuare cu elemente DN 1200
Cod Produs D [cm]
Denumire Produse d [cm]
80
80
61.5
61.5
9.7
9.7
5
10
38
76
49,81
61,83
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100000491 120 60,5 9 60 500 377,50Con de reducie CCS 120/60/62,5/9
HUTIL [cm]
Plci de acoperire i reducie pentru cmine Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
807,50 657,23 513,88 807,50 657,23 536,78 459,11 341,61
Plac pentru cmine PCC D138/62/20 gol Plac pentru cmine PCC D138/80/20 gol Plac pentru cmine PCC D138/100/20 gol Plac pentru cmine PCC D138/62/20 capac Plac pentru cmine PCC D138/80/20 capac Plac pentru cmine PNC D138/62/20 gol Plac pentru cmine PNC D138/80/20 gol Plac pentru cmine PNC D138/100/20 gol
Inele pentru cmine [elemente drepte] Cod Produs D
[cm] Greutate
[kg] Pre
Inel pentru cmine CI 120/50/9 Inel pentru cmine CI 120/100/9
138
138
120
120
9
9
50
100
461
912
[cm] Greutate
[kg] Pre
Radier pentru cmine CR 120/125/15-30 Radier pentru cmine CRJ 120/125/15-30
180
180
120
120
30
30
4330
4781
Observaie: nu se ofer discount
25 SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Elemente atipice de cmin
g d g
H
Observaie: - costul capacului de font nu este inclus în pre. - plcile abreviate PNC sunt pentru zone necarosabile.
g d g D
[kg] Pre
Con de reducie CCS 100/60/62.5/12
Radier cmin de vid CRV 100/63.5/15
Pies de racord camine de vid PR Dn160
Pies de racord camine de vid PR Dn200
Pies de racord PR PE Dn50
Pies de racord PR PE Dn75
Pies de racord PR PE Dn90
-
-
-
D
26 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Elemente atipice de cmin
H H
[kg] Pre
6
35
25
50
75
75
90
210
151
302
454
672
113,33
100,70
92,11
106,11
152,47
300,00
9
9
9
9
9
Observaie: La cerere se poate executa i cu plac de acoperire din beton.
Capac ductil DN62,5cm Plac beton sau tabl striat
Conic superior CCS 80/35/62,5/9
g d g
27SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Elemente atipice de cmin
REZERV
[cm] Greutate
[kg] Pre
Denumire Produse li [cm]
150
200
200
250
300
350
400
450
150
150
200
200
200
200
200
200
15
15
15
20
20
20
20
20
150
200
200
250
250
250
250
250
5200
7600
8900
15400
17200
19050
20850
22700
4.950,73
8.543,71
9.345,25
12.706,65
13.704,48
15.735,04
16.854,85
17.974,67
He
[cm]
170
220
220
270
270
270
270
270
[cm] Greutate
[kg] Pre
180
230
230
290
340
390
440
490
180
180
230
240
240
240
240
240
25
25
25
25
25
25
25
25
1800
2350
3050
4100
4800
5550
6300
7000
1.976,80
2.314,54
2.935,82
3.665,61
4.197,30
4.831,71
5.307,83
5.923,71
[cm] Greutate
[kg] Pre
104
130
80
100
15
15
100
150
163,52
198,88
Observaie: în preul plcii de acoperire este inclus costul executrii unui gol cu diametrul de maxim 1000mm.
g [cm]
12
15
30 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Rezervoare de ap. Staii de pompare
Bazine cilindrice, staii de pompare Cod Produs Denumire Produse
1100001337
1100000603
1100000604
1100001339
1100000605
1100000606
1100001340
1100000607
1100000608
1100000609
1100000610
1100001341
1100000611
1100000612
1100000613
1100000614
1100001342
1100000615
1100000616
1100000617
1100000618
1100000619
Bazin cilindric BC DN100/100/15 Bazin cilindric BC DN100/150/15 Bazin cilindric BC DN100/200/15 Bazin cilindric BC DN120/100/15 Bazin cilindric BC DN120/150/15 Bazin cilindric BC DN120/200/15 Bazin cilindric BC DN150/100/15 Bazin cilindric BC DN150/150/15 Bazin cilindric BC DN150/200/15 Bazin cilindric BC DN150/250/15 Bazin cilindric BC DN150/300/15 Bazin cilindric BC DN200/100/15 Bazin cilindric BC DN200/150/15 Bazin cilindric BC DN200/200/15 Bazin cilindric BC DN200/250/15 Bazin cilindric BC DN200/300/15 Bazin cilindric BC DN250/100/15 Bazin cilindric BC DN250/150/15 Bazin cilindric BC DN250/200/15 Bazin cilindric BC DN250/250/15 Bazin cilindric BC DN250/300/15 Bazin cilindric BC DN300/130/25
D [cm]
Greutate [kg]
Pre [RON]
d [cm]
g [cm]
Hi
[cm]
100
150
200
100
150
200
100
150
200
250
300
100
150
200
250
300
100
150
200
250
300
130
He
[cm]
115
165
215
115
165
215
120
170
220
270
320
120
170
220
270
320
120
170
220
270
320
156
1100000001
1100000002
1100000003
1100000004
1100000005
1100000006
1100000007
1100000008
1100000009
1100000010
Bazin cheson BCH DN150/200/15 Bazin cheson BCH DN150/250/15 Bazin cheson BCH DN150/300/15 Bazin cheson BCH DN200/200/15 Bazin cheson BCH DN200/250/15 Bazin cheson BCH DN200/300/15 Bazin cheson BCH DN250/200/15 Bazin cheson BCH DN250/250/15 Bazin cheson BCH DN250/300/15 Bazin cheson BCH DN300/150/25
D [cm]
Greutate [kg]
Pre [RON]
d [cm]
g [cm]
7.113,08
He
[cm]
200
250
300
200
250
300
200
250
300
150
Piese suplimentare pentru bazine
Observaie: garnitura de cauciuc crud se livreaz la metru liniar; nu se ofer discount.
Cod Produs Denumire Produse
3100000045
4100000005
4100000007
Garnitur cauciuc crud 30x30 Servicii de gurire Φ < 250mm Servicii de gurire Φ 250mm - 600mm
l [mm]
25,53
101,29
143,29
31SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Rezervoare de ap. Staii de pompare
Inele de supraînlare pentru rezervoare, separatoare, staii de pompare Cod Produs Denumire Produse
1100000011
1100000012
1100000013
1100000014
1100000015
1100000016
1100000017
1100000018
1100000019
1100000020
1100000021
1100000022
1100000023
1100000024
1100000025
1100000026
1100000027
1100000028
1100000029
1100000030
1100000031
1100000032
1100000033
1100000034
1100000035
1100000036
1100000037
1100000038
Inel bazin IB DN100/50/15 Inel bazin IB DN100/100/15 Inel bazin IB DN100/150/15 Inel bazin IB DN100/200/15 Inel bazin IB DN120/50/15 Inel bazin IB DN120/100/15 Inel bazin IB DN120/150/15 Inel bazin IB DN120/200/15 Inel bazin IB DN150/50/15 Inel bazin IB DN150/100/15 Inel bazin IB DN150/150/15 Inel bazin IB DN150/200/15 Inel bazin IB DN150/250/15 Inel bazin IB DN150/300/15 Inel bazin IB DN200/50/15 Inel bazin IB DN200/100/15 Inel bazin IB DN200/150/15 Inel bazin IB DN200/200/15 Inel bazin IB DN200/250/15 Inel bazin IB DN200/300/15 Inel bazin IB DN250/50/15 Inel bazin IB DN250/100/15 Inel bazin IB DN250/150/15 Inel bazin IB DN250/200/15 Inel bazin IB DN250/250/15 Inel bazin IB DN250/300/15 Inel bazin IB DN300/100/25 Inel bazin IB DN300/150/25
D [cm]
Greutate [kg]
Pre [RON]
d [cm]
H [cm]
g [cm]
947,22 1.587,18 2.228,51 2.868,48 3.509,80 4.149,77 1.100,16 1.891,75 2.683,33 3.478,94 4.271,86 5.064,78 3.733,40 5.498,04
Plci de acoperire pentru bazine Cod Produs Denumire Produse
1100000039
1100000040
1100000041
1100000042
1100000043
1100000044
1100000045
1100000046
1100000047
1100000048
1100000049
1100000050
Plac carosabil bazin PCB D130/25 Plac carosabil bazin PCB D150/25 Plac carosabil bazin PCB D180/25 Plac carosabil bazin PCB D230/25 Plac carosabil bazin PCB D280/25 Plac carosabil bazin PCB D350/25 Plac necarosabil bazin PNB D130/20 Plac necarosabil bazin PNB D150/20 Plac necarosabil bazin PNB D180/20 Plac necarosabil bazin PNB D230/20 Plac necarosabil bazin PNB D280/20 Plac necarosabil bazin PNB D350/20
D [cm]
Greutate [kg]
Pre [RON]
d [cm]
568,01 939,92
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
32 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Rezervoare de ap. Staii de pompare
INFRAST
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000843 San prefabricat SP 50/110/21 102 21 50 91.5 44,45
Nr. buci [palet]
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000684 Element an MCS 30/50 40 31 50 82 37,16
Nr. buci [palet]
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000683 Casiu prefabricat CP 50/36/15 36 15 50 39 23,75
Nr. buci [palet]
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000682 Rigol acostament RA 50/60/25 50 10 50 120 48,20
Nr. buci [palet]
Observaie: anurile, casiurile, rigolele de acostament i dalele se livreaz paletizat;
paleii se pot returna iar dac se constat c nu sunt deteriorai i se pot
refolosi, valoarea acestora se va storna.
an ranforsat Cod Produs lint
[cm] Greutate
[kg] Pre
Hint
[cm]
L
[cm]
1100000685 Sant ranforsat SR tip1 L135 l100 104 40 100 1550 1.071,87
Hext
[cm]
145
L
H int H ext
34 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Infrastructur de transport
Rigol carosabil Cod Produs lint
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000817 Rigol carosabil RC 35/30/45 35 30 45 228 105,88
Nr. buci [palet]
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000792 Dal carosabil DC Dext.49/30/15 49 30 15 46.5 48,75
Nr. buci [palet]
Rigole cu plac [carosabil] Cod Produs Lext
[cm] Greutate
[kg] Pre
100
100
100
100
35
45
55
65
20
20
20
20
500
576
648
720
785,07
816,51
844,91
872,29
Hint
[cm]
20
30
40
50
l
Observaie: anurile, casiurile, rigolele de acostament i dalele se livreaz paletizat; paleii se pot returna iar dac se constat c nu sunt deteriorai i se pot refolosi, valoarea acestora se va storna.
lext [cm]
[cm] Greutate
[kg] Pre
lint
[cm]
1100000055
1100000056
1100000057
1100000058
1100000059
1100000060
Rigol RG 100/40/40/15 Rigol RG 100/40/60/15 Rigol RG 100/40/65/15 Rigol RG 100/50/70/15 Rigol RG 100/50/80/15 Rigol RG 100/50/90/15
100
100
100
100
100
100
55
75
80
85
95
105
40
40
40
50
50
50
552
672
720
792
864
1032
Hint
[cm]
40
60
65
70
80
90
35SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Infrastructur de transport
Rigole Monobloc Cod Produs Lext
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm] Greutate
[kg] Pre
42
42
42
52
52
72
72
80
80
93
93
93
103
103
103
6
8
10
10
12
14
16
16
18
15
18
21
21
25
30
60
60
60
60
60
92
92
92
92
120
120
120
120
120
120
1960
2573
3185
3675
4410
13279
15190
16023
17959
12000
14400
16800
23000
27380
32857
2.626,83
3.620,43
4.774,74
4.915,60
6.464,15
12.151,41
14.438,90
14.742,89
17.018,78
6.3
8.5
10.5
H
l
L
36 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Infrastructur de transport
h
l
L
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100001185
1100001186
1100001187
1100001188
1100001189
1100001190
1100001191
Cadru prefabricat tip C0 Cadru prefabricat tip C1 Cadru prefabricat tip C2 Cadru prefabricat tip C2’ Cadru prefabricat tip C2” Cadru prefabricat tip P2 Cadru prefabricat tip Cp2
200
250
275
225
175
160
190
160
160
160
160
160
120
245
136
136
240
240
240
234
360
4525
5250
8100
7300
6750
3025
5275
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm] Greutate
[kg] Pre
200
240
280
320
160
160
160
160
150
150
150
150
3,850
4,325
4,825
5,325
2.767,94
3.136,21
3.533,54
4.114,67
h
l
L
h
l
L
l
L
h
Observaie: În schi este prezentat un cadru tip C2. La cerere se pot oferi fiele tehnice i pentru celelalte tipuri de cadre.
37SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Infrastructur de transport
Dale prefabricate pentru poduri Cod Produs H
[cm] Greutate
[kg] Pre
200
250
300
350
200
250
300
350
225
225
225
225
225
225
225
225
160
160
160
160
200
200
200
200
3399
3731
4035
4337
3860
4120
4448
4730
2.418,36
2.593,66
2.994,55
3.382,22
2.889,29
3.345,54
3.507,46
3.777,19
[cm] Greutate
[kg/mp] Pre
3100000146 Panou fonoabsorbant 14/22 variabil 60-120 132-160 la cerere
SW Umwelttechnik produce panouri fonoabsorbante de grosimi de 22 cm si respectiv 14 cm (DUO-22 i UNO-14), având un nivel superior de protecie la zgomot fa de panourile produse integral din lemn.
Panourile fonoabsorbante se compun dintr-un strat de beton pretensionat de rezisten mare i straturi de beton uor special (creat dintr-un amestec unic de lemn mcinat i adaosuri de beton tradiionale), aceste straturi – împreun cu finisajul suprafeei acestora – asigur caracteristicile acustice adecvate. Panourile fonoabsorbante se vor aeza între stâlpi HEA sau HEB, pana la o lungime de maxim 6,0 m între stâlpi, pe baza calculelor statice aferente. Domenii de utilizare: Panourile fonoabsorbante se pot folosi pentru protecia la zgomot în zonele rezideniale traversate de ci ferate, drumuri aglomerate i autostrzi sau în zone rezideniale aflate în vecintatea unor zone industriale sau aeroporturi.
Avantajele sistemului: - profitabil prin progresare rapid a construciei; - montaj independent de condiiile meteorologice; - montaj usor i rapid; - poate fi supus solicitrilor imediat; - protecie la zgomot superioar fat de alte materiale; - decupri executate direct din fabric
L
h
l
38 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Infrastructur de transport
Parapei de siguran
Sisteme pentru poduri
Pentru controlul zgomotului de lung durat au fost dezvoltate sisteme speciale, care combin parapete de antifonic cu parapete de beton.
Sistemele temporare REBLOC® protejeaz în mod fiabil antierele de construcii i benzile de pe contrasens cu limi de lucru foarte mici.
Barier/Parapet integrat antifonic
Tipuri de sisteme Sistemele permanente REBLOC® sunt utilizate pentru protecia de lung durat pe berma central i de-a lungul acostamentului.
Elementele speciale precum: elemente de tranziie i elemente terminale, bifurcaii si elemente pentru montaj sisteme de iluminat autostrad.
Sistemele de reinere a vehiculelor REBLOC® sunt analizate i certificate în conformitate cu standardul European EN1317. Toate nivelurile de retenie relevante de la T1 la H4b sunt acoperite concomitent cu atingerea limii de lucru/funcionale reduse.
Sisteme temporare/provizorii
Sisteme de reinere a vehiculelor solide i fiabile sunt chiar mai importante în cazul podurilor deoarece rezultatul unui accident care implic un vehicul czut de pe un pod poate fi în mod substanial mai grav.
Acest sistem combinat economisete spaiu i în acelai timp asigur un maxim de control al zgomotului pentru zonele dens populate. Prin conexiunea de blocare, parapetul antifonic REBLOC® poate fi introdus cu uurin în adâncituri canelate a dou elemente de beton pentru a oferi siguran i protecie la cel mai înalt nivel pentru utilizatorii drumurilor.
Dispunând de o gam larg de elemente de tranziie, sistemul REBLOC® permite trecerea uoar la alte sisteme, cum ar fi, de exemplu, oel sau beton in-situ.
Sistemele REBLOC® protejeaz mediul înconjurtor. Betonul este un material natural pur format din pietri, nisip, ciment i ap. Durabilitatea acestora contribuie în mod semnificativ la echilibrarea pozitiv a mediului.
SW Umwelttechnik produce parapeti de siguranta sub licenta REBLOC®
Cod Produs L [cm]
800
800
800
800
400
800
800
800
800
800
200
200
800
800
800
800
300
400
800
800
800
800
800
56
56
56
56
56
56
59
59
64
64
64
64
68
64
64
44
64
64
95
95
43
51
56
N2
H1
H2
H2
N2
H1
H2
H2
H2
H4b
H3
H2
H4b
H4b
H2
H2
H3
H3
H2
H3
H2
H2
H4b
4176
4176
4008
4176
1536
4008
4704
4704
6120
6120
1512
1512
6528
5928
5928
3984
2268
3024
13488
18792
3648
5616
6096
La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere
Deplasare laterala
80
80
80
80
80
80
84
84
100
100
100
100
100
110
110
85
100
100
100
100
80
100
100
Parapeii de siguran tip REBLOC® sunt prevzui cu sisteme de cuplare metalice. Sistemul de cuplare integrat inovator conecteaz elementele individuale pentru a forma un lan continuu i puternic, care disipeaz energia provocat de impactul vehiculului în condiii de siguran pentru a preveni ieirea de pe sens. Parapetii de beton REBLOC® sunt caracterizati de o instalare rapid i uoar, posibil pe orice tip de vreme. În plus, se poate reduce la minimum logistica i, astfel, i durata lucrrilor rutiere. Acest lucru permite reluarea rapid a fluxului de trafic normal, crescând în acelai timp sigurana rutier.
Gama de produse include bariere din beton pentru protecie permanent amplasate pe axul drumurilor, de-a lungul acostamentelor, pe poduri precum i de protecie temporar pe santiere..
Tehnologia patentat REBLOC® v permite s satisfacei cele mai stricte specificaii de siguran i ofer un sistem diversificat. Sistemul amplu ofer soluii optimizate în toate domeniile de aplicare relevante. Sistemele REBLOC® au fost testate considerabil în conformitate cu standardul european En1317.
39SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Infrastructur de transport
Elemente pentru ziduri de sprijin SW Umwelttechnik produce elemente pentru ziduri de sprijin tip SW-RECON
Datorit sistemului optimizat alctuit din blocuri individuale, se câtig foarte mult timp în momentul montrii în comparaie cu zidurile normale din piatr.
Pentru aplicaii cu cerine statice ridicate, sunt disponibile blocuri de piatr de mari dimensiuni.
Un zid de sprijin cu o suprafa de aproximativ 50 m2 poate fi construit în mai puin de o zi.
Pot fi realizate aproape toate aplicaiile cu ziduri de spijin imaginabile, chiar i ziduri de spijin cu înlimi de pân la 5 metri, fr ancorare.
Suplimentar, se pot utiliza aa-numitele geogrile, pentru a îmbunti stabilitatea i susinerea în pant.
Sistemele SW-RECON reprezint un sistem cuprinztor i complet pentru zidurile de spijin estetice i funcionale.
Dezvoltat i testat pentru sarcini extrem de ridicate
Aspect excelent Montare „uscat” (fr mortar)
Rezisten foarte bun datorit calitii ridicate a betonului
SW-RECON se bazeaz pe principiul kit-urilor de construcie. Un sistem genial de montare combinat cu cel mai ridicat nivel de calitate garanteaz construirea personalizat, în cel mai scurt timp.
Avantajele sistemului
Soluii personalizate
Pentru toate celelalte aplicaii, mai puin extreme, se pot folosi blocuri mai mici, economisind astfel atât timp, cât i bani.
Preuri i detalii suplimentare pot fi furnizate la cerere!
40 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Infrastructur de transport
Guri de scurgere - Tip1 Cod Produs DRACORD
[cm] Greutate
[kg] Pre
GS II H300 Inel intermediar*
GS II H200 Inel intermediar*
GS II H100 Inel intermediar*
GS ISC H570 Inel superior cu suport co*
GS ISC H200 Inel superior cu suport co*
GS IS H300 Inel superior*
GS IAC H60 Inel aducere la cot*
GS C Co gur de scurgere*
GS G Grtar gur de scurgere drept
GS G Grtar gur de scurgere concav
150
200
45
45
45
45
45
45
45
45
45
35
48x48
48x48
33
33
30
20
10
57
20
30
6
27
10
10
96
96
60
40
20
125
44
60
25
2
98
98
133,25
133,25
94,19
79,95
63,53
193,80
95,00
100,68
68,40
69,42
358,95
376,90
Co Grtar
Construcie minim:
Inel superior cu suport co
Aducere la cot cu: Inel intermediar (având înlimea de 10, 20 sau 30 cm) Inel superior cu suport co (având înlimea de 20 sau 57 cm) Inel de aducere la cot
H H
H H
D N
D nD N
Prin folosirea inelelor intermediare între elementul de baz i inelul intermediar cu racord, se pot varia volumul receptorului de nmol i cota scurgerii.
*[fr receptor nmol, fr sifon]
41SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Infrastructur de transport
Guri de scurgere - Tip2 Cod Produs DRACORD
[cm] Greutate
[kg] Pre
GS IIR H350 Inel interm. racord DN150*
GS IIR H350 Inel interm. racord DN200*
GS II H300 Inel intermediar*
GS II H200 Inel intermediar*
GS II H100 Inel intermediar*
GS ISC H570 Inel superior cu suport co*
GS ISC H200 Inel superior cu suport co*
GS IS H300 Inel superior*
GS IAC H60 Inel aducere la cot*
GS C Co gur de scurgere*
GS G Grtar gur de scurgere drept
GS G Grtar gura de scurgere concav
150
200
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
35
48x48
48x48
33
35
35
30
20
10
57
20
30
6
27
10
10
96
80
80
60
40
20
125
44
60
25
2
98
98
133,25
220,45
216,33
94,19
79,95
63,53
193,80
95,00
100,68
68,40
69,42
358,95
376,90
H H
D N
D N
*[ cu receptor nmol, fr sifon ]
42 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Infrastructur de transport
Guri de scurgere - Tip3 Cod Produs DRACORD
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
3100000005
3100000011
3100000012
3100000008
3100000007
3100000006
3100000014
3100000013
3100000015
3100000016
3100000017
3100000064
3100000065
GS RN H330 Baz receptor nmol* GS IIS H500 Inel cu sifon racord DN150* GS IIS H500 Inel cu sifon racord DN200* GS II H300 Inel intermediar* GS II H200 Inel intermediar* GS II H100 Inel intermediar* GS ISC H570 Inel superior cu suport co* GS ISC H200 Inel superior cu suport co* GS IS H300 Inel superior* GS IAC H60 Inel aducere la cot* GS C Co gur de scurgere* GS G Grtar gur de scurgere drept GS G Grtar gur de scurgere concav
150
200
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
35
48x48
48x48
33
50
50
30
20
10
57
20
30
6
27
10
10
96
116
116
60
40
20
125
44
60
25
2
98
98
Construcie minim:
Grtar
HD N
D N
H H
d
Prin folosirea inelelor intermediare între elementul de baz i inelul intermediar cu racord, se pot varia volumul receptorului de nmol i cota scurgerii.
43SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Infrastructur de transport
Guri de scurgere - Tip4 Cod Produs DRACORD
[cm] Greutate
[kg] Pre
[cm]
1100001393
1100000690
1100000707
1100000691
1100001334
1100000693
1100000694
1100000692
3100000064
3100000065
GS RN-S cu receptor namol si sifon H1,2m GS RN H330 Baz receptor nmol GS RR H330 Baz receptor racord Dn150 GS RG H330 Baz receptor gaur DN150/230 GS IIS H500 Inel cu sifon racord DN150 GS II H200 Inel intermediar GS II H300 Inel intermediar GS II H500 Inel intermediar GS G Grtar gur de scurgere drept GS G Grtar gur de scurgere concav
150
150
200
150
45
45
45
45
45
45
45
45
48x48
48x48
120
33
33
33
50
20
30
50
10
10
250
125
113
115
116
40
60
100
98
98
45,94 61,40 86,87
*[ cu receptor nmol, cu sifon ]
Prin folosirea inelelor intermediare între elementul de baz i inelul intermediar cu racord, se pot varia volumul receptorului de nmol i cota scurgerii.
H H
d d
HD N
44 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Infrastructur de transport
Cmine de racord Cod Produs DEXT
[cm] Greutate
[kg] Pre
1100000838
1100000693
1100000694
1100000692
1100000842
GS PA 58/6 Placa acoperire necarosabila GS II H200 Inel intermediar GS II H300 Inel intermediar GS II H500 Inel intermediar GS RD H330 Baza receptor racord dublu
58
55
55
55
56
58
45
45
45
45
45SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Infrastructur de transport
SUPRAST
SUPRASTRUCTUR
Acest sistem se poate utiliza la construcii industriale, agricole, depozite, centre comerciale, sli de sport i orice alt tip de structur. Construciile alctuite prin acest sistem pot fi cu una sau mai multe deschideri.
Societatea noastr ofer ca i servicii, proiectarea structurii, transportul elementelor i montajul construciei.
Tipuri de elemente de structura produse de SW Umwelttechnik Romania
Prin sistemele structurale din elemente de beton prefabricat, se pot alctui construcii cu funcionalitate divers, precum i constrcuii având deschideri mari, sau structuri etajate.
În cadrul SW Umwelttechnik Romania, ca si referine, avem peste 50 de sturcturi in 8 ani ( Magazine: Dedeman, Kaufland, Praktiker, Real/Auchan, Minimax/Penny; Mall-uri: AFI Cotroceni, Coral Constana, Mega Mall, Park Lake; Stadioane: Ilie Oan Ploieti, Ion Oblemeonco Craiova, Municipal Târgu-Jiu, hale industiale i logistice, cldiri de birouri: Bucharest One, The Bridge Bucuresti ). Calitatea produselor noastre este garantat prin prescripiile regsite în standardul ISO9001, cât i prin testele periodice efectuate la laboratoarele de specialitate.
2.1 Gulere prefabricate În prezent stâlpii se încastreaz în gulere prefabricate, monolitizate în blocul fundaiei. În funcie de încrcare se dimensionez înlimea i grosimea pereilor gulerelor. Pentru poziionarea stâlpilor i a turnrii betonului, se las un gol de min. 10 cm în jurul stâlpului, iar suprafaa interioar a gulerelor i suprafaa stâlpilor care se încastreaz sunt ampretate pentru o mai bun conlucrare.
2.2 Stâlpi Seciunea stâlpilor prefabricai rezult din încrcri i din schema static cât i din sarcinile provenite din transport i montaj. Se pot produce stâlpi pe un nivel sau mai multe nivele, cu consol sau cu gol pentru susinere. Pentru rigidizri sau legturi cu alte corpuri se pot îngloba plcue metalice.
Suprafeele stâlpilor care se încastreaz sunt amprentate pentru o mai bun conlucrare.
Posibiliti de alctuire a stâlpilor prefabricai:
48 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Suprastructur
2.3 Elemente de susinere cu deschideri mari
2.4 Grinzi prefabricate Grinzile prefabricate secundare se pot utiliza ca i grinzi de acoperi pentru deschideri mai mici, grinzi perimetrale, grinzi de planeu si grinzi de fundare. Seciunea în general este dreptunghiular, dar pentru a reduce greutatea proprie se poate i „I" sau „T". Din cauza construciei unui planeu mai jos, se proiecteaz o „grind cu urechi", sau seciune"T" inversat. În prezent se folosete grind cu seciune trapezoidal, ca i pane de acoperi.
Posibiliti de alctuire a grinzilor secundare:
Se pot produce i grinzi pretensionate în funcie de încrcare i deschidere.
3.4 Elemente de planseu Ca i elemente de planseu SW Umwelttechnik Romania produse i recomand folosirea faiilor cu goluri i a predalelor prefabricate din beton. Avantajele sistemelor de planseu prefabricate cat i o descriere detaliat sunt prezentate în continuare.
Seciunile grinzilor principale sunt date de încrcrile caracteristice i de abloanele productorului, având muchiile paralele, sau cu o pant de 3%, cu seciunile „T" i „I". Indiferent de travee acestea susin panele de beton sau de metal.
Posibiliti de alctuire a grinzilor principale:
49SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Suprastructur
Cod Produs l [cm]
1100000641
1100000642
1100000643
1100000644
1100000645
1100000646
1100000647
1100000648
1100000649
1100000650
1100000651
1100000652
1100000653
1100000654
1100000655
1100000656
1100000657
1100000658
1100000659
1100000660
1100000661
1100000662
1100000663
1100000664
1100000665
1100000666
1100000667
1100000668
1100000669
1100000670
Fasii cu goluri FGP 200 A Fasii cu goluri FGP 200 B Fasii cu goluri FGP 200 C Fasii cu goluri FGP 200 D Fasii cu goluri FGP 265 A Fasii cu goluri FGP 265 B Fasii cu goluri FGP 265 C Fasii cu goluri FGP 265 D Fasii cu goluri FGP 320 A Fasii cu goluri FGP 320 B Fasii cu goluri FGP 320 C Fasii cu goluri FGP 320 D1 Fasii cu goluri FGP 320 D2 Fasii cu goluri FGP 320 E1 Fasii cu goluri FGP 320 E2 Fasii cu goluri FGP 400 A Fasii cu goluri FGP 400 B Fasii cu goluri FGP 400 C1 Fasii cu goluri FGP 400 C2 Fasii cu goluri FGP 400 D1 Fasii cu goluri FGP 400 D2 Fasii cu goluri FGP 400 E Fasii cu goluri FGP 450 A Fasii cu goluri FGP 450 B Fasii cu goluri FGP 450 C Fasii cu goluri FGP 450 D Fasii cu goluri FGP 500 A Fasii cu goluri FGP 500 B Fasii cu goluri FGP 500 C Fasii cu goluri FGP 500 D
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
20
20
20
20
26,5
26,5
26,5
26,5
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50
50
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
250
250
250
250
328
328
328
328
365
365
365
365
365
365
365
415
415
415
415
415
415
415
480
480
480
480
600
600
600
600
la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere
l L
H
SW Umwelttechnik produce fâii cu goluri din beton armat precomprimat cu diverse grosimi de la 20 pân la 50 cm, de diferite lungimi conform cerinelor.
Strpungeri: circulare; la coluri, în mijloc, sau la capt; tiere longitudinal, tiere oblic, construcie în consol (max. 1,5m)
Elementele se pot utiliza pân la deschideri de maxim 22m i au o capacitate portant mare.
- profitabil prin progresare rapid a construciei;
Ca armtur pretensionat se utilizeaz toroane de otel de 9,3mm si 12,9mm.
Domenii de utilizare:
- suprafa inferioar neted;
- decupri executate direct din fabric.
Fâiile cu goluri se realizeaz din beton de cea mai bun calitate, suprafa interioar este neted, nu necesit tencuial, doar spcluire si zugrvire.
Limea plcilor este în mod uzual de 1,2m dar la cerere se pot produce i elemente mai înguste.
Sistemul de plansee SW cu fâii cu goluri se poate utiliza atât ca planseu intermediar între etaje cât i ca acoperi la: construcii administrative si industrial, construcii civile, hale industriale i pentru depozite, coli, spitale, parcri, hoteluri, shopping centers. Avantajele sistemului:
- montaj independent de condiiile meteorologice; - montaj uor i rapid (cca. 60mp/ora); - nu necesit supori intermediari;
- utilizare mai bun a spaiului prin deschideri mari;
- cost redus fa de planseul monolit;
50 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Suprastructur
Predale Cod Produs g
1100000671
1100000672
1100000673
1100000674
1100000675
1100000676
1100000677
1100000678
1100000679
1100000680
Predale cu trigon H 8cm cu toron Predale cu trigon H 9cm cu toron Predale cu trigon H 10cm cu toron Predale cu trigon H 11cm cu toron Predale cu trigon H 12cm cu toron Predale cu trigon H 8cm fara toron Predale cu trigon H 9cm fara toron Predale cu trigon H 10cm fara toron Predale cu trigon H 11cm fara toron Predale cu trigon H 12cm fara toron
8
9
10
11
12
8
9
10
11
12
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
variabil
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
196
220
245
270
294
196
220
245
270
294
la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere la cerere
L
lmax
g
Suprafaa inferioar este neted, nu necesita tencuial, doar spcluire i zugrvire. Muchiile inferioare sunt teite si pot rmâne aparente sau se pot pclui.
- numr redus de supori intermediari
Decuprile (strpungerile) se execut în fabric sau pe antier conform desenelor de la proiectant.
Domenii de utilizare:
Conlucrarea dintre predale si suprabetonare(betonul monolit) se realizeaz în parte prin grinzile cu zbrele i în parte prin rugozitatea suprafeei predalelor. Prin aceast conlucrare se realizeaz un planseu monolit rezistent la încrcri seismice i cu o capacitate portant ridicat.
- profitabil prin progresare rapid a construciei - montaj uor i rapid ( cca. 60 m² planseu pe ora)
- decupri (strpungeri) executate din fabric (în functie de posibilitile statice) - sistem verificat.
Sistemul de planseu din predale tip trigon se poate folosi ca i cofraj pierdut pentru plansee la: construcii administrative i industriale, construcii civile, hale industriale si pentru depozite, coli, spitale, parcri, hoteluri, shopping centers;
SW Umwelttechnik produce predale din beton armat precomprimat utilizate ca i cofraj pierdut pentru plansee. Predalele se executa cu diferite lungimi, pâna la 9,0 m conform cerinelor. Limea predalelor este în mod obisnuit de 1,20 m. La cerere se pot produce i elemente mai înguste.
Avantajele sistemului:
- suprafa inferioar neted, nu necesit tencuial, doar spcluire i zugrvire
Descrierea sistemului Predalele au rol de cofraj pierdut i rezist la solicitrile din greutatea suprabetonrii cu un numr de supori intermediari mult redus.
Sistemul de planee din predale TRIGON ofer o varietate de avantaje i posibiliti de aplicare:
51SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Suprastructur
52 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Suprastructur
Scri
SW Umwelttechnik produce scri prefabricate din beton armat ce pot fi utilizate în cadrul construciilor de orice tip.
Se pot produce scri de dimensiuni diferite, limitate doar de dimensiunile optime pentru transport.
Descrierea sistemului:
Suprafeele sunt netede, nu necesita tencuial, doar spcluire i zugrvire.
Se pot produce scri cu sistem de montaj cu buloane, cu armturi ( “mustati” ) ieite din gabaritul scrii, sau cu cu orice fel de sistem de montaj implementat în proiect.
Domenii de utilizare:
Scrile se execut în fabric conform desenelor de la proiectant.
Muchiile sunt teite.
Scrile prefabricate pot fi folosite în cadrul: construciilor administrative i industriale, construciilor civile, hale industriale si pentru depozite, coli, spitale, hoteluri, shopping centers;
- sistem verificat.
- profitabil prin progresare rapid a construciei - montaj uor i rapid - numr redus de supori intermediari
- precizie dimensional - adaptabilitate la proiect
- suprafa neted, nu necesit tencuial, doar spcluire i zugrvire
Avantaje scarilor prefabricate:
Separatoare de hidrocarburi Cod Produs Debit
[l/s] Greutate
[t] Pre
Denumire Produse DN [cm]
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
250
250
2.0
4.7
2.9
6.5
3.8
8.2
3.6
8.3
5.2
11.5
6.8
14.6
5.6
13.0
8.1
17.9
10.5
22.8
2.0
4.7
2.9
6.5
3.8
8.2
3.6
8.3
5.2
11.5
6.8
14.6
5.6
13.0
8.1
17.9
10.5
22.8
2.0
4.7
2.9
6.5
3.8
8.2
3.6
8.3
5.2
11.5
6.8
14.6
5.6
13.0
6.425
12.85
7.378
14.756
8.328
16.656
9.357
18.714
10.594
21.188
11.834
23.668
12.714
25.428
14.242
28.484
15.772
31.544
6.425
12.85
7.378
14.756
8.328
16.656
9.357
18.714
10.594
21.188
11.834
23.668
12.714
25.428
14.242
28.484
15.772
31.544
6.425
12.85
7.378
14.756
8.328
16.656
9.357
18.714
10.594
21.188
11.834
23.668
12.714
25.428
Hi
[cm]
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
54 | SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preturi 2021 | Produse de tehnic a mediului
Separatoare de hidrocarburi Cod Produs Debit
[l/s] Greutate
[t] Pre
10/12
10/12
10/12
10/12
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
14/16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
250
250
250
250
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
8.1
17.9
10.5
22.8
2.0
4.7
2.9
6.5
3.8
8.2
3.6
8.3
5.2
11.5
6.8
14.6
5.6
13.0
8.1
17.9
10.5
22.8
3.6
8.3
5.2
11.5
6.8
14.6
5.6
13.0
8.1
17.9
10.5
22.8
3.6
8.3
5.2
11.5
6.8
14.6
5.6
13.0
8.1
17.9
10.5
22.8
5.6
13.0
8.1
17.9
10.5
22.8
14.242
28.484
15.772
31.544
6.425
12.85
7.378
14.756
8.328
16.656
9.357
18.714
10.594
21.188
11.834
23.668
12.714
25.428
14.242
28.484
15.772
31.544
9.357
18.714
10.594
21.188
11.834
23.668
12.714
25.428
14.242
28.484
15.772
31.544
9.357
18.714
10.594
21.188
11.834
23.668
12.714
25.428
14.242
28.484
15.772
31.544
12.714
25.428
14.242
28.484
15.772
31.544
Hi
[cm]
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
200
200
250
250
300
300
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
55SW Umwelttechnik Romania Srl | Lista Preuri 2021 | Produse de tehnic a mediului
Separatoare de hidrocarburi Cod Produs Debit
[l/s] Greutate
[t] Pre
50
50
50
50
50
50